Događaji koji su obilježili prvih 15 godina djelovanja Sveučilišta Libertas

Zajednica Sveučilišta Libertas svake je godine sve veća, a postignuća naših studenata i profesora rastu iz semestra u semestar. Zato nam je i prvih 15 godina prošlo kao u trenu! Dok nove snage pristižu, trenutni studenti uspješno ispunjavaju svoje akademske obveze, a naši ponosni alumni i dalje aktivno pridonose radu Sveučilišta, sa zadovoljstvom se prisjećamo svih događaja koji su obilježili naših prvih 15 godina djelovanja.

Od Visoke poslovne škole do Međunarodnog Sveučilišta

Osnivač Libertasa mr. sc. Gojko Ostojić priznati je gospodarstvenik i poduzetnik čije je iskustvo u poslovnom svijetu bilo presudno za stvaranje današnjeg Sveučilišta. On je uvidio potrebu za stvaranjem visokog učilišta koje, za razliku od svih ostalih, naglasak stavlja na razvoj pojedinca i praktičnu primjenu njegovih znanja u trgovini, bankarstvu, financijama i osiguranju. Sama teorija jednostavno nije bila dovoljna za za uspjeh na kompetitivnom tržištu. Zbog toga je 2004. godine osnovao Visoku poslovnu školu Libertas, gdje je okupio najveće stručnjake iz navedenih područja, koji od tada i danas svoje znanje prenose na suvremen i inovativan način, blizak studentu i usaglašen s potrebama globalnog gospodarstva i ekonomije.

Malo je tko mogao predvidjeti ovakav uspjeh današnjeg Sveučilišta Libertas, no prof. emeritus dr. sc. Ivo Andrijanić jedan je od onih koji je od početka vjerovao u njegov potencijal. Upravo je on prije 15 godina napravio prvu studiju o nastavnom planu i programu Visoke poslovne škole Libertas, te 2004. godine postao njezin prvi dekan.

Prof. emeritus dr. sc. Ivo Andrijanić, prvi dekan Visoke poslovne škole Libertas

Pet godina kasnije otvorena je i Visoka poslovna škola u Samoboru, zatim 2010. godine i u Kutini. U lipnju 2013. godine slijedi ključna promjena, potaknuta strateškim partnerstvom s Međunarodnim sveučilištem u Dubrovniku (DIU). Dvije institucije spajaju se u DIU Libertas međunarodno sveučilište, koje postaje prva i jedina privatna visokoobrazovna institucija u Hrvatskoj na kojoj je moguće studirati na svim stručnim i sveučilišnim razinama, uključujući i doktorske studije. 2016. godine nastaje i današnje Libertas međunarodno sveučilište, na čelu kojeg je rektor prof. dr. sc. Duško Pavlović.

Prof. dr. sc. Duško Pavlović, rektor Sveučilišta Libertas od 2016. godine

Primarni princip Libertasa od početka je bio taj da se svakom studentu pristupa osobno, a veliku važnost stavlja se na praksu i primjenu naučenog. Zbog toga je 2017. u Zagrebu otvoren luksuzni hotel Le Premier. Smješten u palači koju je 1923. godine izgradio hrvatski arhitekt Lav Kalda i koja nosi oznaku spomenika kulture, a studentima Libertasa daje priliku da iz prve ruke dožive funkcioniranje svih dijelova poslovanja hotela s pet zvjezdica, te u njemu aktivno sudjeluju.

Ključne suradnje s visokoškolskim i znanstvenim institucijama

Kako bi svojim studentima osiguralo poduku najboljih hrvatskih i svjetskih stručnjaka, Sveučilište Libertas ostvaruje bilateralne kontakte s drugim visokoškolskim ustanovama i institucijama, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu. Suradnja se ostvaruje kroz razmjenu studenata i predavačkog osoblja, kao i zajednički rad na dogovorenim temama, te zajedničke publikacije. Tako su 2016. godine potpisana tri takva sporazuma; s Hrvatskim olimpijskim odborom, Hrvatskom gospodarskom komorom i KB Dubrava. Sporazumom s KB Dubrava omogućeno je izvođenje preddiplomskog sveučilišnog studija Fizioterapija uz pomoć ove medicinske ustanove, čim je studij dobio dodatnu praktičnu komponentu.

2018. godine potpisan je i Sporazum o suradnji s časopisom Suvremena trgovina, kojim je definirana zajednička aktivnost na poboljšanju znanja o zbivanjima u trgovinskoj djelatnosti u Hrvatskoj i inozemstvu. Tim Sporazumom Libertas je postao akademski pokrovitelj konferencija koje organizira Suvremena trgovina, uz aktivno sudjelovanje studenata i profesora diplomskog stručnog studija Menadžment unutarnje i međunarodne trgovine. Iste godine dogovorena je i suradnja s Ekonomskim fakultetom, te je potpisan Tripartitni sporazum o suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi. Njime se definira znanstvena i stručna suradnja u svrsi održivog razvoja gerontološko-javnozdravstvene djelatnosti u Hrvatskoj, a uključuje brojna istraživanja, te objavljivanje znanstvenih i stručnih članaka, te drugih aktivnosti u svrhu promicanja struke.

Podrška gospodarskih institucija

Svaki student se nakon završenog obrazovanja želi zaposliti u uspješnoj kompaniji, a s takvima Sveučilište Libertas surađuje i tijekom školovanja. Partneri koji iz prve ruke mogu pružiti uvid u praktičnu stranu poslovanja prate studente Libertasa kroz čitavo visoko obrazovanje, a mnogi se kod istih i zaposle. Uspješnost ovakvog modela potvrđuje i činjenica da se 95% studenata Libertasa zaposli odmah nakon završenog školovanja. Privredna banka Zagreb, Bluesun hotels&resorts, Hamag Bicro i Plinacro samo su neki od partnera čija stručnost i iskustvo pruža dodatnu dimenziju obrazovanju na Sveučilištu Libertas.

Razvoj i evolucija Libertasovih studijskih programa

Prilikom svog osnivanja 2004. godine Visoka poslovna škola Libertas u ponudi je imala preddiplomski stručni studij Poslovne ekonomije, specijalistički stručni studij Menadžmenta unutarnje i međunarodne trgovine, te Menadžment financija, osiguranja i bankarstva. Osam godina kasnije otvara se i preddiplomski stručni studij Turističkog i hotelskog menadžmenta, koji 2017. godine doživljava promjene koji doprinose njegovoj kvaliteti i širini obrazovanja. Uvedeno je više stručne prakse, te su uvedeni moduli izborom kojih studenti mogu usmjeriti svoje obrazovanje u željenom smjeru. Iz istog je razloga izmijenjen i studij Menadžment unutarnje i međunarodne trgovine, koji danas odgovara potrebama zahtjevnog tržišta i suvremenog društva u globalnom okruženju.

Veliko širenje svoje ponude studijskih programa Libertas doživljava 2013. godine, kada se uvode studiji vezani za sport, glumu, diplomaciju i međunarodno poslovanje. 2014. godine započinje nastava na novom preddiplomskom stručnom studiju Menadžment poslovne sigurnosti, jedinim takvim programom u RH, nastalim u suradnji s privatnom institucijom Sigurnost Educa, a čiji program obrazuje stručnjake za poslovnu sigurnost i zaštitu poslovanja ponajprije u gospodarstvu, ali i za druge djelatnosti. Samo godinu dana kasnije, u suradnji sa Sveučilištem u Zadru svečano je otvoren poslijediplomski doktorski studij Međunarodni odnosi kao prvi i jedini u Hrvatskoj koji kroz ekonomske i političke aspekte proučava međunarodne odnose, procese globalizacije i međunarodnog poslovanja kroz dimenzije Europske unije. Ubrzo nakon njega uvodi se se i Menadžment kvalitete u zdravstvu, te studij Fizioterapije. Danas su svi ponuđeni studiji iznimno traženi zbog svoje prepoznatljivosti pri izvođenju nastave, te brojnih prilika za praktično usavršavanje na odabranom polju. Sredinom 2018. obranjena je i prva doktorska disertacija doktorskog studija Međunarodni odnosi, pod mentorstvom doc. dr. sc. Vladimira Filipovića.

Cjeloživotnim obrazovanjem od Kine do Hrvatske

Neprestanim ulaganjem u vlastito obrazovanje osiguravamo konkurentnost na današnjem tržištu rada. Zbog toga je cjeloživotno obrazovanje iznimno važno bez obzira radi li se o usavršavanju ili prekvalifikaciji. Programi cjeloživotnog obrazovanja Sveučilišta Libertas nude se na području turizma, medicine, financija i stranih jezika. Kontinuirano se provodi i nekoliko verificiranih programa poput seminara za voditelja poslovnice u turističkim agencijama i seminar za turističke vodiče koje je dosad uspješno prošlo nekoliko stotina polaznika. Među njima su i 31 kineskih turističkih vodiča grada Zagreba, čija promocija je bila i prilika za predstavljanje osnivanja Udruge kineskog turizma na Balkanu, te Udruge turističkih vodiča na kineskom jeziku.

Svoj certifikat o uspješnom završetku obrazovanja dobila je i prva generacija polaznika seminara Cost-Benefit analiza (CBA) za EU projekte. Ovo je prvi certificirani seminar u Hrvatskoj koji nudi potpuno osposobljavanje za provođenje ove analize.

Centar za karijere i Ured za međunarodnu suradnju kao rješenje za sve nedoumice

Kada se nađu pred maturom, mnogi maturanti još uvijek nisu odabrali kako ni gdje će nastaviti svoj akademski put. Taj ispit zrelosti za neke se pokaže presudan, jer u tom trenutku moraju odabrati put kojeg bi trebali slijediti veliki dio svog života. Zbog toga je 2014. godine osnovan Libertasov Centar za karijere. Već pri kraju srednjoškolskog školovanja učenici su pozvani da posjete ovaj Centar, te uz savjetovanje stručnih osoba potraže najbolje rješenje za svoje mogućnosti i ambicije. Budućim studentima na raspolaganju su kreativne radionice i besplatne pripreme za državnu maturu, kao i mogućnost apliciranja na stipendijski fond Sveučilišta. Stručnjaci iz CZK posvećeni su i praćenju razvoja postojećih studenata, te im pomažu prilikom suradnje s gospodarskim subjektima i Libertasovim partnerima. CZK organizira i brojne seminare kao i terensku nastavu, a odgovoran je i za gostovanja uglednih predavača iz gospodarskog, akademskog i političkog života.

Libertasovim studentima na raspolaganju je i iskustvo razmjene, s prilikom da studiranju i žive u drugoj državi, pri čemu im pomaže Ured za međunarodnu suradnju. Važno je istaknuti Erasmus+, program EU za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014. – 2020. u kojem su dosad sudjelovali brojni Libertasovi studenti i nastavno osoblje. Preduvjet za provođenje ovog programa je ERASMUS povelja za visoko obrazovanje, koju je Agencija za mobilnost i programe EU dodijelila Sveučilištu Libertas.

Znanstveno i stručno usavršavanje preduvjet za akademski razvoj

Sudjelovanjem na brojnim aktivnostima i organizacijom konferencija Sveučilište Libertas proaktivno sudjeluje u akademskoj zajednici. 2016. godine upravo je na Libertasu održana TAD Conference, međunarodna konferencija za turizam i razvoj, s naglaskom na urbano okruženje. U suradnji s fakultetima iz Slovenije i Srbije, na konferenciji se pričalo o prostorno-ekološkim, geopolitičkim, sigurnosnim, te sociokulturološkim i psihološkim aspektima urbanog turizma, kao i njegovom marketingu i brendingu.

2018. Libertas je organizirao znanstveni skup „Physiotherapie Croatica 2018“, zajedno s Hrvatskim zborom fizioterapeuta, kao i „XI. konferenciju euro-mediteranskog interkulturnog dijaloga na Feničanskoj ruti“. U partnerstvu s Arheološkim muzejom u Zagrebu, te uz podršku TZ grada Zagreba, TZ Zagrebačke županije i Ministarstva turizma RH, po prvi put u Hrvatskoj održana je i Glavna skupština Feničanske rute – kulturne rute Vijeća Europe. Upravo je Libertas zaslužan što je i Hrvatska od 2017. godine jedna od članica ove Rute, među 80 gradova i 18 mediteranskih zemalja, na tri kontinenta, a sve u svrhu promoviranja arheološkog turizma.

Krajem 2018. na Libertasu se raspravljalo i o suvremenim međunarodnim odnosima i energetskoj sigurnosti na zapadnom Balkanu. Zagreb Forum III „Energy Security and Western Balkan“ konferenciju organizirao je Centar za međunarodne studije, pod visokim pokroviteljstvom Grada Zagreba, uz visoke goste poput ambasadora Ruske Federacije u RH, Anvara Azimova.

U proteklih 15 godina Međunarodno Sveučilište Libertas napravilo je značajan iskorak u vlastitom razvoju, ali i u podizanju kvalitete visokog obrazovanja u Hrvatskoj, čemu svjedoče brojna priznanja i uspjesi sadašnjih i bivših studenata i nastavnog osoblja. No volimo reći da je to tek naših prvih 15 – možemo i hoćemo mnogo više i za nas granice ne postoje.

Podijelite s prijateljimaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Posted in: