Prijediplomski studiji Libertas međunarodnog sveučilišta

Međunarodno poslovanje
 • Međunarodno poslovanje

  Međunarodno poslovanje je, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu, jedno od najtraženijih i najcjenjenijih zanimanja. Preddiplomski sveučilišni studij međunarodnog poslovanja usmjeren je na pružanje znanja i vještina krucijalnih za poslovanje na međunarodnom tržištu, što odgovara specifičnim potrebama poduzeća koje se bave međunarodnom trgovinom.

  Pored toga, radna mjesta vezana uz međunarodno poslovanje spadaju među najljepše i najbolje plaćene poslove, a omogućuju onima koji ih rade da, uz posao, vide cijeli svijet.

  Saznajte više! Upišite preddiplomski studij!

Fizioterapija
 • Fizioterapija

  Preddiplomski program fizioterapije studentima omogućuje ravnotežu između stjecanja praktičnih i teorijskih znanja na području fizioterapije. Svrha programa jest izobrazba fizioterapeuta kao stručnjaka koji će moći nezavisno upravljati procesom fizioterapije, uključujući i njegovo sudjelovanje u timskom radu (multidisciplinarnom, interdisciplinarnom, transdisciplinarnom) u svim područjima zdravstva, socijalne skrbi i sporta. Program se sastoji od općeobrazovnih i četiri cjeline stručnih predmeta: predmeti temeljnih medicinskih znanosti, pretklinički, klinički i javnozdravstveni predmeti.

  Saznajte više! Upišite preddiplomski studij!

Menadžment poslovne sigurnosti
 • Menadžment poslovne sigurnosti

  Studij Menadžment poslovne sigurnosti nastao je u suradnji s privatnom obrazovnom institucijom Sigurnost Educa čija je osnovna djelatnost obrazovanje i usavršavanje osoba u području sigurnosti i zaštite. Studijski program obrazuje stručnjake za poslovnu sigurnost i zaštitu poslovanja ponajprije u gospodarstvu, ali i za druge djelatnosti. Ovo je prvi, i za sada jedini, takav studijski program u Republici Hrvatskoj.

   

  Saznajte više! Upišite preddiplomski studij!

Menadžment športa i športskih djelatnosti
 • Menadžment športa i športskih djelatnosti

  Studij Menadžment športa i športskih djelatnosti obrazuje stručnjake za upravljanje raznim vrstama športskih djelatnosti, te za poslove pratećih gospodarskih uslužnih djelatnosti vezanima uz šport, rekreaciju i turizam.

  Pri izradi studijskog programa posebno se vodilo računa da funkcioniranje športskih djelatnosti u Republici Hrvatskoj treba biti prilagođeno pravnoj regulativi zemalja Europske unije. Po završenom studiju visoko stručno osposobljeni kadrovi preuzet će ekonomsku stranu poslovanja i razvoja svih športskih djelatnosti i osigurati kvalitetu koja nas vodi u Europu i svijet.

   

  Saznajte više! Upišite preddiplomski studij!

Međunarodni odnosi (diplomacija)
 • Međunarodni odnosi (diplomacija)

  Sveučilišni studij međunarodnih odnosa (diplomacije) jedini je sveučilišni preddiplomski studij ove vrste u Republici Hrvatskoj. To je važan podatak jer u Hrvatskoj postoji velika potreba za adekvatno obrazovanim stručnjacima ove vrste što se ogleda i u činjenici da su svi studenti prve generacije dobili prestižne poslove u diplomatsko-konzularnim predstavništvima RH u inozemstvu te u tijelima Europske unije.

  Nakon završetka preddiplomskog studija studenti mogu nastaviti dvogodišnji sveučilišni diplomski studij Međunarodnih odnosa i diplomacije koji se izvodi na hrvatskom jeziku u Zagrebu te na engleskom jeziku u Dubrovniku.

  Saznajte više! Upišite preddiplomski studij!

Turistički i hotelski menadžment

 • Turistički i hotelski menadžment – novi program!

  Kako bi osigurali još višu kvalitetu preddiplomskog stručnog studija Turistički i hotelski menadžment izmijenjen je i dopunjen studijski program. 

  Promjene se odnose na:

  • uvođenje novih predmeta
  • uvođenje stručne prakse 1 i 2
  • uvođenje 3 modula (smjera) kao izbor treće godine studija (Turizam, Hotelijerstvo i Restoraterstvo i gastronomija)

  Atraktivan i moderan program namijenjen svima koji turizam i hotelijerstvo prepoznaju kao rastuću i probitačnu granu hrvatskog gospodarstva. Jedna od glavnih prednosti programa je orijentacija kolegija na praktične sadržaje čemu doprinose nastavnici, poznati hrvatski stručnjaci i gospodarstvenici.

  Saznajte više! Upišite preddiplomski studij!

Poslovna ekonomija

 • Poslovna ekonomija

  Svaki student ostvaruje svoje potencijale kroz učenje i izgrađuje svoj talent, kako bi svoju kreativnost iskoristio kao poduzetnik ili menadžer u raznim područjima poslovnog života. Studij omogućuje visoku razinu stručnog obrazovanja iz svih područja poslovne ekonomije te razvija vještine i sposobnosti putem primjera iz poslovnog života, uz praktične vježbe i rad na projektima. Znanja koja studenti stječu za vrijeme studiranja prilagođena su strukturi i potrebama suvremenog gospodarstva. Studenti usvajaju znanja koja su tržišno atraktivna i konkurentna te se s lakoćom i brzo zapošljavaju. Trogodišnji studij Poslovne ekonomije odlična je baza za daljnje, više obrazovanje na diplomskim studijima.

  Saznajte više! Upišite preddiplomski studij!

Studij glume
 • Studij glume

  Nastavni plan i program Studija provode eminentni umjetnici i kazališni stručnjaci. Program uključuje trogodišnje obrazovanje kroz sljedeće kolegije: Gluma, Scenski govor, Scenski pokret, Dramaturgija, Glazbeni izraz, Povijest drame i kazališta, Književnost, Hrvatski jezik, Engleski jezik i Sociologija kulture

  Saznajte više! Upišite preddiplomski studij!

Diplomski i poslijediplomski studiji i programi

Diplomski studiji

Poslovna ekonomija i globalizacija • Poslovna ekonomija i globalizacija

  U zemljama širom svijeta, razvoj ekonomije temelji se na kreativnosti, inovacijama i suradnji. Globalizacija svjetske ekonomije, procesi i trendovi u međunarodnoj ekonomiji zahtijevaju nove inovativne načine rješavanje ekonomskih zadataka i problema. Svjesni ovih činjenica, namjera je ovog studijskog programa stvoriti novu generaciju modernih stručnjaka oboružanih novim znanjima, vještinama i kompetencijama kroz specijalizirane predmete i nastavni proces koji omogućava usavršavanje u međunarodnoj globalnoj ekonomiji, koji će upravo dati naglasak na potrebnim znanjima i vještinama.

  Saznajte više! Upišite diplomski studij!


Međunarodni odnosi i diplomacija • Međunarodni odnosi i diplomacija

  Zahvaljujući međusobnoj suradnji, Libertas i Sveučilište u Zadru su prve institucije koje nude sveučilišni diplomski studij Međunarodnih odnosa i diplomacije te na taj način omogućuju obrazovanje studentima iz Hrvatske i svijeta u nekoliko akademskih disciplina koje se odnose na međunarodne odnose i diplomaciju, a temeljem izvrsnosti i suradnje s vodećim svjetskim sveučilištima. Kao i ostale studije Libertasa, diplomski studij Međunarodnih odnosa i diplomacije moguće je pohađati u Dubrovniku na engleskom jeziku te u Zagrebu na hrvatskom jeziku.

  Saznajte više! Upišite diplomski studij!Menadžment bankarstva, osiguranja i financija

 • Menadžment bankarstva, osiguranja i financija

  Ovaj specijalistički diplomski studij studente obrazuje na raznim područjima financija, bankarstva i osiguranja, na području funkcioniranja financijskih tržišta, poslovanja investicijskih fondova, za obavljanje poslova u financijskim institucijama. Posebno se izučavaju područja komercijalnog bankarstva i osiguranja, njihovu važnost za ekonomiju i financijski sustav te studenti stiču znanja i tehnike potrebne za uspješan rad u bankama, osiguravajućim društvima i ostalim financijskim institucijama ili financijskim odjelima.

  Saznajte više! Upišite diplomski studij!


Menadžment unutarnje i međunarodne trgovine

 • Menadžment unutarnje i međunarodne trgovine

  Ovaj specijalistički diplomski studij studente obrazuje na područjima unutarnje i međunarodne trgovine, odnosno za obavljanje poslova organizacije, pripreme i ugovaranja vanjskotrgovinskih aranžmana, te poslove strateškog planiranja i rukovođenja u unutarnjoj i međunarodnoj trgovini. Obrađuju se sva područja upravljanja, s naglaskom na ključne funkcije trgovinskog poduzeća: prodajom, nabavom, skladišnom poslovanju, te organizacijom ostalih funkcija kako bi odgovorile na specifične potrebe trgovinskog poduzeća.

  Saznajte više! Upišite diplomski studij!


Turistički i hotelski menadžment

 • Turistički i hotelski menadžmentt

  Studij omogućuje nastavak obrazovanja i specijalizacije nakon završetka trogodišnjeg stručnog studija Turističkog i hotelskog menadžmenta, ili nakon završetka srodnih preddiplomskih odnosno stručnih studija na drugim visokim učilištima. Ovim specijalističkim diplomskim studijem upotpunjava se globalna i lokalna slika okruženja u kojem se odvija turistički promet i razvijaju sektori gospodarstva povezani s turizmom i njegovim razvojem. Studente se osposobavlja za obavljanje poslova organizacije, pripreme, planiranja i rukovođenja iz područja turizma i hotelijerstva.

  Saznajte više! Upišite diplomski studij!


Fizioterapija

 • Fizioterapija

  Demografske promjene u zemlji, promjene u organizaciji zdravstvenog sustava u javnom i privatnom sektoru zdravstva, stope morbiditeta od kroničnih nezaraznih bolesti kao i razvoj zdravstvenog turizma povećalo je potrebu za stručnjacima koji su educirani za provođenje složenih fizioterapijskih i rehabilitacijskih postupaka. Svjesni ovih činjenica, namjera je ovog studijskog programa stvoriti novu generaciju stručnjaka koji će biti osposobljeni za: pružanje kompleksnih fizioterapijskih postupaka, sudjelovanje u obrazovanju drugih fizioterapeuta, kontinuiranu osobnu edukaciju, istraživanje i znanstveni rad u području biomedicine i zdravstva.

  Saznajte više! Upišite diplomski studij!


Poslijediplomski studiji


 • Međunarodni odnosi (doktorski)

  Poslijediplomski doktorski studij Međunarodni odnosi rezultat je nastavka suradnje Sveučilišta u Zadru i Libertas međunarodnog sveučilišta u Zagrebu. Usmjerenost na međunarodne odnose obje ustanove ocijenile su razložnom s obzirom na potrebu promicanja ljudskih prava, gospodarsku i ekološku problematiku, politike, povijesti, status malih i velikih zemalja u globalizacijskim procesima, školovanje i obrazovanje, terorizam, ratove i nasilje, kao i druge prijetnje humanizaciji i ljudskom dostojanstvu.

  Saznajte više! • Menadžment kvalitete u zdravstvu (specijalistički)

  Program poslijediplomskog studija upoznaje polaznike s najvažnijim zdravstvenim problemima u svijetu, organizacijom zdravstvenih sustava, te posebno učinkovitom organizacijom i upravljanjem sustavom kvalitete u svim područjima zdravstva. Polaznici se osposobljavaju za razvoj i uvođenje mjera za poboljšanje kvalitete te procese akreditacije zdravstvenih ustanova.

  Saznajte više!


Programi

 • CBA

 • Centra za cjeloživotno obrazovanje

  Centar obavlja djelatnosti planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava obrazovanja odraslih. Centar putem sveučilišnih i stručnih studija Libertas međunarodnog sveučilišta te seminara, tečajeva i edukacija, radi na kreiranju ponude formalnog i neformalnog obrazovanja za pravne i fizičke osobe te sastavnice športskih saveza na području Republike Hrvatske.

  Za više informacija kontaktirajte Centar za cjeloživotno obrazovanje.

  Vidi programe cjeloživotnog obrazovanja! Kontaktirajte Centar za cjeloživotno obrazovanje

Novi način obračuna školarina

Nagrađujemo Vaše znanje i rad koji ste uložili tijekom dosadašnjeg obrazovanja.

Svi budući redovni studenti preddiplomskih studija imaju priliku ostvariti nižu cijenu školarine za odabrani studij temeljem dosadašnjeg uspjeha u obrazovanju.

Kalkulator školarina stručnih studija!

Kalkulator školarina sveučilišnih studija!

Centar za karijere

 

Upoznajte Libertas međunarodno sveučilište kroz naš Centar za karijere gdje ćete iz prve ruke od naših stručnih suradnika saznati sve prednosti i mogućnosti studiranja, s obzirom na Vaše želje i ciljeve.

 

Posjetite Centar za karijere

 

Dogovorite sastanak kroz kontakt obrazac!

ArhKonTur – Arheološki konceptualno turističko vođenje za mlade i seniore

Europski socijalni fond

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

POBOLJŠANJE PRISTUPA RANJIVIH SKUPINA TRŽIŠTU RADA U SEKTORU TURIZMA I UGOSTITELJSTVA

Saznaj više!