Kontakt

Glavni podaci:
Libertas međunarodno sveučilište
Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b
OIB: 98124140248
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
SWIFT: PBZG HR 2X
BANKA: Privredna banka Zagreb d.d.
Referade: 
Referada Zagrebe: zagreb@libertas.hr | t: +385 1 23 23 377 | f: +385 1 23 15 581
Referada Dubrovnike: dubrovnik@libertas.hr | t: +385 20 414 111
Referada Kutinae: kutina@libertas.hr | t: +385 44 635 606
Organizacija (Trg J. F. Kennedy 6b, III kat)
Rektorprof. dr.sc. Duško Pavlović | e-mail: dpavlovic@libertas.hr
TajnicaMonika Pavić | mpavic@libertas.hr | Tel.: +385 1 5633 101 | Fax.:+385 1 5633 111 | rektorat@libertas.hr
Računovodstvo (Trg J. F. Kennedy 6b, III kat)
Kontakt osobaJosipa Tomić| e-mail: jtomic@libertas.hr | Tel.: +385 1 5633 111 | Fax.: +385 1 5633 111
Radno vrijemeod ponedjeljka do petka: 10:30 do 14:30
Marketing (Trg J. F. Kennedy 6b, I kat)
Voditelj marketingaDario Cvrtila, struč. spec. rel. int.| e-mail: dcvrtila@libertas.hr | Tel.: +385 1 5633 122
Senior specialist za marketing i upravljanje komunikacijamaGoran Milaković | e-mail: gmilakovic@libertas.hr | Tel.: +385 1 5633 122
Knjižnica (Trg J. F. Kennedy 6b, -2 kat)
Kontakt e-mail: biblioteka@libertas.hr | Tel.: +385 1 5633 108
Radno vrijemeponedjeljak - srijeda - petak 10:30 - 17:00
utorak - četvrtak 10:30 - 18:00
pauza 13:30 -14:00 sati