Izdavaštvo

Časopisi

Međunarodne studije

ISSN 1332-4756 (Tisak) | ISSN 2459-623X (Online)
Izdavač: Libertas međunarodno sveučilište, Trg J. F. Kennedy 6b, 10 000 Zagreb
Prilozi su besplatno dostupni na Hrčak stranicama časopisa

Glavni urednik: Vladimir Filipović, Libertas međunarodno sveučilište
Izvršni urednik: Josip Lučev, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Libertas međunarodno sveučilište preuzelo je 2019. godine izdavanje časopisa Međunarodne studije: časopis za međunarodne odnose, vanjsku politiku i diplomaciju. Časopis ima dugu tradiciju znanstvenog izdavaštva, još od prvog broja koji je objavljen 2000. godine. Dugogodišnji urednik, sve do svoje smrti, bio je Radovan Vukadinović, a od preuzimanja časopisa od strane Libertas međunarodnog sveučilišta glavni urednik je Vladimir Filipović.

Međunarodne studije je časopis za međunarodne odnose, vanjsku politiku, međunarodnu ekonomiju i srodna područja, a proučava međunarodne odnose u širem smislu i potiče interdisciplinaran pristup. Časopis objavljuje dvostruko-anonimno recenzirane znanstvene radove iz područja društveno-humanističkih znanosti, polja politologija, ekonomija, povijest, filozofija itd. Objavljuje i prikaze knjiga te drugi relevantan sadržaj. Časopis ima ugledno domaće i inozemno Uredništvo.

Godišnje se izdaju dva broja časopisa elektronski i u tiskanom izdanju, a tekstovi se objavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku. Časopis autorima ne naplaćuje troškove objavljivanja radova. Časopis se objavljuje u otvorenom pristupu tj. sav je sadržaj časopisa čitateljima besplatno dostupan.

Prilozi objavljeni u časopisu Međunarodne studije referiraju se u sljedećim akademskim bazama podataka i servisima: BASE (Bielefeld Academic Search Engine), BrowZine i LibKey (Third Iron), CEEOL (Frankfurt na Majni, Njemačka), CORE (Open University i Jisc), Dimensions (Digital Science), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCOhost (Political Science Complete, Central & Eastern European Academic Source – CEEAS, The Belt and Road Initiative Reference Source, Discovery Service), ERIH PLUS European Reference Index for the Humanities and Social Sciences, Norwegian Directorate for Higher Education and Skills), Google Scholar, J-Gate (Informatics India Ltd), Lancaster Index to Defence & International Security Literature (Military Policy Research, Oxford, UK), HRČAK – Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske (MZOŠ, Srce & HIDD), Primo, ProQuest (Worldwide Political Science Abstracts, Sociological Abstract, Social Services Abstracts Social Science Premium Collection, Summon, Ulrichsweb), RePEc (Research Papers in Economics), ResearchGate, Semantic Scholar (Allen Institute for Artificial Intelligence), Unpaywall (OurResearch), WorldCat (OCLC).

Svim objavljenim prilozima besplatno možete pristupiti na Hrčak mrežnim stranicama časopisa Međunarodne studije.

Važni dokumenti časopisa: Impressum | Upute za autore | Upute za recenzente | Izjava o izdavačkoj etici

acta_turistica_et_turisticaActa Economica Et Turistica

ISSN 1849-8469 (Tisak) | ISSN 1849-921X (Online)
Izdavač: Libertas međunarodno sveučilište, Trg J. F. Kennedy 6b, 10 000 Zagreb
Prilozi su besplatno dostupni na Hrčak stranicama časopisa | kontakt: acta.turistica@libertas.hr

Glavni i odgovorni urednik: Ante Samodol, Libertas međunarodno sveučilište
Pomoćnik glavnog urednika: Ivor Altaras Penda, Libertas međunarodno sveučilište

Acta Economica Et Turistica znanstveni je časopis koji od 2015. dva puta godišnje izdaje Libertas međunarodno sveučilište u elektroničkom i tiskanom obliku.

Osnovni je cilj časopisa produbiti znanja iz područja ekonomije i turizma te srodnih disciplina, a namijenjen je znanstvenicima i stručnjacima. Časopis prihvaća podneske na hrvatskom i engleskom jeziku, a objavljuje ih dvojezično tj. na oba jezika istovremeno. Posvećen je izdavanju dvostruko anonimno recenziranih znanstvenih i stručnih radova koji pridonose teorijskim, metodološkim i empirijskim uvidima u kompleksno polje ekonomije, turizma i srodnih disciplina, a koji se mogu bazirati na kvantitativnoj i/ili kvalitativnoj analizi, pružati sintezu prethodnih istraživanja ili razmatrati otvorena pitanja u specifičnim područjima društvene i ekonomske prakse.

Časopis objavljuje i prikaze knjiga, prikaze sveučilišnih udžbenika te sažetke i zaključke sa znanstvenih i stručnih skupova i konferencija. Izdaje se u platinastom otvorenom pristupu čime je čitateljima sav sadržaj dostupan bez naknade, a autorima se ne naplaćuje predaja, obrađivanje i objavljivanje radova. Tekstovi izražavaju isključivo stavove autora.

Prilozi objavljeni u časopisu Acta Economica Et Turistica referiraju se u sljedećim akademskim bazama podataka i servisima: BASE (Bielefeld Academic Search Engine), Dimensions (Digital Science), DOAJ (Directory of Open Access Journals), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), EconBiz (German National Library of Economics, Leibnitz Information Centre for Economics), ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences, Norwegian Directorate for Higher Education and Skills), Google Scholar, HRČAK, Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske (MZOŠ, Srce & HIDD), J-GATE (Informatics India Ltd), LibKey (Third Iron), MIR@BEL (Sciences Po Grenoble, Sciences Po Lyon, Bibliothèque Diderot de Lyon), ProQuest (Ulrichsweb), RePEc (Research Papers in Economics), Semantic Scholar (Allen Institute for Artificial Intelligence), Unpaywall (OurResearch), WorldCat (OCLC).

Svim objavljenim prilozima besplatno možete pristupiti na Hrčak mrežnim stranicama časopisa Acta Economica Et Turistica.

Važni dokumenti časopisa: Impressum | Upute za autore | Izjava o izdavačkoj etici

Zbornik Sveučilišta Libertas

ISSN: 2584-5055 (Tisak) | ISSN: 2584-6167 (Online)
Izdavač: Libertas međunarodno sveučilište, Trg J. F. Kennedy 6b, 10 000 Zagreb
Prilozi su besplatno dostupni na Hrčak stranicama časopisa | kontakt: jpavicic@libertas.hr

Glavna urednica: Jelena Pavičić Vukičević, Libertas međunarodno sveučilište, Hrvatska
Tajnica časopisa: Tamara Marić, Libertas međunarodno sveučilište, Hrvatska

Zbornik sveučilišta Libertas objavljuje znanstvene i stručne članke iz svih znanstvenih područja koja se mogu studirati na Libertas međunarodnom sveučilištu: poslovne ekonomije sa svim svojim područjima, znanosti o međunarodnim odnosima i diplomaciji, socijalne gerontologije, poslovne sigurnosti, menadžmentu sporta te dramske i scenske umjetnosti.

Prvi broj Zbornika sveučilišta Libertas objavljen je 2008. godine i od tada izlazi redovno jedanput godišnje. Rok je za predaju radova 1. listopada za broj časopisa koji će se obaviti u tekućoj godini. Recenzentski postupak za objavu znanstvenih radova u Zborniku sveučilišta Libertas uključuje dvije dvostruko slijepe recenzije stručnjaka u predmetnom području.

Zbornik sveučilišta Libertas svojom se znanstvenom produkcijom nastoji ravnopravno uključiti u širu akademsku zajednicu, uz vrijedne i kvalitetne doprinose u člancima koje objavljuje. Tako je Zbornik usmjeren na prikupljanje i objavljivanje znanstvenih i stručnih radova koji daju novi doprinos relevantnim temama iz područja društvenih znanosti, posebno iz polja onih znanstvenih grana i znanstvenih disciplina koje se izučavaju na Libertas međunarodnom sveučilištu.

U tematici pristiglih članaka posebno se pozdravljaju ranije nimalo ili slabo obrađene teme, originalna metodologija i članci koji činjenično i/ili interpretacijski otkrivaju nešto novo. Uredništvo Zbornika posebno potiče objavljivanje članaka o suvremenim trendovima, lokalnim i globalnim aktualnostima, novim teorijskim okvirima, ulozi moderne tehnologije u suvremenom društvu i ekonomiji, odnosno sve one teme koje su u znanstvenim područjima i disciplinama kojima je Zbornik posvećen dio aktualne akademske rasprave u svijetu.

Časopis se objavljuje u otvorenom pristupu te se autorima ne naplaćuju troškovi objavljivanja radova. Prilozi se objavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku.

Urednički odbor čine doc. dr. sc. Jelena Pavičić Vukičević (glavna urednica, Libertas međunarodno sveučilište, Hrvatska), izv. prof. dr. sc. Vladimir Filipović (Libertas međunarodno sveučilište, Hrvatska), Bruno Korea Gajski, mag. pol. (Libertas međunarodno sveučilište, Hrvatska), prof. dr. sc. Jasna Mesarić (Libertas međunarodno sveučilište, Hrvatska), izv. prof. dr. sc. Zvonko Merkaš (Libertas međunarodno sveučilište, Hrvatska), izv. prof. dr. sc. Vlasta Roška (Libertas međunarodno sveučilište, Hrvatska), izv. prof. dr. sc. Andreja Rudančić (Libertas međunarodno sveučilište, Hrvatska).

Prilozi objavljeni u Zborniku sveučilišta Libertas referiraju se u sljedećim akademskim bazama podataka i servisima: BASE (Bielefeld Academic Search Engine), CORE (Open University i Jisc), Google Scholar, J-Gate, ProQuest (Ulrichsweb), ResearchGate.

Svim objavljenim prilozima besplatno trajno možete pristupiti putem portala hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa, odnosno putem Hrčak mrežnih stranica časopisa Zbornik sveučilišta Libertas. Radovi su registrirani u Crossref sustavu, odnosno dodijeljeni su im DOI brojevi.

Važni dokumenti časopisa: Impressum | Upute za autore | Izjava o izdavačkoj etici

Knjige

Međunarodna trgovina u globalnom okruženju

Autori Ivo Andrijanić, Duško Pavlović

Izdavač Zagreb: Libertas međunarodno sveučilište; Plejada

Godina izdavanja: 2021
Iz predgovora:

Glavni je cilj knjige prezentiranje teorije i prakse međunarodne trgovine u suvremenim, globaliziranim uvjetima međunarodnog poslovanja. Iza autorâ više je desetljeća bavljenja, kako teorijskim pitanjima međunarodnih ekonomskih odnosa, tako i praktičnog rada u više hrvatskih i inozemnih poduzeća te kreiranja i realiziranja više stotina poslova s poduzećima i vladama u pedesetak država na svim kontinentima.

Iz recenzija:

Autori jasno i sustavno prikazuju sve elemente međunarodnog trgovanja, daju teorijsku podlogu i navode brojne primjere dobro osmišljenog nastupa na međunarodnom tržištu, posebno pokazujući učinak globalizacije na uspješnost ostvarivanja poslovnih rezultata u međunarodnoj razmjeni domaćih gospodarskih subjekata s inozemnim poslovnim partnerima. prof. dr. sc. Krešimir Buntak

Autori pokazuju da je međunarodna trgovina ne samo skup praktičnih znanja i vještina nego da su u njenoj osnovi i brojna teorijska znanja koja su nužna za uspješnu organizaciju, kako poduzeća tako i nacionalnih gospodarstava u cilju ravnopravnog uključivanja u međunarodnu razmjenu roba i usluga. prof. dr. sc. Marko Kolaković

Kamping u hrvatskom turizmu

Autori Andreja Rudančić, Jerko Sladoljev

Izdavač Zagreb: Libertas međunarodno sveučilište

Godina izdavanja: 2021.
Sažetak:

Monografija pod nazivom „Kamping u hrvatskom turizmu“ je kondenzat i presjek stanja jednog segmenta turizma-kamping turizma. Kampisti su po vokaciji povezani s prirodom a lokalna zajednica, poučena lošim iskustvom masovnog turizma, polako podiže razinu svijesti o važnosti očuvanja prirodnog okoliša.Posebna pažnja je posvećena potencijalima europskog tržište kampiranja i otkriva neke smjernice za daljnji konkurentski rast, inovacije i diferencijacija kao ključne strategije za izbjegavanje faze zrelosti, posebno u mediteranskoj industriji kampiranja. Date su i karakteristike europskih megatrendova i značajke europskog kamping turizma, identificirani su novi trendovi koji vladaju na ovom tržištu. Posebno su istaknuti najvažniji trendovi u razvoju kamping turizma koji postaje sve popularniji izbor luksuznog kampiranja ili „glampinga“, kao i izbor kampiranja.

Upravljanje poslovnim događanjima s aspekta turizma i mikroekonomije uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija

Autori Andreja Rudančić, Sandra Šokčević, Edvard Badurina

Izdavač Zagreb: Libertas međunarodno sveučilište

Godina izdavanja 2023.

Sažetak

Poslovna događanja temeljno su komunikacijsko sredstvo na kojima ljudi istih ili različitih poslovnih, društvenih, političkih, znanstvenih, svjetonazorskih ili inih stajališta, razmjenjuju, konfrontiraju ili usklađuju svoje stavove u za to primjerenom ambijentalnom okruženju, odnosno destinaciji poslovnih događanja. Odabir destinacije smatra se izuzetno važnim za uspjeh poslovnog događaja jer ugodna atmosfera, zadovoljstvo smještajem, odgovarajuća ponuda hrane i pića u prijateljskome okruženju čine elemente uspjeha. Lociranjem destinacije poslovnog događaja potaknuta je i potreba dolaska, smještaja i povratka sudionika takvih događanja, bilo da se radi o lokalnim, nacionalnim ili međunarodnim skupovima, što je dovelo do pojma i razvoja turizma poslovnih događanja. Sva složenost organiziranja takvih skupova iziskuje multidisciplinarni pristup koji uključuje znanja i vještine iz područja menadžmenta, turizma, mikroekonomije i ICT-a, što je i navelo autore ove znanstvene knjige da na jednom mjestu objedine i na pristupačan način prezentiraju svoja znanja i iskustva. Naime, uočeno je kako dosadašnja istraživanja i objavljena literatura nisu na odgovarajući način povezali teme poslovnih događaja, turizma, mikroekonomije i informacijske tehnologije te se ova knjiga može smatrati premosnicom tog jaza.

Međunarodno poslovanje

medjunarodno-poslovanje

„Autori utemeljeno dokazuju da se međunarodno poslovanje u okviru cjelokupne međunarodne razmjene odmaknulo od same vještine operativnog poslovanja i pretvorilo u nešto puno veće, posebice u smislu uloge i značenja međunarodnog poslovanja gospodarskih subjekata u nacionalnom gospodarstvu i njegove funkcije na globalnom planu.

Djelo je u svojoj naravi interdisciplinarno što je bio uvjet da su autori mogli ekonomskoj i društvenoj analizi upravljanja međunarodnim poslovanjem i njegovih učinaka u društvenom i ekonomskom razvoju zemlje. U tome su autori nesumnjivo uspjeli.“

Prof.dr.sc. Radmila Jovančević

„Udžbenik „Međunarodno poslovanje“ je, s obzirom na svoj sadržaj i edukativne vrijednosti, potreban našoj znanstvenoj i akademskoj zajednici. Kod nas je objavljeno vrlo malo djela koje terijski utemeljeneo, analitički precizno i metodološki korektno analiziraju i prikazuju međunarodno poslovanje, suočeno s novim izazovima i rizicima. Udžbenik donosi i najnovije podatke o internacionalizaciji poslovanja i investicijama u svijetu, ali i u Hrvatskoj. Autori nastoje pojave i procese prikazati integrirano, koristeći i znanja drugih disciplina, prije svega informacijskih znanosti i statistike, ali i sociologije i politologije.

Prof.dr.sc. Tonći Lazibat

Menadžment tržišnih komunikacija

Kraljević, R.; Perkov, D., (2014), Menadžment tržišnih komunikacija, Visoka poslovna škola Libertas, Plejada, Zagreb

„Svrha ove knjige počiva na ambiciji da čitatelji bolje shvate multidisciplinarnost menadžmenta tržišnih komunikacija u novoj ekonomiji i složenost dijaloga između potrošača i proizvoda, oglašivačkog apela i percepcije primatelja, između onoga što kupac misli da kupuje i onoga što želi biti. Taj se tajni dijalog, kako ga naziva Rob Walker (2009), odvija na sve moguće načine osim eksplicitno. Složen je, suptilan, mijenja se i zavarava kao nikad prije. Ukratko, ova knjiga istražuje klasične i suvremene modele komuniciranja s potrošačima te tržišne i psihološke mehanizme koji utječu na način odlučivanja o kupnji.“

Izvadak iz predgovora knjige
„Pristup temi koja je inače predmetom mnogih znanstveno-stručnih radova i istraživanja, odražava individualnost i kreativnost autora da je predstave na način koji osobito akcentira integriranu marketinšku komunikaciju, kreativnost i razumijevanje oglašavačkog procesa, nove medije, metriku mjerenja učinaka, metodologiju evaluacije stavova i utjecaj psiholoških čimbenika na potrošače (kupce), odnose s javnošću te etičnost u komunikaciji s tržištem. Načinom pisanja i obradom pojedinih područja autori osobito iskazuju svježinu, jasnoću, konciznost i suvremenost u prezentiranju najvažnijih tema te praktičnu komponentu, izraženu kroz sedam studija slučaja.“
Prof.dr.sc. Ivo Andrijanić

„Autori su teme nastojali sagledati u njihovoj višeperspektivnosti, kako s aspekta marketinga tako i s aspekta određenih psihologijskih spoznaja, a u cilju što učinkovitijeg razumijevanja komunikacijskih procesa u području tržišnih komunikacija. Obrađeni sadržaji svakako će koristiti studentima ne samo u tijeku nego i nakon završetka studija, kada će se kao budući stručnjaci moći vratiti na ovu knjigu te u njoj pronaći odgovarajuće informacije, kao i smjernice gdje da traže dodatne informacije u recentnoj literaturi. Knjiga će biti od iznimne koristi i marketinškim stručnjacima i poslovnim ljudima.
Prof.dr.sc. Zvjezdan Penezić

Menadžment međunarodne trgovine

Andrijanić, I.; Duško, Pavlović (2012), Menadžment međunarodne trgovine, Visoka poslovna škola Libertas, Zagreb „Cilj je ove knjige upoznati čitatelje s teorijom i praksom upravljanja poslovnim procesima i kadrovima u međunarodnoj razmjeni roba i usluga, uz poseban naglasak na strategije ulaska na strana tržišta, jačanje konkurentnosti domaćih poduzeća na globalnom tržištu, razvijanje viših oblika poslovne suradnje s inozemnim partnerima, korištenje poslovne kombinatorike i specifičnih poslovnih transakcija te unaprjeđenje ekonomskih odnosa Republike Hrvatske s inozemstvom.“ Izvadak iz predgovora knjige „Djelo predstavlja originalan znanstveni rad izrađen prema preporukama „bolonjske deklaracije“ za izučavanje na visokim učilištima stručnih studija. Aktualno je i aplikativno u gospodarskoj praksi. Osim studentima visokih učilišta ekonomske struke, preporučujem ga sadašnjim i budućim poduzetnicima, koji u ovoj knjizi mogu naći izvanredne upute o tome kako kvalitetnim upravljanjem u međunarodnoj trgovini postići uspjeh na sve zahtjevnijem međunarodnom tržištu roba i usluga“ Prof.dr.sc. Josip Senečić „Posebice ističem originalnost ovog djela i njegovu važnost za pronalaženje putova snažnijeg uključivanja Hrvatske u međunarodnu robnu razmjenu i popravljanja negativnog salda trgovinske bilance kroz izvoz složenijih roba s više dodane vrijednosti… Razumijevanje suvremenih kretanja na globalnom tržištu te glavnih čimbenika koji na njemu dominiraju, ali i pripreme mladih ljudi na nove uvjete poslovanja na međunarodnom tržištu, nužan su preduvjet za ostvarivanje tog cilja. A upravo tome pridonosi ovo djelo.“ Prof.dr.sc. Marko Kolaković
Upravljanje kvalitetom s poznavanjem robe

Ivo, Andrijanić; Krešimir, Buntak; Mirko Bošnjak (2012), Upravljanje kvalitetom s poznavanjem robe, Visoka poslovna škola Libertas, Zagreb „Obradom problematike kvalitete robe i utjecaja kvalitete na mogućnost stavljanja robe u promet na domaćem i međunarodnom tržištu prvi put smo u našoj stručnoj ekonomskoj literaturi nastojali praktično obraditi područje infrastrukture kvalitete koje je ključ bilo koje integracije u globalne gospodarske tijekove. Pritom su korištena praktična dostignuća razvijenih zemalja, bez kojih je nemoguće zamisliti niti ostvariti odgovarajuću razinu konkurentnosti vlastitog poduzeća na međunarodnom tržištu.“ Izvadak iz predgovora knjige „Djelo je vrlo uspjela kombinacija znanstvenog i stručnog rada koji zadovoljava sljedeće uvjete: Bolonjsku deklaraciju; znanstvene zahtjeve kroz norme, zakone i preporuke; didaktički prilaz i odgovarajuću strukturu; nužan spektar edukacijskog znanja; postizanje odgovarajuće kompetencije i uspješno uključivanje u gospodarsku praksu. Autori prikazuju osnovne značajke kvalitete i daju obavezne informacije o poznavanju roba. Na vrlo stručan i popularan način izlažu se pojmovi i definicije i povezuju s potrebama i svakodnevnom praksom.“ Dr.sc. Nenad Injac „Autori su na jasan, konzistentan i koncizan način obradili područja upravljanje kvalitetom i poznavanje robe. Originalnost rada očituje se u cjelovitom trtiranju kvalitete proizvoda – kao karakteristike proizvoda i kao upravljačkog koncepta. Autori dokazuju da je kvaliteta ključna dimenzija konkurentnosti proizvoda i poduzeća, conditio sine qua non uspješnog poslovanja. Svojom cjelovitošću i aplikativnošću ovo djelo može naći široku primjenu, od edukacijskog procesa do praktičnog djelovanja poslovnih ljudi koji su svakodnevno upućeni na „kvalitetu“.“ Prof.dr.sc. Aziz Šunje

Porezi

Barbara, Jelčić (2011), Porezi , opći dio, Visoka poslovna škola Libertas, Zagreb „Ovo je knjiga o najizdašnijim i najoperativnijim javno-pravnim prihodima: o razlozima njihova uvođenja u financijske sisteme država, o prednostima i nedostacima, o smislenosti i razložnosti te mogućnostima i ograničenjima njihove primjene, o ekonomskim, pravnim, političkim, socijalnim i drugim reprekusijama koje se pojavljuju u praksi.“ Izvadak iz predgovora knjige „U rukopisu su sadržani prikazi svih oblika javnih prihoda suvremene države. Autorica je, s posebnim smislom za primjereno i originalno izlaganje materije, obradila sadržaj nastavnih disciplina kojima je knjiga namjenjena. Rukopis u jednakoj mjeri zadovoljava interese i pravnih i ekonomskih teoretičara i praktičara koji se zanimaju za područje poreza. Posebno je vrijedno istaknuti stil i jezik kojim je tekst napisan. Ima sva obilježja znanstvenog stila, a to su jednostavnost, kratkoća i logičnost.“ Prof.dr.sc. Olivera Lončarić-Horvat „Rukopis čini zaokruženu cjelina koja će omogućiti studentima stjecanje mnogih znanja o poreznoj materiji, ali istodobno, zbog načina prezentacije gradiva, i njihovo aktivno uključivanje. Djelo obiluje mnogim autoričinim kritičkim prosudbama te čestim kritičkim osvrtima na pojedina praktična rješenje, što ga svrstava u izvorno znanstveno djelo. Na kraju je dan opširan pojmovnik koji će budućim korisnicima, posebno studentima, znatno olakšati korištenje ove knjige.“ Prof.dr.sc. Jure Šimović

Teorija igara

Kopal, R., Korkut, D., (2011), Teorija igara – praktična primjena u poslovanju, Visoka poslovna škola Libertas, Comminus d.o.o., Zagreb Knjiga pruža uvid u temeljne pojmove i principe teorije igara te na konkretnim primjerima (sprječavanje ulaska na tržište, cjenovni rat, R&D, izravna inozemna ulaganja i dr.) omogućuje čitateljima razumijevanje nematematičkih znanja i vještina nužnih za praktičnu primjenu teorije igara u poslovanju. Izvadak iz predgovora knjige „Ova knjiga ne samo da je originalno autorsko djelo, već je i iznimno važan doprinos upoznavanju domaćih znanstvenika i stručnjaka, ali i šire javnosti, s ovom zanimljivom i potencijalno vrlo primjenjivom tematikom, koju do sada u ovako sveobuhvatnom obliku još nismo imali dostupnu na hrvatskom jeziku. Jedna od prednosti ovog djela svakako je činjenica da nije namjenjeno isključivo uskom, znanstvenom krugu konzumenata.“ Prof.dr.sc. Heri Bezić „Knjiga prvi put u Hrvatskoj donosi cjelovit prikaz strateških igara i njihove primjene u interaktivnom poslovnom odlučivanju. Nedvojbeno se radi o važnom i originalnom djelu, koje posleduje značajnu širinu i omogućuje čitatelju stjecanje elementarnih znanja o teoriji igara, ali i pruža osnovu za daljnje vlastito istraživanje i primjenu u rješavanju čitavog niza svakodnevnih ili složenijih problema u poslovanju.“ Prof.dr.sc. Tonći Lazibat

Turizam, budućnost mnogih iluzija

Vukonić, B., (2010), Turizam, budućnost mnogih iluzija, Visoka poslovna škola Utilus, Zagreb „Knjiga Turizam – budućnost mnogih iluzija posljednja je u nizu stručnih i znanstvenih radova autora, u kojoj prof. Boris Vukonić u tri osnovna poglavlja, na 210 stranica teksta, rezimira svoja gledišta ali i spoznaje o razvoju turizma u Hrvatskoj i svijetu. Djelo predstavlja doprinos ekonomskoj znanosti i prikladno je sredstvo za promišljanje turističkog gospodarstva u najširem smislu.“ Iz recenzije prof. dr.Branka Blaževića.