NATJEČAJ za doktorski studij Međunarodni odnosi

SVEUČILIŠTE U ZADRU

i

LIBERTAS MEĐUNARODNO SVEUČILIŠTE

raspisuju

NATJEČAJ

za upis 25 studenata na zajednički doktorski studij

Međunarodni odnosi
za stjecanje akademskog stupnja doktora/doktorica znanosti

iz područja društvenih znanosti, polja interdisciplinarne društvene znanosti
u akademskoj godini 2022./2023.*

Studij traje tri godine (šest semestara).

Nositelj studija je Sveučilište u Zadru, a suizvoditelj studija Libertas međunarodno sveučilište u Zagrebu. U izvedbi studija sudjeluju nastavnici Sveučilišta u Zadru i nastavnici Libertas međunarodnog sveučilišta s tuzemnim i inozemnim vanjskim suradnicima.

Uvjeti i kriteriji upisa na zajednički doktorski studij Međunarodni odnosi su:

 1. završen sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih, prirodoslovnih, tehničkih ili drugih znanosti s prosjekom ocjena u studiju najmanje 4.0 (aritmetički prosjek ili ponderirani prosjek); pristupnici s nižim prosjekom, minimalno 3.5, trebaju dostaviti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika;
 2. završen magisterij znanosti iz područja društvenih, humanističkih, prirodoslovnih, tehničkih ili drugih znanosti s prosjekom ocjena u studiju najmanje 4.0 (aritmetički prosjek); pristupnici s nižim prosjekom, minimalno 3.5, trebaju dostaviti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika;
 3. poznavanje engleskog jezika razina B2 i viša (dokazuje se pri podnošenju prijave ili tijekom razgovora s pristupnikom).

Godišnja školarina iznosi 3.981,68 EUR (30.000,00 kn), s mogućnošću plaćanja u dvije rate (pri upisu u svaki semestar).

*Početak nastave planiran za travanj 2023. godine ovisi o broju prijavljenih kandidata.

Trošak upisa i osiguranja za prvi semestar studija s izradom studentske iskaznice (x-ice) iznosi 19,91 EUR (150,00 kn).

Nastava će se organizirati u prostorijama suizvoditelja studija – Libertas međunarodno sveučilište u Zagrebu.

Prijave za upis predaju se u roku od 28 dana od objave natječaja na mrežnom mjestu Sveučilišta u Zadru (www.unizd.hr), mrežnom mjestu Libertas međunarodnog sveučilišta (www.libertas.hr) i u tisku.

Prijave za upis pristupnik predaje na protokol Ureda pisarnice i pismohrane (arhiva) Sveučilišta u Zadru (Zadar, M. Pavlinovića 1, III. kat) ili u Referadu Libertas međunarodnog sveučilišta (Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6B) ili šalje poštom na adresu: SVEUČILIŠTE U ZADRU, (Prijava za PDS Međunarodni odnosi), M. Pavlinovića 1, 23000 Zadar ili na adresu: Libertas međunarodno sveučilište, (Prijava za PDS Međunarodni odnosi), Trg J. F. Kennedy 6B 10000 Zagreb.

Prijavi na natječaj prilažu se u presliku sljedeći dokumenti:

 • ispunjen Prijavni obrazac DOK-00 (obrazac dostupan ovdje).
 • diploma o završenom sveučilišnom dodiplomskom ili diplomskom studiju ili završenom znanstvenom magistarskom studiju
 • dopunska isprava o studiju ili prijepis položenih predmeta s ocjenama i prosjekom ocjena
 • dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (pristupnici koji imaju prosjek ocjena manji od 4.0)
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika na odgovarajućoj razini
 • domovnica (za hrvatske državljane)
 • rodni list (hrvatski državljani)
 • putovnica (za strane državljane)
 • ispunjeni obrazac zahtjeva za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije (za pristupnike iz inozemstva)
 • životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti, odnosno obrazovni, stručni i znanstveni portfolio s dokazima u privitku (naprimjer, potvrde o stečenim kompetencijama, preslike objavljenih radova, priopćenja, tekstova i/ili dr.)
 • motivacijsko pismo (do 2000 znakova)
 • prijedlog okvirne teme doktorskog rada, odnosno kratko obrazloženje teme (od 2000 do 4000 znakova).

Prijave bez navedene dokumentacije neće se razmatrati.

Prijavni obrazac sa popisom potrebne prijavne dokumentacije dostupan je uz tekst Natječaja na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zadru i studija.
Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište u Zadru i Libertas međunarodno sveučilište mogli prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Nakon isteka roka za prijave Povjerenstvo za upis Vijeća doktorskog studija provest će razgovor s pristupnicima prema posebnom pozivu.

Pristupnici koji odgovaraju uvjetima natječaja bit će pozvani na upis na doktorski studij, prilaganje originalnih dokumenata i potpisivanje ugovora o studiranju.

Na upis treba doći osobno u Referadu Libertas međunarodnog sveučilišta, Referada, Trg J. F. Kennedya 6B, Zagreb, te donijeti izvorne dokumente:

 1. diplomu o završenom sveučilišnom dodiplomskom ili diplomskom studiju ili završenom znanstvenom magistarskom studiju
 2. dopunsku ispravu o studiju ili prijepis položenih predmeta s ocjenama i prosjekom ocjena
 3. rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije (pristupnici iz inozemstva)
 4. dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (pristupnici koji imaju prosjek ocjena manji od 4.0, a minimalno 3.5)
 5. dokaz o poznavanju engleskog jezika
 6. domovnicu (hrvatski državljani)
 7. rodni list (hrvatski državljani)
 8. osobnu iskaznicu
 9. putovnicu (strani državljani). Strani državljani koji nemaju OIB trebaju podnijeti Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a Poreznoj upravi – Područni ured Zagreb ili Područni ured Zadar
 10. dvije fotografije (4×6 cm)
 11. životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti, odnosno obrazovni, stručni i znanstveni portfolio s dokazima u privitku (naprimjer, potvrde o stečenim kompetencijama, preslike objavljenih radova, priopćenja, tekstova i/ili dr.)
 12. motivacijsko pismo (do 2000 znakova)
 13. prijedlog okvirne teme doktorskog rada.
 14. dokaz o uplati 19,91 EUR (150,00 kn) troškova upisa i osiguranja. Uplata se treba izvršiti na IBAN (International Bank Account Number, hrv. Međunarodni broj bankovnog računa) Libertas međunarodnog sveučilišta: HR9724920081100029602 uz navodenje opisa troška plaćanja “troškovi upisa na doktorski studij 2022./2023.”, model je HR67, a u poziv na broj primatelja upisati OIB pristupnika.
 15. dokaz o uplati 1.990,84 EUR (15.000,00 kn) školarine za prvi semestar studija. Uplata se treba izvršiti na IBAN (International Bank Account Number, hrv. Međunarodni broj bankovnog računa) Libertas međunarodnog sveučilišta: HR9724920081100029602 uz navođenje opisa troška plaćanja “Školarina za doktorski studij Međunarodni odnosi”, model je HR67, a u poziv na broj primatelja upisati OIB pristupnika.

Ako se na studij ne javi dovoljan broj pristupnika, izvoditelj studija pridržava pravo neotvaranja studija u tekućoj akademskoj godini.

Informacije o natječaju mogu se dobiti u:

 • Uredu za poslijediplomske studije, Sveučilište u Zadru (telefon: +385 23 200 533; e­mail: tajnistvopds@unizd.hr), ili
 • Uredu za poslijediplomske studije, Libertas međunarodno sveučilište (telefon: +385 1 5633 118; e-mail: zagreb@libertas.hr).

SVEUČILIŠTE U ZADRU

L IBERTAS MEĐUNARODNO SVEUČILIŠTE

Rektorica:

prof. dr. sc. Dijana Vican

v.d. Rektor:

prof. dr. sc. Ivo Andrijanić

Podijelite s prijateljimaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Posted in: