Ured za međunarodnu suradnju

Erasmus+, program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2021. - 2027.

O programu

Program Erasmus+ obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative EU u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Erasmus+ povezao je 7 postojećih programa: Program za cjeloživotno učenje (s potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), Mladi na djelu te 5 programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Program po prvi put uvodi i podršku području sporta. Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta.

Kome je Erasmus+ namjenjen

U programu Erasmus+ mogu sudjelovati studenti, nastavno i nenastavno osoblje.

Ciljevi ERASMUS+ programa:

  • Poticanje mobilnosti studenata, nastavnika i administrativnog osoblja
  • Jačanje suradnje između visokoškolskih ustanova u Europi
  • Povećavanje razine preglednosti i kompatibilnosti kvalifikacija u visokoškolskom obrazovanju
  • Razvoj inovativnih sadržaja utemeljenih na informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji; razvoj usluga, pedagoških načela i praksi važnih za cjeloživotno učenje

Koje su aktivnosti moguće putem Erasmus+ programa

  • Mobilnost studenata za studijski boravak u inozemstvu ili stručnu praksu u poduzećima, trening centrima, istraživačkim centrima ili drugim institucijama
  • Mobilnost nastavnog osoblja
  • Mobilnost nenastavnog osoblja (stručno usavršavanje)
  • Pripremni posjeti (posjeti partnerskim ustanovama i tvrtkama)

Detaljnije o mogućnostima Programa pročitajte u Vodiču: Erasmus+ Programme Guide kao i na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU te Izvršne agencije.

Preduvjet za sudjelovanje u Erasmus+ programu je Erasmus Povelja za visoko obrazovanje (ECHE) koja je Libertas međunarodnom sveučilištu dodijeljena za cijelo razdoblje trajanja Erasmus+ (2021.-2027.)
Erasmus kôd Libertas međunarodnog sveučilišta: HR DUBROVN03

Erasmus suradnja:

Studenti Sveučilišta mogu otići na bilo koju drugu željenu instituciju u Europi i svijetu koja je srodna s nastavnim planom i programom njihovih studija.
Za razmjene unutar EU i zemlje koje su pokrivene ERASMUSOM (izvan popisa niže), studenti se javljaju direktno Uredu za međunarodnu suradnju.
Za razmjenu u svijetu (izvan EU i zemljama koje su nisu uključene u ERASMUS), studenti se javljaju voditeljici Centra za karijere.

Erasmus natječaj 23 24 LJETNI PRAKSA

Erasmus natječaj 23 24 LJETNI STUDIJI

Erasmus natječaj 23 24 LJETNI OSOBLJE

Erasmus Policy Statement

Erasmus pravilnik Libertas

Prezentacija programa ERASMUS +

Erasmus studentska povelja

Prijavni obrazac na Erasmus (+ motivacijsko pismo i životopis)
Obrazac za stručnu praksu
Prijavni obrazac za osobe s invaliditetom


Kontaktirajte nas

Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju: mr.sc. Ksenija Keča, tel: + 385 1 5633 150, e: kkeca@libertas.hr
Asistentica: Martina Glavan, mglavan@libertas.hr

Projekt „Usvajanje principa HKO-a u sustavu visokog obrazovanja u sektoru turizma“

Poslovna škola Libertas potpisala je ugovor u okviru natječaja dodjele bespovratnih sredstava “Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira”. Tako se projekt Poslovne škole Libertas “Usvajanje principa HKO-a u sustavu visokog obrazovanja u sektoru turizma” našao među 16 izabranih u okviru natječaja dodjele bespovratnih sredstava kroz IPA IV komponentu Razvoj ljudskih potencijala. Dodijeljena sredstva Poslovna škola Libertas kao nositelj projekta realizirala je sa svojim partnerima Međimurskim veleučilištem u Čakovcu, Veleučilištem u Šibeniku, Visokom školom za menadžment iz Virovitice i Udrugom poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske u trajanju od 18 mjeseci.

Cilj projekta „Usvajanje principa HKO-a u sustavu visokog obrazovanja u sektoru turizma“ je podržati razvoj i implementaciju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u visokom obrazovanju, kroz ostvarenje specifičnih ciljeva. Prvi se odnosi na razvoj kvalifikacijskih standarda u visokom obrazovanju u sektoru turizma u suradnji sa relevantnim dionicima. Sljedeći specifični cilj odnosi se na potpuno usklađivanje studijskih programa povezanih sa turizmom sa načelima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u četiri visokoškolske ustanove. Osim toga, jedan od ciljeva je i uvođenje inovativnih edukativnih elemenata u obrazovanje za hotelski odnosno turistički menadžment.

Trajanje projekta: 19.08.2013. – 18.02.2015.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 356.870,43 EUR

Stopa EU sufinanciranja: 85,55%

Nositelj projekta: Poslovna škola Libertas

Partneri na projektu:

Veleučilište u Šibeniku

Međimursko veleučilište u Čakovcu

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

Udruga poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske

Kontakt osoba za više informacija: mr.sc. Kseniji Keča, Prodekanica za međunarodnu suradnju – kkeca@libertas.hr

Bilateralna suradnja

Libertas međunarodno sveučilište ostvaruje svoje bilateralne kontakte sa visoko školskim institucijama i sveučilištima u inozemstvu u okviru međusobno usklađenih i potpisanih bilateralnih sporazuma te provodi ove oblike suradnje: rad na zajednički dogovorenim temama, razmjenu nastavnog osoblja, razmjenu studenata, zajedničko publiciranje, razmjenu informacija od obostranog interesa, organizacija konferencija, istraživalačkih seminara i radionica te ostale aktivnosti kojima je svrha promoviranje akademske suradnje.

Bilateralni sporazumi Libertas međunarodnog sveučilišta mogu se potpisati s bilo kojim drugim Sveučilištem, a nastavno na iskazani interes studenta i podudarnost studijskih programa Sveučilišta. 
 
Studenti koji žele ići van EU (izvan ERASMUS područja) na razmjenu, javljaju se direktno voditeljici Centra za karijere.

Bilateralni sporazumi Libertas međunarodnog sveučilišta: