Ured za međunarodnu suradnju

Erasmus+, program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2021. - 2027.

O programu

Program Erasmus+ obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative EU u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Erasmus+ povezao je 7 postojećih programa: Program za cjeloživotno učenje (s potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), Mladi na djelu te 5 programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Program po prvi put uvodi i podršku području sporta. Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta.

Kome je Erasmus+ namjenjen

U programu Erasmus+ mogu sudjelovati studenti, nastavno i nenastavno osoblje.

Ciljevi ERASMUS+ programa:

  • Poticanje mobilnosti studenata, nastavnika i administrativnog osoblja
  • Jačanje suradnje između visokoškolskih ustanova u Europi
  • Povećavanje razine preglednosti i kompatibilnosti kvalifikacija u visokoškolskom obrazovanju
  • Razvoj inovativnih sadržaja utemeljenih na informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji; razvoj usluga, pedagoških načela i praksi važnih za cjeloživotno učenje

Koje su aktivnosti moguće putem Erasmus+ programa

  • Mobilnost studenata za studijski boravak u inozemstvu ili stručnu praksu u poduzećima, trening centrima, istraživačkim centrima ili drugim institucijama
  • Mobilnost nastavnog osoblja
  • Mobilnost nenastavnog osoblja (stručno usavršavanje)
  • Pripremni posjeti (posjeti partnerskim ustanovama i tvrtkama)

Detaljnije o mogućnostima Programa pročitajte u Vodiču: Erasmus+ Programme Guide kao i na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU te Izvršne agencije.

Preduvjet za sudjelovanje u Erasmus+ programu je Erasmus Povelja za visoko obrazovanje (ECHE) koja je Libertas međunarodnom sveučilištu dodijeljena za cijelo razdoblje trajanja Erasmus+ (2021.-2027.)
Erasmus kôd Libertas međunarodnog sveučilišta: HR DUBROVN03

Erasmus suradnja:

Studenti Sveučilišta mogu otići na bilo koju drugu željenu instituciju u Europi i svijetu koja je srodna s nastavnim planom i programom njihovih studija.
Za razmjene unutar EU i zemlje koje su pokrivene ERASMUSOM (izvan popisa niže), studenti se javljaju direktno Uredu za međunarodnu suradnju.
Za razmjenu u svijetu (izvan EU i zemljama koje su nisu uključene u ERASMUS), studenti se javljaju voditeljici Centra za karijere.

ERASMUS NATJEČAJ STRUČNA PRAKSA 2024 – 25

ERASMUS NATJEČAJ STUDIJI 24 – 25

ERASMUS NATJEČAJ OSOBLJE ZIMA 24 – 25

ERASMUS NATJEČAJ STUDIJI 2023 – 2024

ERASMUS NATJEČAJ STRUČNA PRAKSA 2023 – 2024

ERASMUS NATJEČAJ OSOBLJE ZIMA 2023 – 2024

Erasmus natječaj 23 24 LJETNI PRAKSA

Erasmus natječaj 23 24 LJETNI STUDIJI

Erasmus natječaj 23 24 LJETNI OSOBLJE

Erasmus Policy Statement

Erasmus pravilnik Libertas

Prezentacija programa ERASMUS +

Erasmus studentska povelja

Prijavni obrazac na Erasmus (+ motivacijsko pismo i životopis)
Obrazac za stručnu praksu
Prijavni obrazac za osobe s invaliditetom


Kontaktirajte nas

Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju: mr.sc. Ksenija Keča, tel: + 385 1 5633 150, e: kkeca@libertas.hr
Asistentica: Martina Glavan, mglavan@libertas.hr

Projekt „Usvajanje principa HKO-a u sustavu visokog obrazovanja u sektoru turizma“

Poslovna škola Libertas potpisala je ugovor u okviru natječaja dodjele bespovratnih sredstava “Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira”. Tako se projekt Poslovne škole Libertas “Usvajanje principa HKO-a u sustavu visokog obrazovanja u sektoru turizma” našao među 16 izabranih u okviru natječaja dodjele bespovratnih sredstava kroz IPA IV komponentu Razvoj ljudskih potencijala. Dodijeljena sredstva Poslovna škola Libertas kao nositelj projekta realizirala je sa svojim partnerima Međimurskim veleučilištem u Čakovcu, Veleučilištem u Šibeniku, Visokom školom za menadžment iz Virovitice i Udrugom poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske u trajanju od 18 mjeseci.

Cilj projekta „Usvajanje principa HKO-a u sustavu visokog obrazovanja u sektoru turizma“ je podržati razvoj i implementaciju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u visokom obrazovanju, kroz ostvarenje specifičnih ciljeva. Prvi se odnosi na razvoj kvalifikacijskih standarda u visokom obrazovanju u sektoru turizma u suradnji sa relevantnim dionicima. Sljedeći specifični cilj odnosi se na potpuno usklađivanje studijskih programa povezanih sa turizmom sa načelima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u četiri visokoškolske ustanove. Osim toga, jedan od ciljeva je i uvođenje inovativnih edukativnih elemenata u obrazovanje za hotelski odnosno turistički menadžment.

Trajanje projekta: 19.08.2013. – 18.02.2015.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 356.870,43 EUR

Stopa EU sufinanciranja: 85,55%

Nositelj projekta: Poslovna škola Libertas

Partneri na projektu:

Veleučilište u Šibeniku

Međimursko veleučilište u Čakovcu

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

Udruga poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske

Kontakt osoba za više informacija: mr.sc. Kseniji Keča, Prodekanica za međunarodnu suradnju – kkeca@libertas.hr

Bilateralna suradnja

Libertas međunarodno sveučilište ostvaruje svoje bilateralne kontakte sa visoko školskim institucijama i sveučilištima u inozemstvu u okviru međusobno usklađenih i potpisanih bilateralnih sporazuma te provodi ove oblike suradnje: rad na zajednički dogovorenim temama, razmjenu nastavnog osoblja, razmjenu studenata, zajedničko publiciranje, razmjenu informacija od obostranog interesa, organizacija konferencija, istraživalačkih seminara i radionica te ostale aktivnosti kojima je svrha promoviranje akademske suradnje.

Bilateralni sporazumi Libertas međunarodnog sveučilišta mogu se potpisati s bilo kojim drugim Sveučilištem, a nastavno na iskazani interes studenta i podudarnost studijskih programa Sveučilišta. 
 
Studenti koji žele ići van EU (izvan ERASMUS područja) na razmjenu, javljaju se direktno voditeljici Centra za karijere.

Bilateralni sporazumi Libertas međunarodnog sveučilišta: