Edukacija za Turističko – planinskog vodiča

Edukacija za Turističko – planinskog vodiča

Program se ostvaruje u suradnji Libertas međunarodnog sveučilišta i

Saveza gorskih vodiča Hrvatske (SGVH)

 
EDUKACIJOM SU OBUHVAĆENA DVA PROGRAMA CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA:

 CERTIFICIRANI TURISTIČKI VODIČ (opći dio)

i

TURISTIČKO – PLANINSKI VODIČ SGVH

 • Redovita nastava – turistički dio (program za turističkog vodiča – opći dio Libertas međunarodno sveučilište)
Rb.Nastavna cjelinaTVJPNUkupno (sati)
1.POLITIČKI SUSTAV RH55
2.GOSPODARSKI SUSTAV RH55
3.OSNOVE TURIZMA I UVOD U TURISTIČKO POSLOVANJE s naglaskom na sportski turizam66
4.OSNOVE TURISTIČKOG ZAKONODAVSTVA55
5.HRVATSKA POVIJEST1212
6.TURISTIČKA GEOGRAFIJA RH1212
7.KULTURA GOVORENJA I PISANJA66
8.KULTURNO-POVIJESNI SPOMENICI I DRUGE ZNAMENITOSTI HRVATSKE66
9.OPERATIVNO TURISTIČKI POSLOVI TURISTIČKOG VODIČA66012
UKUPNO:756081
 • Redovita nastava – planinarski dio (SGVH)
Rb.Nastavna cjelinaTVJPNUkupno (sati)
1.OSNOVE PLANINSKOG VOĐENJA161430
2.OSNOVE ORIJENTACIJE I NAVIGACIJE101424
3.OSNOVE PRVE POMOĆI I SPAŠAVANJA (Polaznici su dužni položiti pri Crvenom Križu)336
4.PRAKTIČNA NASTAVA2020
UKUPNO:29312080

T – teorijska nastava (održava se on line)
VJ – vježbe (održavaju se na terenu i individualnim konzultacijama)
PN – praktična nastava (održava se vikendima na terenu)

Po uspješnom završetku tečaja izdaju se dva uvjerenja:

 • POTVRDA O POLOŽENOM TEČAJU ZA TURISTIČKO – PLANINSKOG VODIČA kojeg izdaju Libertas međunarodno sveučilište i SGVH.
 • UVJERENJE O POLOŽENOM TEČAJU ZA TURISTIČKOG VODIČA – OPĆI DIO kojeg izdaje Libertas međunarodno sveučilište;

C I J E N A:

  750,00 EUR

(moguće obročno plaćanje do završetka programa edukacije)

 

Ostali troškovi:

 1. Tečaj Prve pomoći u Crvenom križu isključivo u organizaciji SGVH (uvjerenje o trajnoj osposobljenosti) – 60,00 EUR
 2. Članarina SGVH – 30,00 EUR

 

MJESTO I VRIJEME EDUKACIJE:

 • Sva teorijska predavanja se održavaju „on line“
 • Svim polaznicima osigurana je literatura za uspješno polaganje tečaja
 • Praktična nastava i vježbe se održavaju „na terenu“ (okolica Zagreba, Maksimir, Medvednica)

TRAJANJE EDUKACIJE:

26. veljače do 24. ožujka 2024.

Prijave se zaprimaju do 21. veljače 2024.

 STEČENA ZNANJA I VJEŠTINE

Aktivnim sudjelovanjem na seminaru polaznici usvajaju znanja i kompetencije koje obuhvaćaju sadržaje svih nastavnih cjelina programa te im se dodjeljuju dvije potvrde (uvjerenja) o sudjelovanju na seminaru.

UVJETI UPISA

 U program usavršavanja za Turističko planinskog vodiča može se upisati osoba koja ima:

 1. minimalno završenu srednju školu,
 2. navršenih 18 godina života,
 3. liječničko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti,
 4. državljanin Republike Hrvatske i/ili prebivalište u Republici Hrvatskoj,
 5. osoba kojoj pravomoćnom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izračena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova turističkog vodiča – dok ta mjera traje,
 6. Član je SGVH s plaćenom članarinom za tekuću godinu

PRIJAVE

Prijave i dodatne informacije se zaprimaju elektroničkim putem na adrese:

Ksenija Keča (upis u školovanje, informacije o programu školovanja “Certificirani turistički vodič” )

Predsjednica komisije za polaganje seminara za turističke vodiče, Libertas međunarodno sveučilište
E mail kkeca@libertas.hr
Mob: 098 955 01 06

Krešimir Gracin (upis u članstvo SGVH)
Tajnik SGVH
E mail tajnik@sgvh.hr
Mob: 091 365 38 54

Robert Pfarrer (informacije o programu školovanja „Turističko-planinski vodič“ – planinski dio SGVH)
Predsjednik tehničke komisije SGVH
E mail tehnicka-komisija@sgvh.hr
Mob: 091 458 01 10

PLAĆANJE

Libertas međunarodno sveučilište
Trg J.F. Kennedy 6b
10 000 Zagreb
OIB: 9812414140248
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
Svrha: Edukacija Turističko planinski vodič

Molimo navesti OIB kod POZIVA NA BROJ

 

NAPOMENA!

Način provjere: UVJETI ZA DOBIVANJE POTVRDE/UVJERENJA:

– Svaki predmet se polaže pismenim i/ili usmenim putem, ocjenjuje s POLOŽIO/NIJE POLOŽIO.

– Svaki kandidat bez naknade troškova ima pravo izlaska na ispit 2 puta. Svaki sljedeći ispit treba dodatno platiti (40,00 eura)

– Završni rad uključuje izradu turističko-planinarske ture u okviru seminara kojeg kandidat izrađuje pod mentorstvom izabranog nositelja kolegija (preporuka je da to bude netko iz SGVH-a) pri čemu dokazuje da je sposoban voditi grupu. Moguće je dogovoriti i komentorstvo.

– Provjeravaju se svi ishodi učenja pred tročlanom komisijom usmenim putem koju dogovaraju Libertas međunarodno sveučilište i SGVH (zastupljeni su svi članovi komisije: teorija, zdravlje i sigurnost, praksa)

– Kandidatima, koji iskažu interes, je omogućeno polaganje stranog jezika. Polaganje na stranom jeziku se plaća 40,00 eura. Kandidati koji predoče dokumente o poznavanju stranog jezika (diploma na stranom jeziku, certifikati poznavanja stranih jezika razine C1 i C2 kao i profesori stranih jezika sa Filozofskih fakulteta oslobođeni su plaćanja i provjere znanja stranih jezika uz predočenje kvalifikacije)

 • POLAGANJE ISPITA ĆE SE ODRŽATI U ROKU OD 30 DANA PO ZAVRŠETKU SEMINARA
 • ZA ODRŽAVANJE SEMINARA POTREBNA JE PRIJAVA NAJMANJE 15 KANDIDATA