Organizacija

Rektor Sveučilišta

Predsjednik sveučilišta Pavlović

prof. dr. sc. Duško Pavlović

Profesor Pavlović doktor je ekonomskih znanosti.

Većinu radnog vijeka proveo je u međunarodnoj trgovini. Do 1990. radio je u vanjskotrgovinskoj radnoj organizaciji „Astra“ u Zagrebu, tada najvećoj vanjskotrgovinskoj radnoj organizaciji u Hrvatskoj, gdje je od 1986-1990. bio direktor OOUR-a. Od 1990-2005. živio je i radio u Londonu u kom je periodu bio glavni direktor dvaju britanskih vanjskotrgovinskih poduzeća. Kreirao je i realizirao više stotina poslova s poduzećima i vladama iz četrdesetak država sa svih kontinenata. Tijekom petnaestogodišnjeg rada u Londonu aktivno je sudjelovao na brojnim međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima održanim u Velikoj Britaniji i većem broju drugih država.

Od 2007. na Visokoj poslovnoj školi Libertas radi kao nastavnik, prodekan za međunarodnu suradnju, a od 2009-2014. bio je na funkciji dekana. Od 2014. je predsjednik Libertas međunarodnog sveučilišta, a 2016. godine biran je za rektora.

Autor je tri knjige i više desetaka znanstvenih i stručnih radova te projekata. Aktivno je sudjelovao na velikom broju domaćih i međunarodnih konferencija. Uz Sveučilište Libertas, gdje predaje kolegije iz međunarodnog poslovanja, predavao je i na više drugih visokoškolskih institucija u Hrvatskoj i inozemstvu. Profesor je na London Academy of Diplomacy gdje predaje kolegij International Trade.

e:dpavlovic@libertas.hr

Prorektorica za znanost i međunarodnu suradnju

Ana Stavljenić-Rukavina

Prof. emeritus dr.sc. Ana Stavljenić-Rukavina

e: astavljenic@libertas.hr

Profesorica Ana Stavljenić-Rukavina bila je dugi niz godina istaknuti stručnjak i znanstvenik u području zdravstva i biomedicine, sveučilišni profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U vrijeme dvogodišnjeg obnašanja dužnosti ministra zdravstva pokrenula je niz projekata u zdravstvenom sustavu, posebno u dijelu koji vode unapređenju kvalitete sustava. Svoje značajno profesionalno i nastavničko iskustvo koristila je za pripremu nastavnog plana i programa poslijediplomskog studija na Libertas međunarodnom sveučilištu.

Provela je značajni opus znanstvenih projekata u području biomedicine i zdravstva, posebno dijabetologije, istraživanja genetičkih čimbenika metaboličkih, kardiovaskularnih i drugih kroničnih bolesti rezultat kojih su brojni znanstveni radovi objavljeni u međunarodnim časopisima. Bila je pozvani predavač na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima i konferencijama, te član njihovih organizacijskih i znanstvenih odbora. Objavila je značajan broj nastavnih tekstova knjiga i priručnika. Provodila je projekte iz područja organizacije zdravstvenog sustava, javnog zdravstva i sustava kvalitete u zemlji i inozemstvu. Od 2004. godine djeluje kao ekspert u evaluaciji znanstvenih projekata EC za područje zdravstva.

Profesorica Ana Stavljenić-Rukavina je aktivni član brojnih znanstvenih društava u zemlji i svijetu. Članica je Svjetske akademije znanosti i umjetnosti i Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Ordenom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića odlikovana je za doprinos razvoju znanosti u RH 2006. Nositelj je nagrade Jan Petelhoff za razvoj laboratorijske medicine u srednjeeuropskim zemljama. Začasni je član Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog društva medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

Prorektor za studente, organizaciju i poslovanje

Ante Samodol

Doc. dr. sc. Ante Samodol

e: asamodol@libertas.hr

Dekan Fakulteta za međunarodne odnose i diplomaciju

prof. dr. sc. Mladen Knežević

e: mknezevic@libertas.hr

Dekan Fakulteta za međunarodno poslovanje i ekonomiju

Ivo Andrijanic

Prof. emeritus dr. sc. Ivo Andrijanić

e: iandrijanic@libertas.hr

 

Profesor emeritus dr.sc. Ivo Andrijanić bio je dugogodišnji gospodarstvenik, najprije u Ferimportu a kasnije i u Zračnoj luci Zagreb i sveučilišni profesor na Fakultetu za vanjsku trgovinu, kasnije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Svoje bogato praktično gospodarsko i profesorsko iskustvo uspješno je iskoristio za pripremu nastavnog plana i programa pri osnivanju Libertasa 2004. godine, kada je bio i prvi dekan.

Napisao je veliki broj znanstvenih i stručnih radova, knjiga i sveučilišnih udžbenika iz područja vanjske trgovine i vanjskotrgovinskog poslovanja, burzi i burzovnog poslovanja, ekonomike i politike osiguranja i reosiguranja, menadžmenta međunarodne trgovine, transporta i poslovne logistike, upravljanja kvalitetom i poznavanja robe i dr. Veliki broj tih djela objavljen je i u inozemstvu. Bio je predavač na mnogim međunarodnim kongresima, konferencijama i seminarima u zemlji i inozemstvu.

Doživotni je počasni član Znanstvenog savjeta za promet HAZU i Upravnog odbora Međunarodne organizacije civilnih aerodroma (ICAA) u Parizu. Bio je dugogodišnji član Matičnih odbora i povjerenstava Ministarstva znanosti za izbor kandidata u nastavna i znanstveno-nastavna zvanja.

Za postignute rezultate i uspjehe u radu odlikovan je, između ostalog, Ordenom rada sa zlatnim vijencem, Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića za osobite zasluge u gospodarstvu, diplomom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za doprinos u radu Znanstvenog savjeta za promet i dr.

Dekanica Fakulteta zdravstvenih znanosti

Ana Stavljenić-Rukavina

Prof. emeritus dr.sc. Ana Stavljenić-Rukavina

e: astavljenic@libertas.hr

 

Profesorica Ana Stavljenić-Rukavina bila je dugi niz godina istaknuti stručnjak i znanstvenik u području zdravstva i biomedicine, sveučilišni profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U vrijeme dvogodišnjeg obnašanja dužnosti ministra zdravstva pokrenula je niz projekata u zdravstvenom sustavu, posebno u dijelu koji vode unapređenju kvalitete sustava. Svoje značajno profesionalno i nastavničko iskustvo koristila je za pripremu nastavnog plana i programa poslijediplomskog studija na Libertas međunarodnom sveučilištu.

Provela je značajni opus znanstvenih projekata u području biomedicine i zdravstva, posebno dijabetologije, istraživanja genetičkih čimbenika metaboličkih, kardiovaskularnih i drugih kroničnih bolesti rezultat kojih su brojni znanstveni radovi objavljeni u međunarodnim časopisima. Bila je pozvani predavač na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima i konferencijama, te član njihovih organizacijskih i znanstvenih odbora. Objavila je značajan broj nastavnih tekstova knjiga i priručnika. Provodila je projekte iz područja organizacije zdravstvenog sustava, javnog zdravstva i sustava kvalitete u zemlji i inozemstvu. Od 2004. godine djeluje kao ekspert u evaluaciji znanstvenih projekata EC za područje zdravstva.

Profesorica Ana Stavljenić-Rukavina je aktivni član brojnih znanstvenih društava u zemlji i svijetu. Članica je Svjetske akademije znanosti i umjetnosti i Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Ordenom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića odlikovana je za doprinos razvoju znanosti u RH 2006. Nositelj je nagrade Jan Petelhoff za razvoj laboratorijske medicine u srednjeeuropskim zemljama. Začasni je član Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog društva medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

Dekanica Fakulteta za film i scenske umjetnosti

Branka Cvitkovic

Doc. art. Branka Cvitković

e: bcvitkovic@libertas.hr

Doc. art. Branka Cvitković rođena je u Zagrebu 29. svibnja 1948. godine. Nakon studija književnosti na Filozofskom fakultetu 1971. godine, upisuje glumu na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Članica je ansambla Drame Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu od 1972. do 2014. godine. Surađivala je i sa Glumačkom družinom Histrion, Zagrebačkim kazalištem mladih, HNK Osijek, HNK Split, Splitskim ljetom, Kazalištem Marina Držića iz Dubrovnika, Dubrovačkim ljetnim igrama, Teatrom ITD i Osječkim ljetom. Nastupala je u brojnim filmovima i TV i radio dramama.

Dobitnica je značajnih nagrada i priznanja za umjetnička dostignuća. Za cjelokupni umjetnički i društveni angažman odlikovana je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi, Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrijednosti i Spomenicom domovinskog rata.

Odlukom Ministarstva kulture RH 2006. godine proglašena je Nacionalnom dramskom prvakinjom.

Zajedno sa stručnim suradnicima priprema nastavni plan i program za novoosnovani Fakultet za film i scenske umjetnosti pri Sveučilištu Libertas te preuzima prvu generaciju studenata glume. 2015. godine postaje dekanica fakulteta i nastavlja svoj pedagoški rad kao profesorica glume te formira profesorski kadar okupivši najeminentnije stučnjake iz područja hrvatskog jezika, književnosti, filozofije, dramaturgije i umjetnike iz područja glume, scenskog govora, scenskog pokreta i glazbe.

Pročelnik poslovne škole

Zvonko Agičić, dipl. oec.

e: zagicic@libertas.hr