Studij glume

Zašto?

 • Studij glume kao životna škola

  Studij Glume obučava mladog čovjeka za cijeli život razvijajući samostalnost i samopouzdanje. Potiče ga da se slobodno izrazi i zauzme poziciju predvoditelja inzistirajući na realizaciji vlastitih ideja. Nadahnjuje ga da razvija svoj talent te mu daje znanja i alate kojima svoj potencijal može ostvariti.

 • Tim sastavljen od vrhunskih umjetnika i stručnjaka

  Glavne predmete (Gluma, Govor i Scenski pokret) vode tri nacionalna prvaka Republike Hrvatske što je potvrda pomno izabranih nastavnika i mentora. Tim respektabilnih umjetnika i stručnjaka iz područja filmske i scenske umjetnosti, književnosti i filozofije pruža osobni pristup svakom studentu i vrijeme za individualni rad.

   

 • Budućnost leži u  kulturnim i kreativnim industrijama

  Kulturne i kreativne industrije dokazuju impresivnu ekonomsku težinu i otpornost na gospodarsku krizu te jasno, i u krizi, pokazuju porast. U Hrvatskoj ostvaruju više od 15 milijardi kuna prihoda godišnje i zapošljavaju više od 42 tisuće ljudi. Valja dodati da preko 19 % zaposlenih u ovom sektoru čine mladi ljudi.

 • 100

  Sveučilišni studij

 • 100

  redovni studij: rujan

 • 100

  gdje? Zagreb!

 • 100

  6 semestara / 3 godine

 • 100

  180 ECTS

 • 100

  univ. bacc. art.

O studiju

Više od glume! Snaga govorne ekspresije ne nalazi se samo u pukom značenju riječi nego se skriva u zvukovnom, akcenatskom i kvantitetskom dijelu riječi i rečenica. Ovladavanjem potrebnih znanja i vještina postaje se vještiji u međusobnoj komunikaciji i u izravnom obraćanju ciljanim skupinama. Znanja i vještine koje ovaj studij nudi neophodne su ne samo onima koji su za svoj životni poziv odabrali glumu nego i onima čiji će poslovi biti vezani uz politiku, diplomaciju, novinarstvo, voditeljstvo, glasnogovorništvo i uopće poslovnu komunikaciju.

U izvođenju studija glume sudjeluju vrhunski stručnjaci poput Branke Cvitković, Dragana Despota, Žarka Potočnjaka i drugih. Uz želju, uz nadarenost, potrebna su i umijeća koja student postiže tijekom studija glume na sveučilištu DIU Libertas. Tu je, jasno, ponajprije studij glumačke vještine i sveg onog što ta vještina uključuje: scenski govor i scenski pokret , temeljne sastavnice iskazivanja na pozornici. Glumac mora raspolagati i osnovama glazbenog umijeća kako bi bio sposoban da prema zahtjevima predstave pjeva ili svira kao temeljnim sastavnicama iskazivanja na pozornici. Da bi se mogao snalaziti u tekstovima raznih epoha i stilskih razdoblja, student će upoznati povijest drame i kazališta kao i posebno analizu dramskog teksta. Budući da je kazalište živ i dinamičan organizam, student će upoznati i temelje organizacije kazališnog rada. Pružajući sva ta znanja, studij omogućava oblikovanje cjelovite i svestrane glumačke osobnosti.

Završeni student izabrat će onaj medij u kojem najbolje nalazi sebe i u kojem će iskazati svoje umjetničke nadarenosti.

Školarina za studij glume iznosi 50.000 kuna po godini studija.
Mjesto izvođenja: Zagreb

Nastavni plan i program

Upisne informacije

Upisne informacije

Osnovni uvjet za upis na studij Glume je polaganje prijemnog ispita za koji je potrebno pripremiti:

 1. Monolog iz drame Život je san, autora Pedra Calderon de la Barce
 2. Monolog iz domaće ili strane književnosti po vlastitom izboru
 3. Intimna priča u trajanju od maksimalno tri minute
 4. Dvije pjesme iz domaće ili strane književnosti po vlastitom izboru
 5. Provjera sluha i osjećaja za ritam

Kandidati koji uđu u uži izbor bit će o tome obaviješteni i u skladu s time upućeni u završni, eliminacijski krug.

Ostali uvjeti upisa:

A) Položena državna matura

Učenici koji u školskoj godini 2016./2017. polože državnu maturu (gimnazija, strukovni ili umjetnički programi) upisuju studij bez obveze pristupanja razredbenom ispitu.

Elementi vrednovanja su*:

 • Ocjene iz srednje škole – 25%
 • Hrvatski jezik – osnovna razina (B) – 25%
 • Matematika – osnovna razina (B) – 25%
 • Strani jezik – osnovna razina (B) – 25%

*Ukupno ostvareni bodovi jednaki su bodovima u sustavu postani student koji su kandidatima vidljivi za prijavljeni studijski program sveučilišta Libertas.

Nakon objave privremenih rang lista, kandidati mogu pristupiti postupku upisa. Prilikom upisa kandidati dolaze s ispisanim bodovima za sveučilište Libertas. (Kalendar državne mature)

Za izračunavanje školarine za stručni studij pritisnite ovdje.

Za izračunavanja školarine za sveučilišni studij pritisnite ovdje.

B) Razredbeni postupak

Elementi vrednovanja na razredbenom ispitu su:

 • provjera općih sposobnosti,
 • motivacijski razgovor.

Na razredbeni ispit potrebno je ponijeti:

 • osobnu iskaznicu ili putovnicu,
 • kemijsku olovku.

SUSTAV OBRAZOVANJA UNUTAR RH

Razredbenom ispitu mogu pristupiti učenici četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih programa obrazovanja koji su svoje obrazovanje završili izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole.

Termini razredbenog ispita nalaze se ovdje.

Učenici trogodišnjih strukovnih programa koji su svoje obrazovanje završili izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole, za detaljne informacije o upisnom postupku javljaju se u Centar za karijere (Voditeljica centra: Lorena Vokić, mag. int. rel. et dipl., tel: 01/5633 112; e:lvokic@libertas.hr; Savjetnik centra: Igor Zovak, struč.spec.oec. tel: 01 / 5633 117 e:igor@libertas.hr; Savjetnik centra: Ivan Dodić, bacc.oec., tel: 01/5633115, e:idodic@libertas.hr)

SUSTAV OBRAZOVANJA IZVAN RH

Kandidati koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske pristupaju razredbenom postupku i time stječu preduvjet za upis na sveučilište Libertas.

Termini razredbenog ispita nalaze se ovdje.

Razredbeni ispiti će se održati po potrebi.

primjer-uplatnice

C) Pravo izravnog upisa temeljem postignutih rezultata na razredbenom postupku na fakultetima, veleučilištima i visokim školama

Pristupnik koji je na drugom visokom učilištu s uspjehom položio pisani test na razredbenom ispitu (tj. postigao najmanje razredbeni prag) ili je po drugoj osnovi ostvario pravo na upis te bio upisan na visoko učilište, ili pak ima status aktivnog studenta, oslobođen je polaganja razredbenog ispita.

Takav pristupnik također je dužan prijaviti se putem web stranice www.libertas.hr, i u rubriku Napomena navesti „Položen prijemni na drugom fakultetu“

O ostvarenom uspjehu na razredbenom ispitu pri drugom visokom učilištu kandidat mora prilikom upisa priložiti odgovarajući pisani dokument – potvrdu o ostvarenom broju bodova ili indeks s drugog visokog učilišta.

D) Kandidati koji su završili srednje obrazovanje, a stariji su od 24 godine

Kandidati koji su stariji od 24 godine studij mogu upisati izravno, temeljem uspjeha postignutog tijekom srednjoškolskog obrazovanja.

Kandidati su obvezni prijaviti se putem web stranice

Elementi vrednovanja su:

 • uspjeh postignut u pojedinim predmetima,
 • opći uspjeh postignut tijekom srednje škole.

Za vrednovanje općeg uspjeha uzima se prosjek iz sva četiri razreda u slučaju četverogodišnje škole, odnosno sva tri razreda u slučaju trogodišnje škole.

Za izračunavanje školarine za stručni studij pritisnite ovdje.

Za izračunavanja školarine za sveučilišni studij pritisnite ovdje.

Prilikom upisa u Studentskoj referadi potrebno je priložiti:

 • sve svjedodžbe iz srednje škole i svjedodžbu s mature – izvornik ili ovjerene kopije,
 • domovnicu ili drugi odgovarajući dokaz o državljanstvu – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • izvod iz matične knjige rođenih – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • potpisan Ugovor o obrazovanju i plaćanju školarine ispisan s web portala – četiri primjerka,
 • ispunjeni državni statistički upitnik (podiže se u Referadi),
 • jednu fotografiju za indeks formata 4×6 cm,
 • jednu fotografiju za matičnu knjigu studenata formata 4×3,
 • potvrdu (kopiju uplatnice) o uplaćenoj prvoj rati školarine,
 • preslika osobne iskaznice.

Upisni troškovi u visini od 300,00 kn dospijevaju nakon predaje Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine. Upisni troškovi uključuju sve administrativne troškove upisa poput studenske iskaznice, indeksa, obrazaca i ostale dokumentacije.

Kontakt

94% svih naših diplomiranih studenata je zaposleno!

94% studenata zaposleno

Prema podacima HZZ-a od kraja prosinca 2015. godine od 2185 osoba s Libertasovom diplomom samo 122 je prijavljeno na zavodu za zapošljavanje.

 


Upišite se!

Na studij se možete upisati i prijelazom s drugog fakulteta ili visokog učilišta. Više o tome, kao i o dodatnim pogodnostima obiteljskog popusta, te stipendiranja saznajte klikom na određenu temu.