uputeIspiti

Upute za pristup e-Ispitima

Na početku ispitnog termina na vaš službeni eMail (iprezime@student.libertas.hr) dobit ćete eMail s poveznicom na ispit.

Otvorite primljeni eMail i pristupite ispitu klikom na Popuni obrazac / Fill out form

Obratite pozornost na trajanje ispita, vrijeme se računa od trenutka zaprimanja ispita. Ispiti se ne mogu predati nakon isteka vremena! Kad ste gotovi s pisanjem ispita kliknite na Podnesi / Submit (ispit se može predati samo jedanput!)

Ispitima se pristupa isključivo službenim eMail računima Sveučilišta na koje ste dobili poveznicu. Ispiti predani s drugih računa se ne prihvaćaju te se smatra kako niste pristupili ispitnom roku. Nakon uspješne predaje ispita dobit ćete poruku potvrde.

Upute za AAI i službeni eMail pretinac

Ako od prije imate AAI račun a lozinku ste zaboravili ili vam je blokiran račun – pošaljite email na aai@libertas.hr . Obavezno navedite svoje Ime, Prezime i OIB te napišite da ste lozinku ili zaboravili ili da vam je račun blokiran.

Svim studentima je otvoren AAI račun i službeni eMail. AAI račun je u formatu npr.:

iprezime@libertas.hr ili iprezime1@libertas.hr

ali su vaše eMail adrese

iprezime@student.libertas.hr ili iprezime1@student.libertas.hr

AAI korisničko ime i lozinka se koristi kao SSO (Single Sign-On) i ako pravilno unesete te podatke on vam daje pravo da pristupite svom službenom eMailu.


Upute za korištenje više Gmail računa – promjena aktivnog: višeGmailRačuna.

*Molimo da svoja korisnička imena i lozinke čuvate, ne dijelite s drugima te da koristite sigurne lozinke. Treća i svaka sljedeća promjena/resetiranje lozinke u jednoj ak. godini se naplaćuje 50,00 KN.