Upis na poslijediplomski studij

Poslijediplomski doktorski studij 

Poslijediplomski specijalistički studij

Prijava na vaš studij nije aktivna?

Ako se na navedenoj listi prijava ne nalazi studij kojeg želite upisati, kontaktirajte centar za karijere koji će vam poslati link i pomoći oko prijave.

Kontaktirajte Centar za karijere!