Stipendije

STIPENDIJSKI FOND SVEUČILIŠTA LIBERTAS

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija studentima koji će u ak. god. 2018./2019.  (ljetni semestar) upisati prvu ili  drugu

godinu diplomskog sveučilišnog ili specijalističkog studija

Sveučilište Libertas u akademskoj godini 2018./2019.  osiguralo je stipendijski fond  za stipendiranje školarina studenata Libertasa na sveučilišnim i stručnim studijima diplomske razine obrazovanja.

Stipendije pokrivaju cjelokupne troškove ili dio troškova odabranog studijskog programa na Libertasu, te na taj način Libertas realizira svoju društvenu odgovornost i pomaže u razvoju talenata mladih i nadarenih osoba. Pravo natjecanja imaju državljani Republike Hrvatske odnosno osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a koje su prethodno završile odgovarajuću razinu studija uz minimalni prosjek ocjena 4,0. Uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendija iz stipendijskog fonda Libertas potrebno je priložiti:

  1. Molbu (motivacijsko pismo).
  2. Presliku osobne iskaznice.
  3. Ovjereni prijepis ocjena izdan od strane Studentske referade ili dopunsku ispravu o studiju.
  4. Potvrdu temeljem kojeg kandidat dokazuje upis u Registar kategoriziranih sportaša koji ustrojava i vodi Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor, odnosno Hrvatski sportski savez gluhih.
  5. Uz molbu kojom se student kandidira za pokrivanje troškova školarine za neki od diplomskih studija na Libertasu potrebno je priložiti i dokumentaciju kojom se dokazuje slabije imovinsko stanje odnosno druge kategorije slabijeg socijalnog statusa (korisnik zajamčene minimalne naknade, korisnik smještaja u dom socijalne skrbi, dijete umrle ili nestale osobe i slične situacije).

Predbilježba, odnosno prijava na natječaj podnosi se putem elektronske prijavnice ovdje .
Skenirani dokumenti  mogu se proslijediti Stipendijskom odboru  online putem*:

  1. za maturante ovdje
  2. za postojeće studente ovdje**

*Kandidati koji osvoje stipendiju, dužni su prilikom upisa dostaviti originalnu dokumentaciju.
Studenti protiv kojih se vodio stegovni postupak ili kojima je izrečena lakša odnosno teža stegovna mjera, ne mogu se prijaviti za stipendijski fond. Kandidati potrebnu dokumentaciju mogu poslati i putem kurirskih službi:
Sveučilište Libertas, Centar za karijere, Trg J. F. Kennedy  6b, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Za natječaj za dodjelu stipendije“.
Predbilježbe i prijave zaprimaju se od dana objave Natječaja.  Prijave sa potpunom  dokumentacijom  razmatraju se  nakon   15.  siječnja 2019. godine. Nakon što se dodijele sva predviđena sredstava iz stipendijskog fonda, daljnje prijave kandidata  neće se razmatrati.
Za sve dodatne informacije i pomoć pozivamo Vas da nas kontaktirate ili osobno dođete u Centar za karijere Libertas.