Stipendije

STIPENDIJSKI FOND SVEUČILIŠTA LIBERTAS

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija studentima koji će u ak. god. 2022./2023. (ljetni semestar)  upisati prvu ili drugu godinu diplomskog sveučilišnog ili stručnog studija

Sveučilište Libertas u akademskoj godini 2022./2023.  osiguralo je stipendijski fond u visini od  500.000,00 kn za stipendiranje školarina studenata Libertasa na sveučilišnim i stručnim studijima diplomske razine.
Stipendije pokrivaju cjelokupne troškove ili dio troškova odabranog studijskog programa na Libertasu, te na taj način Libertas realizira svoju društvenu odgovornost i pomaže u razvoju talenata mladih i nadarenih osoba. Pravo natjecanja imaju državljani Republike Hrvatske odnosno osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendija iz stipendijskog fonda Libertas potrebno je priložiti:

 1. Molbu (motivacijsko pismo).
 2. Presliku osobne iskaznice.
 3. Domovnicu.
 4. Potvrdu o prebivalištu.
 5. Ovjereni prijepis ocjena izdan od strane Studentske referade.
 6. Potvrdu temeljem koje kandidat dokazuje svoj uspjeh ili sudjelovanje na županijskom, državnom i/ili međunarodnom natjecanju.
 7. Potvrdu temeljem kojeg kandidat dokazuje upis u Registar kategoriziranih sportaša koji ustrojava i vodi Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor, odnosno Hrvatski sportski savez gluhih.
 8. Uz molbu kojom se student kandidira potrebno je priložiti i dokumentaciju kojom se dokazuje slabije imovinsko stanje odnosno druge kategorije slabijeg socijalnog statusa (korisnik zajamčene minimalne naknade, korisnik smještaja u dom socijalne skrbi, dijete umrle ili nestale osobe i slične situacije).

Prijava na natječaj podnosi se putem elektronske prijavnice

Skenirani dokumenti  mogu se proslijediti Stipendijskom odboru online putem*:

  1. za maturante  ovdje
  2. za postojeće studente  ovdje**

* Kandidati koji osvoje stipendiju dužni su prilikom upisa dostaviti originalnu dokumentaciju.

** Postojeći studenti moraju prethodnu akademsku godinu imati minimalni prosjek ocjena  4,2   uz ispunjenje svih ostalih akademskih  obveza. Studenti protiv kojih se vodi stegovni postupak ili kojima je izrečena lakša odnosno teža stegovna mjera, ne mogu se prijaviti za stipendijski fond.
Kandidati potrebnu dokumentaciju mogu poslati i putem kurirskih službi:

Sveučilište Libertas,
Centar za karijere,
Trg J. F. Kennedy  6b, 10 000 Zagreb,
s naznakom: „Za natječaj za dodjelu stipendije“.

Prijave se zaprimaju  od dana objave Natječaja. Nakon što se dodijele sva predviđena sredstava iz stipendijskog fonda, daljnje prijave kandidata  neće se razmatrati.

Za sve dodatne informacije i pomoć pozivamo Vas da nas kontaktirate ili osobno dođete u Centar za karijere Libertas.