Stipendije

STIPENDIJSKI FOND SVEUČILIŠTA LIBERTAS

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija studentima koji će u ak. god. 2021./2022. upisati prvu, drugu ili treću godinu preddiplomskog sveučilišnog ili stručnog studija

 

Sveučilište Libertas u akademskoj godini 2021./2022.  osiguralo je stipendijski fond u visini od  500.000,00 kn za stipendiranje školarina studenata Libertasa na sveučilišnim i stručnim studijima preddiplomske razine.
Stipendije pokrivaju cjelokupne troškove ili dio troškova odabranog studijskog programa na Libertasu, te na taj način Libertas realizira svoju društvenu odgovornost i pomaže u razvoju talenata mladih i nadarenih osoba. Pravo natjecanja imaju državljani Republike Hrvatske odnosno osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendija iz stipendijskog fonda Libertas potrebno je priložiti:

 1. Molbu (motivacijsko pismo).
 2. Presliku osobne iskaznice (za učenike završnih razreda srednjih škola)
 3. Domovnicu (za učenike završnih razreda srednjih škola)
 4. Potvrdu o prebivalištu (za učenike završnih razreda srednjih škola)
 5. Preslika svjedodžbi za sve razrede srednje škole  ili Izvještaj iz sustava postani student ( Osobni račun – Moji podaci – Ocjene)
 6. Potvrdu o položenim ispitima državne mature ( u slučaju da kandidati nisu već položili državnu maturu, potrebno je priložiti Izvještaj o ostvarenom uspjehu na razredbenom ispitu)
 7. Ovjereni prijepis ocjena izdan od strane Studentske referade (za postojeće studente Libertasa)
 8. Potvrdu temeljem koje kandidat dokazuje svoj uspjeh ili sudjelovanje na županijskom, državnom i/ili međunarodnom natjecanju
 9. Potvrdu temeljem kojeg kandidat dokazuje upis u Registar kategoriziranih sportaša koji ustrojava i vodi Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor, odnosno Hrvatski sportski savez gluhih
 10. Uz molbu kojom se student kandidira za pokrivanje sveukupnih troškova školarine za neki od preddiplomskih studija na Libertasu potrebno je priložiti i dokumentaciju kojom se dokazuje slabije imovinsko stanje odnosno druge kategorije slabijeg socijalnog statusa (korisnik zajamčene minimalne naknade, korisnik smještaja u dom socijalne skrbi, dijete umrle ili nestale osobe i slične situacije).

Skenirani dokumenti  mogu se proslijediti Stipendijskom odboru  online putem*:

 1. za maturante ovdje
 2. za postojeće studente ovdje**

* Kandidati koji osvoje stipendiju dužni su prilikom upisa dostaviti originalnu dokumentaciju.

** Prijavu na Natječaj  mogu uputiti isključivo studenti koji su ostvarili u  prethodnoj akademskoj godini  minimalni prosjek ocjena  4,2  i imaju  podmirene sve ostale akademske obveze ili su ostvarili  povećanje prosjeka ocjena za dva  poena u odnosu na prethodnu akademsku godinu uz ispunjenje svih ostalih akademskih  obveza. Studenti protiv kojih se vodi stegovni postupak ili kojima je izrečena lakša odnosno teža stegovna mjera, ne mogu se prijaviti za stipendijski fond.

Kandidati potrebnu dokumentaciju mogu poslati i putem kurirskih službi:

Sveučilište Libertas, Centar za karijere, Trg J. F. Kennedy  6b, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Za natječaj za dodjelu stipendije“.

Predbilježbe i prijave zaprimaju se od dana objave Natječaja.  Prijave sa potpunom  dokumentacijom  razmatraju se  nakon   01. lipnja 2021. godine. Nakon što se dodijele sva predviđena sredstava iz stipendijskog fonda, daljnje prijave kandidata  neće se razmatrati.

Za sve dodatne informacije i pomoć pozivamo Vas da nas kontaktirate,

Centar za karijere Libertas.