Prijelaz na prijediplomski studij

Prijelaz na stručni studij

Upis u višu godinu studija prijelazom s drugih fakulteta, veleučilišta i visokih škola

Upis u višu godinu studija prijelazom s drugih fakulteta, veleučilišta i visokih škola

Sveučilište Libertas omogućuje studentima drugih srodnih visokih učilišta da izravnim upisom u drugu ili treću godinu studija nastave školovanje po studijskom programu koji je usklađen s Bolonjskom deklaracijom.
Uvjet za prijelaz s drugih visokih učilišta je podudarnost, tj. srodnost nastavnih predmeta koja se temelji na nastavnim sadržajima i programima tih predmeta.

Izravan upis u I. godinu studija
Izravan upis u prvu godinu studija odobrit će se studentu ukoliko je bio je upisan u prvu godinu studija na drugom visokom učilištu ili ima status aktivnog studenta. Ispiti koje je student položio na drugom visokom učilištu  priznati će se ukoliko su srodni  nastavnom planu i programu sveučilišta Libertas.

Uvjeti upisa u II. godinu studija
Upis u drugu godinu studija odobrit će se studentu ukoliko je tijekom studija stekao najmanje 30 ECTS bodova iz predmeta srodnih  studijskom programu sveučilišta Libertas.

Uvjeti upisa u III. godinu studija
Upis u drugu godinu studija odobrit će se studentu ukoliko je tijekom studija stekao najmanje 60 ECTS bodova iz predmeta srodnih  studijskom programu sveučilišta Libertas.

Koraci:
1. Ispuniti prijavu na odabrani prijediplomski studij
2. Ispuni obrazac i priloži:
a) presliku indeksa ili prijepis ocjena,
b) diplomu o završenom studiju (za studente koji su završili studij u trajanju manjem od 6 semestara),
c) studijski program visokog učilišta s kojeg se ostvaruje prijelaz (po potrebi).
3. Pošalji zahtjev i dokumentaciju na e-mail czk@libertas.hr ili dostavi u Studentsku referadu radnim danom od 9:00 do 17:30 h.
4. Preuzmi Rješenje Najkasnije u roku 7 dana od podnošenja molbe ćemo Vas kontaktirati i moći ćete osobno preuzeti Rješenje o upisu na višu godinu studija.
5. Upiši studij Nakon donesenog Rješenja student može pristupiti upisu na studij. Prije upisnog postupka potrebno je uplatiti upisnu ratu u iznosu 330,00 € (upisna rata je uključena u cijenu školarine) te s upisnom dokumentacijom pristupiti upisu u Studentskoj referadi.

Prilikom upisa u Studentskoj referadi potrebno je priložiti:

 • sve svjedodžbe iz srednje škole i svjedodžbu s mature – izvornik ili ovjerene kopije,
 • domovnicu ili drugi odgovarajući dokaz o državljanstvu – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • izvod iz matične knjige rođenih – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • indeks fakulteta, veleučilišta ili visoke škole s koje se prelaze,
 • prijepis ocjena položenih predmeta,
 • potpisan Ugovor o obrazovanju i plaćanju školarine – ugovori se ispisuju s Edunet portala ili ih priprema Studentska referada na samom upisnom postupku u 4 primjerka,
 • dvije fotografije za matičnu knjigu studenata formata 4×3,
 • potvrdu (kopiju uplatnice) o uplaćenoj prvoj rati školarine.

Upisni troškovi u visini od 40,00 EUR dospijevaju nakon predaje Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine. Upisni troškovi uključuju sve administrativne troškove upisa poput studenske iskaznice, indeksa, obrazaca i ostale dokumentacije.

Za dodatne informacije javiti se u Centar za karijere ili Studentsku referadu.

Prijelaz na sveučilišni studij

Prijelaz s drugih fakulteta, veleučilišta i visokih škola na prijediplomski studij

Sveučilište Libertas omogućuje studentima drugih srodnih visokih učilišta da izravnim upisom u drugu ili treću godinu studija nastave školovanje po studijskom programu koji je usklađen s Bolonjskom deklaracijom. Uvjet za prijelaz s drugih visokih učilišta je podudarnost, tj. srodnost nastavnih predmeta koja se temelji na nastavnim sadržajima i programima tih predmeta

UVJETI UPISA U I. GODINU STUDIJA U LJETNOM SEMESTRU

Upis 1. godine studija omogućava se studentima koji u zimskom semestru:

 • nisu upisali niti jedan fakultet, veleučilište ili visoku školu,
 • iz bilo kojeg razloga žele prekinuti studij koji su u zimskom semestru upisali na nekom drugom fakultetu, visokoj školi ili veleučilištu.

Prijave se vrše ovdje.
Pri upisu je potrebno priložiti:

 • sve svjedodžbe iz srednje škole i svjedodžbu s mature – izvornik ili ovjerene kopije,
 • domovnicu ili drugi odgovarajući dokaz o državljanstvu – izvornik ili ovjerenu kopiju/e-matica,
 • izvod iz matične knjige rođenih – izvornik ili ovjerenu kopiju/e-matica,
 • dvije fotografije za matičnu knjigu studenata formata 4×3,
 • potvrdu o uplati nepovratne upisne rate u iznosu od 330,00 € (upisna rata ulazi u cijenu godišnje školarine).

UVJETI UPISA U II. GODINU STUDIJA

Prijelaz sa stručnih studija
Upis u drugu godinu studija odobrit će se studentu ukoliko je na drugom srodnom visokom učilištu, veleučilištu ili fakultetu završio dvogodišnji studij (diplomirao), odnosno prema starom sustavu viša škola, ili je tijekom studija stekao najmanje 30 ECTS bodova iz predmeta srodnih studijskim programima sveučilišta Libertas.

Prijelaz sa sveučilišnih studija
Upis u drugu godinu studija odobrit će se studentu ukoliko je na drugom fakultetu upisao 2. godinu prijediplomskog studija, a biti će obvezan polagati sljedeće predmete kao razliku:

 • Uvod u statistiku,
 • Osnove ekonomije,
 • Politički pojmovi i ideologije,
 • Komunikacijske vještine,
 • Uvod u međunarodne odnose;

Prijave se vrše ovdje.

Dokumenti koji se prilažu molbi:

UVJETI UPISA U III. GODINU STUDIJA

Prijelaz sa stručnih studija

Upis u treću godinu studija odobrit će se studentu ukoliko je na drugom srodnom visokom učilištu, veleučilištu ili fakultetu završio dvogodišnji studij (diplomirao), odnosno prema starom sustavu viša škola, ili je tijekom studija stekao najmanje 60 ECTS bodova iz predmeta srodnih studijskim programima sveučilišta Libertas.

Prijelaz sa sveučilišnih studija

Upis u treću godinu studija odobrit će se studentu ukoliko je na drugom fakultetu upisao 3. ili 4. godinu prijediplomskog studija, a biti će obvezan polagati sljedeće predmete kao razliku:

 • Uvod u statistiku,
 • Osnove ekonomije,
 • Politički pojmovi i ideologije,
 • Komunikacijske vještine,
 • Uvod u međunarodne odnose;

Prijave se vrše ovdje.

Dokumenti koji se prilažu molbi:

UPISNI POSTUPAK

 1. Ispuni prijavu na odabrani sveučilišni studij
 2. Ispuni obrazac i priloži:
  1. presliku indeksa ili prijepis ocjena,
  2. diplomu o završenom studiju (za studente koji su završili studij u trajanju manjem od 6 semestara),
  3. studijski program visokog učilišta s kojeg se ostvaruje prijelaz (po potrebi).
 3. Pošalji zahtjev i dokumentaciju na e-mail czk@libertas.hr ili dostavi u Studentsku referadu radnim danom od 9:00 do 17:30 h.
 4. Preuzmi Rješenje Najkasnije u roku 7 dana od podnošenja molbe ćemo Vas kontaktirati i moći ćete osobno ili on-line preuzeti Rješenje o upisu na višu godinu studija
 5. Upiši studij Nakon donesenog Rješenja student može pristupiti upisu na studij. Prije upisnog postupka potrebno je uplatiti upisnu ratu u iznosu 330,00 € (upisna rata je uključena u cijenu školarine) te s upisnom dokumentacijom pristupiti upisu u Studentskoj referadi.

Prilikom upisa u Studentskoj referadi potrebno je priložiti:

 • sve svjedodžbe iz srednje škole i svjedodžbu s mature – izvornik ili ovjerene kopije,
 • domovnicu ili drugi odgovarajući dokaz o državljanstvu – izvornik ili ovjerenu kopiju/e-matica,
 • izvod iz matične knjige rođenih – izvornik ili ovjerenu kopiju/e-matica,
 • indeks fakulteta, veleučilišta ili visoke škole s koje se prelazi,
 • prijepis ocjena položenih predmeta,
 • potpisan Ugovor o obrazovanju i plaćanju školarine – ugovori se ispisuju s Edunet portala ili ih priprema Studentska referada na samom upisnom postupku u 4 primjerka
 • dvije fotografije za matičnu knjigu studenata formata 4×3 cm,
 • potvrdu (kopiju uplatnice) o uplaćenoj prvoj rati školarine.

Upisni troškovi u visini od 40,00 EUR dospijevaju nakon predaje Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine. Upisni troškovi uključuju sve administrativne troškove upisa poput studenske iskaznice, indeksa, obrazaca i ostale dokumentacije.

Za dodatne informacije javiti se u Centar za karijere ili Studentsku referadu.