Prijelaz na diplomski studij

Prijelaz na stručni studij

Upis u višu godinu studija prijelazom s drugih fakulteta, veleučilišta i visokih škola

Sveučilište Libertas  omogućuje studentima drugih srodnih visokih učilišta da izravnim upisom u prvu ili drugu godinu studija nastave školovanje po studijskom programu koji je usklađen s Bolonjskom deklaracijom.
Uvjet za prijelaz s drugih visokih učilišta je podudarnost, tj. srodnost nastavnih predmeta koja se temelji na nastavnim sadržajima i programima tih predmeta.

Izravan upis u I. godinu studija
Izravan upis u prvu godinu studija odobriti će se studentu ukoliko je bio je upisan u prvu godinu studija na drugom visokom učilištu ili ima status aktivnog studenta. Ispiti koje je student položio na drugom visokom učilištu će se priznati ukoliko su srodni nastavnom planu i programu sveučilišta Libertas.

Uvjeti upisa u II. godinu studija
Upis u drugu godinu studija odobriti će se studentu ukoliko je tijekom studija stekao najmanje 30 ECTS bodova iz predmeta srodnih studijskom programu sveučilišta Libertas.

Koraci:
1. Ispuniti prijavu na odabrani diplomski studij
2. Ispuni Obrazac 1 i priloži:
a) presliku indeksa ili prijepis ocjena,
b) diplomu o završenom studiju (za studente koji su završili studij u trajanju manjem od 6 semestara),
c) studijski program visokog učilišta s kojeg se ostvaruje prijelaz (po potrebi).
3. Pošalji zahtjev i dokumentaciju na e-mail czk@libertas.hr ili dostavi u Studentsku referadu radnim danom od 8:30 do 18:00 h.
4. Preuzmi Rješenje Najkasnije u roku 7 dana od podnošenja molbe ćemo Vas kontaktirati i moći ćete osobno preuzeti Rješenje o upisu na višu godinu studija.
5. Upiši studij Nakon donesenog Rješenja student može pristupiti upisu na studij. Prije upisnog postupka potrebno je uplatiti upisnu ratu u iznosu 330,00 € / 2.486,39 HRK (upisna rata je uključena u cijenu školarine) te s upisnom dokumentacijom pristupiti upisu u Studentskoj referadi.

Prilikom upisa u Studentskoj referadi potrebno je priložiti:

 • diploma – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • prijepis ocjena s prethodnog fakulteta – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • domovnicu ili drugi odgovarajući dokaz o državljanstvu – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • izvod iz matične knjige rođenih – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • ispunjeni državni statistički upitnik (podiže se u Referadi),
 • jednu fotografiju za indeks formata 4×6 cm,
 • jednu fotografiju za matičnu knjigu studenata formata 4×3,
 • Potvrdu o uplati nepovratne upisne rate u iznosu od 330,00 € / 2.486,39 HRK (upisna rata ulazi u cijenu godišnje školarine).

Upisni troškovi u visini od 100,00 € dospijevaju nakon predaje Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine. Upisni troškovi uključuju sve administrativne troškove upisa poput studenske iskaznice, indeksa, obrazaca i ostale dokumentacije.

Za dodatne informacije javiti se u Centar za karijere ili Studentsku referadu.

Prijelaz na sveučilišni studij Međunarodni odnosi i diplomacija

Prijelaz sa stručnih i sveučilišnih diplomskih studija na diplomski studij Međunarodni odnosi i diplomacija

Sveučilište Libertas omogućuje studentima fakulteta, veleučilišta ili visokih škola da izravnim upisom u prvu ili drugu godinu diplomskog studija nastave školovanje po studijskom programu koji je usklađen s Bolonjskom deklaracijom. Povjerenstvo donosi konačnu odluku ovisno o glavnom uvjetu za upis. Uvjet za prijelaz s drugih ustanova je podudarnost, tj. srodnost nastavnih predmeta koja se temelji na nastavnim sadržajima i programima tih predmeta.

Po završetku diplomskog studija Međunarodnih odnosa i diplomacije stječe se titula magistra/magistre međunarodnih odnosa i diplomacije, koja otvara mogućnost zaposlenja na prestižnim i dobro plaćenim radnim mjestima u zemlji i inozemstvu. Također, za one koje to zanima, titula magistra osigurava mogućnost upisa studija na poslijediplomskoj specijalističkoj i doktorskoj razini.

UVJETI UPISA U I. GODINU STUDIJA

Upis 1. godine studija omogućava se studentima koji u zimskom semestru:

 • nisu upisali studij na niti jednom fakultetu, veleučilištu ili visokoj školi,
 • iz bilo kojeg razloga žele prekinuti studij koji su u zimskom (ljetnom) semestru upisali na nekom drugom fakultetu, visokoj školi ili veleučilištu.

Pri upisu je potrebno priložiti:

 • Molba za odobrenje prijelaza
 • Prijepis ocjena

UVJETI UPISA U II. GODINU STUDIJA S 240 ECTS BODOVA

Upis u drugu godinu studija odobriti će se studentu:
a) ukoliko je tijekom dosadašnjeg studija stekao najmanje 180 ECTS bodova na preddiplomskoj razini i 30 ECTS bodova na diplomskoj razini,
b) ukoliko je tijekom dosadašnjeg studija stekao 240 ECTS bodova na preddiplomskoj razini uz uvjet polaganja tri razlikovna kolegija s prve godine studija.

 • Međunarodni odnosi,
 • Geopolitika,
 • Pregovaranje i razrješavanje sukoba;

Dokumenti koji se prilažu:

 • Molba za odobrenje upisa,
 • Prijepis ocjena;

Školarine provjerite ovdje.

UVJETI UPISA U II. GODINU STUDIJA S 300 ECTS BODOVA

Sveučilište Libertas omogućuje studentima koji su završili stručne i sveučilišne diplomske studije upis na sveučilišni diplomski studij Međunarodnih odnosa i diplomacije bez polaganja dodatnih razlikovnih ispita. Za studente koji su završili specijalističke diplomske studije te ostvarili 300 ECTS bodova nude se posebne pogodnosti, tj. mogućnost dovršetka studija uz polaganje 5 ispita i pisanja diplomskog rada. Upis na drugu godinu diplomskog studija ostvaruju kandidati sa prethodno završenim stručnim specijalističkim diplomskim i sveučilišnim diplomskim studijem.

Druga godina diplomskog studija sastoji se od:
a) trećeg semestra s pet obveznih kolegija:

 • Međunarodna sigurnost
 • Međunarodna trgovina
 • Etika u međunarodnim odnosima
 • Multilateralna diplomacija
 • Politički koncepti i ideologije

b) četvrtog semestra u kojem se piše i brani diplomski rad.
Završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova, zvanje Magistar/Magistra Međunarodnih odnosa i diplomacije i mogućnost upisa odgovarajućeg poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog ili doktorskog studija.
Prijava za studij.
Studenti Libertasa  – raniji upis do 15. rujna 2024.

Jednokratna uplata školarine: 2.500,00 €
Uplata školarine na deset rata: 2.700,00 €


Studenti drugih visokih učilišta – raniji upis do 15. rujna 2024.

Jednokratna uplata školarine: 2.700,00 €
Uplata školarine na deset rata: 2.900,00 €

Upisi nakon 15. rujna 2024. za sve studente

Jednokratna uplata školarine: 3.400,00 €
Uplata školarine na deset rata: 3.700,00 €

Školarina se uplaćuje na račun LIBERTAS međunarodnog sveučilišta
Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN: HR5723400091110757843.
U poziv na broj treba upisati HR 67 OIB studenta.

RAZDOBLJE PODNOŠENJA MOLBI
Molba se podnosi u Studentsku referadu radnim danom od 09:00 do 17:00 sati. Rješenja o odobravanju upisa prijelazom kandidati preuzimaju osobno u Studentskoj referadi sedam dana od podnošenja molbe. U tom će se razdoblju provoditi i upisni postupak.
UPISNI POSTUPAK
Prvi korak upisnog postupka je prijava na studij i uplata nepovratne upisne rate u iznosu od 330,00 € / 2.486,39 HRK. Nakon evidencije uplate nepovratne upisne rate na osobnom web – portalu studenta će se pojaviti tekst Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine s uputama za njegovo ispunjavanje i predaju. Ugovor treba ispisati  u četiri primjerka i zajedno sa dokumentacijom predati u Studentsku referadu.
Pri upisu je potrebno priložiti:

 • diploma – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • prijepis ocjena s prethodnog fakulteta – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • domovnicu ili drugi odgovarajući dokaz o državljanstvu – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • izvod iz matične knjige rođenih – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • ispunjeni državni statistički upitnik (podiže se i popunjava u Studentskoj referadi),
 • upisni list (podiže se i popunjava u Studentskoj referadi),
 • jednu fotografiju za indeks formata 4×6 cm,
 • jednu fotografiju za matičnu knjigu studenata formata 4×3,
 • Potvrdu o uplati nepovratne upisne rate u iznosu od 330,00 € / 2.486,39 HRK (upisna rata ulazi u cijenu godišnje školarine).

Upisni troškovi u visini od 100,00 € dospijevaju nakon predaje Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine. Upisni troškovi uključuju sve administrativne troškove upisa poput studenske iskaznice, indeksa, obrazaca i ostale dokumentacije.

Za dodatne informacije javiti se u Centar za karijere ili Studentsku referadu.

Prijelaz na sveučilišni studij Poslovna ekonomija i globalizacija

Prijelaz sa stručnih i sveučilišnih diplomskih studija na diplomski studij Poslovna ekonomija i globalizacija

UVJETI UPISA U II. GODINU STUDIJA S 240 ECTS BODOVA

Studenti s 240 ECTS bodova odnosno sa završenim četverogodišnjim preddiplomskim studijem, uz zadovoljavanje općih uvjeta, upisuju drugu godinu diplomskog studija po redovnom programu uz uvjet polaganja razlikovnih ispita s prve godine :

 • Kvantitativne metode  odlučivanja u poslovnoj praksi,
 • Ekonomika EU i globalno tržište,
 • Kontroling,
 • Kreativno liderstvo*

*ispiti razlike se ne naplaćuju

Pri upisu je potrebno priložiti:

 • Molba za odobrenje prijelaza
 • Prijepis ocjena

Školarine provjerite ovdje.

UVJETI UPISA U II. GODINU STUDIJA S 300 ECTS BODOVA

Studenti s 300 ECTS bodova, sa prethodno završenim stručnim specijalističkim diplomskim studijem, uz zadovoljavanje općih uvjeta upisa,  prelaze na drugu godinu diplomskog studija koja se sastoji od:

a) trećeg semestra s pet obveznih kolegija:

 • Geopolitika
 • Globalno poslovno okruženje
 • Kvantitativne metode odlučivanja u poslovnoj praksi
 • Menadžersko računovodstvo i financijsko izvješćivanje
 • Kreativno liderstvo

b) četvrtog semestra u kojem se piše i brani diplomski rad.

Završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova, zvanje Magistar/Magistra ekonomije i mogućnost upisa odgovarajućeg poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog ili doktorskog studija.

Prijava za studij.

Studenti Libertasa  – raniji upis do 15. rujna 2024.

Jednokratna uplata školarine: 2.500,00 €
Uplata školarine na deset rata: 2.700,00 €


Studenti drugih visokih učilišta – raniji upis do 15. rujna 2024.

Jednokratna uplata školarine: 2.700,00 €
Uplata školarine na deset rata: 2.900,00 €

Upis nakon 15. rujna 2024. za sve studente

Jednokratna uplata školarine: 3.400,00 €
Uplata školarine na deset rata: 3.700,00 €

Školarina se uplaćuje na račun LIBERTAS međunarodnog sveučilišta Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN: HR5723400091110757843.
U poziv na broj treba upisati HR 67 OIB studenta.

RAZDOBLJE PODNOŠENJA MOLBI
Molba se podnosi u Studentsku referadu radnim danom od 09:00  do 17:00 sati. Povjerenstvo donosi konačnu odluku ovisno o glavnom uvjetu za upis. Rješenja o odobravanju upisa prijelazom kandidati preuzimaju osobno u Studentskoj referadi sedam dana od podnošenja molbe. U tom će se razdoblju provoditi i upisni postupak.

UPISNI POSTUPAK
Prvi korak upisnog postupka je prijava na studij i uplata nepovratne upisne rate u iznosu od 330,00 € / 2.486,39 HRK. Nakon evidencije uplate nepovratne upisne rate na osobnom web – portalu studenta će se pojaviti tekst Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine s uputama za njegovo ispunjavanje i predaju. Ugovor treba ispisati  u četiri primjerka i zajedno sa dokumentacijom predati u Studentsku referadu.
Pri upisu je potrebno priložiti:

 • diploma – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • prijepis ocjena s prethodnog fakulteta – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • domovnicu ili drugi odgovarajući dokaz o državljanstvu – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • izvod iz matične knjige rođenih – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • ispunjeni državni statistički upitnik (podiže se i popunjava u Studentskoj referadi),
 • upisni list (podiže se i popunjava u Studentskoj referadi),
 • jednu fotografiju za indeks formata 4×6 cm,
 • jednu fotografiju za matičnu knjigu studenata formata 4×3,
 • Potvrdu o uplati nepovratne upisne rate u iznosu od 330,00 € / 2.486,39 HRK (upisna rata ulazi u cijenu godišnje školarine).

Upisni troškovi u visini od 100,00 € dospijevaju nakon predaje Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine. Upisni troškovi uključuju sve administrativne troškove upisa poput studenske iskaznice, indeksa, obrazaca i ostale dokumentacije.

Za dodatne informacije možete kontaktirati Centar za karijere i Studentsku referadu.