PBZ educa kredit

Privredna banka Zagreb d.d. je u suradnji s Libertas međunarodnim sveučilištem pripremila posebnu ponudu kredita za plaćanje školarina!
Za detalje preuzmite letak: PBZ-Educa-Libertas i nove uvjete koje vrijede od 1. siječnja 2017.