Obiteljski popust

Obiteljski popust – oslobađenje plaćanja dijela školarine u slučajevima srodstva sa studentom.

Student/studentica prijediplomskog studija ili diplomskog studija čiji član obitelji istovremeno ima status studenta na Libertas međunarodnom sveučilištu ostvaruje pravo na školarinu s popustom u iznosu 25% od ugovorenog iznosa školarine za pojedinu akademsku godinu.

Članom obitelji koji istovremeno ima status studenta na Sveučilištu smatra se: roditelj, bračni drug, brat odnosno sestra studenta.

Od ove odredbe izuzimaju se studenti/studentice koji nemaju uredno podmirene sve financijske obveze prema Sveučilištu, koji imaju status ponavljača godine, studenti/studentice čije obveze miruju ili studenti/studentice koji imaju status apsolventa. Obiteljski popust ne može se primjenjivati uz druge popuste.

Činjenicu članstva u obitelji korisnik popusta dokazuje rodnim listom odnosno vjenčanim listom kojeg prilaže zahtjevu.

Zahtjev za odobrenjem popusta korisnik popusta podnosi putem Studentske referade Sveučilišta.