Voditelj poslovnice u turističkim agencijama

Seminar za voditelja poslovnice u turističkim agencijama

Pozivamo na prijavu kandidate za polaganje stručnog ispita za voditelja poslovnica u turističkim agencijama.

Pravo polaganja stručnog ispita imaju:

  • državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj
  • kandidati s najmanje srednje stručnom spremom
  • kandidati s aktivnim znanjem jednog i poznavanjem drugog svjetskog jezika

Seminari i ispiti održati će se u prostorijama Libertas međunarodnog sveučilišta gdje se mogu dobiti sve dodatne informacije i set upisnog materijala. Troškove stručnog seminara u iznosu od 3.000,00 kn i stručnog ispita u iznosu od 400,00 kn snose kandidati i mogu se uplatiti u dva obroka.

Prijavi treba priložiti:

Prijaviti se možete na odjelu smjera za turistički i hotelski menadžment Libertas međunarodnog sveučilišta (1. kat), svaki dan u vremenu od 09 do 17 sati.

Seminar će se održati ukoliko se prijavi minimalno 10 kandidata.

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte:

Voditeljica Centra za cjeloživotno obrazovanje
Mr.sc. Ksenija Keča
t: 01 / 5633 151
e: kkeca@libertas.hr