Voditelj poslovnice u turističkim agencijama – Dubrovnik

Seminar za voditelja poslovnice u turističkim agencijama mjesto održavanja DUBROVNIK u terminu  11.-15.12.2017.

Pozivamo na prijavu kandidate za polaganje stručnog ispita za voditelja poslovnica u turističkim agencijama, najkasnije do 01.12.2017.

Pravo polaganja stručnog ispita imaju:

  • državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj
  • kandidati s najmanje srednjom stručnom spremom
  • kandidati s aktivnim znanjem jednog i poznavanjem drugog svjetskog jezika

Seminari i ispiti održati će se u prostorijama Libertas međunarodnog sveučilišta u Dubrovniku. Troškove stručnog seminara i stručnog ispita u iznosu od 4.950,00 kn  snose kandidati i mogu se uplatiti u dva obroka.

Prijavi treba priložiti:

Seminar će se održati ukoliko se prijavi minimalno 10 kandidata.

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte:

Tajnica Centra za cjeloživotno obrazovanje
Ured u Dubrovniku
Anita Jurković
t: 020 / 414 111
t: 01 / 5633 151
e: dubrovnik@libertas.hr
e: ajurkovic@libertas.hr