USPOSTAVLJANJE I UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI: STANDARD SIGURNOSTI PACIJENTA I OSOBLJA

RADIONICA

USPOSTAVLJANJE I UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI – STANDARD: SIGURNOST PACIJENATA I OSOBLJA

Sveučilište Libertas i Hrvatsko društvo za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite Hrvatskog liječničkog zbora organiziraju dvodnevnu radionicu na temu USPOSTAVLJANJE I UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI – STANDARD: SIGURNOST PACIJENATA I OSOBLJA

Radionica će se održati 26. – 27. ožujka 2021. godine online.

Ova radionica prva je u nizu radionica u okviru programa cjeloživotnog učenja u području sustava kvalitete u zdravstvenoj ustanovi.

Za uspostavljanje, razvoj i unaprjeđivanje sustava kvalitete u zdravstvenim ustanovama potrebni su kompetentni ljudski resursi. U te su procese uključeni kako zdravstveni, tako i nezdravstveni stručnjaci, koji u prethodnom obrazovanju nisu nužno stekli specifične kompetencije za uspostavu i stalno unaprjeđivanje sustava kvalitete i sigurnosti pacijenta. Stoga im je za stjecanje ovih kompetencija potrebno dodatno obrazovanje i osposobljavanje.

Cilj radionice je kroz interaktivnu nastavu usvojiti potrebna znanja za razumijevanje zahtjeva standarda „Sustav sigurnosti pacijenta“. Stečena znanja će pomoći zdravstvenoj ustanovi u pripremi za akreditacijski postupak, povećati kompetencije za uspostavljanje i unapređenje sustava sigurnosti pacijenta te upravljanje sustavom sigurnosti pacijenta.

Program pruža pregled zahtjeva koje standard za sustav sigurnosti pacijenta obuhvaća, stjecanje relevantnih znanja, uključujući procjenu, analizu i interpretaciju pokazatelja sigurnosti pacijenta. Ključni dio programa su prikazi primjera iz prakse i praktične vježbe. Polaznik radionice dobiva prezentacije s predavanja i primjere primjene koji mogu biti operativno korišteni u pripremi zdravstvene ustanove za akreditaciju.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE

Nakon završetka radionice očekuje se da će polaznik:

 • usporediti akreditacijske modele
 • primijeniti zahtjeve standarda
 • objasniti akreditacijski postupak
 • analizirati uzroke neželjenog događaja
 • procijeniti pokazatelje sigurnosti pacijenta
 • osmisliti projekt stalnog unapređenja sigurnosti pacijenta

KOMU JE RADIONICA NAMIJENJENA?

 • ravnateljima, pomoćnicima ravnatelja za kvalitetu zdravstvenih ustanova
 • članovima Povjerenstva za kvalitetu zdravstvene ustanove
 • djelatnicima u jedinicama za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite
 • državnim službenicima zaposlenima u ministarstvu nadležnom za zdravstvo
 • službenicima u županijskim uredima za zdravstvo
 • službenicima u uredu za zdravstvo grada Zagreba
 • zaposlenicima bolničkih zdravstvenih ustanova
 • te svima koji žele unaprijediti svoja znanja i profesionalnu sposobnost u sustavu sigurnosti pacijenta

PROGRAM I NAČIN IZVOĐENJA

Program radionice uključuju predavanja, analize studija slučaja, praktične vježbe i simulacije na kojima se konkretiziraju usvojena teorijska znanja i pristupi.

PREDAVAČI

Svi predavači su iskusni stručnjaci i izuzetni poznavatelji materije, što uz vrhunsku sveučilišnu infrastrukturu Libertasa Međunarodnog Sveučilišta, omogućuje izvrsne uvjete za stjecanje znanja potrebnih za uspostavljanje akreditacijskog standarda i unapređenje sustava sigurnosti pacijenta.

 • prof. emeritus dr. sc. Ana Stavljenić-Rukavina

Profesorica Ana Stavljenić-Rukavina bila je dugi niz godina istaknuti stručnjak i znanstvenik u području zdravstva i biomedicine, sveučilišni profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, sada prorektorica na Libertas sveučilištu. U vrijeme dvogodišnjeg obnašanja dužnosti ministra zdravstva pokrenula je niz projekata u zdravstvenom sustavu, posebno u dijelu koji vode unapređenju kvalitete sustava. Svoje profesionalno i nastavničko iskustvo koristila je za pripremu nastavnog plana i programa poslijediplomskog studija na Libertas međunarodnom sveučilištu.
Provela je značajni opus znanstvenih projekata u području biomedicine i zdravstva. Bila je pozvani predavač na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima i konferencijama, te član njihovih organizacijskih i znanstvenih odbora. Objavila je značajan broj nastavnih tekstova knjiga i priručnika. Provodila je projekte iz područja organizacije zdravstvenog sustava, javnog zdravstva i sustava kvalitete u zemlji i inozemstvu. Od 2004. godine djeluje kao ekspert u evaluaciji znanstvenih projekata EC za područje zdravstva.

Članica je Svjetske akademije znanosti i umjetnosti i Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Ordenom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića odlikovana je za doprinos razvoju znanosti u RH 2006. Nositelj je nagrade Jan Petelhoff za razvoj laboratorijske medicine u srednjeeuropskim zemljama. Začasni je član Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog društva medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

 • prof. dr. sc. Jasna Mesarić, dr. med.

Redovita profesorica, dekanica Fakulteta zdravstvenih znanosti Libertas međunarodnog sveučilišta. Sudjeluje u nastavi na Preddiplomskom sveučilišnom studiju Fizioterapije i Poslijediplomskom specijalističkom studiju Menedžment kvalitete u zdravstvu.

Aktivno je sudjelovala u radu EU Patient Safety and Quality of Care Expert Group (2014.-2016.), vodila je WHO studiju BIS (Blood Information Sheet) u RH (2003. -2005.), program WHO PATH (Performance Assessment Tools for Hospitals) u okviru BCA-WHO i Ministarstva zdravstva (2008. -2010.), istraživačku grupu projekta SAFE-EUR-OOH (Patient Safety Culture in European Out-of-hours services) u RH (2015), radni paket 2: Dissemination of the JA, EU projekta “EU Network for Patient Safety and Quality of Care, PaSQ JA” (2012.-2016.). U ulozi pozvanog stručnjaka u području sigurnosti pacijenta sudjelovala je u globalnom savjetovanju Svjetske zdravstvene organizacije (A Decade of Patient Safety 2020-2030: Formulating the Global Patient Safety Action Plan), veljača 2020. Radila je na uspostavljanju praćenja pokazatelja sigurnosti pacijenta i neočekivanih neželjenih događaja u RH. Autor je objavljenih izvješća o pokazateljima, neželjenim događajima i radu povjerenstava za kvalitetu zdravstvenih ustanova (2012.-2017.). Bila je odgovorna za uspostavljanje i provedbu audita te uspostavljanju samoprocjene u akutnim bolnicama u RH u okviru projekta Svjetske banke i programa Ministarstva zdravstva.
Predsjednica je stručnog društva Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko društvo za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite. Pozvani je predavač na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima, autor i koautor znanstvenih i stručnih publikacija.

 • prof. dr. sc. Diana Šimić

Redovita profesorica statistike i znanstvenih metoda u informacijskim znanostima na Fakultetu organizacije i Informatike Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica doktorskog studija Informacijske znanosti i Laboratorija za analitiku učenja i akademsku analitiku. Sudjeluje u nastavi statistike na poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Svečilišta u Zagrebu. Sudjelovala u 23 znanstvena projekta, mentorirala 4 doktoranda, bila (ko)autor 36 radova referiranih u bazi WoS CC, 11 knjiga i 4 poglavlja u knjigama. Pozvani predavač na više od 20 konferencija. Bila je odgovorna za uspostavljanje statističke metodologije za praćenje pokazatelja sigurnosti pacijenta (godišnja izvješća bolničkih zdravstvenih ustanova u RH) i razvoj kompozitnog indeksa za usporedbu bolnica u okviru projekta Svjetske banke. Članica je Hrvatskog biometrijskog društva, Hrvatskog statističkog društva, Hrvatskog društva za medicinsku informatiku i Američkog statističkog društva. Dobitnica je više priznanja

 • prim. dr.sc. Daniel Grabar, dr. med.

Potpredsjednik je Stručnog vijeća za anesteziologiju i intenzivnu medicinu, član Vijeća za akreditaciju pri Ministarstvu zdravlja Slovenije i revizor ISO standarda i akreditacijskih institucija.
Specijalist je anesteziologije i reanimatologije, stručni direktor, koordinator transplantacije u Općoj bolnici Murska Sobota i voditelj Urgentnog centra. Kao predstavnik menadžmenta kvalitete na mnogo načina konstruktivno ispunjava zahtjeve upravljanja kvalitetom i sigurnošću pacijenata. Ima dvadesetogodišnje predavačko iskustvo u području zdravstva i programima visokog obrazovanja. Član je nekoliko projektnih timova u Ministarstvu zdravstva, uglavnom na području upravljanja kvalitetom i sigurnošću u zdravstvu i na području hitne medicine. Na brojnim stručnim skupovima čest je predavač na temu kvalitete i sigurnosti u zdravstvu.

 • Krešimir Paliska, univ. mag. admin.sanit.

Stariji podpredsjednik i Izvršni direktor američkog akreditacijskog tijela AACI America LLC, globalno jedne od tri vodeće kuće u području akreditacije zdravstvenih ustanova. Ima više od 20 godina iskustva u akreditaciji bolnica, upravljanju kvalitete, sigurnosti pacijenata i bolničkom managementu.
U svojoj karijeri bio je na više vodećih pozicija u korporaciji DNV GL, a jedan je od osnivača i prvi podpredsjednik Nordijske komore u Hrvatskoj. Posljednjih 10 godina bio je direktor DNV GL Healthcare-a za Europu i bliski istok. Za to vrijeme razvio je širok spektar vještina i znanja od operativnih do zakonskih kao i iskustvo u pronalaženju najboljih rješenja i proaktivnog zdravstvenog managementa. Iskustvo uključuje i rad s ministarstvima nadležnim za zdravstvo, međunarodnim organizacijama kao što su Svjetska zdravstvena organizacija, ISQua i profesionalnim udruženjima za kvalitetu i sigurnost pacijenata. Ima iskustvo više od 300 audita zdravstvenih ustanova u Europi, Aziji i Sjedinjenim Američkim Državama. Punopravni je član ISQua Savjetodavne Komisije i Američkog društva za Kliničke rizike. Uža specijalnost su mu akreditacije bolnica i upravljanje rizicima u zdravstvenim ustanovama. Od 1.2.2018. imenovan je Izvršnim direktorom AACI America sa sjedištem u Hendersonvilleu, Sjeverna Karolina.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA

Radionica će se održati online  26. i 27. ožujka 2021. godine u Sveučilištu Libertas Trg J. F. Kennedya 6 b, Zagreb.

ORGANIZACIJA RADIONICE

 • radionica će se održati online
 • Dva dana (petak poslijepodne i subota prijepodne)
 • Interaktivne vježbe i simulacije
 • Prezentacije s predavanjima i popis preporučene literature
 • Individualne konzultacije

ZAVRŠNA PRIMJENA STEČENIH ZNANJA I VJEŠTINA

Aktivnim sudjelovanjem na seminaru polaznici usvajaju znanja i kompetencije koje obuhvaćaju sadržaje svih nastavnih cjelina programa. Postupak primjene znanja provodi se kroz simulacije, a polaznicima se dodjeljuje
potvrda (certifikat) o sudjelovanju na radionici.

Radionica će biti vrednovana u skladu s Pravilnicima relevantnih strukovnih komora.

Hrvatska liječnička komora – dodjeljuje – Aktivnim sudionicima (predavačima) na domaćem tečaju II. kategorije pod nazivom „Uspostavljanje i unapređenje sustava kvalitete u zdravstvenoj ustanovi – standard, sigurnosti pacijenta i osoblja“ koji se održava od 26. ožuka do 27. ožujka 2021. u online obliku dodjeljuje se 12 bodova, a pasivnim sudionicima (slušačima) dodjeljuje se 10 bodova.

Hrvatska komora medicinskih sestara – dodjeljuje – Aktivnim sudionicima (predavačima) na tečaju II. kategorije pod nazivom „Uspostavljanje i unapređenje sustava kvalitete u zdravstvenoj ustanovi – standard, sigurnosti pacijenta i osoblja“ koji se održava od 26. ožuka do 27. ožujka 2021. u online obliku dodjeljuje se 12 bodova, a pasivnim sudionicima (slušačima) dodjeljuje se 8 bodova.

KOTIZACIJA

Cijena seminara iznosi 1.800,00kn po polazniku.

Plaćanje:
Libertas međunarodno sveučilište

Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b

OIB: 98124140248
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Petak, 26. 3. 2021.

14:00 -18:35 sati

   
14:00 -14:30 Upoznavanje, zajednička snimka i kviz
14:30 -15:00 Sustav kvalitete u zdravstvu Ana Stavljenić- Rukavina
15:00 – 15:45 Postupak akreditacije zdravstvene ustanove – prikaz različitih modela Krešimir Paliska
15:45 -15:55 Stanka
15:55 – 16:40 Prednosti i koristi uspostave sustava akreditacije u bolnici – primjeri iz prakse Danijel Grabar
16:40 – 17:40 Postupak upravljanja sigurnošću pacijenta – izbjegnuti neželjeni događaji (near miss), neočekivani neželjeni događaji (sentinel events), neželjeni događaji (adverse events), registar rizika Jasna Mesarić
17:40 – 17:50 Stanka
17:50 – 18:35 Postupak za postupanje kod neočekivanog neželjenog događaja Jasna Mesarić
Subota, 27. 3. 2021.

09:00 – 13:40

9:15 – 10:00 Analiza uzroka neželjenog događaja Jasna Mesarić
10:00 -11:00 Praćenje i analiza pokazatelja sigurnosti pacijenta Diana Šimić
11:00 -11:10 Stanka
11:10 -12:40 Kako temeljem rezultata analize uspostaviti unapređenje kvalitete i sigurnosti u praksu?  Diana Šimić,

Jasna Mesarić

12:40 -13:40 Završetak radionice, Kviz, Što smo usvojili?

PRIJAVE

Prijave se zaprimaju do 22. ožujka 2021. elektroničkim putem na cjelozivotno@libertas.hr ili telefonskim putem na  01 5633 151; 098 681 988 ili putem prijavnog obrasca: