USPOSTAVLJANJE I UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI: STANDARD SIGURNOSTI PACIJENTA I OSOBLJA

RADIONICA

USPOSTAVLJANJE I UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI – STANDARD: SIGURNOST PACIJENATA I OSOBLJA

Sveučilište Libertas i Hrvatsko društvo za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite Hrvatskog liječničkog zbora organiziraju dvodnevnu radionicu na temu USPOSTAVLJANJE I UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI – STANDARD SIGURNOSTI PACIJENTA I OSOBLJA.

Ova radionica prva je u nizu radionica u okviru programa cjeloživotnog učenja u području sustava kvalitete u zdravstvenoj ustanovi.

Za uspostavljanje, razvoj i unaprjeđivanje sustava kvalitete u zdravstvenim ustanovama potrebni su kompetentni ljudski resursi. U te su procese uključeni kako zdravstveni, tako i nezdravstveni stručnjaci, koji u prethodnom obrazovanju nisu nužno stekli specifične kompetencije za uspostavu i stalno unaprjeđivanje sustava kvalitete i sigurnosti pacijenta i osoblja. Stoga im je za stjecanje ovih kompetencija potrebno dodatno obrazovanje i osposobljavanje.

Cilj radionice je kroz interaktivnu nastavu usvojiti potrebna znanja za razumijevanje zahtjeva standarda „Sustav  sigurnosti pacijenta i osoblja“. Stečena znanja će pomoći zdravstvenoj ustanovi u pripremi za akreditacijski postupak, povećati kompetencije za uspostavljanje i unapređenje sustava sigurnosti pacijenta i osoblja te upravljanje sustavom sigurnosti pacijenta i osoblja.

Program pruža pregled zahtjeva koje standard za sustav sigurnosti pacijenta i osoblja obuhvaća, stjecanje relevantnih znanja, uključujući procjenu, analizu i interpretaciju pokazatelja sigurnosti pacijenta i osoblja. Ključni dio programa su prikazi primjera iz prakse i praktične vježbe. Polaznik radionice dobiva prezentacije s predavanja i primjere primjene koji mogu biti operativno korišteni u pripremi zdravstvene ustanove za akreditaciju.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE

Nakon završetka radionice očekuje se da će polaznik

 • usporediti akreditacijske modele
 • primijeniti zahtjeve standarda
 • objasniti akreditacijski postupak
 • analizirati uzroke neželjenog događaja
 • procijeniti pokazatelje sigurnosti pacijenta i osoblja
 • osmisliti projekt stalnog unapređenja sigurnosti pacijenta i osoblja

KOMU JE RADIONICA NAMIJENJENA?

 • ravnateljima, pomoćnicima ravnatelja za kvalitetu zdravstvenih ustanova
 • članovima Povjerenstva za kvalitetu zdravstvene ustanove
 • djelatnicima u jedinicama za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite
 • državnim službenicima zaposlenima u ministarstvu nadležnom za zdravstvo
 • službenicima u županijskim uredima za zdravstvo
 • službenicima u uredu za zdravstvo grada Zagreb
 • zaposlenicima bolničkih zdravstvenih ustanova
 • te svima koji žele unaprijediti svoja znanja i profesionalnu sposobnost u sustavu sigurnosti pacijenta i osoblja

PROGRAM I NAČIN IZVOĐENJA

Program radionice uključuju predavanja, analize studija slučaja, praktične vježbe i simulacije na kojima se konkretiziraju usvojena teorijska znanja i pristupi.

PREDAVAČI

Svi predavači su iskusni stručnjaci i izuzetni poznavatelji materije, što uz vrhunsku sveučilišnu infrastrukturu Libertasa, omogućuje izvrsne uvjete za stjecanje znanja potrebnih za uspostavljanje akreditacijskog standarda i unapređenje sustava sigurnosti pacijenta i osoblja.

prof. dr. sc. Jasna Mesarić, dr. med.

Redovita profesorica, dekanica Fakulteta zdravstvenih znanosti Libertas međunarodnog sveučilišta. Sudjeluje u nastavi na Preddiplomskom sveučilišnom studiju Fizioterapije i Poslijediplomskom specijalističkom studiju Menedžment kvalitete u zdravstvu.

Aktivno je sudjelovala u radu EU Patient Safety and Quality of Care Expert Group (2014.-2016.), vodila je WHO studiju BIS (Blood Information Sheet) u RH (2003. -2005.), program WHO PATH (Performance Assessment Tools for Hospitals) u okviru BCA-WHO i Ministarstva zdravstva (2008. -2010.), istraživačku grupu projekta SAFE-EUR-OOH (Patient Safety Culture in European Out-of-hours services) u RH (2015), radni paket 2: Dissemination of the JA, EU projekta “EU Network for Patient Safety and Quality of Care, PaSQ JA” (2012.-2016.). U ulozi pozvanog stručnjaka u području sigurnosti pacijenta sudjelovala je u globalnom savjetovanju Svjetske zdravstvene organizacije (A Decade of Patient Safety 2020-2030: Formulating the Global Patient Safety Action Plan), veljača 2020. Radila je na uspostavljanju praćenja pokazatelja sigurnosti pacijenta i neočekivanih neželjenih događaja u RH. Autor je objavljenih izvješća o pokazateljima, neželjenim događajima i radu povjerenstava za kvalitetu zdravstvenih ustanova (2012.-2017.). Bila je odgovorna za uspostavljanje i provedbu audita te uspostavljanju samoprocjene u akutnim bolnicama u RH u okviru projekta Svjetske banke i programa Ministarstva zdravstva.

Predsjednica je stručnog društva Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko društvo za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite. Pozvani je predavač na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima, autor i koautor znanstvenih i stručnih publikacija.

prof. dr. sc. Diana Šimić

Redovita profesorica statistike i znanstvenih metoda u informacijskim znanostima na Fakultetu organizacije i Informatike Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica doktorskog studija Informacijske znanosti i Laboratorija za analitiku učenja i akademsku analitiku. Sudjeluje u nastavi statistike na poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Svečilišta u Zagrebu. Sudjelovala u 23 znanstvena projekta, mentorirala 4 doktoranda, bila (ko)autor 36 radova referiranih u bazi WoS CC, 11 knjiga i 4 poglavlja u knjigama. Pozvani predavač na više od 20 konferencija. Bila je odgovorna za uspostavljanje statističke metodologije za praćenje pokazatelja sigurnosti pacijenta (godišnja izvješća bolničkih zdravstvenih ustanova u RH) i razvoj kompozitnog indeksa za usporedbu bolnica u okviru projekta Svjetske banke. Članica je Hrvatskog biometrijskog društva, Hrvatskog statističkog društva, Hrvatskog društva za medicinsku informatiku i Američkog statističkog društva. Dobitnica je više priznanja.

doc. prim. dr.sc. Daniel Grabar, dr. med.

Potpredsjednik je Stručnog vijeća za anesteziologiju i intenzivnu medicinu, član Vijeća za akreditaciju pri Ministarstvu zdravlja Slovenije i revizor ISO standarda i akreditacijskih institucija.

Specijalist je anesteziologije i reanimatologije, stručni direktor, koordinator transplantacije u Općoj bolnici Murska Sobota i voditelj Urgentnog centra. Kao predstavnik menadžmenta kvalitete na mnogo načina konstruktivno ispunjava zahtjeve upravljanja kvalitetom i sigurnošću pacijenata.  Ima dvadesetogodišnje predavačko iskustvo u području zdravstva i programima visokog obrazovanja. Član je nekoliko projektnih timova u Ministarstvu

zdravstva, uglavnom na području upravljanja kvalitetom i sigurnošću u zdravstvu i na području hitne medicine. Na brojnim stručnim skupovima čest je predavač na temu kvalitete i sigurnosti u zdravstvu.

Krešimir Paliska, sveučilišni magistar menadžmenta u zdravstvu

Stariji podpredsjednik i Izvršni direktor američkog akreditacijskog tijela AACI America LLC, globalno jedne od tri vodeće kuće u području akreditacije zdravstvenih ustanova. Ima više od 20 godina iskustva u akreditaciji bolnica, upravljanju kvalitete, sigurnosti pacijenata i bolničkom managementu.

U svojoj karijeri bio je na više vodećih pozicija u korporaciji DNV GL, a jedan je od osnivača i prvi podpredsjednik Nordijske komore u Hrvatskoj. Posljednjih 10 godina bio je direktor DNV GL Healthcare-a za Europu i bliski istok. Za to vrijeme razvio je širok spektar vještina i znanja od operativnih do zakonskih kao i iskustvo u pronalaženju najboljih rješenja i proaktivnog zdravstvenog managementa. Iskustvo uključuje i rad s ministarstvima nadležnim za zdravstvo, međunarodnim organizacijama kao što su Svjetska zdravstvena organizacija, ISQua i profesionalnim udruženjima za kvalitetu i sigurnost pacijenata. Ima iskustvo više od 300 audita zdravstvenih ustanova u Europi, Aziji i Sjedinjenim Američkim Državama. Punopravni je član ISQua Savjetodavne Komisije i Američkog društva za Kliničke rizike. Uža specijalnost su mu akreditacije bolnica i upravljanje rizicima u zdravstvenim ustanovama. Od 1.2.2018. imenovan je Izvršnim direktorom AACI America sa sjedištem u Hendersonvilleu, Sjeverna Karolina.

ORGANIZACIJA RADIONICE

 • Dva dana (petak poslijepodne i subota prijepodne)
 • Interaktivne vježbe i simulacije
 • Prezentacije s predavanjima i popis preporučene literature
 • Individualne konzultacije

ZAVRŠNA PRIMJENA STEČENIH ZNANJA I VJEŠTINA

Aktivnim sudjelovanjem na radionici polaznici usvajaju znanja i kompetencije koje obuhvaćaju sadržaje svih nastavnih cjelina programa. Postupak primjene znanja provodi se kroz simulacije, a polaznicima se dodjeljuje potvrda (certifikat) o sudjelovanju na radionici.

RADIONICA ĆE BITI VREDNOVANA U SKLADU S PEAVILNICIMA RELEVANTNIH STRUKOVNIH KOMORA.

PRIJAVE

Eektroničkim putem na cjelozivotno@libertas.hr ili telefonskim putem na  01 5633 151; 099 209 2080

KOTIZACIJA

Cijena seminara iznosi 1.800,00kn po polazniku.

Plaćanje:
Libertas međunarodno sveučilište

Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b

OIB: 98124140248
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3

MOGUĆNOST SMJEŠTAJA

Boutique Hotel Le Premier nudi sudionicima programa „USPOSTAVLJANJE I UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI – STANDARD SIGURNOSTI PACIJENTA I OSOBLJA“ smještaj po povoljnijim uvjetima. Rezervacija na: https://www.lepremier.hr/

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

   

14:00 -14:20

Uvodni dio, upoznavanje i kviz znanja
14:20 -14:40 Nacionalna akreditacija zdravstvene ustanove? Jasna Mesarić
14:40 -15:40 Postupak akreditacije zdravstvene ustanove – prikaz različitih modela Krešimir Paliska
15:40 -16:00 Stanka
16:00 -16:50 Prednosti i koristi uspostave sustava akreditacije u bolnici – primjeri iz prakse Danijel Grabar
16:50 -17:10 Priprema za akreditaciju, iskustvo bolnice  naknadno
17:15 – 18:15 Postupak upravljanja sigurnošću pacijenta – izbjegnuti neželjeni događaji (near miss), neočekivani neželjeni događaji (sentinel events), neželjeni događaji (adverse events); Postupanje kod neželjenog događaja; Sustav sigurnosti osoblja  Jasna Mesarić
       18:15 Rasprava Jasna Mesarić
9:30 – 10:00 Sustav kvalitete u zdravstvenoj ustanovi       Jasna Mesarić
10:00 -11:00 Praćenje i analiza pokazatelja sigurnosti pacijenta       Diana Šimić
11:00 -11:10 Stanka
11:10 -12:40 Kako temeljem rezultata analize uspostaviti unapređenje kvalitete i sigurnosti u praksu?       Diana Šimić
Jasna Mesarić
12:40 Završetak radionice, Kviz, Što smo usvojili?

      Jasna Mesarić

       Diana Šimić