Upravljanje rizicima u zdravstvenoj ustanovi

AKADEMIJA

KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SIGURNOST PACIJENTA

Međunarodno sveučilište Libertas, Hrvatsko društvo za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatska zajednica županija organiziraju u sklopu Akademije-kvaliteta zdravstvene zaštite i sigurnost pacijenta dvodnevni tečaj na temu:

UPRAVLJANJE RIZICIMA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI

15.-16. prosinca 2023. godine, Sveučilište Libertas Trg J. F. Kennedya 6 b, Zagreb, Konferencijska dvorana. Sudjelovanje je moguće i online u realnom vremenu.

Za razvoj i unaprjeđivanje kvalitete zdravstvene zaštite i sigurnosti pacijenta  potrebni su kompetentni ljudski resursi. U te su procese uključeni kako zdravstveni, tako i nezdravstveni stručnjaci, koji u prethodnom obrazovanju nisu nužno stekli specifične kompetencije za unaprjeđivanje sustava kvalitete i sigurnosti pacijenta. Stoga im je za stjecanje ovih kompetencija potrebno dodatno obrazovanje i osposobljavanje.

Ovaj tečaj pruža znanja o ključnim komponentama procesa upravljanja rizicima i izrade registra rizika u zdravstvenoj ustanovi. Provedba kontrolnih mjera i upravljanje njima ključno je za smanjenje vjerojatnost i ozbiljnost rizika, sprječavanje incidenta. Upravljanje rizicima neizostavni je dio nacionalnih standarda kvalitete zdravstvene zaštite kao i svih međunarodnih akreditacijskih standarda koji se temelje na ISQua principima za razvoj zdravstvenih standarda u poglavlju 4. Sigurnost pacijenta i rizici.

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE

Nakon završetka tečaja očekuje se da će polaznik:

 • razumjeti vrste rizika
 • objasniti kako prepoznati rizik
 • objasniti metodologiju procjene rizika
 • razumjeti elemente za izradu registra rizika
 • razumjeti kako uspostaviti zahtjeve standarda upravljanja rizicima

KOMU JE TEČAJ NAMIJENJEN?

 • ravnateljima, pomoćnicima ravnatelja za kvalitetu zdravstvenih ustanova
 • članovima Povjerenstva za kvalitetu zdravstvene ustanove
 • djelatnicima u jedinicama za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite
 • državnim službenicima zaposlenima u ministarstvu nadležnom za zdravstvo
 • službenicima u županijskim i gradskim uredima za zdravstvo
 • zaposlenicima zdravstvenih i socijalnih ustanova
 • te svima koji žele unaprijediti svoja znanja i profesionalnu sposobnost u upravljanju rizicima u sustavu kvalitete i sigurnosti u zdravstvu

 

PROGRAM I NAČIN IZVOĐENJA

Program tečaja ostvaruje se u trajanju od 14 školskih sati prema dogovorenom rasporedu. Nastavne cjeline uključuju predavanja, analize scenarija i simulacije na kojima se konkretiziraju teorijska znanja i pristupi.

 

PREDAVAČI

prof. dr. sc. Jasna Mesarić, dr. med.

Redovita profesorica, dekanica Fakulteta zdravstvenih znanosti Libertas međunarodnog sveučilišta. Sudjeluje u prijediplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj nastavi iz predmeta u području sigurnosti pacijenta, standarda kvalitete, uspostavljanja i upravljanja sustavom kvalitete i rizicima u zdravstvenim ustanovama. Ima više od 15 godina iskustva u području kvalitete zdravstvene zaštite i sigurnosti pacijenta. Sudjelovala je u radu EU Patient Safety and Quality of Care Expert Group, vodila je WHO studiju BIS u RH, program WHO PATH (Performance Assessment Tools for Hospitals) u okviru BCA-WHO i Ministarstva zdravstva, istraživačku grupu projekta Patient Safety Culture in European Out-of-hours services u RH, radni paket 2: Dissemination of the JA, EU projekta “EU Network for Patient Safety and Quality of Care, PaSQ JA”. Sudjelovala je u globalnom savjetovanju WHO (A Decade of Patient Safety 2020-2030: Formulating the Global Patient Safety Action Plan). Radila je na uspostavljanju sustava praćenja pokazatelja sigurnosti pacijenta i neočekivanih neželjenih događaja u RH te je autor objavljenih izvješća o pokazateljima sigurnosti pacijenta i neželjenim događajima (2012.-2017.). Iskustvo uključuje i rad s ministarstvom zdravstva u Programu poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga u okviru zajma Svjetske banke (osmišljavanje i provođenje audita u 28 akutnih bolnica). Lead Surveyor je akreditacijske kuće AACI. Predsjednica je Hrvatskog društva za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite-HLZ.

Krešimir Paliska, sveučilišni magistar menadžmenta u zdravstvu

Stariji potpredsjednik i Izvršni direktor američkog akreditacijskog tijela AACI America LLC, globalno jedne od tri vodeće kuće u području akreditacije zdravstvenih ustanova. Ima više od 20 godina iskustva u akreditaciji bolnica, upravljanju kvalitete, sigurnosti pacijenata i bolničkom managementu. U svojoj karijeri bio je na više vodećih pozicija u korporaciji DNV GL, a jedan je od osnivača i prvi potpredsjednik Nordijske komore u Hrvatskoj. Posljednjih 10 godina bio je direktor DNV GL Healthcare-a za Europu i bliski istok. Za to vrijeme razvio je širok spektar vještina i znanja od operativnih do zakonskih kao i iskustvo u pronalaženju najboljih rješenja i proaktivnog zdravstvenog managementa. Iskustvo uključuje i rad s ministarstvima nadležnim za zdravstvo, međunarodnim organizacijama kao što su Svjetska zdravstvena organizacija, ISQua i profesionalnim udruženjima za kvalitetu i sigurnost pacijenata. Ima iskustvo više od 300 audita zdravstvenih ustanova u Europi, Aziji i Sjedinjenim Američkim Državama. Punopravni je član ISQua Savjetodavne Komisije i Američkog društva za Kliničke rizike. Uža specijalnost su mu akreditacije bolnica i upravljanje rizicima u zdravstvenim ustanovama. Od 1.2.2018. imenovan je Izvršnim direktorom AACI America sa sjedištem u Hendersonvilleu, Sjeverna Karolina.

izv. prof. dr. sc. Petar Mišević

Zaposlen na sveučilišnom odjelu Poslovne ekonomije, Sveučilište Sjever, te na dužnosti savjetnika u HGK za područje obrazovanja, kvalitete i informacijske sigurnosti. U vremenu od 1989. do 2023. godine radio je u obrazovnim, sigurnosnim i gospodarskim institucijama u Republici Hrvatskoj. Predavač na Sveučilištu Libertas, i nositelj kolegija Krizni menadžment i Uvod u sustave sigurnosti. Na poslijediplomskom specijalističkom studiju “Poduzetništvo i EU fondovi” na Sveučilištu Sjever je nositelj kolegija “Business intelligence u poduzetništvu”. Predavač i nositelj kolegija na sveučilišnom doktorskom studiju “Mediji i komunikacije” Sveučilišta Sjever na kolegiju “Organizacija i upravljanje korporativno – informacijskom sigurnošću i kolegija “Zaštita podataka u medijima”. Autor je znanstvenih i stručnih članaka, poglavlja u knjigama i priručnicima iz područja kvalitete, informacijske sigurnosti i intelektualnog vlasništva. Od 2014. do 2018., vršio je dužnost  predsjednika Sveučilišnog Savjeta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2017. do 2021. godine bio je član Nacionalnog vijeća za znanost, Visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. Od 2021., član je Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA
Tečaj će se održati  22. – 23. rujna 2023. godine u Sveučilištu Libertas Trg J. F. Kennedya 6 b, Zagreb, Konferencijska dvorana. Sudjelovanje je moguće i online u realnom vremenu.

ORGANIZACIJA TEČAJA

 • Dva dana (petak poslijepodne i subota prijepodne)
 • Prezentacije s predavanjima i popis preporučene literature
 • Primjeri iz prakse
 • Individualne konzultacije

VREDNOVANJE TEČAJA

Polaznicima se dodjeljuje potvrda (certifikat) Međunarodnog sveučilišta Libertas o  sudjelovanju.

TEČAJ ĆE BITI VREDNOVAN U SKLADU S PRAVILNICIMA RELEVANTNIH STRUKOVNIH KOMORA.

PRIJAVE

Prijave se zaprimaju do 11. prosinca 2023. elektroničkim putem na cjelozivotno@libertas.hr ili telefonskim putem na  01 5633 151; 099 209 2080.

KOTIZACIJA

Cijena tečaja iznosi 239,00 €: odnosno 1.800,00 kn (tečaj:7,53450) po polazniku.

Plaćanje:

Libertas međunarodno sveučilište
Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b
OIB: 98124140248
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3

MOGUĆNOST SMJEŠTAJA

Boutique Hotel Le Premier nudi sudionicima programa smještaj po povoljnijim uvjetima. Rezervacija na: https://www.lepremier.hr/

PROGRAM

UPRAVLJANJE RIZICIMA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI