Upravljanje protokolom

SEMINAR

UPRAVLJANJE PROTOKOLOM

Sveučilište Libertas i Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld organizira dvodnevni seminar “Upravljanje protokolom” za sve koji su već prisutni na tržištu rada i žele saznati više o organizaciji poslovnih i društvenih događaja, pravilima poslovne i diplomatske komunikacije te protokola.

Seminar će se održati  9. i 10. travnja 2021. godine u online obliku.

Protokol je skup pravila i običaja o ponašanju u službenoj interakciji. Poznavanje pravila protokola i običaja jedan je od osnovnih uvjeta uspješnosti, ne samo u međunarodnim odnosima, vladinim i državnim institucijama, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, organizacijama i drugim tijelima, već i u tvrtkama, gospodarskim subjektima te kulturnim, znanstvenim, turističkim i drugim organizacijama i institucijama.
Program seminara osmišljen je tako da polaznike nauči potrebna znanja i vještine za samostalno i djelotvorno vođenje poslova vezanih za protokol.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE

Nakon završetka seminara polaznik će:

 • Usvojiti pravila upravljanja protokolom
 • Steći znanja verbalne i neverbalne komunikacije u poslovnom i diplomatskom ophođenju
 • Steći znanja o konceptima izrade planova protokola i njihovoj realizaciji
 • Zahvaljujući prikazima i simulaciji slučaja usavršiti umijeće vođenja protokola

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN?

 • Državnim službenicima
 • Direktorima, menadžerima, voditeljima u gospodarstvu, kulturi, turizmu, znanosti i drugim sferama poslovnog života
 • Voditeljima u službama protokola
 • Članovima udruga i organizacija
 • Organizatorima javnih događaja, manifestacija, konferencija, stručnih skupova i priredbi
 • Svim zainteresiranima za nadogradnju znanja iz područja komunikacije
 • Svim zainteresiranima za nadogradnju znanja iz područja upravljanja protokolom
 • Svim zainteresiranima koji žele naučiti više o pravilnom komuniciranju, pisanju, vođenju poslovnih razgovora, pravilnom ponašanju u poslovnoj interakciji

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Nastavne cjeline seminara uključuju dvanaest školskih sati predavanja, prikaza i simulacija slučaja na kojima se konkretiziraju teorijska znanja i pristupi, od svakodnevnih poslovnih do državnih protokola.

PREDAVAČ

Veleposlanica Milada Privora

Diplomirani inženjer arhitekture. Diplomatsku akademiju Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske završila je 1996.g. Od 2009.g. predavač je Diplomatskog protokola na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld. Nakon desetogodišnjeg iskustva na poslovima PR-a i protokola 1994.g. imenovana je zamjenicom ravnatelja Državnog protokola Predsjednika Republike Hrvatske. Odlukom predsjednika države 2000.g. imenovana je ravnateljicom Državnog protokola i veleposlanicom u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske, te šeficom protokola predsjednika Republike Hrvatske radeći direktno s predsjednikom.Sudjelovala je na međunarodnim konferencijama o protokolu te na brojnim bilateralnim i multilateralnim susretima u zemlji i inozemstvu. Pripremila je mnogobrojne državne i radne susrete Predsjednika države s vodećim svjetskim državnicima, kraljevima, princezama, prinčevima, sultanima, od kojih svakako među najznačajnijim i najzahtjevnijim treba izdvojiti dva posjeta svetog Oca Pape Republici Hrvatskoj. Predavala je u Centru za poslijediplomske studije Filozofskog fakulteta u Zagrebu za simultane i konsekutivne prevoditelje, Hrvatskom vojnom učilištu „Petar Zrinski“ (danas „dr. Franjo Tuđman“), Ratnoj školi „ban Josip Jelačić“, kada izdaje s Držislavom Tadićem 2008.g. knjigu „Skripta -Protokolarne aktivnosti“. 2019. g. izdaje knjigu “Kultura ponašanja” u izdanju Jesenski i Turk i Visoka škola međunarodni odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld. Uprava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 2012.g. imenuje ju posebnom savjetnicom Akademijine uprave za protokolarne, ceremonijalne i organizacijske poslove Akademijinih programa.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA

Seminar će se održati  9. i 10. travnja 2021. godine u online obliku. 

ORGANIZACIJA SEMINARA:

 • Dva dana (petak poslijepodne i subota prijepodne)
 • Interaktivne vježbe i simulacije
 • Individualne konzultacije
 • Prezentacije s predavanjima i popis preporučene literature

STEČENA ZNANJA I VJEŠTINA

Aktivnim sudjelovanjem na seminaru polaznici usvajaju znanja i kompetencije koje obuhvaćaju sadržaje svih nastavnih cjelina programa te im se dodjeljuje potvrda (certifikat) o sudjelovanju na seminaru.

PRIJAVE

Prijave se zaprimaju do 6. travnja 2021. elektroničkim putem na cjeloživotno@libertas.hr, telefonskim putem na 01 5633 151; 098 681 988; 099  209 2080  ili putem prijavnog obrasca na web stranici https://www.libertas.hr/studiji-i-programi/programi-cjelozivotnog-obrazovanja/

KOTIZACIJA

Cijena seminara iznosi 2.150,00 kn po polazniku.

Plaćanje:
Libertas međunarodno sveučilište
Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b
OIB: 98124140248
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Libertas Međunarodno Sveučilište, Kennedyijev trg 6b
 Konferencijska dvorana

 1.dan, petak 9. travnja 2021.

12:50 – 13:10 Prijave i registracija polaznika
13:10 – 13:15 Zajedničko fotografiranje
13:15 – 14:45 Poslovna i diplomatska okupljanja: sastanci, pokloni, posjetnice,
raspored sjedenja (pilot kartice, titulari, pozivnice),
primanja, ručkovi i večere
14:15 – 15:00 Pauza za kavu
15:00 – 15:45 Važnost protokola u procesu rada
Poslovno ponašanje
15:45 – 17:15 Protokolarna pravila, preseans, pravilo desne strane, kultura ponašanja,
raspored isticanja zastava
17:15 – 17:30 Okupljanje u hotelskom restoranu
17:30 – 18:45 Svečana večera – radna vježba
18:45 – 19:45 Pitanja i konzultacije–individualni upiti

2.dan, subota 10. travnja 2021.

10:00 – 12:15 Verbalna i neverbalna komunikacija – pozdravljanje, rukovanje,
predstavljanje, oslovljavanje, odijevanje
12:15 – 12:30 Pauza za kavu
12:30 – 13:15 Pismena komunikacija
13:15 – 14:00 Vrste posjeta
Ponašanje u kazalištu, na koncertu, na posljednjem ispraćaju Ponašanje
u drugim kulturama
14:00 – 15:00 Pitanja i konzultacije-individualni upiti

Prijavni obrazac: