Umijeće uspješne komunikacije u zdravstvu

CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE

  

AKADEMIJA

KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SIGURNOST PACIJENTA

 

Međunarodno sveučilište Libertas i Hrvatsko društvo za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite Hrvatskog liječničkog zbora organiziraju u sklopu Akademije-kvaliteta zdravstvene zaštite i sigurnost pacijenta dvodnevni tečaj na temu:

UMIJEĆE USPJEŠNE KOMUNIKACIJE U ZDRAVSTVU

 Komunikacijske vještine nisu nešto s čime se ljudi rađaju, one se mogu naučiti!

Ovaj tečaj nudi unaprjeđenje znanja i vještina u području komunikacije te savjete za suočavanje s komunikacijskim izazovima u interpersonalnim odnosima. Namijenjen je svima koji sudjeluju u procesu rada zdravstvenog sustava, a polaznici će unaprijediti svoje kompetencije u komunikacijskim procesima i time doprinijeti uspostavi i unaprjeđenju sustava kvalitete u zdravstvenim ustanovama.

Tečaj  će se održati 15. i 16. ožujka 2024. godine u Sveučilištu Libertas Trg J. F. Kennedya 6 b, Zagreb.

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE

 Nakon završetka tečaja očekuje se da će polaznik:

 • usavršiti vještine komunikacije s pacijentima i u radnom timu
 • bolje razumjeti individualne potrebe i očekivanja pacijenata
 • prepoznati potencijalno neugodne situacije i znati kako ih izbjeći
 • primijeniti znanja o sprečavanju potencijalno konfliktnih situacija
 • poboljšati interpersonalnu komunikaciju
 • primijeniti tehniku aktivnog slušanja i davanja povratne informacije
 • naučiti kako preuzeti osobnu odgovornost za vlastitu komunikaciju

KOMU JE TEČAJ NAMIJENJEN?

 •  ravnateljima, pomoćnicima ravnatelja za kvalitetu zdravstvenih ustanova
 • djelatnicima u jedinicama za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite
 • državnim službenicima zaposlenima u ministarstvu, županijskim i gradskim uredim za zdravstvo
 • liječnicima, specijalistima i specijalizantima
 • liječnicima obiteljske medicine
 • medicinskim sestrama/tehničarima
 • fizioterapeutima
 • zdravstvenim i nezdravstvenim djelatnicima u bolnici, poliklinici, primarnoj zdravstvenoj zaštiti i javnom zdravstvu
 • svima koji žele unaprijediti svoja znanja i profesionalnu sposobnost u komunikacijskim vještinama u sustavu zdravstva

 PROGRAM I NAČIN IZVOĐENJA

Nastavne cjeline uključuju teorijska predavanja s primjerima iz prakse te praktični radionički rad u malim grupama.

PREDAVAČICE

Predavačice su naše poznate znanstvenice i stručnjakinje s dugogodišnjim iskustvom u području zdravstva, unaprjeđenju kvalitete u zdravstvu i komunikacijama što uz vrhunsku sveučilišnu infrastrukturu Međunarodnog sveučilišta Libertas, omogućuje izvrsne uvjete za stjecanje znanja u ovom području.

 

prof. dr. sc. Jasna Mesarić, dr. med.

Redovita profesorica, dekanica Fakulteta zdravstvenih znanosti Libertas međunarodnog sveučilišta. Sudjeluje u preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj nastavi iz predmeta u području sigurnosti pacijenta, standarda kvalitete, uspostavljanja i upravljanja sustavom kvalitete i rizicima u zdravstvenim ustanovama. Ima više od 15 godina iskustva u području kvalitete zdravstvene zaštite i sigurnosti pacijenta. Sudjelovala je u radu EU Patient Safety and Quality of Care Expert Group, vodila je WHO studiju BIS u RH, program WHO PATH (Performance Assessment Tools for Hospitals) u okviru BCA-WHO i Ministarstva zdravstva, istraživačku grupu projekta Patient Safety Culture in European Out-of-hours services u RH, radni paket 2: Dissemination of the JA, EU projekta “EU Network for Patient Safety and Quality of Care, PaSQ JA”. Sudjelovala je u globalnom savjetovanju WHO (A Decade of Patient Safety 2020-2030: Formulating the Global Patient Safety Action Plan). Radila je na uspostavljanju sustava praćenja pokazatelja sigurnosti pacijenta i neočekivanih neželjenih događaja u RH te je autor objavljenih izvješća o pokazateljima sigurnosti pacijenta i neželjenim događajima (2012.-2017.). Iskustvo uključuje i rad s ministarstvom zdravstva u Programu poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga u okviru zajma Svjetske banke (osmišljavanje i provođenje audita u 28 akutnih bolnica). Lead Surveyor je akreditacijske kuće AACI. Predsjednica je Hrvatskog društva za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite-HLZ.

 

Ivona Poljak, mag.psych.

Ivona Poljak diplomirana je psihologinja s iskustvom rada u zdravstvenoj psihologiji. Radi kao zdravstveni psiholog na Klinici za onkologiju KBC-a Zagreb.

Autorica je suradnica na brojnim projektima, radionicama i predavanjima iz područja povećanja kvalitete života oboljelih od kroničnih bolesti, komunikacijskih i vještina i suočavanja sa stresom. Sudjelovala je u istraživačkom projektu u organizaciji European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD) ˝Physical Exercise Effects: does treating subsyndromal depression improve depression- and diabetes-related outcomes?˝

Uz bogato iskustvo rada s oboljelima od kroničnih bolesti, u zdravstvenom je sustavu radila i s osobljem provodeći edukacije unutar timova i sudjelujući na brojnim tečajevima kao predavač (Tečajevi za medicinske sestre i fizioterapeute).

Aktivna je izlagačica na međunarodnim kongresima na temu suočavanja s kroničnim bolestima, tehnikama samopomoći i komunikacije u zdravstvenom sustavu.

Provodila je tečajeve za djelatnike Domova zdravlja na temu Komunikacija s onkološkim bolesnicima te Komunikacija u palijativnoj skrbi.

Suradnica je na Hrvatskim studijima i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kolegiju Zdravstvena psihologija. Dodatno je educirana u bihevioralno-kognitivnoj terapiji, Acceptance and Commitment i Compassion Focused terapijama.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA

Tečaj će se održati  15. i 16. ožujka 2024. godine u Sveučilištu Libertas Trg J. F. Kennedya 6 b, Zagreb.

ORGANIZACIJA TEČAJA 

 • Dva dana (petak poslijepodne i subota prijepodne)
 • Prezentacije s predavanjima i popis preporučene literature
 • Primjeri iz prakse
 • Individualne konzultacije

 VREDNOVANJE TEČAJA 

Polaznicima se dodjeljuje potvrda (certifikat) Međunarodnog sveučilišta Libertas o  sudjelovanju.

TEČAJ ĆE BITI VREDNOVAN U SKLADU S PRAVILNICIMA RELEVANTNIH STRUKOVNIH KOMORA.

 PRIJAVE 

Prijave se zaprimaju do 11. ožujka 2024. godine elektroničkim putem na cjelozivotno@libertas.hr ili telefonskim putem na  01 5633 151; 099 731 1013.

KOTIZACIJA

Cijena tečaja iznosi 239,00€ po polazniku.

Plaćanje:

Libertas međunarodno sveučilište
Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b
OIB: 98124140248
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3

MOGUĆNOST SMJEŠTAJA

Boutique Hotel Le Premier nudi sudionicima programa smještaj po povoljnijim uvjetima. Rezervacija na: https://www.lepremier.hr/

PROGRAM

UMIJEĆE USPJEŠNE KOMUNIKACIJE U ZDRAVSTVU

 
15.(petak)03. 2024. Sveučilište Libertas
14:15 -14:45 Dolazak sudionika

Uvodni dio i upoznavanje

14:45 -15:30 Komunikacija kao čimbenik kvalitete i sigurnosti u zdravstvu
15:30 -17:00 Umijeće komunikacije

Verbalna, neverbalna i paraverbalna komunikacija

Komunikacijski šumovi

17:00 -17:15 Stanka/osvježenje
17:15 -18:45 Aktivno slušanje

Asertivnost

JA i TI poruke

18:45-19:45 Radionica ˝Asertivan JA˝
19:45-20:15 Rasprava
16.(subota)03.2024. Sveučilište Libertas
9:00 – 10:30 Informiranje pacijenata i obitelji

Davanje povratne informacije

Komunikacijski protokoli

10:30 -11:00 Stanka/osvježenje
11:00 -12:30 Komunikacija s teškim klijentima
12:30 – 13:30 Radionica ˝Izazovi komunikacije˝
13:30 – 15:30 Završetak radionice. Što smo usvojili?

Uručivanje potvrdnice

Radni ručak

Mogućnost individualne konzultacije