Umijeće pregovaranja

SEMINAR

UMIJEĆE PREGOVARANJA – PREGOVARANJE U PRAKSI

Sveučilište Libertas i Hrvatska zajednica županija organiziraju dvodnevni seminar UMIJEĆE PREGOVARANJA U PRAKSI koji će se usredotočiti i odgovoriti na sljedeća pitanja.

Mogu li se svi sukobi i neugodne situacije riješiti pregovorima i razgovorom? Kada pregovarati, a kada ne? Kako pregovarati u različitim situacijama i s ljudima različitog profila, karaktera i interesa? Koje su nam pregovaračke vještine potrebne za uspješno pregovaranje? Imamo li ih prirođene ili ih možemo razviti? Kako ih koristiti? Kako se pregovara u međunarodnim organizacijama, kako to rade najbolji?

Seminar će se održati prema uputama stožera civilne zaštite i uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

Jedan od  glavnih razloga interesa za pregovaračke vještine i tehnike te uspješno vođenje pregovora leži u činjenici da ljudskim društvom od pamtivijeka dominiraju sukobi. Oni pišu našu osobnu i zajedničku povijest, oblikuju naše živote, društveni okoliš i našu sudbinu.  Proživljavamo ih svakodnevno, a prisutni su na svim razinama, od privatne do poslovne, od osobne preko nacionalne do međunarodne. Takva nas situacija tjera da razmislimo kako upravljati sukobima i kako ih uspješno razriješiti uz minimalno narušavanje vlastitog zdravlja i međuljudskih odnosa, uz najmanji trošak i štetu te gubitak energije i vremena. Kako maksimizirati pozitivne učinke pregovaračkog rezultata.

CILJEVI

 1. Polaznike uputiti u umijeće pregovaranja, njegove teorijske i praktične aspekte.
 2. Polaznike upoznati sa vrstama pregovora, njihovim karakteristikama, pregovaračkim procesom, pregovaračkim fazama, pregovaračkim metodama i tehnikama.
 3. Polaznicima približiti pregovarački kontekst i praktične pregovaračke vještine kroz radionicu tj. simulaciju multilateralnih i bilateralnih pregovora.
 4. Polaznicima dati konkretne savjete za usavršavanje vlastitih pregovaračkih vještina i taktika te komunikacijskih, prezentacijskih i analitičkih vještina.

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN?

 • državnim službenicima zaposlenima u ministarstvima, županijskim, gradskim i lokalnim upravama te drugim tijelima državne, područne i lokalne vlasti koji sudjeluju u pregovorima;
 • profesionalno angažiranima u političkim strankama te njihovim članovima;
 • menadžerima i djelatnicima u gospodarstvu, kulturi, turizmu, znanosti, obrazovanju i drugim segmentima javnog života koji sudjeluju u pregovorima bilo koje vrste;
 • djelatnicima i članovima poslovnih udruga i gospodarskih komora, sindikata i nevladinih udruga;
 • organizatorima javnih događanja, manifestacija, konferencija, stručnih skupova i priredbi te izbornih kampanja na lokalnoj i nacionalnoj razini;
 • alumnijima, studentima i zaposlenicima kojima je poznavanje poslovnog pregovaranja vezano uz struku;
 • te svima koji žele unaprijediti svoja znanja i profesionalne sposobnosti u području vještina pregovaranja i postići učinkovitu komunikaciju u privatnoj i javnoj sferi.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program seminara ostvaruje se u trajanju od dvanaest školskih sati prema dogovorenom rasporedu. Nastavne cjeline uključuju predavanja, analize studija slučaja, praktične vježbe i simulacije na kojima se konkretiziraju teorijska znanja i pristupi.

PREDAVAČ

 • Joško Klisović je aktivno angažiran u vanjskoj politici kao profesionalni diplomat i državni dužnosnik više od 25 godina. Sudjelovao je u brojnim bilateralnim i multilateralnim pregovorima u ime RH, uključujući Sporazum o normalizaciji odnosa sa SRJ, sporazuma o statusu NATO i UN snaga u Hrvatskoj, bio glavni tajnik Pregovaračke skupine za ulazak RH u EU, pregovarao je Sporazum o EEA, te Višegodišnji proračunski okvir EU, itd. Predsjedao je mnogim međudržavnim bilateralnim povjerenstvima za rješavanje otvorenih pitanja (npr. sa Srbijom, Slovenijom, Mađarskom, itd), kao i međuvladinim povjerenstvima u kojima su pregovaračke vještine bile ključne za uspješan rade (npr. povjerenstva za internacionalizaciju gospodarstva, za NATO, za sprječavanje terorizma, za izradu Nacionalne sigurnosti RH, itd.). Na stručnom usavršavanju na Sveučilištu Harvard postigao najbolje rezultate u svojoj generaciji u području pregovora.

ORGANIZACIJA SEMINARA

 • Dva do pet dana
 • Osvježenje tijekom planiranih stanki
 • Interaktivne vježbe i simulacije
 • Prezentacije s predavanjima i popis preporučene literature
 • Individualne konzultacije

ZAVRŠNA PRIMJENA STEČENIH ZNANJA I VJEŠTINA

Aktivnim sudjelovanjem na seminaru polaznici usvajaju znanja i kompetencije koje obuhvaćaju sadržaje svih nastavnih cjelina programa te im se dodjeljuje potvrda (certifikat) Sveučilišta Libertas o sudjelovanju na seminaru.

PRIJAVE

Elektroničkim putem na cjelozivotno@libertas.hr, telefonskim putem na 01 5633 151; 099 209 2080

KOTIZACIJA

Cijena seminara iznosi 1.900,00kn po polazniku.
Plaćanje:
Libertas međunarodno sveučilište
Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b
OIB: 98124140248
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3

MOGUĆNOST SMJEŠTAJA

Boutique Hotel Le Premier nudi sudionicima programa PREGOVARANJE U PRAKSI smještaj po povoljnijim uvjetima. Rezervacija na: https://www.lepremier.hr/

  

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

12:45 – 13:00 Dolazak sudionika
13:00- 13:15 Predstavljanje
13:15 – 14:45 Teorijski i praktični aspekti bilateralnih i multilateralnih pregovora -temeljni elementi, obilježja i faze multilateralnog i bilateralnog pregovaračkog procesa -proceduralni aspekti multilateralnih pregovora u okrilju multilateralnih organizacija
14:45 – 15:00 Pauza za kavu
15:00 – 16:30 Pregovaračke vještine, tehnike i metode -vještine koje krase uspješne pregovarače te načini kako ih razvijati -tehnike i metode te načini kako ojačati vlastitu pregovaračku poziciju
16:30 – 17:30 Moguće individualne konzultacije
10:00 – 13:00 Simulacija multilateralnih pregovora u međunarodnom kontekstu -simulacija najsloženijih oblika multilateralnih pregovora s ciljem vježbanja i razvijanja pregovaračkih vještina koje su primjenjive u širokom spektru pregovaračkih situacija -pravila i procedure koja se najčešće koriste kod multilateralnih pregovora u međunarodnim organizacijama i kojima su regulirane vrste sastanaka vođenje sastanaka, postupak donošenja odluka, dokumentacije, itd. -značaj, karakteristike, prednosti i slabosti formalnih i neformalnih pregovora te utjecaj i posljedice medijskog praćenja pregovora na pregovarački proces -vježba stvaranja koalicija i korištenje medija za jačanje vlastite pregovaračke pozicije -prezentacija pregovora na konferenciji za novinare
13:00 – 13:30 Pauza za kavu
13:30 – 15:00 Analiza simulacije pregovora

-analiza tijeka pregovora te grupnih i
pojedinačnih nastupa
-prezentacija naučene lekcije iz provedene
simulacije, ukazati na greške i dobre strane
njihovog nastupa
-analiza korištene taktike i metode, a rezultat
pregovora usporediti s uputama i pregovaračkim
pozicijama koji je svaki pregovarački tim dobio
na početku simulacije

15:00 – 15:45 Uručivanje diploma
15:45- 16:45 Ručak