Umijeće pregovaranja

SEMINAR

UMIJEĆE PREGOVARANJA

Sveučilište Libertas i Hrvatska zajednica županija organiziraju dvodnevni seminar UMIJEĆE PREGOVARANJA koji će se usredotočiti i odgovoriti na sljedeća pitanja.

Mogu li se svi sukobi i neugodne situacije riješiti pregovorima i razgovorom? Kada pregovarati, a kada ne? Kako pregovarati u različitim situacijama i s ljudima različitog profila, karaktera i interesa? Koje su nam pregovaračke vještine potrebne za uspješno pregovaranje? Imamo li ih prirođene ili ih možemo razviti? Kako ih koristiti? Kako se pregovara u međunarodnim organizacijama, kako to rade najbolji?

Seminar će se održati 03. i 04. lipnja 2022. godine u Sveučilištu Libertas Trg J. F.Kennedya 6 b, Zagreb, Konferencijska dvorana

Seminar će se održati prema uputama stožera civilne zaštite i uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

Jedan od  glavnih razloga interesa za pregovaračke vještine i tehnike te uspješno vođenje pregovora leži u činjenici da ljudskim društvom od pamtivijeka dominiraju sukobi. Oni pišu našu osobnu i zajedničku povijest, oblikuju naše živote, društveni okoliš i našu sudbinu.  Proživljavamo ih svakodnevno, a prisutni su na svim razinama, od privatne do poslovne, od osobne preko nacionalne do međunarodne. Takva nas situacija tjera da razmislimo kako upravljati sukobima i kako ih uspješno razriješiti uz minimalno narušavanje vlastitog zdravlja i međuljudskih odnosa, uz najmanji trošak i štetu te gubitak energije i vremena. Kako maksimizirati pozitivne učinke pregovaračkog rezultata.

CILJEVI

 1. Polaznike uputiti u umijeće pregovaranja, njegove teorijske i praktične aspekte.
 2. Polaznike upoznati sa vrstama pregovora, njihovim karakteristikama, pregovaračkim procesom, pregovaračkim fazama, pregovaračkim metodama i tehnikama.
 3. Polaznicima približiti pregovarački kontekst i praktične pregovaračke vještine kroz radionicu tj. simulaciju multilateralnih i bilateralnih pregovora.
 4. Polaznicima dati konkretne savjete za usavršavanje vlastitih pregovaračkih vještina i taktika te komunikacijskih, prezentacijskih i analitičkih vještina.

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN?

 • državnim službenicima zaposlenima u ministarstvima, županijskim, gradskim i lokalnim upravama te drugim tijelima državne, područne i lokalne vlasti koji sudjeluju u pregovorima;
 • profesionalno angažiranima u političkim strankama te njihovim članovima;
 • menadžerima i djelatnicima u gospodarstvu, kulturi, turizmu, znanosti, obrazovanju i drugim segmentima javnog života koji sudjeluju u pregovorima bilo koje vrste;
 • djelatnicima i članovima poslovnih udruga i gospodarskih komora, sindikata i nevladinih udruga;
 • organizatorima javnih događanja, manifestacija, konferencija, stručnih skupova i priredbi te izbornih kampanja na lokalnoj i nacionalnoj razini;
 • alumnijima, studentima i zaposlenicima kojima je poznavanje poslovnog pregovaranja vezano uz struku;
 • te svima koji žele unaprijediti svoja znanja i profesionalne sposobnosti u području vještina pregovaranja i postići učinkovitu komunikaciju u privatnoj i javnoj sferi.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program seminara ostvaruje se u trajanju od dvanaest školskih sati prema dogovorenom rasporedu. Nastavne cjeline uključuju predavanja, analize studija slučaja, praktične vježbe i simulacije na kojima se konkretiziraju teorijska znanja i pristupi.

PREDAVAČ

 • Joško Klisović je aktivno angažiran u vanjskoj politici kao profesionalni diplomat i državni dužnosnik više od 25 godina. Sudjelovao je u brojnim bilateralnim i multilateralnim pregovorima u ime RH, uključujući Sporazum o normalizaciji odnosa sa SRJ, sporazuma o statusu NATO i UN snaga u Hrvatskoj, bio glavni tajnik Pregovaračke skupine za ulazak RH u EU, pregovarao je Sporazum o EEA, te Višegodišnji proračunski okvir EU, itd. Predsjedao je mnogim međudržavnim bilateralnim povjerenstvima za rješavanje otvorenih pitanja (npr. sa Srbijom, Slovenijom, Mađarskom, itd), kao i međuvladinim povjerenstvima u kojima su pregovaračke vještine bile ključne za uspješan rade (npr. povjerenstva za internacionalizaciju gospodarstva, za NATO, za sprječavanje terorizma, za izradu Nacionalne sigurnosti RH, itd.). Na stručnom usavršavanju na Sveučilištu Harvard postigao najbolje rezultate u svojoj generaciji u području pregovora.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA

Seminar će se održati  03. i 04. lipnja 2022. godine u Sveučilištu Libertas Trg J. F.
Kennedya 6 b, Zagreb, Konferencijska dvorana.

Seminar će se održati prema uputama stožera civilne zaštite i uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

ORGANIZACIJA SEMINARA

 • Dva do pet dana
 • Osvježenje tijekom planiranih stanki
 • Interaktivne vježbe i simulacije
 • Prezentacije s predavanjima i popis preporučene literature
 • Individualne konzultacije

ZAVRŠNA PRIMJENA STEČENIH ZNANJA I VJEŠTINA

Aktivnim sudjelovanjem na seminaru polaznici usvajaju znanja i kompetencije koje obuhvaćaju sadržaje svih nastavnih cjelina programa te im se dodjeljuje potvrda (certifikat) o sudjelovanju na seminaru.

PRIJAVE

Prijave se zaprimaju do 30.svibnja 2022. elektroničkim putem na cjelozivotno@libertas.hr, telefonskim putem na 01 5633 151; 099 209 2080   ili putem prijavnog obrasca na dnu ove stranice.

KOTIZACIJA

Cijena seminara iznosi 1.900,00kn po polazniku.
Plaćanje:
Libertas međunarodno sveučilište
Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b
OIB: 98124140248
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3

MOGUĆNOST SMJEŠTAJA

Boutique Hotel Le Premier nudi sudionicima programa UMIJEĆE PREGOVARANJA smještaj po povoljnijim uvjetima. Rezervacija na: https://www.lepremier.hr/

  

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

03. lipnja 2022., petak, Trg J. F. Kennedy 6b, Sveučilište Libertas

12:50 – 13:10 Dolazak sudionika
13:10 – 13:15 Zajedničko fotografiranje
13:15 – 14:45 Teorijski i praktični aspekti bilateralnih i multilateralnih pregovora
14:45 – 15:00 Pauza za kavu
15:00 – 16:30 Pregovaračke vještine, tehnike i metode
16:30 – 17:30 Moguće individualne konzultacije

04. lipnja 2022., subota, Trg J. F. Kennedy 6b, Sveučilište Libertas

10:00 – 13:00 Simulacija multilateralnih pregovora u međunarodnom kontekstu
13:00 – 13:30 Pauza za kavu
13:30 – 15:00 Analiza simulacije pregovora
15:00 – 15:20 Uručivanje diploma
15:30 – 16:00 Ručak

Prijavni obrazac: