Strateško planiranje

SEMINAR

STRATEŠKO PLANIRANJE &

PRAĆENJE I VREDNOVANJE PROVEDBE PLANOVA

Libertas međunarodno sveučilište i Institut za razvoj i međunarodne odnose i i Hrvatska zajednica županija organiziraju dvodnevni seminar STRATEŠKO PLANIRANJE & PRAĆENJE I VREDNOVANJE PROVEDBE PLANOVA koji će se usredotočiti i odgovoriti na sljedeća pitanja:

 • značaj strateškog planiranja u javnom i privatnom sektoru;
 • analiza stanja – kako prikupiti i obraditi podatke;
 • identificiranje problema, potreba i potencijala;
 • definiranje razvojne vizije i misije;
 • definiranje ciljeva, prioriteta i mjera;
 • izrada akcijskog plana;
 • strateško planiranje u multinacionalnim korporacijama;
 • strateško planiranje u javnim poduzećima;
 • praćenje i vrednovanje provedbe planova.

CILJEVI

 1. Polaznike uputiti u vrste i sadržaj strateških planova, značaj planiranja za razvoj na nacionalnoj , regionalnoj i lokalnoj razini
 2. Polaznike uputiti u značaj strateškog planiranja u kompanijama
 3. Polaznike uputiti u značaj praćenja i vrednovanja provedbe planova
 4. Polaznicima omogućiti da samostalno i kroz rad u grupama izrade strateški plan
 5. Polaznicima omogućiti da samostalno i kroz rad u grupama provedu vrednovanje strateškog plana
 6. Polaznicima dati konkretne savjete za izradu, provedbu i praćenje strategija u njihovim vlastitom poslovnom okruženju

KOMU JE SEMINAR NAMIJENJEN?

 • državnim službenicima zaposlenima u ministarstvima, županijskim, gradskim i lokalnim upravama te drugim tijelima državne, područne i lokalne samouprave;
 • menadžerima i djelatnicima u gospodarstvu, kulturi, turizmu, znanosti, obrazovanju i svima koji rade na izradi strateških razvojnih dokumenata;
 • poduzetnicima u malim i srednjim poduzećima;
 • djelatnicima i članovima poslovnih udruga i gospodarskih komora, sindikata i nevladinih udruga;
 • te svima koji žele steći početna znanja i profesionalne sposobnosti u području izrade i provedbe strateških razvojnih planova .

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program seminara ostvaruje se u trajanju od šesnaest školskih sati prema dogovorenom rasporedu. Nastavne cjeline uključuju predavanja, analize studija slučaja, rad u grupama na izradi strateških planova i praćenju i vrednovanje provedbe planova, praktične vježbe i simulacije na kojima se konkretiziraju teorijska znanja i pristupi.

PREDAVAČI

Sanja Maleković je doktorirala ekonomiju na Sveučilištu u Zagrebu 1997. godine. Radi u trajnom zvanju  znanstvene savjetnice u Odjelu za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj. Glavni istraživački interesi su joj regionalni i lokalni razvoj, kohezijska politika EU, regionalna politika Hrvatske, upravljanje razvojem,  ocjenjivanje razvojnih programa i politika i strateško planiranje razvoja. Objavljivala je radove u knjigama (uključujući za Palgrave Macmillan) te  znanstvene članke u hrvatskim i inozemnim časopisima te u London School of Economics Occasional Papers. Bila je angažirana i kao konzultant u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi u svojstvu glavnog stručnjaka i koordinatora projekata na nacionalnim i projektima podržanim od strane Europske komisije. Njeno profesionalno iskustvo, uz ostalo, uključuje i angažmane za tijela državne uprave na regionalnoj i nacionalnoj razini, za Europsku Komisiju, UNDP, Međunarodnu organizaciju za rad (ILO), Svjetsku Banku, OECD, British Know How Fund,  UN Economic Commission for Europe i  UK Department for International Development. Član je nekoliko profesionalnih udruženja, uključujući Network of London School of Economics on Decentralisation in South East Europe i European Regional Science Association (ERSA). Bila je član Radne grupe Regionalni razvoj i razvoj klastera  (Nacionalno Vijeće za konkurentnost); hrvatski predstavnik u evaluacijskom timu EU programa INTERREG IIIC te član Vladinog pregovaračkog tima s EU, Poglavlje: Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. Bila je angažirana kao evaluator pretpristupnih programa PHARE, CARDS i IPA TAIB u Hrvatskoj za razdoblje 2005.-2011. te programa IPA u jugoistočnoj Europi za razdoblje 2007.-2012. Predavač je iz područja lokalnog i regionalnog razvoja i  kohezijske politike  na nekoliko specijalističkih i poslijediplomskih studija te je su voditeljica Sveučilišnog poslijediplomskog studija Priprema i provedba EU projekata  na Sveučilišta u Zagrebu.

Sanja Tišma ravnateljica je Instituta za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu. Unazad 20.-ak godina sudjeluje kao znanstvenica i stručnjak u provođenju projekata Europske komisije (OBNOVA, CARDS, PHARE, ISPA), Svjetske banke i UNDP-a u zemlji i inozemstvu. Područje njenog stručnog interesa uključuje strateško planiranje i upravljanje, javnu upravu i održivi razvoj. Osobito iskustvo posjeduje u izradi strateških planova te kao trener za izradu razvojnih strategija na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Vodila je izradu desetak strateških dokumenta poput novijih dokumenta Strategije razvoja Zagrebačkog Holdinga 2015.-2020., Razvojne strategije grada Zagreba, Strategije razvoja Grada Buzeta, Strategije razvoja Zavoda za zapošljavanj, itd. Također, evaluator je projekta i programa te ex-ante evaluator razvojnih strategija. Dr. sc. Sanja Tišma je predavač na kolegijima vezanim za projektni management i EU projekte na poslijediplomskim specijalističkim studijima na Ekonomskom fakultetu, Pravnom fakultetu, Fakultetu političkih znanosti i Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te trener za pripremu projekata financiranih sredstvima EU na poslovnom učilištu EXPERTA.

ORGANIZACIJA SEMINARA

 • Dva dana
 • Osvježenje tijekom planiranih stanki
 • Interaktivne vježbe i simulacije
 • Prezentacije s predavanjima
 • Individualne konzultacije

ZAVRŠNA PRIMJENA STEČENIH ZNANJA I VJEŠTINA

Aktivnim sudjelovanjem na seminaru polaznici usvajaju znanja i kompetencije koje obuhvaćaju sadržaje svih nastavnih cjelina programa te im se dodjeljuje potvrda (certifikat) Sveučilišta Libertas o sudjelovanju na seminaru.

PRIJAVE

Elektroničkim putem na cjelozivotno@libertas.hr, telefonskim putem na 01 5633 151; 099  209 2080

KOTIZACIJA

Cijena seminara iznosi 2.250,00kn po polazniku.
Plaćanje:
Libertas međunarodno sveučilište
Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b
OIB: 98124140248
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3

MOGUĆNOST SMJEŠTAJA

Boutique Hotel Le Premier nudi sudionicima programa STRATEŠKO PLANIRANJE smještaj po povoljnijim uvjetima. Rezervacija na: https://www.lepremier.hr/

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

1. dan petak 14. listopada 2022. 
VrijemeTema/sadržaj
12.45-13.00Dolazak sudionika
13.00-13.30Predstavljanje trenera i sudionika
13.30-14.30O strateškom planiranju
14.30-14.45Pauza
14.45-16.15Analiza stanja

Kako prikupiti i obraditi podatke ?
16.15-16.30Pauza
16.30-18.00SWOT; TOWS ; PESTLE analiza
18.00-18.15Pauza
18.15-19.30Vizija, misija, temeljne vrijednosti
19.30-19.45Kraj I. dana
2. dan subota 15. listopada 2022. 
VrijemeTema/sadržaj
9.00-10.30Definiranje razvojnih ciljeva i prioriteta
10.30-10.45Pauza
10.45-12.15Ostvarenje strateškog plana – operativni / akcijski plan
12.15-13.15Pauza za ručak
13.15-16.00Praćenje i vrednovanje provedbe strateških planova
Prethodno vrednovanje; vrednovanje u tijeku; ex post vrednovanje
16.00-16.30Zaključci seminara
ZAVRŠETAK