Seminar – Uspješan šef

SEMINAR

Uspješan šef

TKO-KAKO-ZAŠTO

Sveučilište Libertas i Hrvatska zajednica županija  organiziraju dvodnevni seminar USPJEŠAN ŠEF TKO-KAKO-ZAŠTO koji će se usredotočiti i odgovoriti na sljedeća pitanja:

Data i preuzeta moć upravljanja ljudima, procesima i resursima prije svega podrazumijeva izuzetnu odgovornost prema realizaciji postavljenih ciljeva i sukladno tome očekivanim rezultatima, a tek zatim prihvatljivost ovlasti i povlastica koju takva moć donosi.

Što uključuje sustav upravljanja i vođenja? Tko su pravi lideri i koje osobine moraju posjedovati da bi mogli uspješno obnašati svoje dužnosti? Kako se pravilno izgraditi kao vođa, a koje zamke je potrebno izbjeći? To su samo neka od pitanja koja si mogu postaviti ozbiljne i odgovorne osobe, postavljene (ili koje očekuju postavljenje) na neku od vodećih dužnosti, bez obzira da li se radi o operativnim, taktičkim ili strateškim razinama upravljanja i vođenja i bez obzira da li se radi o korporativnom, političkom ili kriznom menadžmentu.

Potrebno je odmah naglasiti jednu važnu činjenicu – lideri se ne rađaju, NE POSTOJE ROĐENI VOĐE. To je samo mit koji je omogućio brojnim zlonamjernicima i amaterima zlouporabu liderskih dužnosti kojima niti po čemu nisu dorasli. Na žalost, povijest je prepuna takvih primjera, a svakodnevna praksa uvjerava nas kako su takvi „vođe“ i dalje redovna pojava. Liderstvo je posao kao i svaki drugi i za njega se mora pripremiti na odgovarajući način, stjecanjem nužnih teoretskih i praktičnih znanja, te primjenom relevantnih iskustava. Kroz ovaj seminar polaznici trebaju steći osnovna teoretska znanja i praktične vještine potrebne svakom dobrom voditelju, te saznanje kako izgraditi nužno potrebni osobni autoritet. Drugim riječima, kako se osposobiti za posao i položaj kvalitetnog vođe i uspješnog šefa.

CILJEVI

 1. Polaznike upoznati s osnovama upravljanja i vođenja, te oblicima suvremenog menadžmenta
 2. Pojasniti polaznicima oblike i vrste timskog i stožernog rada, te njihovu primjenu u sustavu suvremenog rukovođenja
 3. S polaznicima proraditi proces donošenja odluke i karakteristike tog procesa u svim oblicima menadžmenta (korporativnog, političkog i kriznog)
 4. Polaznicima dati konkretne savjete koje osobine, znanja i vještine moraju izgrađivati kako bi postali poželjan i kompetentan vođa
 5. Prezentirati polaznicima osobine i postupanje lošeg voditelja te moguće devijacije međuljudskih odnosa u radnom kolektivu

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE?

Nakon završetka seminara polaznik će:

 1. Steći znanja za samostalno donošenje odluka u procesu upravljanja i vođenja
 2. Uključivati se u timski rad, bilo kao član tima, bilo kao njegov vođa, te razumjeti funkcioniranje stožera u sustavu upravljanja i vođenja
 3. Upoznati vještine i navike potrebne suvremenom liderstvu i menadžmentu
 4. Prepoznati moguće devijacije međuljudskih odnosa u radnom kolektivu i steći znanje za njihovu prevenciju ili uklanjanje
 5. Steći znanja za pravilno motiviranje svojih djelatnika

KOMU JE SEMINAR NAMIJENJEN?

 1. Direktorima, menadžerima, voditeljima u gospodarstvu, kulturi, turizmu, znanosti i drugim sferama poslovnog života
 2. Gradonačelnicima, načelnicima, pročelnicima i voditeljima svih sektora državne uprave i lokalne samouprave
 3. Voditeljima nevladinih udruga i pojedinih sektora u političkim strankama
 4. Organizatorima javnih događaja, manifestacija, konferencija, stručnih skupova i priredbi
 5. Liderima svih profila i razina upravljanja i vođenja od operativne do strateške
 6. Svima koji žele steći temeljna znanja i profesionalne sposobnosti u području upravljanja i vođenja

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program seminara ostvaruje se u trajanju od četrnaest  školskih sati prema dogovorenom rasporedu. Nastavne cjeline uključuju predavanja, rad u grupama na procesu donošenja odluke, praktične vježbe i simulacije na kojima se konkretiziraju teorijska znanja i pristupi, te uvježbava timski rad.

PREDAVAČ

Dr. sc. Marinko Ogorec, prof. v.š.

Rođen u Karlovcu, gdje je završio osnovnu i srednju kemijsko-tehnološku školu, nakon koje nastavlja školovanje na Vojnoj akademiji kopnene vojske. Po završetku školovanja na Vojnoj akademiji zapovijeda svim osnovnim taktičkim postrojbama pješaštva (vod, satnija, bojna) za vrijeme službovanja u Ljubljani. Ujedno završava postdiplomske studije na Fakultetu društvenih znanosti i magistrira na odsjeku međunarodnih odnosa.

Djelatnu službu u bivšoj JNA napušta početkom svibnja 1990. godine, a nakon prvih demokratskih izbora, sredinom studenog 1990. godine postavljen je za likvidacijskog upravitelja u novinsko-izdavačko poduzeće “Karlovački tjednik”, koje izdaje istoimeni lokalni list, te nakon uspješno realiziranog procesa stabilizacije poduzeća, izabran za direktora tog poduzeća. U Hrvatskom domovinskom ratu, obnaša visoku stožernu dužnost u Operativnoj zoni Karlovac, a po završetku ratnih operacija završava prvi naraštaj Vojno-diplomatske škole, nakon čega je radio u Uredu za vojne izaslanike i protokol MORH-a kao časnik za kontakte sa stranim vojnim izaslanicima. Od početka listopada 1998. obnašao je dužnost voditelja Odsjeka za praćenje bilateralne vojne suradnje, te doktorirao na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.

U vremenu od 2000. – 2004. godine bio je vojni izaslanik RH u Ruskoj Federaciji, a po povratku postavljen je na dužnost načelnika Odjela bilaterale u Službi za međunarodnu obrambenu suradnju MORH-a. Nakon toga, u vremenu 2006. – 2012. obnašao je dužnost načelnika Odjela obrambenih sustava i tehnologija na Institutu za istraživanje i razvoj obrambenih sustava MORH-a.

Po završetku djelatne vojne službe zapošljava se na Veleučilištu Velika Gorica u svojstvu profesora visoke škole gdje predaje nekoliko kolegija među kojima i „Vođenje i zapovijedanje“, a od početka ožujka 2017. godine postavljen je na dužnost pročelnika Studija upravljanja u kriznim uvjetima na Veleučilištu Velika Gorica, koju još uvijek obnaša. Autor je 12 stručnih knjiga i udžbenika uglavnom s područja sigurnosti i obrane, vojnih znanosti i naoružanja, te autor ili koautor na 20 znanstvenih i stručnih radova u znanstvenim časopisima ili na međunarodnim konferencijama, kao i autor na 360 publicističkih radova (najviše u časopisima „Hrvatski vojnik“ i „Revija obramba“, ali i u drugim časopisima slične problematike).

ORGANIZACIJA SEMINARA

 • Dva dana
 • Osvježenje tijekom planiranih stanki
 • Predavanja s prezentacijama
 • Interaktivne vježbe i simulacije
 • Prezentacije s predavanjima
 • Individualne konzultacije

ZAVRŠNA PRIMJENA STEČENIH ZNANJA I VJEŠTINA

Aktivnim sudjelovanjem na seminaru polaznici usvajaju znanja i kompetencije koje obuhvaćaju sadržaje svih nastavnih cjelina programa te im se dodjeljuje potvrda (certifikat) Sveučilišta Libertas o sudjelovanju na seminaru.

PRIJAVE

Elektroničkim putem na cjelozivotno@libertas.hr, telefonskim putem na 01 5633 151; 099  209 2080

KOTIZACIJA
Cijena seminara iznosi 239,00 € po polazniku.
Plaćanje:
Libertas međunarodno sveučilište, Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b OIB: 98124140248
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3

MOGUĆNOST SMJEŠTAJA

Boutique Hotel Le Premier nudi sudionicima programa USPJEŠAN ŠEF TKO-KAKO-ZAŠTO smještaj po povoljnijim uvjetima. Rezervacija na: https://www.lepremier.hr/