Rehabilitacija slušanja i govora

 CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE

 SEMINAR

REHABILITACIJA SLUŠANJA I GOVORA:

INTEGRALNI PRISTUPI I POSTUPCI

u rehabilitaciji djece s teškoćama sluha, slušanja, govora i jezika

Sveučilište Libertas organizira dvodnevni seminar REHABILITACIJA SLUŠANJA I GOVORA: Integralni pristupi i postupci u rehabilitaciji djece s teškoćama sluha, slušanja, govora i jezika za sve koji se u svom profesionalnom radu i svakodnevnom životu susreću s djecom i odraslima s poremećajima sluha, slušanja., govora i jezika te promišljaju kako multidisciplinarnim pristupom i multidisciplinarnim postupcima unaprijediti rehabilitacijsku praksu, ostvariti bolja postignuća u kraćem vremenu te obogatiti svakodnevni život. Znanja i vještine iz različitih područja znanosti i prakse utemeljene na dokazima neophodni su za sve čije su profesionalne i obiteljske aktivnosti povezane s potrebom aktivnog rehabilitacijskog djelovanja. Ovaj seminar je prvi u ponudi programa cjeloživotnog obrazovanja REHABILITACIJA SLUŠANJA I GOVORA, a pripremat će se i novi programi prema interesima i potrebama polaznika koji će kroz različite edukacijske oblike doprinijeti  kvaliteti slušanja i govora.

 

Seminar će se održati 05. i 06. svibnja 2023. godine u Sveučilištu Libertas Trg J. F. Kennedya 6 b, Zagreb.
Broj osoba s poremećajima u području sluha, slušanja, govora i jezika u stalnom je porastu. U snažnom je zamahu i razvoj znanosti i znanstvenih disciplina iz ovog područja, ali multidisciplinarnost i integralnost u primjeni rehabilitacijskih postupaka često izostaje. S toga su njihovo poznavanje, razumijevanje i primjena ključni za uspješna rehabilitacijska postignuća. Njihovo je poznavanje važno i za mlade profesionalce na početku akademskog i profesionalnog života, i za stručnjake s radnim iskustvom različitih profesionalnih vokacija, posebice u primjeni komplementarnih postupaka koji se međusobno nadopunjuju te tako i zasebno i kumulativno rezultiraju  boljim rehabilitacijskim postignućima.

Cilj seminara u tom je smislu proučiti pojmove, obrasce, teoriju i praksu te postupke  koji objašnjavaju i demonstriraju rehabilitacijske procese i postupke  kod različitih vrsta i stupnjeva poremećaja sluha, slušanja, govora i jezika.  Nastava se temelji na proučavanju ključnih tema iz područja posebnih postupaka u integralnoj rehabilitaciji koji se dodatno analiziraju na primjerima dobre prakse i aktivnim sudjelovanjem kroz osobno iskustvo. Osnovni je cilj holistički pristupiti rehabilitaciji slušanja i govora kako bi polaznici mogli  multidisciplinarno profesionalno participirati u postupcima integralne rehabilitacije te kako bi na aktivno sudjelovanje u rehabilitacijskom procesu potakli i djecu i odrasle s ovim teškoćama. Program seminara osmišljen je tako da polaznicima ponudi znanja za uspješno razumijevanje i primjenu na područjima njihova osobnog i profesionalnog interesa kako bi njegovim uspješnim završetkom unaprijedili svoja interdisciplinarna znanja i vještine. Ta znanja i vještine koristili bi u svim relevantnim područjima svog profesionalnog djelovanja

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE

Nakon završetka seminara očekuje se da će polaznik:

 • vladati temeljnim znanjima o multidisciplinarnim pristupima u rehabilitaciji slušanja i govora;
 • vladati znanjima o posebnim postupcima u integralnoj rehabilitaciji slušanja i govora i njihovoj primjeni;
 • vladati znanjima o holističkom pristupu i primjeni u rehabilitaciji;
 • vladati znanjima i vještinama u stvaranju pretpostavki razvoja slušanja i govora
 • analizirati rehabilitacijska postignuća u primijenjenim pristupima i posebnim postupcima rehabilitacije slušanja i govora.

KOMU JE SEMINAR NAMIJENJEN?

 • logopedima, fonetičarima, fizioterapeutima, psiholozima
 • edukacijskim rehabilitatorima
 • odgojiteljima, učiteljima
 • zdravstvenim radnicima različitih profesija
 • zaposlenicima u centrima/ tvrtkama za slušna pomagala
 • roditeljima i drugim članovima obitelji djece i odraslih s teškoćama sluha, slušanja, govora i jezika
 • studentima i zaposlenicima kojima je poznavanje rehabilitacije slušanja i govora vezano uz struku i/ili obavljanje posla
 • pomoćnicima u nastavi
 • te svima koji žele unaprijediti svoja znanja i profesionalne sposobnosti s područja rehabilitacije slušanja i govora nastojeći održavati učinkovitu praksu u privatnoj i javnoj sferi.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program seminara ostvaruje se u trajanju od četrnaest sati prema dogovorenom rasporedu. Nastavne cjeline uključuju predavanja, analize primjera dobre prakse, praktične vježbe i simulacije na kojima se konkretiziraju usvojena teorijska znanja i pristupi.

PREDAVAČI

 • doktori znanosti različitih specijalnosti, posebno u području rehabilitacije slušanja i govora
 • praktičari s dugogodišnjim iskustvom u primjeni posebnih postupaka u rehabilitaciji slušanja i govora
 • profesori s dugogodišnjim predavačkim i konzultantskim iskustvom u rehabilitaciji slušanja i govora

ŽIVOTOPISI

Izv.prof.dr.sc. Adinda Dulčić, prof. logoped

Diplomirala je na Edukacijsko-rehabilitacijskom  fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistarski rad obranila je na Medicinskom fakultetu u području dječje i adolescentne psihijatrije te doktorsku disertaciju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Završila je i brojne dodatne stručne izobrazbe. U Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG u Zagrebu radila je ukupno 41 godinu, i to na neposrednoj realizaciji programa rehabilitacije i edukacije djece oštećena sluha i govora u posebnim i redovnim uvjetima odgoja i obrazovanja, a zatim je obavljala poslove pomoćnice ravnatelja te od 2006. do 2018. godine i poslove ravnateljice Poliklinike SUVAG

U razdoblju od 2000. do 2004. godine obnašala je dužnost ravnateljice Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži Republike Hrvatske. U tom je razdoblju aktivno sudjelovala u izradi nacionalnih politika i strategija.

Objavila je veći broj znanstvenih i stručnih radova, knjiga i poglavlja u knjigama te bila glavna i/ili odgovorna urednica brojnih znanstvenih zbornika/knjiga, sudjelovala je u radu brojnih međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova, a održala je i brojna pozvana plenarna predavanja.

Izvoditeljica je kolegija Govorni poremećaji i metodika njihova popravljanja na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a na Hrvatskim studijima sunositeljica je kolegija Rad s djecom s posebnim obrazovnim potrebama. Nositeljica je i izvoditeljica kolegija Fenomenologija oštećenja sluha na Studiju logopedije Sveučilišta u Rijeci te izvoditeljica kolegija Logopedski praktikum na studiju Logopedije Sveučilišta u Mostaru. Pored toga, kreirala je i programe više kolegija na drugim fakultetima.

Suautor je programa Studija Logopedije Sveučilišta u Osijeku.

Članica je više strukovnih udruga te Upravnog odbora ICF Zaklade za podršku djeci iz autističnog spektra i njihovim obiteljima.

Recenzentica je većeg broja znanstveno-stručnih časopisa, knjiga i projekata.

Prim.dr.sc.Svjetlana Šupe, dr.med., neurolog, subspecijalist intezivne medicine

Radila je kao voditelj Jedinice intezinvnog neurološkog liječenja na Zavodu za intenzivnu neurologiju i cerebrovaskularne bolesti Klinike za neurologiju KBC Zagreb. Asistent je na MEF Sveučilišta u Zagrebu, višegodišnji predavač na poslijediplomskim tečajevima trajne edukacije MEF Sveučilišta u Zagrebu, aktivni sudionik niza domaćih i međunarodnih simpozija i kongresa, autor niza znanstvenih i stručnih radova te nekoliko poglavlja u stručnim knjigama.

Uže područje interesa su joj rizici i problematika moždanog udara i poremećaja moždane cirkulacije.

Bavi se humanitarnim radom, volontirajući pri terapijskom jahanju djece sa posebnim potrebama i osoba sa invaliditetom.
Gordana Horvat Mahne, BA, MA, MA-DMT, CMA, KMP prof. specijalist fonetske ritmike & plesni psihoterapeut

Završila Školu za balet i ritmiku u Zagrebu. Usavršavala se na Ljetnoj internacionalnoj akademiji u Kolnu, Laban centru u Londonu i Alvin Ailey plesnom centru u New Yorku. Solist grupe Studija za suvremeni ples u Zagrebu, i grupe Arte Viva Carla de Incontrere u Italiji.

Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Poslijediplomski studij iz psihoterapije pokretom i plesom u okviru Laban centra završio je na City University u Londonu. Certifikat za analizu pokreta po metodi CMA-Labana i KMP-Kestenberg stekla u SAD-u.

U Poliklinici SUVAG prof. dr. Petra Guberine radila je niz godina kao specijalist fonetske ritmike i formator kadra iz područja stimulacije pokretom u rehabilitaciji slušno oštećene djece i djece s problemima u razvoju u Hrvatskoj i Španjolskoj.
Nataša Klarić Bonacci, prof. fonetike, glazbenik violinist, voditelj glazbenih radionica za bebe, djecu i roditelje

U Šibeniku završava jezičnu gimnaziju i srednju glazbenu školu (smjer violina) te na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studij fonetike i njemačkog jezika i književnosti.

Nakon završenog studija zapošljava se u Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG. U Dječjem vrtiću Poliklinike više od 19 godina radi na mjestu stručnjaka za rad s djecom predškolskog uzrasta gdje provodi rehablitaciju putem glazbenih stimulacija, specifičnim verbotonalnim postupkom rehabilitacije slušanja i govora putem glazbe.

Djeluje kao predavač na verbotonalnim seminarima Poliklinike SUVAG te na edukacijama stručnih kadrova u Hrvatskoj i inozemstvu.

Završava I. I II. modul iz muzikoterapije pri Hrvatskoj udruzi muzikoterapeuta (HUM) te brojne seminare iz područja Orff glazbene pedagogije u Hrvatskoj i inozemstvu.

Licencirani je voditelj glazbenih radionica za bebe i djecu do 8 godine te njihove roditelje prema programu „Music Together.”

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA

Seminar će se održati  05. i 06. svibnja 2023. godine u Sveučilištu Libertas Trg J. F. Kennedya 6 b, Zagreb.

ORGANIZACIJA SEMINARA

 • Dva dana (petak poslijepodne i subota)
 • Osvježenje tijekom planiranih stanki
 • Interaktivne vježbe i simulacije
 • Prezentacije s predavanjima i popis preporučene literature
 • Individualne konzultacije

 ZAVRŠNA PRIMJENA STEČENIH ZNANJA I VJEŠTINA

Aktivnim sudjelovanjem na seminaru polaznici usvajaju znanja i kompetencije koje obuhvaćaju sadržaje svih nastavnih cjelina programa. Postupak primjene znanja provodi se kroz simulacije i vježbe, a polaznicima se dodjeljuje potvrda (certifikat) Međunarodnog sveučilišta Libertas o sudjelovanju.

PRIJAVE

Prijave se zaprimaju do 03. svibnja 2023. godine elektroničkim putem na cjelozivotno@libertas.hr ili telefonskim putem na  01 5633 151; 099 209 2080.

KOTIZACIJA

Cijena seminara iznosi 239,00 odnosno € 1.800,00 kn (tečaj:7,53450) po polazniku.

Plaćanje:
Libertas međunarodno sveučilište, Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b

OIB: 98124140248
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3

MOGUĆNOST SMJEŠTAJA

Boutique Hotel Le Premier nudi sudionicima programa smještaj po povoljnijim uvjetima. Rezervacija na: https://www.lepremier.hr/

PLAN I PROGRAM SEMINARA REHABILITACIJA SLUŠANJA I GOVORA

petak, 05. 05. 2023.
13,00 – 13,15Registracija sudionika
13:15 - 14:45Miljokazi tipičnog razvoja i temeljni dijagnostički entiteti u odstupanju od očekivanog govorno – jezičnog razvoja i komunikacije
- izv.prof.dr.sc. Adinda Dulčić, prof. logoped
14:45 - 16:15Socio-emocionalni poticaji u funkciji razvoja slušanja i govora
- izv.prof.dr.-sc- Adinda Dulčić, prof. logoped
16:15 - 16:45Pauza
16:45 - 18:15Vestibularno osjetilo i njegova uloga u razvoju viših moždanih funkcija
- prim. dr.sc. Svjetlana Šupe, dr. med., specijalista neurolog, subspecijalist intezivne medicine
18:15 - 19:45Teorijski i praktični pristupi tehnikama disanja u funkciji govorno –jezičnog razvoja
- prim.dr.sc. Svjetlana Šupe, dr. med.,specijalista neurolog, subspecijalist intenzivne medicine
19:45 - 20:00Rasprava
subota 06. 05. 2023.
09:00 - 10:30Stimulacije pokretom kao fonetsko-rehabilitacijski postupak u rehabilitaciji slušanja i govora
- Gordana Horvat Mahne, BA, MA, MA-DMT, CMA, KMP prof. specijalist fonetske ritmike & plesni psihoterapeut
10:30 - 12:00Glazbene stimulacije kao fonetsko-rehabilitacijski postupak u rehabilitaciji slušanja i govora
- Nataša Klarić- Bonači , prof. fonetike, glazbenik violinist, voditelj glazbenih radionica za bebe, djecu i roditelje
12:00 - 12:30Pauza
12:30 - 14:00Multisenzorički poticaji i razvoj kreativnosti u rehabilitaciji slušanja i govora
- izv.prof.dr.sc. Adinda Dulčić, prof. logoped
14:00 – 14:15Podijela potvrda
14:15-Radni ručak