Protokol u praksi

Međunarodno sveučilište Libertas u suradnji s veleposlanicom Miladom Privorom organizira dvodnevnu radionicu na temu:

PROTOKOL U PRAKSI

Ova radionica će omogućiti stjecanje kompetencija neophodnih za UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA DIPLOMATSKIM I POSLOVNIM PROTOKOLOM.
Radionica  će se održati 29. i 30. studenog 2024. godine u Sveučilištu Libertas Trg J. F. Kennedya 6 b, Zagreb.

Za razvoj i unaprjeđivanje diplomatskog i poslovnog protokola te kulture ponašanja  potrebni su kompetentni ljudski resursi. U te procese uključeni su službenici državne, županijske i lokalne uprave, zaposleni u javnom i privatnom sektoru, a koji nisu nužno u prethodnom obrazovanju i djelovanju stekli znanja o protokolu. Stoga im je za unaprjeđivanje ovih kompetencija potrebno dodatno obrazovanje i osposobljavanje.

Program ove radionice osmišljen je kao kombinacija teorijskih znanja i vježbi, kako bi se polaznici osposobili za uspješnije upravljanje protokolom.
Program radionice daje kompetencije za primjenu protokolarnih pravila u velikom nizu okolnosti kako u državnim i javnim institucijama tako i u domaćim i međunarodnim tvrtkama. Ključni dio programa su prikazi primjera iz prakse i praktične vježbe.
Kroz praktični dio radionice naglasak će biti na organizaciji brojnih događaja. Kako pravilno pripremiti  popis uzvanika, kako i na koji način izraditi i uručiti pozivnicu. Kako pravilno napraviti  raspored sjedenja poštujući propisana pravila. Koji su nacionalni simboli, kada i kako ćemo ih isticati (zastava, himna, grb, predsjednikova zastava, lenta).

Važnost verbalne i neverbalne komunikacija u svakodnevnom životu kao ključ dobre komunikacije.

Što pokloniti  i kako ispravno odabrati poklon i uručiti cvijeće. Kako se pravilno odjenuti u pojedinoj prigodi, kako se ponašati na vjerskim obredima i posljednjim ispraćajima. Kako pravilno odabrati jelovnik za događaj (poštujući sva moguća saznanja o ograničenjima gostiju).

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE

Nakon završetka radionice očekuje se da će polaznik

 • Steći znanja o diplomatskom i poslovnom protokolu
 • Steći znanja i vještine upravljanja protokolom
 • Steći znanja o preseansu i pravilu desne strane, redoslijed dužnosti
 • Steći znanja za organiziranje raznih događanja (od izrade programa, izbora pozivnice…)
 • Steći znanja o vrstama programa na državnoj razini
 • Zahvaljujući praktičnim primjerima i vježbama stečeno znanje prenijeti i primijeniti u svojoj radnoj sredini

KOMU JE RADIONICA NAMIJENJENA?

  • djelatnicima zaposlenim na poslovima protokola
  • državnim službenicima zaposlenima u ministarstvima,
  • državnim službenicima zaposlenim u tijelima državne, županijske i lokalne uprave
  • djelatnicima zaposlenim u odjelu za odnose s javnošću
  • djelatnicima u gospodarstvu, kulturi, turizmu, znanosti, obrazovanju i drugim segmentima javnog života
  • poduzetnicima u velikim, srednjim i malim poduzećima
  • djelatnicima u turstičkim zajednicama
  • djelatnicima i članovima poslovnih udruga i gospodarskih komora, sindikata i nevladinih udruga
  • organizatorima javnih događanja, manifestacija, konferencija, stručnih skupova i priredbi te izbornih kampanja na lokalnoj i nacionalnoj razini
  • studentima i zaposlenicima te svima koji žele unaprijediti svoja znanja i profesionalnu sposobnost u području poslovnog i diplomatskog protokola

PROGRAM I NAČIN IZVOĐENJA

Program radionice uključuje predavanja, praktične vježbe i simulacije na kojima se konkretiziraju usvojena teorijska znanja i pristupi.

PREDAVAČICA

Predavačica je veleposlanica i naša najpoznatija stručnjakinja s dugogodišnjim iskustvom u području poslovnog i diplomatskog protokola što uz vrhunsku sveučilišnu infrastrukturu Libertas međunarodnog sveučilišta, omogućuje izvrsne uvjete za stjecanje znanja u ovom polju.

Veleposlanica Milada Privora

Diplomirani inženjer arhitekture. Diplomatsku akademiju Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske završila je 1996.g. Od 2009.g. predavač je Diplomatskog protokola na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld. Nakon desetogodišnjeg iskustva i rada na poslovima PR-a i poslovnog protokola 1994.g. imenovana je zamjenicom ravnatelja Državnog protokola Predsjednika Republike Hrvatske. Odlukom predsjednika države 2000.g. imenovana je ravnateljicom Državnog protokola i veleposlanicom u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske, te šeficom protokola predsjednika Republike Hrvatske radeći direktno s predsjednikom.Sudjelovala je na međunarodnim konferencijama o protokolu te na brojnim bilateralnim i multilateralnim susretima u zemlji i inozemstvu. Pripremila je mnogobrojne državne i radne susrete Predsjednika države s vodećim svjetskim državnicima, kraljevima, princezama, prinčevima, sultanima, od kojih svakako među najznačajnijim i najzahtjevnijim treba izdvojiti dva posjeta svetog Oca Pape Republici Hrvatskoj. Predavala je u Centru za poslijediplomske studije Filozofskog fakulteta u Zagrebu za simultane i konsekutivne prevoditelje, na Medicinskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu na specijalističkom poslijediplomskom studiju Meenadžment u zdravstvu Kultura ophođenja i protokol, Hrvatskom vojnom učilištu „Petar Zrinski“ (danas „dr. Franjo Tuđman“), Ratnoj školi „ban Josip Jelačić“, kada izdaje s Držislavom Tadićem 2008.g. knjigu „Skripta -Protokolarne aktivnosti“. U 2019. g. izdaje knjigu “Kultura ponašanja” u izdanju Jesenski i Turk i Visoka škola međunarodni odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld. Uprava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 2012.g. imenuje ju posebnom savjetnicom Akademijine uprave za protokolarne, ceremonijalne i organizacijske poslove Akademijinih programa. Članica je Međunarodnog kluba žena Zagreb, članica Upravnog vijeća Hrvatskog diplomatskog kluba i počasna članica Hrvatske udruge za odnose sa javnošću (HUOJ).

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA

Radionica  će se održati  29. i 30. studenog 2024. godine u Sveučilištu Libertas Trg J. F. Kennedya 6 b, Zagreb.

ORGANIZACIJA RADIONICE 

 • Dva dana (petak poslijepodne i subota prijepodne)
 • Uvodna prezentacija
 • Praktične vježbe i simulacije
 • Individualne konzultacije

ZAVRŠNA PRIMJENA STEČENIH ZNANJA I VJEŠTINA

Aktivnim sudjelovanjem na radionici polaznici usvajaju znanja i kompetencije koje obuhvaćaju sadržaje svih nastavnih cjelina programa. Postupak primjene znanja provodi se kroz simulacije i vježbe, a polaznicima se dodjeljuje potvrda (certifikat) Libertas međunarodnog sveučilišta o sudjelovanju na radionici.

PRIJAVE

Prijave se zaprimaju do 25. studenog 2024. elektroničkim putem na cjelozivotno@libertas.hr ili telefonskim putem na  01 5633 151; 099 209 2080.

KOTIZACIJA

Cijena seminara iznosi 285,35 eura po polazniku

Plaćanje:
Libertas međunarodno sveučilište
Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b
OIB: 98124140248
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3

MOGUĆNOST SMJEŠTAJA

Boutique Hotel Le Premier nudi sudionicima programa smještaj po povoljnijim uvjetima. Rezervacija na: https://www.lepremier.hr/

NASTAVNI PLAN I PROGRAM RADIONICE PROTOKOL U PRAKSI

Petak,29.11.2024.    
13:00 -13:15 Dolazak i registracija sudionika vlp Milada Privora

Jelka Šušnić

13:15 -13:45 Što znamo o protokolu vlp Milada Privora

 

13:45 -15:00 Odrednice protokola vlp Milada Privora

 

15:00 -15:15 Stanka za kavu vlp Milada Privora

 

15:15 -16:30 Red prvenstva

Primjena reda prvenstva

– plan sjedenja za stolom

– plan sjedenja u  gledalištu

– raspored putnika u automobilu

– plan stajanja

 

vlp Milada Privora
 16:30 – 18:00

 

Izrada

.      programa

∙       pozivnica

∙       pilot kartica

∙       pilot table

∙       titulara

vlp Milada Privora

 

18,00 Večera – radna vježba vlp Milada Privora
Subota, 30.11.2024.    
9:00 – 10:30 Vježba

Rasporeda sjedenja

∙     ručak/večera

∙     gledalište

∙     konferencija

 

vlp Milada Privora
10:30 – 11:30 Kultura ponašanja

∙     predstavljanje

∙     upoznavanje

∙     oslovljavanje

∙     odijevanje

 

vlp Milada Privora
11:30 -11:45 Stanka za kavu vlp Milada Privora
11:45 -13:00 Vježba

Preseans isticanja zastava

∙     bilateralni susreti

∙     multilateralni susreti

∙     sportska događanja

∙     obilježavanje raznih događanja

∙     na zgradama državnih, županiskih, gradskih i lokanih institucija

∙     političkim strankama

∙     na poslovnim i drugim objektima

∙     na vanjskim i zatvorenim prostorima

 

vlp Milada Privora
13:00 – 13:15 Uručivanje diploma

 

vlp Milada Privora
Jelka Šušnić
13:15 – 14:15 Radni ručak – simulacija prijema vpl Milada Privora

 

14:15- Individualne konzultacije vpl Milada Privora