Praćenje i vrednovanje provedbe planova javnih politika i strategija

SEMINAR

 PRAĆENJE I VREDNOVANJE PROVEDBE PLANOVA

JAVNIH POLITIKA I STRATEGIJA

 

Sveučilište Libertas, Institut za razvoj i međunarodne odnose i Hrvatska zajednica županija organiziraju jednodnevni seminar PRAĆENJE I VREDNOVANJE koji će se usredotočiti i odgovoriti na sljedeća pitanja:

 • značaj praćenja i vrednovanja planova i programa kao osnove za buduća vrednovanja i daljnji razvoj svih javnih politika i strategija;
 • definiranje i praćenje realizacije adekvatnih pokazatelja u svrhu provedbe planova i programa
 • praćenje i vrednovanje provedbe strategija i planova

Seminar će se održati  25. veljače 2023. godine u Sveučilištu Libertas Trg J. F. Kennedya 6 b, Zagreb.

CILJEVI

 1. Polaznike uputiti u značaj praćenja provedbe planova i programa
 2. Polaznike uputiti u značaj i vrste vrednovanja pripreme i provedbe planova i programa
 3. Polaznicima omogućiti da samostalno i kroz rad u grupama definiraju pokazatelje potrebne za praćenje planova i programa
 4. Polaznicima omogućiti da samostalno i kroz rad u grupama vježbaju vrednovanje strateškog plana
 5. Polaznicima dati konkretne savjete za praćenje i vrednovanje provedbe strategija  i planova u njihovim vlastitom poslovnom okruženju

 

 KOMU JE SEMINAR NAMIJENJEN?

 • državnim službenicima zaposlenima u ministarstvima, županijskim, gradskim i lokalnim upravama te drugim tijelima državne, područne i lokalne samouprave;
 • menadžerima i djelatnicima u gospodarstvu, kulturi, turizmu, znanosti, obrazovanju i svima koji rade na provedbi strateških i planskih razvojnih dokumenata;
 • poduzetnicima u malim i srednjim poduzećima;
 • djelatnicima i članovima poslovnih udruga i gospodarskih komora, sindikata i nevladinih udruga;
 • te svima koji žele steći početna znanja i profesionalne sposobnosti u području praćenja i vrednovanja pripreme i provedbe strateških razvojnih planova .

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program seminara ostvaruje se u trajanju od osam školskih sati prema dogovorenom rasporedu. Nastavne cjeline uključuju predavanja, analize studija slučaja, rad u grupama na definiranju pokazatelja za potrebe praćenja i vrednovanje provedbe planova, praktične vježbe i simulacije na kojima se konkretiziraju teorijska znanja i pristupi.

PREDAVAČI

Sanja Maleković je doktorirala ekonomiju na Sveučilištu u Zagrebu 1997. godine. Radi u trajnom zvanju  znanstvene savjetnice u Odjelu za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj. Glavni istraživački interesi su joj regionalni i lokalni razvoj, kohezijska politika EU, regionalna politika Hrvatske, upravljanje razvojem,  ocjenjivanje razvojnih programa i politika i strateško planiranje razvoja. Objavljivala je radove u knjigama (uključujući za Palgrave Macmillan) te  znanstvene članke u hrvatskim i inozemnim časopisima te u London School of Economics Occasional Papers. Bila je angažirana i kao konzultant u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi u svojstvu glavnog stručnjaka i koordinatora projekata na nacionalnim i projektima podržanim od strane Europske komisije. Njeno profesionalno iskustvo, uz ostalo, uključuje i angažmane za tijela državne uprave na regionalnoj i nacionalnoj razini, za Europsku Komisiju, UNDP, Međunarodnu organizaciju za rad (ILO), Svjetsku Banku, OECD, British Know How Fund,  UN Economic Commission for Europe i  UK Department for International Development. Član je nekoliko profesionalnih udruženja, uključujući Network of London School of Economics on Decentralisation in South East Europe i European Regional Science Association (ERSA). Bila je član Radne grupe Regionalni razvoj i razvoj klastera  (Nacionalno Vijeće za konkurentnost); hrvatski predstavnik u evaluacijskom timu EU programa INTERREG IIIC te član Vladinog pregovaračkog tima s EU, Poglavlje: Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. Bila je angažirana kao evaluator pretpristupnih programa PHARE, CARDS i IPA TAIB u Hrvatskoj za razdoblje 2005.-2011. te programa IPA u jugoistočnoj Europi za razdoblje 2007.-2012. Predavač je iz područja lokalnog i regionalnog razvoja i  kohezijske politike  na nekoliko specijalističkih i poslijediplomskih studija te je su voditeljica Sveučilišnog poslijediplomskog studija Priprema i provedba EU projekata  na Sveučilišta u Zagrebu.

Sanja Tišma ravnateljica je Instituta za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu. Unazad 20.-ak godina sudjeluje kao znanstvenica i stručnjak u provođenju projekata Europske komisije (OBNOVA, CARDS, PHARE, ISPA), Svjetske banke i UNDP-a u zemlji i inozemstvu. Područje njenog stručnog interesa uključuje strateško planiranje i upravljanje, javnu upravu i održivi razvoj. Osobito iskustvo posjeduje u izradi, praćenju i vrednovanju strateških planova te kao trener za izradu razvojnih strategija na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Vodila je izradu desetak strateških dokumenta poput novijih dokumenta Strategije razvoja Zagrebačkog Holdinga 2015.-2020., Razvojne strategije grada Zagreba, Strategije razvoja Grada Buzeta, Strategije razvoja Zavoda za zapošljavanje, itd. Također, evaluator je projekta i programa te ex-ante evaluator razvojnih strategija. Dr. sc. Sanja Tišma je predavač na kolegijima vezanim za projektni management i EU projekte na poslijediplomskim specijalističkim studijima na Ekonomskom fakultetu, Pravnom fakultetu, Fakultetu političkih znanosti i Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA

Seminar će se održati  25. veljače 2023. godine u Sveučilištu Libertas Trg J. F. Kennedya 6 b, Zagreb.

ORGANIZACIJA SEMINARA

 • Jedan dan
 • Osvježenje tijekom planiranih stanki
 • Interaktivne vježbe i simulacije
 • Prezentacije s predavanjima
 • Individualne konzultacije

ZAVRŠNA PRIMJENA STEČENIH ZNANJA I VJEŠTINA

Aktivnim sudjelovanjem na seminaru polaznici usvajaju znanja i kompetencije koje obuhvaćaju sadržaje svih nastavnih cjelina programa. Postupak primjene znanja provodi se kroz simulacije i vježbe, a polaznicima se dodjeljuje potvrda (certifikat) Međunarodnog sveučilišta Libertas o sudjelovanju na seminaru.

PRIJAVE

Prijave se zaprimaju do 20. veljače 2023.  elektroničkim putem na cjelozivotno@libertas.hr, telefonskim putem na 01 5633 151; 099  209 2080.

KOTIZACIJA

Cijena seminara iznosi 1.400,00 po polazniku.

Cijena seminara €:(tečaj:7,53450) 185,81 po polazniku

Plaćanje:
Libertas međunarodno sveučilište
Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b
OIB: 98124140248
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

MOGUĆNOST SMJEŠTAJA

Boutique Hotel Le Premier nudi sudionicima programa smještaj po povoljnijim uvjetima. Rezervacija na: https://www.lepremier.hr/