Politika u praksi: od izbora do institucija

SEMINAR

POLITIKA U PRAKSI: OD IZBORA DO INSTITUCIJA (HRVATSKA POLITIKA I POLITIČKI SUSTAV)

Sveučilište Libertas i Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld organiziraju dvodnevni seminar POLITIKA U PRAKSI: OD IZBORA DO INSTITUCIJA (HRVATSKA POLITIKA I POLITIČKI SUSTAV) za sve koji  politiku doživljavaju kao dio svakodnevnog života te način kako svakodnevicu razumjeti i učiniti je boljom. Kako važnost aktivnog sudjelovanja u političkim procesima i – njihovo razumijevanje osobito dolaze do izražaja uoči i tijekom izbora kao najčešćeg oblika političke participacije građana. Usto, znanja i vještine vezani uz politiku neophodni su za sve čiji su profesionalni angažmani povezani s djelovanjem političkih institucija.

Seminar će se održati  rujnu 2020. godine u Sveučilištu Libertas Trg J. F. Kennedya 6 b, Zagreb, Konferencijska dvorana
Političke teme, aktere, procese i institucije susrećemo neprestance te je njihovo poznavanje, razumijevanje i analiziranje ključno za uspješan privatni i poslovni život – od političkog sustava vlastite zemlje i njegova funkcioniranja na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini preko sudjelovanja na svim vrstama izbora do shvaćanja europskih integracija, posebice rada Europske unije i niza međunarodno, odnosno globalno relevantnih tema. Politika također uključuje i druge društvene aktere i procese, poput onih u ekonomiji, kulturi, sportu i općenito u civilnom društvu, a njezino je poznavanje važno i za mlade ljude na početku akademskog i profesionalnog života, i za ljude s radnim iskustvom i različitih karijera, posebice u visoko povezanom svijetu u kojem se nadopunjuju lokalno i globalno.

Cilj seminara u tom je smislu proučiti pojmove, obrasce, teoriju i praksu koji objašnjavaju politički život na različitim razinama: lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, europskoj i globalnoj. Nastava se temelji na proučavanju ključnih tema iz političkog života, od ustroja političkog sustava unutar države preko demokracije i trodiobe vlasti do pitanja lokalne, nacionalne i međunarodne politike, koji se dodatno analiziraju na primjerima pojedinih slučajeva iz hrvatske i svjetske prakse. Osnovni je cilj pristupiti politici na sveobuhvatan način kako bi polaznici otpočetka i sebe doživjeli kao neizostavne i uspješne aktere političkog života. Program seminara osmišljen je tako da polaznike ostruči za uspješno razumijevanje i analiziranje politike na područjima njihova osobnog i profesionalnog interesa kako bi njegovim uspješnim završetkom unaprijedili svoja interdisciplinarna znanja i vještine. Ta znanja i vještine koristili bi u svim relevantnim, poglavito poslovnim situacijama, neovisno o tome je li riječ o upravi, unutarnjoj ili vanjskoj politici, gospodarstvu ili ustanovama iz sfere javnoga života. Prvi dio seminara odnosi se na hrvatsku politiku i politički sustav u kontekstu predstojećih predsjedničkih (2019.), parlamentarnih (2020.) i lokalnih (2021.) izbora.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE

Nakon završetka seminara očekuje se da će polaznik:

 • vladati znanjima s temeljnih područja političkog života;
 • vladati znanjima o političkim sustavima, demokraciji, izborima i političkim strankama te ih primjenjivati;
 • vladati znanjima o političkoj misli i ideologijama te ih primjenjivati;
 • vladati znanjima o državi, naciji, trodiobi vlasti i javnim politikama te ih primjenjivati;
 • analizirati politiku u lokalnom i nacionalnom kontekstu.

KOMU JE SEMINAR NAMIJENJEN?

 • državnim službenicima zaposlenima u ministarstvima, županijskim, gradskim i lokalnim upravama te drugim tijelima državne, područne i lokalne vlasti;
 • profesionalno angažiranima u političkim strankama te njihovim članovima;
 • menadžerima u gospodarstvu, kulturi, turizmu, znanosti, obrazovanju i drugim segmentima javnog života;
 • organizatorima javnih događanja, manifestacija, konferencija, stručnih skupova i priredbi te izbornih kampanja na lokalnoj i nacionalnoj razini;
 • studentima i zaposlenicima kojima je poznavanje političkog života vezano uz struku;
 • te svima koji žele unaprijediti svoja znanja i profesionalne sposobnosti s područja političkog života, nastojeći održavati učinkovitu komunikaciju u privatnoj i javnoj sferi.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program seminara ostvaruje se u trajanju od dvanaest školskih sati prema dogovorenom rasporedu. Nastavne cjeline uključuju predavanja, analize studija slučaja, praktične vježbe i simulacije na kojima se konkretiziraju usvojena teorijska znanja i pristupi.

PREDAVAČI

 • doktori političkih znanosti i politički analitičari s dugogodišnjim predavačkim i konzultantskim iskustvom u javnom i privatnom sektoru te sudjelovanjem na znanstvenim i stručnim konferencijama u zemlji i inozemstvu, kao i na domaćim i međunarodnim projektima vezanima uz izbornu praksu i zakonodavstvo,

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA
Seminar će se održati u  rujnu 2020. godine u Sveučilištu Libertas Trg J. F. Kennedya 6 b, Zagreb, Konferencijska dvorana

ORGANIZACIJA SEMINARA

 • Dva dana (petak poslijepodne i subota prijepodne)
 • Osvježenje tijekom planiranih stanki
 • Interaktivne vježbe i simulacije
 • Prezentacije s predavanjima i popis preporučene literature
 • Individualne konzultacije

ZAVRŠNA PRIMJENA STEČENIH ZNANJA I VJEŠTINA

Aktivnim sudjelovanjem na seminaru polaznici usvajaju znanja i kompetencije koje obuhvaćaju sadržaje svih nastavnih cjelina programa. Postupak primjene znanja provodi se kroz simulacije, a polaznicima se dodjeljuje potvrda (certifikat) o sudjelovanju na seminaru.

PRIJAVE

Prijave se zaprimaju do rujna 2020. elektroničkim putem na cjelozivotno@libertas.hr, telefonskim putem na 01 5633 151; 098 681 988 ili putem prijavnog obrasca na dnu ove stranice.

KOTIZACIJA

Cijena seminara iznosi 2.500,00kn po polazniku.
Plaćanje:
Libertas međunarodno sveučilište
Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b
OIB: 98124140248
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

1.dan

12:50 – 13:10 Dolazak sudionika
13:10 – 13:15 Zajedničko fotografiranje
13:15 – 14:45 Politički sustavi, režimi i društvene promjene; Analiza slučaja: Politički
sustav Hrvatske
14:45 – 15:00 Pauza za kavu
15:00 – 16:30 Trodioba vlasti: zakonodavna, izvršna i sudska vlast;
Analiza slučaja: Suvremeni politički vođe
16:30 – 16:45 Pauza za kavu
16:45 – 18:15 Izbori i političke stranke; Analiza slučaja: Izborni i stranački sustav Hrvatske
18:15 – 18:45     Moguće individualne konzultacije

2.dan

10:00 – 11:30 Lokalna politika; Analiza slučaja:
Lokalna i područna (regionalna) samouprava u Republici Hrvatskoj
11:30 – 11:45 Pauza za kavu
11:45 – 13:15 Politička kultura, politička socijalizacija i politički identitet; Analiza slučaja:
  Građanska kultura
13:15 – 13:30 Pauza za kavu
13:30 – 15:00 VJEŽBA: Simulacija predsjedničkih izbora
15:00 – 15:15 Uručivanje diploma
15:15 – 16:15 Radni ručak

MOGUĆNOST SMJEŠTAJA

Boutique Hotel Le Premier nudi sudionicima programa OD IZBORA DO INSTITUCIJA (HRVATSKA POLITIKA I POLITIČKI SUSTAV) smještaj po povoljnijim uvjetima. Rezervacija na: https://www.lepremier.hr/

Prijave: