Parlamentarni izbori i kampanja

SEMINAR

PARLAMENTARNI IZBORI I KAMPANJA

Sveučilište Libertas organizira dvodnevni seminar Parlamentarni izbori i kampanja (Institucije, birači, kandidati i mediji) za sve koji žele biti uspješni akteri u kreiranju političkog života zemlje.

 Parlamentarni izbori u mnogobrojnim demokratskim državama imaju prvorazredan status s obzirom da se njima uspostavlja središnje predstavničko tijelo u političkom sustavu. Hrvatska ima parlamentarni politički sustav te su izbori za Hrvatski sabor kao zakonodavno tijelo najvažniji politički proces kada je riječ o međusobnom odnosu naroda kao nositelja vlasti i obnašatelja te vlasti. Hrvatski birači od 1990. na demokratskim višestranačkim izborima biraju svoje zastupnike u Hrvatski sabor koji je kao nacionalni parlament ključna politička institucija pri čemu je tijekom protekla tri desetljeća mijenjao broj domova te broj zastupnika. Od 2001. Hrvatski sabor je jednodomni parlament u kojem, prema Ustavu Republike Hrvatske, može biti između 100 i 160 zastupnika. Ovi su izbori ne samo najvažniji i najmasovniji način sudjelovanja birača u političkom životu zemlje nego i iznimno bitna tema i sadržaj svakodnevnog rada, interesa i djelovanja hrvatskih građana. Stoga se pojavljuje potreba da se o hrvatskim parlamentarnim izborima iz niza aspekata – samih institucija, birača, kandidata, političkih stranaka i koalicija te medija – sustavno usvajaju i interpretiraju znanja koja daju nemjerljiv doprinos poznavanju politike i političkog sustava Hrvatske te na taj način pridonose najboljem uključivanju građana u sve vidove profesionalnih interesa i aktivnosti vezanih uz izbore. S tim je najuže vezan i pojam izborne kampanje kao interaktivne komunikacije između birača i kandidata te političkih stranaka čije je razumijevanje te sve važniji, dinamičniji i atraktivniji sadržaj dio i opće i političke kulture.

Cilj seminara u tom je smislu proučiti pojmove, obrasce, teoriju i praksu koji objašnjavaju parlamentarne izbore i kampanju za njih. Nastava se temelji na proučavanju temeljnih  referentnih tema iz politike, medija i marketinške komunikacije, a koje se dodatno analiziraju na primjerima pojedinih slučajeva iz hrvatske i svjetske prakse. Osnovni je cilj pristupiti izborima, konkretno parlamentarnima na sveobuhvatan način kako bi polaznici otpočetka i sebe doživjeli kao neizostavne i uspješne aktere ovog aspekta političkog života. Program seminara osmišljen je tako da polaznike ostruči za uspješno razumijevanje i analiziranje parlamentarnih izbora na područjima njihova osobnog i profesionalnog interesa kako bi njegovim uspješnim završetkom unaprijedili svoja interdisciplinarna znanja i vještine. Ta znanja i vještine koristili bi u svim relevantnim, poglavito profesionalnim situacijama, od rada političkih institucija, stranaka i medija do ostalih dijelova javnoga života.

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE

Nakon završetka seminara očekuje se da će polaznik:

 • vladati znanjima s temeljnih područja političkog života, posebice parlamentarnih izbora;
 • vladati znanjima o demokraciji, izborima i političkim strankama te ih primjenjivati;
 • vladati znanjima o parlamentu kao zakonodavnom tijelu i Hrvatskom saboru te ih primjenjivati;
 • vladati znanjima o kampanji za parlamentarne izbore i marketinškoj komunikaciji unutar nje te ih primjenjivati;
 • analizirati rezultate izbora u kontekstu dosadašnjih izbora te rezultate sustavnih ispitivanja javnog mnijenja.

 

KOMU JE SEMINAR NAMIJENJEN?

 • profesionalno angažiranima u političkim strankama te njihovim članovima;
 • profesionalno angažiranima u medijima;
 • zaposlenima u tijelima državne, područne i lokalne vlasti;
 • organizatorima javnih događanja, manifestacija, konferencija i stručnih skupova te izbornih kampanja na lokalnoj i nacionalnoj razini;
 • studentima i zaposlenicima kojima je poznavanje političkog života vezano uz struku i osobni interes;
 • te svima koji žele unaprijediti svoja znanja i profesionalne sposobnosti s područja političkog života, nastojeći održavati učinkovitu komunikaciju u privatnoj i javnoj sferi.

 
 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program seminara ostvaruje se u trajanju od dvanaest školskih sati prema dogovorenom rasporedu. Nastavne cjeline uključuju predavanja, analize studija slučaja, praktične vježbe i simulacije na kojima se konkretiziraju usvojena teorijska znanja i pristupi.
PREDAVAČI

 • doktori političkih znanosti i politički analitičari s dugogodišnjim predavačkim i konzultantskim iskustvom u javnom i privatnom sektoru te sudjelovanjem na znanstvenim i stručnim konferencijama u zemlji i inozemstvu, kao i na domaćim i međunarodnim projektima vezanima uz izbornu praksu i zakonodavstvo,

 

ORGANIZACIJA SEMINARA

 • Dva dana
 • Osvježenje tijekom planiranih stanki
 • Interaktivne vježbe i simulacije
 • Prezentacije s predavanjima i popis preporučene literature
 • Individualne konzultacije

 

ZAVRŠNA PRIMJENA STEČENIH ZNANJA I VJEŠTINA

Završnom primjenom znanja, koja obuhvaća sadržaje svih nastavnih cjelina prema programu seminara, utvrđuju se usvojena znanja i stečene kompetencije polaznika. Postupak primjene znanja provodi se kroz simulaciju završni dan. Polaznici koji uspješno svladaju program seminara i završnu primjenu znanja dobivaju potvrdu (certifikat) o sudjelovanju na seminaru.
PRIJAVE

Elektroničkim putem na cjelozivotno@libertas.hr, telefonskim putem na 01 5633 151; 098 681 988

KOTIZACIJA

Cijena seminara iznosi 300,00 € po polazniku.
Plaćanje:
Libertas međunarodno sveučilište
Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b
OIB: 98124140248
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3

MOGUĆNOST SMJEŠTAJA

Boutique Hotel Le Premier nudi sudionicima programa PARLAMENTARNI IZBORI I KAMPANJA (Institucije, birači, kandidati i mediji) smještaj po povoljnijim uvjetima. Rezervacija na: https://www.lepremier.hr/

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Parlament unutar političkog sustava; Analiza slučaja: Politički sustav Hrvatske
(dva školska sata)
Hrvatski sabor; Analiza slučaja: Promjene strukture Hrvatskog sabora 1990.-2020.  
(dva školska sata)
Izbori i političke stranke; Analiza slučaja: Izborni i stranački sustav Hrvatske

(dva školska sata)

Izborne kampanje; Analiza slučaja: Kampanje za parlamentarne izbore u Hrvatskoj 1990.-2020.
(dva školska sata)
Ispitivanja javnog mnijenja za parlamentarne izbore; Analiza slučaja: Izborna predkampanja za hrvatske parlamentarne izbore 2020.  
(dva školska sata)
VJEŽBA: Simulacija parlamentarnih izbora
(dva školska sata)

Izvedbeni plan i program bit će dostavljen prijavljenim polaznicima.

U planu programa su planirane pauze i zajednički ručak.