Parlamentarni i europski izbori 2024

 SEMINAR

PARLAMENTARNI I EUROPSKI IZBORI 2024.

(Institucije, birači, kandidati i mediji)

Seminar  će se održati 5. i 6. travnja 2024. godine u Sveučilištu Libertas Trg J. F. Kennedya 6 b, Zagreb.

 

U Hrvatskoj se u 2024. prvi put u trideset i četiri godine održavanja demokratskih višestranačkih izbora u istoj godini organiziraju parlamentarni, europski i predsjednički izbori. Ovaj niz izbora za predstavnička tijela i javne položaje čini godinu 2024. superizbornom, a doda li se tomu da se u svibnju 2025. održavaju lokalni izbori u cijeloj zemlji, hrvatski će birači prvi put od 1990. unutar samo dvanaest mjeseci izaći na sve četiri ključne vrste izbora.

Kronološki prvi se održavaju izbori za Hrvatski sabor (parlamentarni) i za Europski parlament (europski), dok bi se prvi krug predsjedničkih izbora trebao održati u prosincu ove godine.

Parlamentarni izbori u mnogobrojnim demokratskim državama imaju prvorazredan status s obzirom da se njima uspostavlja središnje predstavničko tijelo u političkom sustavu. Hrvatska ima parlamentarni politički sustav te su izbori za Hrvatski sabor kao zakonodavno tijelo najvažniji politički proces kada je riječ o međusobnom odnosu naroda kao nositelja vlasti i obnašatelja te vlasti. Hrvatski birači od 1990. na demokratskim višestranačkim izborima biraju svoje zastupnike u Hrvatski sabor koji je kao nacionalni parlament ključna politička institucija pri čemu je tijekom protekla tri i pol desetljeća mijenjao broj domova te broj zastupnika. Od 2001. Hrvatski sabor je jednodomni parlament u kojem, prema Ustavu Republike Hrvatske, može biti između 100 i 160 zastupnika. Ovi su izbori ne samo najvažniji i najmasovniji način sudjelovanja birača u političkom životu zemlje nego i iznimno bitna tema i sadržaj svakodnevnog rada, interesa i djelovanja hrvatskih građana.

Istodobno, u Hrvatskoj od prvih provedenih europskih izbora 2013. neprestance raste broj hrvatskih birača koji na njima sudjeluje što svjedoči o tome da sve veći broj građana prepoznaje važnost i utjecaj rada institucija Europske unije, uključujući Europski parlament, na prilike u Hrvatskoj kao najmlađoj članici Unije, posebice nakon niza kriznih situacija – migrantska kriza, pandemija, potresi, rat u Ukrajini – posljednjih godina. Nakon izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz EU 2020., hrvatski birači biraju dvanaest članova Europskog parlamenta iz Hrvatske. U Europskom parlamentu, zajedno s Vijećem Europske unije, usvaja se europsko zakonodavstvo, a nakon promjena ima 705 članova. Europski izbori jedinstveni su demokratski proces na svijetu u kojem 27 članica Europske unije zasebno bira svoje zastupnike koji pak zajedno djeluju u okviru europskih političkih stranaka.

Stoga se pojavljuje potreba da se o hrvatskim parlamentarnim izborima i europskim izborima u Hrvatskoj iz niza aspekata – samih institucija, birača, kandidata, političkih stranaka i koalicija te medija – sustavno usvajaju i interpretiraju znanja koja daju nemjerljiv doprinos poznavanju politike i političkog sustava Hrvatske i Europske unije te na taj način pridonose najboljem uključivanju građana u sve vidove profesionalnih interesa i aktivnosti vezanih uz izbore. S tim je najuže vezan i pojam izborne kampanje kao interaktivne komunikacije između birača i kandidata te političkih stranaka čije je razumijevanje te sve važniji, dinamičniji i atraktivniji sadržaj dio i opće i političke kulture.

Cilj seminara u tom je smislu proučiti pojmove, obrasce, teoriju i praksu koji objašnjavaju parlamentarne i europske izbore te kampanje za njih. Nastava se temelji na proučavanju temeljnih referentnih tema iz politike, medija i marketinške komunikacije, a koje se dodatno analiziraju na primjerima pojedinih slučajeva iz hrvatske i europske prakse. Osnovni je cilj pristupiti parlamentarnim i europskim izborima na sveobuhvatan način kako bi polaznici otpočetka i sebe doživjeli kao neizostavne aktere ovog aspekta političkog života. Program seminara osmišljen je tako da polaznike ostruči za uspješno razumijevanje i analiziranje referentnih izbora na područjima njihova osobnog i profesionalnog interesa kako bi njegovim uspješnim završetkom unaprijedili svoja interdisciplinarna znanja i vještine. Ta znanja i vještine koristili bi u svim relevantnim, poglavito profesionalnim situacijama, od rada političkih institucija, stranaka i medija do ostalih dijelova javnoga života.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE

Nakon završetka seminara očekuje se da će polaznik:

 • vladati znanjima s temeljnih područja političkog života, posebice parlamentarnih i europskih izbora;
 • vladati znanjima o demokraciji, izborima i političkim strankama te ih primjenjivati;
 • vladati znanjima o parlamentu kao zakonodavnom tijelu, Hrvatskom saboru i Europskom parlamentu te ih primjenjivati;
 • vladati znanjima o kampanjama za parlamentarne i europske izbore, kao i marketinškoj komunikaciji unutar nje te ih primjenjivati;
 • analizirati rezultate izbora u kontekstu dosadašnjih izbora te rezultate sustavnih ispitivanja javnog mnijenja.

KOMU JE SEMINAR NAMIJENJEN?

 • profesionalno angažiranima u političkim strankama te njihovim članovima;
 • profesionalno angažiranima u medijima;
 • zaposlenima u tijelima državne, područne i lokalne vlasti te tijelima Europske unije;
 • organizatorima javnih događanja, manifestacija, konferencija i stručnih skupova te izbornih kampanja na lokalnoj i nacionalnoj razini;
 • studentima i zaposlenicima kojima je poznavanje političkog života vezano uz struku i osobni interes;
 • te svima koji žele unaprijediti svoja znanja i profesionalne sposobnosti s područja političkog života, nastojeći održavati učinkovitu komunikaciju u privatnoj i javnoj sferi.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program seminara ostvaruje se u trajanju od dvanaest školskih sati prema dogovorenom rasporedu. Nastavne cjeline uključuju predavanja, analize studija slučaja, praktične vježbe i simulacije na kojima se konkretiziraju usvojena teorijska znanja i pristupi.

PREDAVAČI

 • doktori političkih znanosti i politički analitičari s dugogodišnjim predavačkim, medijskim i konzultantskim iskustvom u javnom i privatnom sektoru te sudjelovanjem na znanstvenim i stručnim konferencijama u zemlji i inozemstvu, kao i na domaćim i međunarodnim projektima vezanima uz izbornu praksu i zakonodavstvo,

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA

 • Seminar će se održati 5. i 6. travnja godine u Sveučilištu Libertas Trg J. F. Kennedya 6 b, Zagreb.

ORGANIZACIJA SEMINARA

 • Dva dana (petak poslijepodne i subota prijepodne)
 • Osvježenje tijekom planiranih stanki
 • Interaktivne vježbe i simulacije
 • Prezentacije s predavanjima i popis preporučene literature
 • Individualne konzultacije

ZAVRŠNA PRIMJENA STEČENIH ZNANJA I VJEŠTINA

Aktivnim sudjelovanjem na radionici polaznici usvajaju znanja i kompetencije koje obuhvaćaju sadržaje svih nastavnih cjelina programa. Postupak primjene znanja provodi se kroz simulacije i vježbe, a polaznicima se dodjeljuje potvrda (certifikat) Međunarodnog sveučilišta Libertas o sudjelovanju na seminaru.

PRIJAVE

Prijave se zaprimaju do 3. travnja 2024.godinr elektroničkim putem na cjelozivotno@libertas.hr ili telefonskim putem na  01 5633 151; 099 209 2080.

KOTIZACIJA

Cijena seminara iznosi 239,00 €: po polazniku.

Plaćanje:

Libertas međunarodno sveučilište
Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b
OIB: 98124140248
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3

MOGUĆNOST SMJEŠTAJA

Boutique Hotel Le Premier nudi sudionicima programa smještaj po povoljnijim uvjetima. Rezervacija na: https://www.lepremier.hr/

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

 • Parlament unutar političkog sustava; Analiza slučaja: Politički sustav Hrvatske i politički sustav Europske unije (dva školska sata)
 • Hrvatski sabor i Europski parlament; Analiza slučaja: Promjene strukture Hrvatskog sabora 1990.-2020. i Europskog parlamenta prije i poslije brexita (dva školska sata)
 • Izbori i političke stranke; Analiza slučaja: Izborni i stranački sustav Hrvatske i Europske unije (dva školska sata) Izborne kampanje; Analiza slučaja: Kampanje za parlamentarne izbore i europske izbore u Hrvatskoj 1990.-2020. (dva školska sata)
 • Medijsko praćenje izbora; Analiza slučaja: Izborna predkampanja za hrvatske parlamentarne izbore i europske izbore u Hrvatskoj 2024. (dva školska sata)
 • VJEŽBA: Simulacija parlamentarnih i europskih izbora (dva školska sata)

Izvedbeni plan i program bit će dostavljen prijavljenim polaznicima.

Nastavni program će se održati:

 1. (petak) 4. 2024. od 13:00 – 18.30
 2. (subota) 4.2024. od 10:00 -16:00

U planu programa su planirane pauze i zajednički ručak.