Nove tehnologije u fizioterapiji

SEMINAR

NOVE TEHNOLOGIJE U  FIZIKALNOJ I REHABILITACIJSKOJ MEDICINI, FIZIOTERAPIJI I RADNOJ TERAPIJI

– KVALITETA, UČINKOVITOST, SIGURNOST

 

Sveučilište Libertas i Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice u suradnji s HLZ-Hrvatskim društvom za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite i HLZ-Hrvatskim društvom za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu i Hrvatska zajednica županija organiziraju dvodnevni seminar na temu „Nove tehnologije  u fizikalnoj i rehabilitacijskoj medicini, fizioterapiji i radnoj terapiji – kvaliteta, učinkovitost, sigurnost“.

Seminar je namijenjen svima onima čija je djelatnost fizikalna i rehabilitacijska medicina,  fizioterapija  i radna terapija, ali i svima koji koriste  dijagnostičke i terapijske intervencije iz navedenih segmenata zdravstvene djelatnosti i žele saznati više o novim tehnologijama s aspekta kvalitete, sigurnosti i učinkovitosti.

Seminar je namijenjen svima onima čija je djelatnost fizikalna i rehabilitacijska medicina,  fizioterapija  i radna terapija, ali i svima koji koriste  dijagnostičke i terapijske intervencije iz navedenih segmenata zdravstvene djelatnosti i žele saznati više o novim tehnologijama sa aspekta kvalitete, sigurnosti i učinkovitosti.

Cilj seminara je proučiti  nove tehnologije kao i koncepte manualne terapije koji doprinose uspješnijoj rehabilitaciji osoba s oštećenjem psihoneuromotornog sustava te kritički razmotriti učinkovitost i dostupnost  novih tehnologija i koncepata  u Hrvatskoj u odnosu na druge europske zemlje.

Program seminara je osmišljen tako da polaznike ostruči za uspješno razumijevanje   i mogućnosti  analize i aplikacije  pojedinih novih tehnologija  u području njihova  osobnog i profesionalnog  interesa.  Tako stečenim znanjima, polaznici seminara  mogu  unaprijediti  svoja  dosadašnja znanja i vještine u svakodnevnom radu ili informirati pacijenta na nove mogućnosti i mjesta gdje je moguće primijeniti navedena znanja i pomagala.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE

Nakon završetka seminara očekuje se da će polaznik

 • usporediti nove tehnologije u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji
 • objasniti mogućnosti primjene novih tehnologija u Hrvatskoj
 • objasniti nove tehnologije u radnoj terapiji
 • procijeniti koncepte manualne terapije te indikacije i kontraindikacije za primjenu u osoba s bolestima vratne kralježnice
 • primijeniti siguran i učinkovit način provođenja rehabilitacijske terapijske intervencije

KOMU JE SEMINAR NAMIJENJEN?

 • liječnicima, specijalizantima i specijalistima fizikalne i rehabilitacijske medicine
 • liječnicima obiteljske medicine
 • prvostupnicima, diplomiranim i magistrima fizioterapije
 • prvostupnicima radne terapije, magistrima znanosti radne terapije
 • medicinskim sestrama/tehničarima, prvostupnicima, diplomiranim i magistrima sestrinstva, zaposlenim na rehabilitacijskim odjelima
 • svim onima koji žele unaprijediti svoja znanja i profesionalne sposobnosti iz područja fizikalne i rehabilitacijske medicine, fizioterapije, radne terapije

PROGRAM I NAČIN IZVOĐENJA

Program seminara uključuju predavanja, analize studija slučaja, prikaz slučaja, praktično pokazivanje uz mogućnost aktivnog sudjelovanja u radu nekih novih tehnologija (Izokinetika; Myro; Tyromotion, mobilizacija vratne kralješnice).

PREDAVAČI

 • dr. sc. Žarko Bakran, dr.med.

spec. fizijatar,  naslovno nastavno zvanje docenta 2013. na Medicinskom fakultetu Osijek i reizbor 2019. godine na Medicinskom fakultetu Osijek i Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Postdiplomska edukacija EMNG i UZV lokomotornog sustava. Edukacija o indikacijama za liječenje botulinum toksinima A i B provedena u Engleskoj 2003. godine u dva navrata, a potom i u Njemačkoj, Poljskoj, Švicarskoj, Norveškoj,  a unazad 10-k godina postaje edukator o mogućnostima liječenja spazma, fokalnih distonija, kroničnih migrena, hipersalivacije u zemlji i inozemstvu. Mentor i komentor specijalizanata iz fizikalne medicine i rehabilitacije, kao i studenata fizioterapije. Objavio više od 60 stručnih i znanstvenih radova u zemlji i inozemstvu od kojih je 10 objavljeno  u časopisima koji su indeksirani u  CC. Sudjeluje u nastavi na Preddiplomskom sveučilišnom studiju Fizioterapije. Pročelnik je Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

 • prof. dr. sc. Jasna Mesarić, dr. med.

Redovita profesorica, dekanica Fakulteta zdravstvenih znanosti Libertas međunarodnog sveučilišta. Sudjeluje u nastavi na Preddiplomskom sveučilišnom studiju Fizioterapije i Poslijediplomskom specijalističkom studiju Menedžment kvalitete u zdravstvu.

Aktivno je sudjelovala u radu EU Patient Safety and Quality of Care Expert Group (2014.-2016.), vodila je WHO studiju BIS (Blood Information Sheet) u RH (2003. -2005.), program WHO PATH (Performance Assessment Tools for Hospitals) u okviru BCA-WHO i Ministarstva zdravstva (2008. -2010.), istraživačku grupu projekta SAFE-EUR-OOH (Patient Safety Culture in European Out-of-hours services) u RH (2015), radni paket 2: Dissemination of the JA, EU projekta “EU Network for Patient Safety and Quality of Care, PaSQ JA” (2012.-2016.). U ulozi pozvanog stručnjaka u području sigurnosti pacijenta sudjelovala je u globalnom savjetovanju Svjetske zdravstvene organizacije (A Decade of Patient Safety 2020-2030: Formulating the Global Patient Safety Action Plan), veljača 2020. Radila je na uspostavljanju praćenja pokazatelja sigurnosti pacijenta i neočekivanih neželjenih događaja u RH. Autor je objavljenih izvješća o pokazateljima, neželjenim događajima i radu povjerenstava za kvalitetu zdravstvenih ustanova (2012.-2017.). Bila je odgovorna za uspostavljanje i provedbu audita te uspostavljanju samoprocjene u akutnim bolnicama u RH u okviru projekta Svjetske banke i programa Ministarstva zdravstva. Predsjednica je stručnog društva Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko društvo za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite. Pozvani je predavač na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima, autor i koautor znanstvenih i stručnih publikacija.

 • prim. dr. sc. Dubravka Bobek, dr. med., subspec. Reumatolog

Docentica u nastavnom zvanju Libertas međunarodnog sveučilišta, Zagreb. Pročelnica Zavoda za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu s reumatologijom u Kliničkoj bolnici Dubrava.

 • Martina Bakran, mag. physioth; dipl. physioth

Od 2007. godine radi na odjelu za neurološku rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju u Krapinskim Toplicama. 2010.–2014. Stručni suradnik, a od 2012.godine predavač na Vukovarskom veleučilištu “Lavoslav Ružička”, dislocirani studij fizioterapije u Pregradi. Predavač na studiju fizioterapije na Fakultetu dentalne medicine i zdravstva Osijek. Završila je tečaj Schrotha za konzervativno liječenje skolioza u klinici Asklepios u Njemačkoj (2011.); 2019. godine završava Napredni Bobath tečaj  u Lipiku  čime stječe naziv Bobath terapeut. 2019. godine završava tečaj manualne terapije po Matilandu 3 u Poljskoj  čime postaje prva u Hrvatskoj sa završenom cjelokupnom edukacijom iz Maitland koncepta. Od ostalih tečaja završila: tečaj Normalnog pokreta, Osnovni Bobath tečaj, tečaj Neurodinamike, tečaj vođenja tjelesnih aktivnosti u trudnoći, tečaj zrcalne terapije(vodila), tečaj vestibularne terapije(vodila). Objavila dva znanstvena i trinaest stručnih radova.

 • Ivana Klepo, MSc, bacc. therap. occup.

Studij radne terapije završila na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, a kvalifikaciju magistra znanosti stekla na Sveučilištu Salford, Ujedinjeno Kraljevstvo. Zaposlena u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, gdje radi kao glavni radni terapeut na odjelu neurološke rehabilitacije. U zvanje predavača izabrana je na Katedri za radnu terapiju Zdravstvenog  veleučilišta u Zagrebu. Trajno se stručno usavršava, sudionik više stručnih i znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu.

 • Mario Fučkar, dr. med. spec. fizijatar

Radi u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju u Krapinskim Toplicama, na odjelu za rehabilitaciju neuroloških bolesnika. Unazad 7 godina provodi izokinetičku dijagnostiku i izokinetički trening.  Autor i koautor više stručnih radova i aktivni sudionik više simpozija i kongresa.

ORGANIZACIJA SEMINARA

 • Dva dana (petak poslijepodne i subota prijepodne)
 • Interaktivne vježbe i simulacije
 • Prezentacije s predavanjima i popis preporučene literature
 • Individualne konzultacije

ZAVRŠNA PRIMJENA STEČENIH ZNANJA I VJEŠTINA

Aktivnim sudjelovanjem na seminaru polaznici usvajaju znanja i kompetencije koje obuhvaćaju sadržaje svih nastavnih cjelina programa. Postupak primjene znanja provodi se kroz simulacije, a polaznicima se dodjeljuje potvrda (certifikat) o sudjelovanju na radionici.

Radionica će biti vrednovana u skladu s Pravilnicima relevantnih strukovnih komora.

.

KOTIZACIJA

Cijena seminara iznosi 1.800,00kn po polazniku.

Cijena seminara €:(tečaj:7,53450) 239,00

Plaćanje:
Libertas međunarodno sveučilište, Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b

OIB: 98124140248
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3

Nastavni plan i program

Petak, 09. 12. 2022.
12:30 -18:30 sati
12:30 -12:40Upoznavanje, zajednička fotografijaJasna Mesarić
12:40 -13:00Pozdravna riječ Željka Žnidarić
Dubravka Bobek
13:00 - 13:30Kvaliteta i sigurnost u fizioterapijiJasna Mesarić
13:30 - 14:00Nove tehnologije u fizikalnoj i rehabilitacijskoj
medicini - spazam, procjena, sigurno i uspješno
liječenje
Žarko Bakran
14:00 - 14:30Liječenje osteoartritisa novim tehnologijama u
fizikalnoj i rehabilitacijskoj medicini - utemeljeni
na znanstvenim spoznajama
Dubravka Bobek
14:30 - 14:45Rasprava
14:45 -15:00Stanka
15:00 - 16:30Nove tehnologije u fizikalnoj i rehabilitacijskoj
medicini - robotika ?? Hrvatska - Europa
Žarko Bakran
16:30 - 16:45StankaJasna Mesarić
16:45 - 18:15Manualne terapije, Maitland koncept.
Mobilizacija – manipulacija vratne kralježnice.
Prikaz slučaja; praktičan prikaz
Martina Bakran
18:15 - 18:30Završetak 1. dana
Subota, 10. 12. 2022.
09:30 - 14:00
9:30 - 11:00Nove tehnologije u radnoj terapiji–prikaz slučaja i interaktivan prikazIvana Klepo
11:00 -11:30Stanka
11:30 -13:00Izokinetika. Prikaz slučaja i praktična
demonstracija
Mario Fučkar
13:00 -14:00Završetak radioniceSvi predavači i
sudionici

PRIJAVE

Elektroničkim putem na e-adresu: cjelozivotno@libertas.hr, telefonskim putem na 01 5633 151; 099 209 2080