Radionica: Poticanje kreativnosti i inovativnosti u oblikovanju projekata/usluga/proizvoda

POTICANJE KREATIVNOSTI I INOVATIVNOSTI U OBLIKOVANJU PROJEKATA/USLUGA/PROIZVODA

DESIGN THINKING

 

Sveučilište Libertas organizira radionicu DESIGN THINKING – POTICANJE KREATIVNOSTI I INOVATIVNOSTI U OBLIKOVANJU PROJEKATA/USLUGA/PROIZVODA na kojoj imate prigodu usvojiti i usavršiti suvremenu D’SCHOOL metodu projektnog razmišljanja razvijenu na Hasso Plattner Institutu za dizajn Sveučilišta Stanford.

Ako želite biti uspješniji u osmišljavanju i realizaciji projekata u privatnom ili javnom sektoru na radionici će te:

 • steći moderna znanja o tehnikama school metode, te
 • isprobati metodu na konkretnim izazovima i projektima,

Uključite se u radionicu koja će se održati 16. i 17. lipnja 2023. godine u Sveučilištu Libertas Trg J. F. Kennedya 6 b, Zagreb.

ZAŠTO JE DESIGN THINKING – POTICANJE KREATIVNOSTI I INOVATIVNOSTI VAŽNO?

Design Thinking je dokazano uspješna metodologija rješavanja problema koja funkcionira u širokom rasponu industrija i konteksta. Organizacije kao što su Apple, Google i IDEO uspješno su primijenile načela DT-a za stvaranje nekih od najinovativnijih i najuspješnijih proizvoda i usluga našeg vremena. Razna istraživanja dokazuju da DT dovodi do poboljšanih rezultata, poput povećane kreativnosti, boljeg rješavanja problema i većeg zadovoljstva korisnika kao i ostalih sudionika u procesu. Na primjer, studija Design Management Institute-a pokazala je da su tvrtke koje daju prioritet dizajnerskom razmišljanju nadmašile S&P 500 za više od 200% u prošlom desetljeću.

U ČEMU JE RAZLIKA?

Tradicionalne metode rješavanja problema nisu uvijek učinkovite, a potreba za novim i inovativnim rješenjima je jača nego ikada. Jedan od ključnih čimbenika koji doprinose učinkovitosti dizajnerskog razmišljanja je njegov pristup koji naglašava empatiju i razumijevanje potreba korisnika. Fokusiranjem na korisnika i njegovo iskustvo, dizajnersko razmišljanje može dovesti do inovativnijih i relevantnijih rješenja koja zaista zadovoljavaju potrebe ljudi za koje su dizajnirana.

Osim toga, dizajnersko razmišljanje potiče iterativni i fleksibilni pristup rješavanju problema, što omogućuje kontinuirano poboljšavanje i prilagodbu kako novi podaci i povratne informacije postaju dostupni. To može biti posebno važno u današnjem svijetu, gdje se tehnologija i društvene norme neprestano razvijaju, a sposobnost prilagođavanja i inoviranja ključna je za uspjeh. Iako ova metodologija nije srebrni metak za sve probleme, pokazalo se kao moćna i učinkovita metodologija rješavanja problema koja može dovesti do stvarnog utjecaja i uspjeha u svijetu.

RADIONICA JE NAMIJENJENA ONIMA KOJI ŽELE JAČATI SVOJU KREATIVNOST

Bilo da ste menadžer, poduzetnik ili se bavite kreativnim industrijama, Dschool metoda će vam pomoći da otključate svoj kreativni potencijal i stvorite pozitivnu promjenu u svijetu oko sebe. Praktično znanje Dschool metode će Vam pomoći da u svakodnevnom radu naučite identificirati svoje korisnike i suosjećati s njima, generirati kreativne ideje, izraditi prototipove i testirati svoja rješenja te u konačnici isporučiti inovativne proizvode i usluge koji zadovoljavaju potrebe stvarnog svijeta.

RADIONICA JE NAMIJENJENA ONIMA KOJI ŽELE BITI USPJEŠNIJI

Svima koji žele steći znanja i vještine u pripremi projekata koji su usmjereni na rješavanje problema/izazova usmjerenih prema ljudima i njihovoj dobrobiti, a osobito:

 • projektnim menadžerima i onima koji to tek žele postati,
 • poduzetnicima koji žele da njihovi proizvodi i usluge budu usuglašene s potrebama kupaca,
 • osobama koje sudjeluju u pripremi projekata koje se planira financirati iz EU fondova,
 • menadžerima i zaposlenicima tvrtki čija djelatnost je povezana sa zadovoljavanjem ljudskih potreba, državnim službenicima zaposlenima u ministarstvima, županijskim, gradskim i lokalnim upravama te drugim tijelima državne, područne i lokalne samouprave koji žele poboljšati međuljudske odnose i ostvariti efikasniju suradnju,
 • menadžerima i djelatnicima u gospodarstvu, kulturi, turizmu, znanosti, obrazovanju i drugim segmentima javnog života i svima koji žele kreirati i unaprijediti svoje poslovanje sa ciljem efikasnog zadovoljavanja ljudskih potreba,
 • poduzetnicima u malim i srednjim poduzećima koji žele inovirati svoje poslovanje
 • djelatnicima i članovima poslovnih udruga i gospodarskih komora, sindikata i nevladinih udruga koji žele inovirati svoje poslovanje i unaprijediti međuljudske odnose,
 • organizatorima javnih događanja, manifestacija, konferencija, stručnih skupova i priredbi te izbornih kampanja na lokalnoj i nacionalnoj razini, te
 • svim profesijama povezanim sa zadovoljavanjem ljudskih potreba, kao i studentima koji se obrazuju za takve profesije.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program radionice ostvaruje se u trajanju od 14 sati prema dogovorenom rasporedu. Nastavne cjeline uključuju predavanja i vježbe, rad u timovima u kojima se konkretiziraju teorijska znanja i pristupi.

PREDAVAČI

dr. sc. Jadran Antolović

Po osnovnoj profesiji diplomirani pravnik, magistrirao i doktorirao ekonomske znanosti. Proteklih 18 godina profesor projektnog i kulturnog menadžmenta, te menadžmenta javnog sektora na Veleučilištu Baltazar Zaprešić (prije Visoka škola Adam Baltazar Krčelić), te jedno vrijeme voditelj stručnog studija Menadžmenta u kulturi, te potom zamjenik voditelja specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment javnog sektora.

Više od 16 godina iskustva u državnoj upravi na pozicijama savjetnika, potom pomoćnika ministra kulture (1998.-2004.), državnog tajnika i zamjenika ministra kulture (2004.-2008.) – u tom razdoblju odgovoran pravne i financijske aspekte projekata u kulturi (Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu, Arheološki muzej u Naroni, Arheološki muzej u Osijeku, Muzej antičkog stakla u Zadru, Projekt Vukovar-Vučedol-Ilok itd.) Iskustvo voditelja radne skupine kao član hrvatskog pregovaračkog tima u procesu pregovora Republike Hrvatske za punopravno članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji za područje kulture i medija.

Široko i bogato radno iskustvo u svojstvu eksperta za ekonomska i pravna pitanja zaštite i očuvanja kulturne baštine (član UNESCO-ve ekspertne skupine za tehničku pomoć Rumunjskoj u unapređenju sustava zaštite kulturne baštine – 2007.; konzultant Službe za zaštitu kulturne baštine Republike Mađarske – 2008.; savjetnik ministra kulture Crne Gore za usklađivanje zakonodavstva s EU u područjima kulture i medija – 2009.; u svojstvu UNESCO-vog eksperta autor GAP analize zakonodavstva Bosne i Hercegovine u području kulture).

Bogato iskustvo u vođenju projekata i sudjelovanju u istima kao ključni stručnjak koji su imali za cilj uspostaviti održivo upravljanje kulturnom baštinom, te ju afirmirati kao snažnu turističku destinaciju.

Visoka razina edukacijskih, prezentacijskih i upravljačkih vještina.

dr. sc. Jadranka Dujić Frlan

Jadranka Dujić Frlan, dr. sc. politologije (područje politologije, međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost) stalno zaposlena u Zagrebačkoj županiji kao pročelnica Upravnog odjela za kulturu, sport, tehničku kulturu i civilno društvo. Obavlja poslove koji obuhvaćaju obavljanje upravnih i stručnih poslova iz područja kulture, tehničke kulture i sporta te izradu izvješća, stručnih podloga, prijedloga i nacrta akata iz djelokruga upravnog tijela u svrhu razvoja ovih djelatnosti u Županiji, praćenje i analiziranje stanja kulture u Županiji, predlaganje nacrta prijedloga javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi, planiranje, koordiniranje i provedba razvojnih projekata u području kulture.

Njezin znanstveni interes usmjeren je na Sjedinjene Američke Države i Europu, a tematski uključuje međunarodne odnose, diplomaciju, kulturu, političke odnose i kulturu, kulturnu politiku, kulturni identitet i zaštitu kulturnih dobara. Radnu karijeru započela je u Etnografskom muzeju u Zagrebu, a od 1995. godine radi u Zagrebačkoj županiji na poslovima iz područja društvenih djelatnosti, posebice vezanih uz kulturu. Radila je i kao predavač na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjold u Zagrebu u razdoblju od 2013. do 2017. Također, bila je članica uredništva časopisa “Međunarodne studije”, au razdoblju od 2013. do 2016. bila je izvršna urednica časopisa.

Redovito objavljuje članke u znanstvenim časopisima i zbornicima, sudjeluje na konferencijama čija je tematika vezana uz područje međunarodnih odnosa, gdje se fokusira na sadržaje vezane uz kulturu.

Članica je više udruga, potpredsjednica Hrvatske udruge za međunarodne studije, članica Atlantskog vijeća Hrvatske, tajnica Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Zagrebačke županije te pjevačica Umjetničke organizacije „Singrlice“.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA

Radionica će se održati 16. i 17. 06. 2023. godine u Sveučilištu Libertas Trg J. F. Kennedya 6 b, Zagreb.

ORGANIZACIJA RADIONICE

 • 14 sati predavanja i vježbi
 • Osvježenje tijekom planiranih stanki
 • Interaktivne vježbe i simulacije
 • Nastavni materijal za svakog polaznika
 • Individualne konzultacije

ZAVRŠNA PRIMJENA STEČENIH ZNANJA I VJEŠTINA

Aktivnim sudjelovanjem na radionici polaznici usvajaju znanja i kompetencije koje obuhvaćaju sadržaje svih nastavnih cjelina programa. Postupak primjene znanja provodi se kroz predavanja i vježbe, a polaznicima se dodjeljuje potvrda (certifikat) Međunarodnog sveučilišta Libertas o sudjelovanju na radionici.

PRIJAVE

Prijave se zaprimaju do 12. 06. 2023.  elektroničkim putem na  cjelozivotno@libertas.hr, telefonskim putem na 01 5633 151; 099  209 2080

KOTIZACIJA

Cijena radionice iznosi  239,00 €: odnosno 1.800,00 kn (tečaj:7,53450) po polazniku.

Plaćanje:
Libertas međunarodno sveučilište
Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b
OIB: 98124140248
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3

MOGUĆNOST SMJEŠTAJA

Boutique Hotel Le Premier nudi sudionicima programa smještaj po povoljnijim uvjetima. Rezervacija na: https://www.lepremier.hr/

NASTAVNI PLAN I PROGRAM RADIONICE