Radionica: Anketno istraživanje – alat za poboljšanje procesa

Sveučlilište Libertas, Hrvatsko društvo za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatska zajednica županija organiziraju u sklopu  Akademije-kvaliteta zdravstvene zaštite i sigurnost pacijenta dvodnevnu radionicu na temu:

ANKETNO ISTRAŽIVANJE – ALAT ZA POBOLJŠANJE PROCESA

Ova radionica prva je u ponudi programa cjeloživotnog obrazovanja Akademije, a omogućit će stjecanje kompetencija neophodnih za UNAPRJEĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SIGURNOSTI PACIJENTA.

Za razvoj i unaprjeđivanje kvalitete zdravstvene zaštite i sigurnosti pacijenta  potrebni su kompetentni ljudski resursi.  U te su procese uključeni kako zdravstveni, tako i nezdravstveni stručnjaci, koji u prethodnom obrazovanju nisu nužno stekli specifične kompetencije za unaprjeđivanje sustava kvalitete i sigurnosti pacijenta. Stoga im je za stjecanje ovih kompetencija potrebno dodatno obrazovanje i osposobljavanje.

Cilj radionice je kroz interaktivnu nastavu usvojiti potrebna znanja za razumijevanje i implementaciju zahtjeva obveznih i akreditacijskih standarda. Stečena znanja će pomoći zdravstvenoj ustanovi u pripremi za akreditacijski postupak te uspostavljanju te za unapređenje sustava kvalitete i sigurnosti pacijenta.

Program daje kompetencije za primjenu anketnog istraživanja u ciklusu mjerenje – praćenje – analiza – poboljšanje kvalitete i sigurnosti u zdravstvenoj ustanovi. Ključni dio programa su prikazi primjera iz prakse i praktične vježbe.

Polaznik radionice dobiva prezentacije s predavanja i popis relevantne literature.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE

Nakon završetka radionice očekuje se da će polaznik

 • Objasniti pojmove kultura sigurnosti, iskustvo, zadovoljstvo pacijenta
 • Objasniti pojmove valjanosti i pouzdanosti mjernog instrumenta
 • Izabrati prikladni mjerni instrument (anketa)
 • Osmisliti provođenje ankete u svojoj ustanovi
 • Primijeniti rezultate anketnog istraživanja za poboljšanje procesa
 • Dokumentirati poboljšanje procesa rezultatima anketnih istraživanja

KOMU JE RADIONICA NAMIJENJENA?

 • ravnateljima, pomoćnicima ravnatelja za kvalitetu zdravstvenih ustanova
 • članovima Povjerenstva za kvalitetu zdravstvene ustanove
 • djelatnicima u jedinicama za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite
 • državnim službenicima zaposlenima u ministarstvu nadležnom za zdravstvo
 • službenicima u županijskim i gradskim uredima za zdravstvo
 • zaposlenicima zdravstvenih ustanova
 • te svima koji žele unaprijediti svoja znanja i profesionalnu sposobnost u sustavu kvalitete i sigurnosti u zdravstvu

PROGRAM I NAČIN IZVOĐENJA

Program radionice uključuju predavanja, analize studija slučaja, praktične vježbe i simulacije na kojima se konkretiziraju usvojena teorijska znanja i pristupi.

PREDAVAČI

Svi predavači su iskusni stručnjaci i izuzetni poznavatelji materije, što uz vrhunsku sveučilišnu infrastrukturu Međunarodno sveučilište Libertasa, omogućuje izvrsne uvjete za stjecanje znanja potrebnih za uspostavljanje akreditacijskog standarda i unapređenje sustava sigurnosti pacijenta i osoblja.

prof. dr. sc. Jasna Mesarić, dr.med.

Redovita profesorica, dekanica Fakulteta zdravstvenih znanosti Libertas međunarodnog sveučilišta. Sudjeluje u nastavi na Prijediplomskom sveučilišnom studiju Fizioterapije i Poslijediplomskom specijalističkom studiju Menadžment kvalitete u zdravstvu.

Aktivno je sudjelovala u radu EU Patient Safety and Quality of Care Expert Group (2014.-2016.), vodila je WHO studiju BIS (Blood Information Sheet) u RH (2003. -2005.), program WHO PATH (Performance Assessment Tools for Hospitals) u okviru BCA-WHO i Ministarstva zdravstva (2008. -2010.), istraživačku grupu projekta SAFE-EUR-OOH (Patient Safety Culture in European Out-of-hours services) u RH (2015), radni paket 2: Dissemination of the JA, EU projekta “EU Network for Patient Safety and Quality of Care, PaSQ JA” (2012.-2016.). U ulozi pozvanog stručnjaka u području sigurnosti pacijenta sudjelovala je u globalnom savjetovanju Svjetske zdravstvene organizacije (A Decade of Patient Safety 2020-2030: Formulating the Global Patient Safety Action Plan), veljača 2020. Radila je na uspostavljanju praćenja pokazatelja sigurnosti pacijenta i neočekivanih neželjenih događaja u RH. Autor je objavljenih izvješća o pokazateljima, neželjenim događajima i radu povjerenstava za kvalitetu zdravstvenih ustanova (2012.-2017.). Bila je odgovorna za uspostavljanje i provedbu audita te uspostavljanju samoprocjene u akutnim bolnicama u RH u okviru projekta Svjetske banke i programa Ministarstva zdravstva.

Predsjednica je stručnog društva Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko društvo za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite. Pozvani je predavač na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima, autor i koautor znanstvenih i stručnih publikacija.

prof. dr. sc. Diana Šimić

Redovita profesorica statistike i znanstvenih metoda u informacijskim znanostima na Fakultetu organizacije i Informatike Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica doktorskog studija Informacijske znanosti i Laboratorija za analitiku učenja i akademsku analitiku. Sudjeluje u nastavi statistike na poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Svečilišta u Zagrebu. Sudjelovala u 23 znanstvena projekta, mentorirala 4 doktoranda, bila (ko)autor 36 radova referiranih u bazi WoS CC, 11 knjiga i 4 poglavlja u knjigama. Pozvani predavač na više od 20 konferencija.

Bila je odgovorna za uspostavljanje statističke metodologije za praćenje pokazatelja sigurnosti pacijenta (godišnja izvješća bolničkih zdravstvenih ustanova u RH) i razvoj kompozitnog indeksa za usporedbu bolnica u okviru projekta Svjetske banke. Članica je Hrvatskog biometrijskog društva, Hrvatskog statističkog društva, Hrvatskog društva za medicinsku informatiku i Američkog statističkog društva. Dobitnica je više priznanja.

Krešimir Paliska, sveučilišni magistar menadžmenta u zdravstvu

Stariji podpredsjednik i Izvršni direktor američkog akreditacijskog tijela AACI America LLC, globalno jedne od tri vodeće kuće u području akreditacije zdravstvenih ustanova. Ima više od 20 godina iskustva u akreditaciji bolnica, upravljanju kvalitete, sigurnosti pacijenata i bolničkom managementu.

U svojoj karijeri bio je na više vodećih pozicija u korporaciji DNV GL, a jedan je od osnivača i prvi podpredsjednik Nordijske komore u Hrvatskoj. Posljednjih 10 godina bio je direktor DNV GL Healthcare-a za Europu i bliski istok. Za to vrijeme razvio je širok spektar vještina i znanja od operativnih do zakonskih kao i iskustvo u pronalaženju najboljih rješenja i proaktivnog zdravstvenog managementa. Iskustvo uključuje i rad s ministarstvima nadležnim za zdravstvo, međunarodnim organizacijama kao što su Svjetska zdravstvena organizacija, ISQua i profesionalnim udruženjima za kvalitetu i sigurnost pacijenata. Ima iskustvo više od 300 audita zdravstvenih ustanova u Europi, Aziji i Sjedinjenim Američkim Državama. Punopravni je član ISQua Savjetodavne Komisije i Američkog društva za Kliničke rizike. Uža specijalnost su mu akreditacije bolnica i upravljanje rizicima u zdravstvenim ustanovama. Od 1.2.2018. imenovan je Izvršnim direktorom AACI America sa sjedištem u Hendersonvilleu, Sjeverna Karolina.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA

Radionica će se održati  22. – 23. travnja 2022. godine u online obliku.

ORGANIZACIJA RADIONICE

 • Dva dana (petak poslijepodne i subota prijepodne)
 • Interaktivne vježbe i simulacije
 • Prezentacije s predavanjima i popis preporučene literature
 • Individualne konzultacije

ZAVRŠNA PRIMJENA STEČENIH ZNANJA I VJEŠTINA

Aktivnim sudjelovanjem na radionici polaznici usvajaju znanja i kompetencije koje obuhvaćaju sadržaje svih nastavnih cjelina programa. Postupak primjene znanja provodi se kroz simulacije, a polaznicima se dodjeljuje potvrda (certifikat) o sudjelovanju na radionici.

RADIONICA ĆE BITI VREDNOVANA U SKLADU S PRAVILNICIMA RELEVANTNIH STRUKOVNIH KOMORA.

PRIJAVE

Elektroničkim putem na cjelozivotno@libertas.hr ili telefonskim putem na  01 5633 151; 099 209 2080.

KOTIZACIJA

Cijena seminara iznosi 238 € po polazniku.

Plaćanje:
Libertas međunarodno sveučilište

Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b

OIB: 98124140248
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784

NASTAVNI PLAN I PROGRAM