Studij glume

Zašto?

 • Studiraj ono što voliš

  U podržavajućoj atmosferi i u grupi studenata koja tijekom tri godine studija postaje vaša druga obitelj, razvijat ćete svoje talente, sposobnosti i nove vještine. Studentima je već tijekom studija omogućeno predstavljanje svojih postignuća u javnim ispitnim predstavama, na nastupima u okviru susreta umjetničkih akademija, gostovanjima te sudjelovanjem u međunarodnom projektu Ragusini u Dubrovniku.

 • Studij glume kao životna škola

  Studij glume uključuje i stjecanje teorijskih znanja iz područja književnosti, povijesti drame i kazališta s posebnim naglaskom na praktičan rad s tijelom, glasom, emocijama i imaginacijom. Kako biste bili spremni za svaku vrstu javnog nastupa razvijat ćete samopouzdanje i sve vrste komunikacijskih vještina.

 • Tim sastavljen od vrhunskih umjetnika i stručnjaka

  Profesorski zbor sastavljen je od vrhunskih profesora, umjetnika i kazališnih stručnjaka koji će vas svojim znanjem i iskustvom uvesti u svijet kazališne umjetnosti kroz otkrivanje i upoznavanje sebe na nov način.

 • 100

  Sveučilišni studij

 • 100

  redovni studij: rujan

 • 100

  gdje? Zagreb!

 • 100

  6 semestara / 3 godine

 • 100

  180 ECTS

 • 100

  univ. bacc. art.

O studiju

Studij glume pokrenuli su Petar Selem i Branka Cvitković 2014. godine. Nastavni plan i program Studija provode eminentni umjetnici i kazališni stručnjaci: izv. prof. art. Branka Cvitković (Gluma), red. prof. art. Želimir Mesarić (Gluma, Dramaturgija), izv. prof. art. Almira Osmanović (Scenski pokret), doc. art. Zlatko Ožbolt (Scenski govor), doc. art. Nataša Antoniazzo (Glazbeni izraz), izv. prof. dr. sc. Bojan Marotti (Povijest drame i kazališta, Književnost), izv. prof. dr. sc. Ivor Altaras Penda (Sociologija kulture), dr. sc. Đurđa Škavić i doc. dr. sc. Ines Carović (Hrvatski jezik) te dr. sc. Višnja Špiljak (Engleski jezik za glumce). Prva generacija studenata imala je prilike surađivati s umjetnicima i kazališnim stručnjacima kao što su Mate Maras, Žarko Potočnjak, Iva Hraste Sočo, Mirela Brekalo, Dragan Despot, Mladen Vujčić i Zlatko Sviben.

Riječ dekanice Fakulteta za film i scenske umjetnosti:

“Za mene biti glumac znači, biti dobrovoljni polaznik jedne škole koja se zove kazalište čiji sam oduševljeni polaznik, istraživač i pripadnik i danas. Nadam se da tu školu nikada neću završiti pa i po cijenu da me zbog toga proglase lošim učenikom. Pridružite mi se i pronađimo putem umjetnosti sebe.”

izv.prof.art. Branka Cvitković, dekanica

Školarina za studij glume iznosi 50.000 kuna po godini studija.
Mjesto izvođenja: Zagreb

Skupni ishodi učenja

IU 1 Procijeniti specifične načine pristupa dramskom tekstu korištenjem dramske terminologije u teoriji i praksi

IU 2 Povezivati i shvaćati dramske tekstove u kulturno-povijesnim okolnostima nastanka te promišljanje njihove suvremene interpretacije

IU 3 Prezentirati temeljna znanja i spoznaje o fonetici te bolje vrednovati funkcioniranje govornih organa i slušne percepcije

IU 4 Procijeniti izgovorene pogreške i potrebe za samostalno ispravljanje

IU 5 Opravdati osnovna teorijska znanja u području glazbene umjetnosti i pristup ovladavanja kazališnom ulogom u glazbenom aspektu

IU 6 Kreativno odgovoriti na impulse partnera na sceni te  tijelom, mimikom, gestom, glasom i govorom ocrtati osnovne karakteristike lika kojeg tumače

IU 7 Prepoznati i analizirati okolnosti te moći konstruktivno i senzibilno odgovoriti na rad drugih te se prilagoditi  tijekom rada na predstavi

IU 8 Procijeniti razne kazališne elemente kao što su tekst, izvođač, prostor, struktura izvedbe, produkcija i sl.

IU 9 Koristiti hrvatske naglasne norme, opisa naglasaka, njihovo prepoznavanje i bilježenje

IU 10 Analizirati i poduprijeti različite književne vrste koje su nastale u Grčkoj te uvidjeti njihove uzajamne odnose

IU 11 Valorizirati djela grčke, rimske i srednjovjekovne književnosti i povezati promjene pojedinoga književnoga razdoblja

IU 12 Ocijeniti  razdoblja dramske književnosti, valorizirati  razvoj kazališta te preispitati raznolikost njegova izgleda i promjene kojima su bili podložni

IU 13 Artikulirati osnovnu upotrebu glasa, te raznovrsnim govornim tehnikama, vještinama i alatima pristupiti oblikovanju svojih prvih kazališnih uloga

IU 14 Demonstrirati osnovne akrobatske elemente i partnerske balanse te vladati osnovnim mimskim tehnikama u formi etide

IU 15  Artikulirati glumačke motive u pokretu i prezentirati kratku kombinaciju akrobatskih elemenata u mimskoj etidi

IU 16 Predvidjeti svoj imaginacijski proces i tijelom adekvatno odgovarati u živom partnerskom odnosu u kontakt improvizaciji

IU 17 Koristiti komunikacijske vještine, razumjeti, ponoviti i točno izgovoriti engleski jezik na sceni i u filmu te procijeniti akcente i dijalekte

IU 18 Vrednovati važnost i funkcije koncepta identiteta  te formulirati stavove po pitanju kulture i multikulturalizma kao odrednica čovjeka i društva

Upisne informacije

Upisne informacije

Za upis na Studij glume potrebno je položiti prijamni ispit. Termini prijamnih ispita su:

 • 8.09. ( četvrtak ) s početkom u 12:00h
 • 15.09.( četvrtak) s početkom u 12:00h
 • 20.09. ( utorak) s početkom u 12:00h
 • 30.09. (petak) s početkom u 12:00h.

Pristupnici koji uđu u uži izbor bit će o tome obaviješteni i u skladu s time upućeni u završni eliminacijski krug.

Ispitnu komisiju čine izv. prof. art. Branka Cvitković, red.prof.art. Želimir Mesarić, izv. prof. dr. sc. Bojan Marotti, doc. art. Zlatko Ožbolt, doc.art. Nataša Antoniazzo te asist. Marija Kolb i asist. Emma Martinjak.

KANDIDATI ZA PRIJAMNI ISPIT TREBAJU PRIPREMITI:
1. Monolog iz domaće književnosti po vlastitom izboru
2. Monolog iz strane književnosti po vlastitom izboru
3. Intimnu priču u trajanju od maksimalno tri minute
4. Pjesmu iz domaće ili strane književnosti po vlastitom izboru

Ostali uvjeti upisa:

A) Položena državna matura

Učenici koji u školskoj godini 2021./2022. polože državnu maturu (gimnazija, strukovni ili umjetnički programi) upisuju studij nakon položenog prijamnog ispita uz vrednovanje uspjeha postignutog u srednjoj školi.

Elementi vrednovanja su*:

 • Ocjene iz srednje škole – 25%
 • Hrvatski jezik – osnovna razina (B) – 25%
 • Matematika – osnovna razina (B) – 25%
 • Strani jezik – osnovna razina (B) – 25%

*Ukupno ostvareni bodovi jednaki su bodovima u sustavu postani student koji su kandidatima vidljivi za prijavljeni studijski program sveučilišta Libertas.

Nakon objave privremenih rang lista, kandidati mogu pristupiti postupku upisa. Prilikom upisa kandidati dolaze s ispisanim bodovima za sveučilište Libertas. (Kalendar državne mature)

Za izračunavanje školarine za stručni studij pritisnite ovdje.

Za izračunavanja školarine za sveučilišni studij pritisnite ovdje.

B) Razredbeni postupak

Elementi vrednovanja na razredbenom ispitu su:

 • prijamni ispit

Razredbenom odnosno prijamnom ispitnu moraju pristupiti svi kandidati.

SUSTAV OBRAZOVANJA IZVAN RH

Kandidati koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske pristupaju prijamnom postupku i time stječu preduvjet za upis na sveučilište Libertas.

Termini razredbenog ispita nalaze se ovdje.

Razredbeni ispiti će se održati po potrebi.

primjer-uplatnice

C) Pravo izravnog upisa temeljem postignutih rezultata na razredbenom postupku na fakultetima, veleučilištima i visokim školama

Pristupnik koji je na drugoj umjetničkoj akademiji s uspjehom položio prijamni ispit  (tj. postigao najmanje razredbeni prag) ili je po drugoj osnovi ostvario pravo na upis te bio upisan na umjetničku akademiju, oslobođen je polaganja prijamnog ispita, ali će s njim biti održan motivacijski razgovor.

Takav pristupnik također je dužan prijaviti se putem web stranice www.libertas.hr, i u rubriku Napomena navesti „Položen prijamni na drugom fakultetu“

O ostvarenom uspjehu na prijamnom ili položenim ispitima na drugoj umjetničkoj akademiji kandidat mora prilikom upisa priložiti odgovarajući pisani dokument – potvrdu o ostvarenom broju bodova ili indeks s drugog visokog učilišta odnosno umjetničke akademije.

Za izračunavanje školarine za stručni studij pritisnite ovdje.

Za izračunavanja školarine za sveučilišni studij pritisnite ovdje.

Prilikom upisa u Studentskoj referadi potrebno je priložiti:

 • sve svjedodžbe iz srednje škole i svjedodžbu s mature – izvornik ili ovjerene kopije,
 • domovnicu ili drugi odgovarajući dokaz o državljanstvu – izvornik ili ovjerenu kopiju/e-matica,
 • izvod iz matične knjige rođenih – izvornik ili ovjerenu kopiju/ e-matica,
 • dvije fotografije za matičnu knjigu studenata formata 4×3,
 • potvrdu o uplati nepovratne upisne rate u iznosu od 2.500,00 HRK (upisna rata ulazi u cijenu godišnje školarine),
 • preslika osobne iskaznice.

Upisni troškovi u visini od 300,00 kn dospijevaju nakon predaje Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine. Upisni troškovi uključuju sve administrativne troškove upisa poput studentske iskaznice, obrazaca i ostale dokumentacije.

Kontakt

 • Centar za karijere

  Za sve informacije o studijima  i upisima.

  Kontaktirajte Centar za karijere!
 • Referada Zagreb

  Kontakt za studente i predavače.

  Kontaktirajte Referadu Zagreb!

Prijavi se!

97% svih naših diplomiranih studenata je zaposleno!

94% studenata zaposleno

Prema podacima HZZ-a od kraja prosinca 2023. godine od 6.868 osoba s Libertasovom diplomom samo 217 je prijavljeno na zavodu za zapošljavanje.

Upišite se!

Na studij se možete upisati i prijelazom s drugog fakulteta ili visokog učilišta. Više o tome, kao i o dodatnim pogodnostima obiteljskog popusta, te stipendiranja saznajte klikom na određenu temu.