Studij glume

Zašto?

 • Studij glume kao životna škola

  Studij Glume obučava mladog čovjeka za cijeli život razvijajući samostalnost i samopouzdanje. Potiče ga da se slobodno izrazi i zauzme poziciju predvoditelja inzistirajući na realizaciji vlastitih ideja. Nadahnjuje ga da razvija svoj talent te mu daje znanja i alate kojima svoj potencijal može ostvariti.

 • Tim sastavljen od vrhunskih umjetnika i stručnjaka

  Glavne predmete (Gluma, Govor i Scenski pokret) vode tri nacionalna prvaka Republike Hrvatske što je potvrda pomno izabranih nastavnika i mentora. Tim respektabilnih umjetnika i stručnjaka iz područja filmske i scenske umjetnosti, književnosti i filozofije pruža osobni pristup svakom studentu i vrijeme za individualni rad.

   

 • Budućnost leži u  kulturnim i kreativnim industrijama

  Kulturne i kreativne industrije dokazuju impresivnu ekonomsku težinu i otpornost na gospodarsku krizu te jasno, i u krizi, pokazuju porast. U Hrvatskoj ostvaruju više od 15 milijardi kuna prihoda godišnje i zapošljavaju više od 42 tisuće ljudi. Valja dodati da preko 19 % zaposlenih u ovom sektoru čine mladi ljudi.

 • 100

  Sveučilišni studij

 • 100

  redovni studij: rujan

 • 100

  gdje? Zagreb!

 • 100

  6 semestara / 3 godine

 • 100

  180 ECTS

 • 100

  univ. bacc. art.

O studiju

Nastavni plan i program Studija glume provode eminentni umjetnici Branka Cvitković, Želimir Mesarić, Zlatko Sviben, Zlatko Ožbolt, Žarko Potočnjak, Almira Osmanović, Nataša Antoniazzo, kazališni stručnjaci Đurđa Škavić i Bojan Marotti kao i niz gostujućih predavača.
Nastavni plan i program uključuje trogodišnje obrazovanje kroz kolegije: Gluma, Scenski govor, Scenski pokret, Igra u žanru, Glazbeni izraz, Dramaturgija, Povijest drame i kazališta, Književnost, Hrvatski jezik, Fonetika, Psihofizička priprema glumca i Sociologija kulture.

Riječ dekanice Fakulteta za film i scenske umjetnosti:

“Za mene biti glumac znači, biti dobrovoljni polaznik jedne škole koja se zove kazalište čiji sam oduševljeni polaznik, istraživač i pripadnik i danas. Nadam se da tu školu nikada neću završiti pa i po cijenu da me zbog toga proglase lošim učenikom. Pridružite mi se i pronađimo putem umjetnosti sebe.”

izv.prof.art. Branka Cvitković, dekanica

Školarina za studij glume iznosi 50.000 kuna po godini studija.
Mjesto izvođenja: Zagreb

Nastavni plan i program

Skupni ishodi učenja

IU 1 Procijeniti specifične načine pristupa dramskom tekstu korištenjem dramske terminologije u teoriji i praksi

IU 2 Povezivati i shvaćati dramske tekstove u kulturno-povijesnim okolnostima nastanka te promišljanje njihove suvremene interpretacije

IU 3 Prezentirati temeljna znanja i spoznaje o fonetici te bolje vrednovati funkcioniranje govornih organa i slušne percepcije

IU 4 Procijeniti izgovorene pogreške i potrebe za samostalno ispravljanje

IU 5 Opravdati osnovna teorijska znanja u području glazbene umjetnosti i pristup ovladavanja kazališnom ulogom u glazbenom aspektu

IU 6 Kreativno odgovoriti na impulse partnera na sceni te  tijelom, mimikom, gestom, glasom i govorom ocrtati osnovne karakteristike lika kojeg tumače

IU 7 Prepoznati i analizirati okolnosti te moći konstruktivno i senzibilno odgovoriti na rad drugih te se prilagoditi  tijekom rada na predstavi

IU 8 Procijeniti razne kazališne elemente kao što su tekst, izvođač, prostor, struktura izvedbe, produkcija i sl.

IU 9 Koristiti hrvatske naglasne norme, opisa naglasaka, njihovo prepoznavanje i bilježenje

IU 10 Analizirati i poduprijeti različite književne vrste koje su nastale u Grčkoj te uvidjeti njihove uzajamne odnose

IU 11 Valorizirati djela grčke, rimske i srednjovjekovne književnosti i povezati promjene pojedinoga književnoga razdoblja

IU 12 Ocijeniti  razdoblja dramske književnosti, valorizirati  razvoj kazališta te preispitati raznolikost njegova izgleda i promjene kojima su bili podložni

IU 13 Artikulirati osnovnu upotrebu glasa, te raznovrsnim govornim tehnikama, vještinama i alatima pristupiti oblikovanju svojih prvih kazališnih uloga

IU 14 Demonstrirati osnovne akrobatske elemente i partnerske balanse te vladati osnovnim mimskim tehnikama u formi etide

IU 15  Artikulirati glumačke motive u pokretu i prezentirati kratku kombinaciju akrobatskih elemenata u mimskoj etidi

IU 16 Predvidjeti svoj imaginacijski proces i tijelom adekvatno odgovarati u živom partnerskom odnosu u kontakt improvizaciji

IU 17 Koristiti komunikacijske vještine, razumjeti, ponoviti i točno izgovoriti engleski jezik na sceni i u filmu te procijeniti akcente i dijalekte

IU 18 Vrednovati važnost i funkcije koncepta identiteta  te formulirati stavove po pitanju kulture i multikulturalizma kao odrednica čovjeka i društva

Upisne informacije

Upisne informacije

Pristupnici koji uđu u uži izbor bit će o tome obaviješteni i u skladu s time upućeni u završni eliminacijski krug.
Ispitnu komisiju čine izv.prof.art. Branka Cvitković, red.prof.art. Želimir Mesarić, izv.prof.art. Zlatko Sviben, doc. dr.sc. Bojan Marotti, doc. art. Zlatko Ožbolt, Nataša Antoniazzo, Žarko Potočnjak i asistenti Marija Kolb i Mladen Vujčić.

KANDIDATI ZA PRIJAMNI ISPIT TREBAJU PRIPREMITI:
1. Monolog po izboru iz drame Život je san (Pedro Calderon de la Barca)
2. Monolog iz domaće ili strane književnosti po vlastitom izboru
3. Intimnu priču u trajanju od maksimalno tri minute
4. Dvije pjesme iz domaće ili strane književnosti po vlastitom izboru

Ostali uvjeti upisa:

A) Položena državna matura

Učenici koji u školskoj godini 2021./2022. polože državnu maturu (gimnazija, strukovni ili umjetnički programi) upisuju studij bez obveze pristupanja razredbenom ispitu.

Elementi vrednovanja su*:

 • Ocjene iz srednje škole – 25%
 • Hrvatski jezik – osnovna razina (B) – 25%
 • Matematika – osnovna razina (B) – 25%
 • Strani jezik – osnovna razina (B) – 25%

*Ukupno ostvareni bodovi jednaki su bodovima u sustavu postani student koji su kandidatima vidljivi za prijavljeni studijski program sveučilišta Libertas.

Nakon objave privremenih rang lista, kandidati mogu pristupiti postupku upisa. Prilikom upisa kandidati dolaze s ispisanim bodovima za sveučilište Libertas. (Kalendar državne mature)

Za izračunavanje školarine za stručni studij pritisnite ovdje.

Za izračunavanja školarine za sveučilišni studij pritisnite ovdje.

B) Razredbeni postupak

Elementi vrednovanja na razredbenom ispitu su:

 • provjera općih sposobnosti,
 • motivacijski razgovor.

Na razredbeni ispit potrebno je ponijeti:

 • osobnu iskaznicu ili putovnicu,
 • kemijsku olovku.

SUSTAV OBRAZOVANJA UNUTAR RH

Razredbenom ispitu mogu pristupiti učenici četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih programa obrazovanja koji su svoje obrazovanje završili izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole.

Termini razredbenog ispita nalaze se ovdje.

SUSTAV OBRAZOVANJA IZVAN RH

Kandidati koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske pristupaju razredbenom postupku i time stječu preduvjet za upis na sveučilište Libertas.

Termini razredbenog ispita nalaze se ovdje.

Razredbeni ispiti će se održati po potrebi.

primjer-uplatnice

C) Pravo izravnog upisa temeljem postignutih rezultata na razredbenom postupku na fakultetima, veleučilištima i visokim školama

Pristupnik koji je na drugom visokom učilištu s uspjehom položio pisani test na razredbenom ispitu (tj. postigao najmanje razredbeni prag) ili je po drugoj osnovi ostvario pravo na upis te bio upisan na visoko učilište, ili pak ima status aktivnog studenta, oslobođen je polaganja razredbenog ispita.

Takav pristupnik također je dužan prijaviti se putem web stranice www.libertas.hr, i u rubriku Napomena navesti „Položen prijemni na drugom fakultetu“

O ostvarenom uspjehu na razredbenom ispitu pri drugom visokom učilištu kandidat mora prilikom upisa priložiti odgovarajući pisani dokument – potvrdu o ostvarenom broju bodova ili indeks s drugog visokog učilišta.

D) Kandidati koji su završili srednje obrazovanje, a stariji su od 24 godine

Kandidati koji su stariji od 24 godine studij mogu upisati izravno, temeljem uspjeha postignutog tijekom srednjoškolskog obrazovanja.

Kandidati su obvezni prijaviti se putem web stranice

Elementi vrednovanja su:

 • uspjeh postignut u pojedinim predmetima,
 • opći uspjeh postignut tijekom srednje škole.

Za vrednovanje općeg uspjeha uzima se prosjek iz sva četiri razreda. Studij će se izvoditi ukoliko se upiše najmanje 15 kandidata.

Za izračunavanje školarine za stručni studij pritisnite ovdje.

Za izračunavanja školarine za sveučilišni studij pritisnite ovdje.

Prilikom upisa u Studentskoj referadi potrebno je priložiti:

 • sve svjedodžbe iz srednje škole i svjedodžbu s mature – izvornik ili ovjerene kopije,
 • domovnicu ili drugi odgovarajući dokaz o državljanstvu – izvornik ili ovjerenu kopiju/e-matica,
 • izvod iz matične knjige rođenih – izvornik ili ovjerenu kopiju/ e-matica,
 • dvije fotografije za matičnu knjigu studenata formata 4×3,
 • potvrdu o uplati nepovratne upisne rate u iznosu od 2.500,00 HRK (upisna rata ulazi u cijenu godišnje školarine),
 • preslika osobne iskaznice.

Upisni troškovi u visini od 300,00 kn dospijevaju nakon predaje Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine. Upisni troškovi uključuju sve administrativne troškove upisa poput studentske iskaznice, obrazaca i ostale dokumentacije.

Kontakt

 • Centar za karijere

  Za sve informacije o studijima  i upisima.

  Kontaktirajte Centar za karijere!
 • Referada Zagreb

  Kontakt za studente i predavače.

  Kontaktirajte Referadu Zagreb!

Prijavi se!

97% svih naših diplomiranih studenata je zaposleno!

94% studenata zaposleno

Prema podacima HZZ-a od kraja prosinca 2021. godine od 5609 osoba s Libertasovom diplomom samo 181 je prijavljeno na zavodu za zapošljavanje.

Upišite se!

Na studij se možete upisati i prijelazom s drugog fakulteta ili visokog učilišta. Više o tome, kao i o dodatnim pogodnostima obiteljskog popusta, te stipendiranja saznajte klikom na određenu temu.