Međunarodno poslovanje

Zašto?

 • Trgovina pokreće svijet

  Međunarodni poslovni uspjeh temelji se na suradnji između poslovnih subjekata koji svoje proizvode i usluge nude diljem svijeta s ciljem poboljšavanja života velikog broja ljudi. Imate li ideju što bi vi mogli ponuditi? Dođite i proučite svijet zajedno s nama. Postanite uspješni!

 • Nove prilike za Hrvatsku

  Kažu nam da će izvoz roba i usluga Hrvatsku učiniti bogatom i prosperitetnom zemljom. A znate li što svijetu uistinu treba? Imamo li to? I možemo li to proizvesti? Dođite i saznajte kod nas. Ne ostavljajte neiskorištene prilike za druge!

 • Budite dio uspjeha – danas!

  Na ova i druga pitanja potražite svoje odgovore u društvu ljudi koji teže uspjehu baš kao i vi! Iskoristite prilike koje vam se pružaju ili stvorite potpuno nove koje će vas učiniti sretnim i neovisnim čovjekom. S nama je to lakše!

 • 100

  Sveučilišni studij

 • 100

  redovni studij: rujan

 • 100

  izvanredni studij: rujan

 • 100

  gdje? Zagreb!

 • 100

  6 semestara / 3 godine

 • 100

  180 ECTS

 • 100

  od 2.950,00 €

 • 100

  univ. bacc. oec.

O studiju

Znanja potrebna za vođenje poslovanja na novim, svjetskim tržištima nedostaju na tržištu rada istočne, južne i jugoistočne Europe. Vrlo mali dio ljudi na tržištu rada usmjeren je na područje međunarodnog poslovanja. Preddiplomski studij međunarodnog poslovanja i ekonomije usmjeren je na pružanje znanja i vještina krucijalnih za međunarodno tržište, što zapravo odgovara specifičnim potrebama tvrtki koje se bave međunarodnim poslovanjem i trgovinom. Sam studij je zamišljen kao kombinacija teorijskog razumijevanja potkrijepljenog praktičnim znanjem, tako da se stečeno obrazovanje može primijeniti na razne profesionalne izazove u području međunarodnog poslovanja i trgovine. Nakon završetka studija, student će biti spreman za rad u tvrtkama koje se bave međunarodnim poslovanjem, institucijama koje se bave analizom i savjetovanjem u međunarodnim ekonomskim poslovima, kao i državnim i međunarodnim organizacijama usmjerenim na međunarodnu ekonomiju (pogotovo WTO i EU).

Umjesto da se usredotoči samo na određenu vještinu ili aspekt međunarodnog poslovanja, ovaj studij je jedinstveno organiziran i daje svojim studentima mogućnost za studij međunarodnog poslovanja u zanimljivom, interaktivnom i fleksibilnom okruženju. Glavni fokus ovog studija je pripremiti studente za uspjeh na globalnom tržištu kroz povećanje konkurentnosti njihovih poduzeća i nacionalnih gospodarstava, te im omogućiti prave vještine koje će im pomoći prilikom oblikovanja svoje buduće karijere u međunarodnim organizacijama i privatnom sektoru.

Mjesto izvođenja: Zagreb

Nastavni plan i program

    
Godina 1.
PREDMETPREDAVANJAS+VECTS
Semestar 1. zimski
Pisano izražavanje30306
Uvod u statistiku30306
Politički pojmovi i ideologije30306
Komparativne religije30306
Osnove ekonomije30306
UKUPNO U 1. SEMESTRU15015030
Semestar 2. ljetni
Komunikacijske vještine30306
Povijest diplomacije30306
Uvod u metode društvenih istraživanja30306
Uvod u međunarodne odnose30306
Uvod u povijest civilizacija30306
UKUPNO U 2. SEMESTRU15015030
UKUPNO U 1. GODINI30030060
Godina 2.
ECTSPREDMETPREDAVANJAS+VECTS
Semestar 3. zimski
Računovodstvo30306
Mikroekonomija30306
Marketing30306
Osnove poduzetništva30306
Izborni predmet – stručni ili opći30306
UKUPNO U 3. SEMESTRU15015030
Semestar 4. ljetni
Makroekonomija30306
Financije30306
Monetarna ekonomija30306
Javne
financije
30306
Izborni predmet – stručni ili opći30306
UKUPNO U 4. SEMESTRU15015030
UKUPNO U 2. GODINI30030060
Godina 3.
PREDMETPREDAVANJAS+VECTS
Semestar 5. zimski
Međunarodno poslovanje30306
Međunarodna ekonomija30306
Poslovno pravo30306
Izborni predmet – stručni ili opći30306
Samostalan istraživački rad30306
UKUPNO U 5. SEMESTRU15015030
Semestar 6. ljetni
Međunarodne financije30306
Ekonometrija30306
Izborni predmet – stručni ili opći30306
Izborni predmet – stručni ili opći30306
Završni rad-606
UKUPNO U 6. SEMESTRU12018030
UKUPNO U 3. GODINI27033060
Stručni izborni predmeti:
PREDMETPREDAVANJAS+VECTS
Opći izborni predmeti
PREDMETPREDAVANJAS+VECTS
Uvod u psihologiju30306
Socijalna psihologija30306
Povijest umjetnosti30306
Engleski I30306
Engleski II30306
Njemački I30306
Njemački II30306
Francuski I30306
Francuski II30306
Stručni izborni predmeti
Upravljanje projektima30306
Ekonomska politika30306
Ekonomija rada30306
Ekonomija razvoja30306
Ekonomija Europske unije30306
Strateško upravljanje30306
Međunarodne organizacije30306

Skupni ishodi učenja

IU 1 koncizno i argumentirano izložiti stavove, spoznaje, ideje, probleme i rješenja

IU 2 procijeniti analize gospodarskog poslovanja

IU 3 preporučiti i vrednovati pisane forme u poslovanju i akademskom radu

IU 4 predvidjeti i ocijeniti modele deskriptivne i inferencijalne statistike

IU 5 preispitati tekuća politička pitanja i valorizirati religijski kontekst

IU 6 primijeniti načela pisane i usmene poslovne komunikacije u različitim poslovnim situacijama

IU 7 rangirati povijesni kontinuitet civilizacija i ključne aspekte diplomacije

IU 8 ocjenjivati i interpretirati financijske izvještaje i mikroekonomske instrumente

IU 9 valorizirati konkurentnost i rangirati cjenovnu strukturu proizvoda i usluga na tržištu

IU 10 preispitati makroekonomsko okruženje s monetarnim i fiskalnim uvjetima

IU 11 ocijeniti strukturiranje obveza i imovine poduzeća te investicijske projekte

IU 12 prosuđivati interakciju domaćih i međunarodnih tržišta kapitala

IU 13 procijeniti i rangirati porezne uvjete u međunarodnom konkurentskom okruženju

IU 14 preporučiti standarde i instrumente plaćanja u međunarodnom i domaćem prometu roba

IU 15 kritički prosuđivati pravni položaj poslovnih subjekata

IU 16 valorizirati endogene i egzogene varijable u ekonometrijskim panelima

IU 17 predložiti područja i modele istraživanja u međunarodnom poslovanju

Upisne informacije

Upisne informacije

A) Položena državna matura

Učenici koji u školskoj godini 2023./2024. polože državnu maturu (gimnazija, strukovni ili umjetnički programi) upisuju studij bez obveze pristupanja razredbenom ispitu.

Elementi vrednovanja su*:

 • Ocjene iz srednje škole – 25%
 • Hrvatski jezik – osnovna razina (B) – 25%
 • Matematika – osnovna razina (B) – 25%
 • Strani jezik – osnovna razina (B) – 25%

*Ukupno ostvareni bodovi jednaki su bodovima u sustavu postani student koji su kandidatima vidljivi za prijavljeni studijski program sveučilišta Libertas.

Nakon objave privremenih rang lista, kandidati mogu pristupiti postupku upisa. Prilikom upisa kandidati dolaze s ispisanim bodovima za sveučilište Libertas. (Kalendar državne mature)

Za izračunavanje školarine za stručni studij pritisnite ovdje.

Za izračunavanja školarine za sveučilišni studij pritisnite ovdje.

B) Razredbeni postupak

Elementi vrednovanja na razredbenom ispitu su:

 • provjera općih sposobnosti,
 • motivacijski razgovor.

Na razredbeni ispit potrebno je ponijeti:

 • osobnu iskaznicu ili putovnicu,
 • kemijsku olovku.

SUSTAV OBRAZOVANJA IZVAN RH

Kandidati koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske pristupaju razredbenom postupku i time stječu preduvjet za upis na sveučilište Libertas.

Termini razredbenog ispita nalaze se ovdje.

Razredbeni ispiti će se održati po potrebi.
C) Pravo izravnog upisa studijskog programa temeljem ostvarenog prava na upis na drugim fakultetima ili veleučilištima

Pristupnik koji je na drugom visokom učilištu ostvario pravo na upis te bio upisan na visoko učilište, ili pak ima status aktivnog studenta, oslobođen je polaganja razredbenog ispita.

Takav pristupnik također je dužan prijaviti se putem web stranice www.libertas.hr

O ostvarenom uspjehu na razredbenom ispitu pri drugom visokom učilištu kandidat mora prilikom upisa priložiti odgovarajući pisani dokument – potvrdu o ostvarenom broju bodova ili indeks s drugog visokog učilišta.

D) Kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. godine

Kandidati koji su  prije 2010. godine završili odgovarajući program srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine u Republici Hrvatskoj mogu izravno upisati studij temeljem uspjeha postignutog tijekom srednjoškolskog obrazovanja.

Kandidati su obvezni prijaviti se putem web stranice.

Elementi vrednovanja su:

 • uspjeh postignut u pojedinim predmetima,
 • opći uspjeh postignut tijekom srednje škole.

Za vrednovanje općeg uspjeha uzima se prosjek iz sva četiri razreda.

Za izračunavanje školarine za stručni studij pritisnite ovdje.

Za izračunavanja školarine za sveučilišni studij pritisnite ovdje.

Prilikom upisa u Studentskoj referadi potrebno je priložiti:

 • sve svjedodžbe iz srednje škole i svjedodžbu s mature – izvornik ili ovjerene kopije,
 • domovnicu ili drugi odgovarajući dokaz o državljanstvu – izvornik ili ovjerenu kopiju/e-matica,
 • izvod iz matične knjige rođenih – izvornik ili ovjerenu kopiju/ e-matica,
 • dvije fotografije za matičnu knjigu studenata formata 4×3,
 • potvrdu o uplati nepovratne upisne rate u iznosu od 330,00 EUR  (upisna rata ulazi u cijenu godišnje školarine),
 • preslika osobne iskaznice.

Upisni troškovi u visini od 40,00 EUR dospijevaju nakon predaje Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine. Upisni troškovi uključuju sve administrativne troškove upisa poput studentske iskaznice, obrazaca i ostale dokumentacije.

Primjer uplatnice:

Kontakt

 • Centar za karijere

  Za sve informacije o studijima  i upisima.

  Kontaktirajte Centar za karijere!
 • Referada Zagreb

  Kontakt za studente i predavače.

  Kontaktirajte Referadu Zagreb!

Prijavi se!

97% svih naših diplomiranih studenata je zaposleno!

94% studenata zaposleno

Prema podacima HZZ-a od kraja prosinca 2023. godine od 6.868 osoba s Libertasovom diplomom samo 217 je prijavljeno na zavodu za zapošljavanje.

 • Započni svoju karijeru:

  • u domaćim i inozemnim tvrtkama koje se bave međunarodnom trgovinom i financijama
  • u domaćim i inozemnim ustanovama koje se bave analizom i savjetovanjem u međunarodnim ekonomskim odnosima
  • u tijelima državne uprave koja se bave međunarodnim ekonomskim odnosima
  • u unutarnjoj i međunarodnoj trgovini na pitanju planiranja i operativnog rukovođenja
  • u gospodarskim komorama
  • u turističkim zajednicama u Hrvatskoj i inozemstvu
  • u gospodarskoj diplomaciji
  • u odjelima ministarstava koji se bave međunarodnim poslovanjem
  • u međunarodnim ekonomskim, trgovinskim i financijskim organizacijama
Upišite se!

Na studij se možete upisati i prijelazom s drugog fakulteta ili visokog učilišta. Više o tome, kao i o dodatnim pogodnostima obiteljskog popusta, te stipendiranja saznajte klikom na određenu temu.