Međunarodni odnosi (diplomacija)

Zašto?

 • Suradnja vs. Sukob

  Iako svi kažu da žele živjeti u svijetu mira i oblija gdje svi imaju priliku razvijanja vlastitih potencijala do maksimuma, svaki dan smo svjedoci sukoba i nerazumijevanja među ljudima. Može li se to promijeniti? To je moguće s pravim vještinama i znanjima. Dođi i saznaj kako!

 • Gospodarsko-socijalni razvoj

  Razumijevanje među ljudima i nacijama izravni je put do stvaranja uspješnih zajednica koji napreduju u gospodarskom i socijalnom smislu. Je li to uopće ostvarivo i kako se postiže, pitanja su na koje tražimo odgovore. Ako se prepoznaješ u njima, dođi i budi dio tima!

 • Budite dio uspjeha – danas!

  Na ova i druga pitanja potražite svoje odgovore u društvu ljudi koji teže uspjehu baš kao i vi! Iskoristite prilike koje vam se pružaju ili stvorite potpuno nove koje će vas učiniti sretnim i neovisnim čovjekom. S nama je to lakše!

 • 100

  Sveučilišni studij

 • 100

  redovni studij: rujan

 • 100

  izvanredni studij: rujan

 • 100

  gdje? Zagreb, Dubrovnik!

 • 100

  6 semestara / 3 godine

 • 100

  180 ECTS

 • 100

  od 2.950,00 €

 • 100

  univ. bacc. rel. int.

O studiju

Suvremeni svijet karakteriziraju istovremeno proces globalizacije i integracije. Ti procesi prožimaju gotova sva polja ljudske aktivnosti. Pitanja koja rješavaju kreatori vanjske politike na najvišim razinama sve više utječu na život običnih građana. Države više nisu sposobne samostalno rješavati određena pitanja poput međunarodnog terorizma ili klimatskih promjena. Ta novonastala situacija potiče rast zanimanja za međunarodne odnose i u isto vrijeme stvara potrebu za stručnjacima koji ne samo da razumiju takva pitanja, nego i uspješno nalaze rješenja i odgovore na izazove današnjice.

Cilj fakulteta je obrazovati studente iz Hrvatske i svijeta u nekoliko akademskih disciplina vezanih za Međunarodne odnose i diplomaciju. Svjesni potrebe za razmjenom iskustava znanja i metoda Libertas je ostvario suradnju s nekim od najprestižnijih svjetskih sveučilišta koja se bave istim disciplinama. Program je usklađen sa sličnim akademskim programima na drugim međunarodnim sveučilištima.

Po završetku studija stječe se 180 ECTS bodova koji omogućavaju direktan prijenos bodova i nastavak školovanja na diplomskim programima Libertasa, Hrvatske i Europe, ali i ostatka svijeta. Naši bivši studenti studiraju diplomaciju na MA razini u Kini, Rusiji, Americi, Beču, ali i Hrvatskoj. Studenti imaju mogućnost prilagoditi svoj studij osobnim interesima u polju međunarodnih odnosa, što im već od samoga početka otvara mogućnost individualizacije i intenzivnijeg rada na nekim specifičnim područjima unutar polja diplomacije i međunarodnih odnosa.

Mjesto izvođenja: Zagreb (na hrvatskom), Dubrovnik (na engleskom)

Nastavni plan i program

    
Godina 1.
PREDMETPREDAVANJAS+VECTS
Semestar 1. zimski
Pisano izražavanje30306
Uvod u statistiku30306
Politički pojmovi i ideologije30306
Komparativne religije30306
Osnove ekonomije30306
UKUPNO U 1. SEMESTRU15015030
Semestar 2. ljetni
Komunikacijske vještine30306
Povijest diplomacije30306
Uvod u metode društvenih istraživanja30306
Uvod u međunarodne odnose30306
Uvod u povijest civilizacija30306
UKUPNO U 2. SEMESTRU15015030
UKUPNO U 1. GODINI30030060
Godina 2.
ECTSPREDMETPREDAVANJAS+VECTS
Semestar 3. zimski
Svjetska politička povijest30306
Teorije međunarodnih odnosa30306
Uvod u teoriju prava30306
Izborni predmet – stručni30306
Izborni predmet – stručni30306
UKUPNO U 3. SEMESTRU15015030
Semestar 4. ljetni
Komparativni politički sustavi30306
Problemi suvremenog svijeta30306
Međunarodne organizacije30306
Izborni predmet – stručni30306
Izborni predmet – opći30306
UKUPNO U 4. SEMESTRU15015030
UKUPNO U 2. GODINI30030060
Godina 3.
PREDMETPREDAVANJAS+VECTS
Semestar 5. zimski
Geopolitika30306
Europska unija30306
Izborni predmet – stručni30306
Izborni predmet – opći30306
Samostalan istraživački rad30306
UKUPNO U 5. SEMESTRU15015030
Semestar 6. ljetni
Diplomacija30306
Etika međunarodnih odnosa30306
Izborni predmet – stručni30306
Izborni predmet – opći30306
Završni rad-606
UKUPNO U 6. SEMESTRU12018030
UKUPNO U 3. GODINI27033060
Stručni izborni predmeti:
PREDMETPREDAVANJAS+VECTS
Regionalne komparativne studije30306
Međunarodni konflikti, sigurnost i mir30306
Ekonomija razvoja30306
Filozofija politike30306
Mikroekonomija30306
Makroekonomija30306
Međunarodna ekonomija30306
Međunarodno poslovanje30306
Suvremeni problemi bliskog Istoka30306
Hrvatska politička i diplomatska povijest30306
Vanjska politika SAD-a30306
Tehnike i vještine diplomacije30306
Multilateralna diplomacija30306
Teorija i praksa pregovaranja30306
NATO i ostale sigurnosne organizacije30306
Međunarodna politika i međunarodni odnosi30306
Uspon i pad bivše Jugoslavije30306
Opći izborni predmeti
PREDMETPREDAVANJAS+VECTS
Retorika30306
Engleski I30306
Engleski II30306
Njemački I30306
Njemački II30306
Francuski I30306
Francuski II30306

Skupni ishodi učenja

IU 1 koncizno i argumentirano izložiti stavove, spoznaje, ideje, probleme i rješenja

IU 2 procijeniti analize ekonomskih  problema

IU 3 preporučiti i vrednovati pisane forme u poslovanju i akademskom radu i diplomaciji

IU 4 predvidjeti i ocijeniti modele deskriptivne i inferencijalne statistike

IU 5 preispitati tekuća politička pitanja i valorizirati religijski kontekst

IU 6 primijeniti načela pisane i usmene akademske i diplomatske komunikacije u njima respektivnim situacijama

IU 7 rangirati povijesni kontinuitet civilizacija i ključne aspekte diplomacije

IU 8 kritički prosuđivati tekuće probleme u međunarodnim političkim odnosima u okvirima teorija međunarodnih odnosa

IU 9  rangirati aktere međunarodnih političkih odnosa u međunarodnim političkim odnosima u okvirima komparativnih političkih i pravnih sustava suverenih država međunarodnih organizacija

IU 10 preispitati međunarodne političke odnose s obzirom na njihovu geopolitičku dimenziju

IU 11 valorizirati postupke aktera u međunarodnim odnosa s obzirom na normativne okvire etike I političke filozofije

IU 12 identificirati motive, uzroke i posljedice događaja u povijesti diplomacije i svjetskoj političkoj povijesti

IU 13 kritički prosuđivati povijesni tijek događaja u suvremenoj povijesti regije (Jugoistočne Europe i prostora bivše Jugoslavije)

IU 14 zaključivati o tekućim problemima u međunarodnim političkim odnosima s obzirom na kulturno-civilizacijski i religijski kontekst povijesnog razvoja suvremenih država

IU 15 identificirati motive, uzroke i posljedice stvaranja velikih međunarodnih političkih , ekonomskih i sigurnosnih organizacija

IU 16 procijeniti utjecaj aktera u postojećim međunarodnim  institucijama i režimima

IU 17 zaključivati o uzrocima diplomatskog djelovanja država s obzirom na njihovu pripadnost i sudjelovanje u različitim međunarodnim organizacijama, institucijama i režimima

Upisne informacije

Upisne informacije

A) Položena državna matura

Učenici koji u školskoj godini 2023./2024. polože državnu maturu (gimnazija, strukovni ili umjetnički programi) upisuju studij bez obveze pristupanja razredbenom ispitu.

Elementi vrednovanja su*:

 • Ocjene iz srednje škole – 25%
 • Hrvatski jezik  – 25%
 • Matematika – osnovna razina (B) – 25%
 • Strani jezik – osnovna razina (B) – 25%

*Ukupno ostvareni bodovi jednaki su bodovima u sustavu postani student koji su kandidatima vidljivi za prijavljeni studijski program sveučilišta Libertas.

Nakon objave privremenih rang lista, kandidati mogu pristupiti postupku upisa. Prilikom upisa kandidati dolaze s ispisanim bodovima za sveučilište Libertas. (Kalendar državne mature)

Za izračunavanje školarine za stručni studij pritisnite ovdje.

Za izračunavanje školarine za sveučilišni studij pritisnite ovdje.

B) Razredbeni postupak

Elementi vrednovanja na razredbenom ispitu su:

 • provjera općih sposobnosti,
 • motivacijski razgovor.

Na razredbeni ispit potrebno je ponijeti:

 • osobnu iskaznicu ili putovnicu,
 • kemijsku olovku.

SUSTAV OBRAZOVANJA IZVAN RH

Kandidati koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske pristupaju razredbenom postupku i time stječu preduvjet za upis na sveučilište Libertas.

Termini razredbenog ispita nalaze se ovdje.

Razredbeni ispiti će se održati po potrebi.

C) Pravo izravnog upisa studijskog programa temeljem ostvarenog prava na upis na drugim fakultetima ili veleučilištima

Pristupnik koji je na drugom visokom učilištu ostvario pravo na upis te bio upisan na visoko učilište, ili pak ima status aktivnog studenta, oslobođen je polaganja razredbenog ispita.

Takav pristupnik također je dužan prijaviti se putem web stranice www.libertas.hr

O ostvarenom uspjehu na razredbenom ispitu pri drugom visokom učilištu kandidat mora prilikom upisa priložiti odgovarajući pisani dokument – potvrdu o ostvarenom broju bodova ili indeks s drugog visokog učilišta.

D) Kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. godine

Kandidati koji su  prije 2010. godine završili odgovarajući program srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine u Republici Hrvatskoj mogu izravno upisati studij temeljem uspjeha postignutog tijekom srednjoškolskog obrazovanja.

Kandidati su obvezni prijaviti se putem web stranice.

Elementi vrednovanja su:

 • uspjeh postignut u pojedinim predmetima,
 • opći uspjeh postignut tijekom srednje škole.

Za vrednovanje općeg uspjeha uzima se prosjek iz sva četiri razreda.

Za izračunavanje školarine za stručni studij pritisnite ovdje.

Za izračunavanje školarine za sveučilišni studij pritisnite ovdje.

Prilikom upisa u Studentskoj referadi potrebno je priložiti:

 • sve svjedodžbe iz srednje škole i svjedodžbu s mature – izvornik ili ovjerene kopije,
 • domovnicu ili drugi odgovarajući dokaz o državljanstvu – izvornik ili ovjerenu kopiju/e-matica,
 • izvod iz matične knjige rođenih – izvornik ili ovjerenu kopiju/ e-matica,
 • dvije fotografije za matičnu knjigu studenata formata 4×3,
 • potvrdu o uplati nepovratne upisne rate u iznosu od 330,00 EUR  (upisna rata ulazi u cijenu godišnje školarine),
 • preslika osobne iskaznice.

Upisni troškovi u visini od 40,00 EUR dospijevaju nakon predaje Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine. Upisni troškovi uključuju sve administrativne troškove upisa poput studentske iskaznice, obrazaca i ostale dokumentacije.

Primjer uplatnice:

Kontakt

 • Centar za karijere

  Za sve informacije o studijima  i upisima.

  Kontaktirajte Centar za karijere!
 • Referada Zagreb

  Kontakt za studente i predavače.

  Kontaktirajte Referadu Zagreb!

  Referada Dubrovnik

  Za sve informacije o studiju i upisima u Dubrovniku.

  Kontaktirajte Referadu Dubrovnik!
Prijavi se!

97% svih naših diplomiranih studenata je zaposleno!

94% studenata zaposleno

Prema podacima HZZ-a od kraja prosinca 2023. godine od 6.868 osoba s Libertasovom diplomom samo 217 je prijavljeno na zavodu za zapošljavanje.

 • Započnite svoju karijeru:

  • u ministarstvima vanjskih poslova
  • u međunarodnim odjelima raznih ministarstava
  • u međunarodnim organizacijama poput UN, EU, OSCE…
  • u multinacionalnim organizacijama
  • u međunarodnim medijima
  • u izvoznim organizacijama
  • u diplomatskoj službi (ekonomska, kulturna, politička diplomacija)
  • u međunarodnim NGO organizacijama

  *manje složeni poslovi

Upišite se!

Na studij se možete upisati i prijelazom s drugog fakulteta ili visokog učilišta. Više o tome, kao i o dodatnim pogodnostima obiteljskog popusta, te stipendiranja saznajte klikom na određenu temu.