Turistički i hotelski menadžment

Zašto?

 • Najbrže rastući sektor u RH

  Uslužni sektor je najbrže rastući sektor u Hrvatskoj.  Zadar je najbolja europska destinacija 2016.! Zagreb ima najbolji adventski sajam u Europi! Ti možeš svoje mjesto u kojem živiš učiniti sljedećom top destinacijom! Studiraj turizam i otkrij kako.

 • Voliš putovati?

  Statistike pokazuju da zapravo jako malo ljudi voli posao koji radi. Turizam je ne samo posao nego i strast koja te vodi u nove krajeve ali i nove ljude dovodi u tvoj kraj. Rad u turizmu je putovanje koje ti uvijek otkriva nove pejzaže!

   

 • To je dobar posao

  Upoznaješ nove ljude, otkrivaš nove zemlje, usvajaš nove običaje, realiziraš planove koji su bili samo projekcija na tvom računalu – sve to u sektorukoji ima stalan trend rasta. Ako to nije dobar posao… (ne znamo što jest).

 • 100

  Stručni studij

 • 100

  redovni studij: rujan

 • 100

  izvanredni studij: veljača/rujan

 • 100

  gdje? Zagreb!

 • 100

  6 semestara / 3 godine

 • 100

  180 ECTS

 • 100

  od 2.550,00 €

 • 100

  bacc. oec.

O studiju

Preddiplomski stručni studij Turistički i hotelski menadžment moderan je i atraktivan program, namijenjen svima koji turizam i hotelijerstvo prepoznaju kao rastuću i probitačnu granu hrvatskog gospodarstva. Jedna od glavnih prednosti programa je orijentacija kolegija na praktične sadržaje čemu doprinose nastavnici, poznati hrvatski stručnjaci i gospodarstvenici. Svi predavači predaju predmete koji se temelje na onim poslovima koje ti predavači obavljaju u praksi (i na kojima su do sada postigli zavidne uspjehe). Predmete teorijskog sadržaja predaju nekolicina vrlo iskusnih predavača, većina su redoviti profesori u trajnom zvanju.

Kako bi osigurali još višu kvalitetu preddiplomskog stručnog studija Turistički i hotelski menadžment izmijenjen je i dopunjen studijski program.

Promjene se odnose na:

 • uvođenje novih predmeta
 • uvođenje stručne prakse 1 i 2
 • uvođenje 3 modula (smjera) kao izbor treće godine studija (Turizam, Hotelijerstvo i Restoraterstvo i gastronomija

Novi program nastao je na iskustvu IPA projekta „Usvajanje principa Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) u sustavu visokog obrazovanja u sektoru turizma“ kojim su, između ostalog, razrađene standardne kvalifikacije stručnih prvostupnika u visokom obrazovanju u turizmu i razvijena i standardizirana turistička zanimanja. Rezultat toga je da se u program studija uvodi 3 modula (smjera) kao izbor treće godine studija: Turizam, Hotelijerstvo i Restoraterstvo i gastronomija. Izborom između ovih modula student može usmjeriti svoje obrazovanje na polje od njegovog osobnog interesa i dublje ući u tematiku i specifičnost pojedinog modula.

Novi program ima i više stručne prakse koja sada ukupno nosi 6 ECTS bodova (do sada 1) i provodi se na drugoj i trećoj godini studija. Na drugoj godini praksa je standardnog tipa dok je na trećoj specijalizirana, ovisno o modulu koji student pohađa. Time se student ne specijalizira samo na teoretskoj nego i praktičnoj osnovi i priprema za rad u  odabranom polju. Dosadašnja praksa odvijala se u mnogim turističkim subjektima s kojima Sveučilište Libertas ima razvijenu suradnju, turističkim agencijama, hotelima itd. a od sada će, uz navedeno, praksu moći obavljati i u novom hotelu Le Premier u vlasništvu Libertasa. Time studenti dobivaju vlastito mjesto gdje će moći prolaziti sve faze hotelskog posla, od marketinga do menadžmenta, i osjetiti kako izgleda pravi posao u hotelijerstvu.

Predavanja su konstruirana tako da potiču studente da uče i misle kreativno. Studenti rade samostalno i u grupama, te provode istraživanja i rezultate javno prezentiraju, usmenim i pisanim putem. Studente se potiče da preuzmu aktivnu ulogu u vlastitom obrazovanju te uz stručno obrazovanje kroz studij razvijaju vještine i sposobnosti nužne za moderno poslovanje na europskom i svjetskom turističkom tržištu.

Mjesto izvođenja: Zagreb

Nastavni plan i program

    
Godina 1.
PREDMETPREDAVANJAS+VECTS
Semestar 1. zimski
Osnove poslovne ekonomije30307
Gospodarska matematika30307
Pravo u turizmu30306
Turistička geografija30306
Engleski jezik turizma 130302
Njemački jezik turizma 130302
UKUPNO U 1. SEMESTRU18018030
Semestar 2. ljetni
Računovodstvo u turizmu30307
Upravljanje ljudskim
resursima
30307
Uredski informatički alati30306
Sociokulturološki aspekti
turizma
30306
Engleski jezik turizma 130302
Njemački jezik turizma 130302
UKUPNO U 2. SEMESTRU18018030
UKUPNO U 1. GODINI36036060
Godina 2.
PREDMETPREDAVANJAS+VECTS
Semestar 3. zimski
Upravljanje kvalitetom30306
Ekonomika turizma30306
Turizam i promet30306
Animacija u turizmu30305
Engleski jezik turizma 230302
Njemački jezik turizma 2 30302
UKUPNO U 3. SEMESTRU18018027
Semestar 4. ljetni
Razvoj i upravljanje projektima 30306
Upravljanje financijama i investicijsko planiranje 30306
Turizam posebnih interesa 30306
Digitalni marketing 30305
Engleski jezik turizma 2 30302
Njemački jezik turizma 2 30302
Stručna praksa 1--6
UKUPNO U 4. SEMESTRU18018033
UKUPNO U 2. GODINI36036060
Stručna praksa 1: Sustavi turizma / Upoznavanje hotelskog sustava / Upoznavanje sustava
turističkih zajednica / Sustav upravljanja hotelom (6 ECTS/180 sati)
Godina 3. - MODUL A (Turizam)
PREDMETPREDAVANJA S+VECTS
Semestar 5. zimski
Poslovna informatička rješenja
u turizmu i hotelijerstvu
30306
Promocija u turizmu 30306
Zaštita i sigurnost u turizmu 30305
Poslovanje turističkih agencija 30305
Engleski u turističkom
menadžmentu
30302
Njemački u turističkom
menadžmentu
30302
Stručna praksa 2--6
UKUPNO U 5. SEMESTRU18018032
Stručna praksa 2: Modul A – Turističke agencije / Modul B – Recepcija i domaćinstvo / Modul
C – Hrana i piće (6 ECTS/180 sati)
Semestar 6. ljetni
Upravljanje turističkom
destinacijom
30305
Upravljanje turističkim
događanjima
30304
Izborni predmet I30154
Izborni predmet II30154
Engleski u turističkom
menadžmentu
30302
Njemački u turističkom
menadžmentu
30302
Završni rad --7
UKUPNO U 6. SEMESTRU18015028
UKUPNO U 3. GODINI36033060
Izborni predmet I: Poduzetništvo u turizmu; Poslovna kultura i komuniciranje; Strani jezik 3-
francuski
Izborni predmet II: Suvremeni trendovi u turizmu; Ekologija u turizmu; Strani jezik 3-francuski
Godina 3. - MODUL B (Hotelijerstvo)
PREDMETPREDAVANJA S+VECTS
Semestar 5. zimski
Poslovna informatička rješenja
u turizmu i hotelijerstvu
30306
Upravljanje hotelom i
kontroling
30306
Zaštita i sigurnost u turizmu30305
Upravljanje kampovima30305
Engleski u hotelskom
menadžmentu
30302
Njemački u hotelskom
menadžmentu
30302
Stručna praksa 2--6
UKUPNO U 5. SEMESTRU18018032
Stručna praksa 2: Modul A – Turističke agencije / Modul B – Recepcija i domaćinstvo / Modul
C – Hrana i piće (6 ECTS/180 sati)
Semestar 6. ljetni
Hotelski marketing i prodaja30305
Poslovni procesi odjela
smještaja
30304
Izborni predmet I30154
Izborni predmet II30154
Engleski u hotelskom
menadžmentu
30302
Njemački u hotelskom
menadžmentu
30302
Završni rad7
UKUPNO U 6. SEMESTRU18015028
UKUPNO U 3. GODINI36033060
Izborni predmet I: Promocija u turizmu; Poslovna kultura i komuniciranje; Strani jezik 3-francuski
Izborni predmet II: Menadžment restoraterstva i catering; Društveno odgovorno poslovanje; Strani jezik
3-francuski
Godina 3. - MODUL C (Restoraterstvo i gastronomija)
PREDMETPREDAVANJAS+VECTS
Semestar 5. zimski
Menadžment restoraterstva i
catering
30306
Hrana i piće30303
Banket menadžment30305
Menadžment barova i kasina30305
Engleski u restoraterskom
menadžmentu
30302
Njemački u restoraterskom
menadžmentu
30302
Stručna praksa 2--6
UKUPNO U 5. SEMESTRU18018032
Stručna praksa 2: Modul A – Turističke agencije / Modul B – Recepcija i domaćinstvo / Modul
C – Hrana i piće (6 ECTS/180 sati)
Semestar 6. ljetni
Osnove gastronomije30305
Planiranje i upravljanje
gastronomijom
30304
Izborni predmet I30154
Izborni predmet II30154
Engleski jezik u
restoraterskom menadžmentu
30302
Njemački u restoraterskom
menadžmentu
30302
Završni rad--7
UKUPNO U 6. SEMESTRU18015028
UKUPNO U 3. GODINI36033060
Izborni predmet I: Somelijerstvo; Poslovna kultura i komuniciranje; Strani jezik 3-francuski
Izborni predmet II: Nacionalne gastronomije; Poslovna kultura i komuniciranje; Strani jezik 3-francuski

Skupni ishodi učenja

Modul A

IU 1 koncizno i argumentirano izložiti stavove, spoznaje, ideje, probleme i rješenja

IU 2 valorizirati makroekonomske pokazatelje i njihove implikacije na gospodarstvo

IU 3 povezati matematičke funkcije i modele u svrhu poslovanja

IU 4 procijeniti pravni položaj i mogućnosti pravne zaštite u poslovanju

IU 5 kritički prosuditi komparativne prednosti geografskog položaja

IU 6 osmisliti i razviti specijalizirani vokabular i jezične funkcije primjerene turističkom poslovanju

IU 7 ocijeniti financijsko izvještavanje, računovodstvo i računovodstvene pokazatelje

IU 8 preporučiti sustav menadžmenta ljudskih potencijala primjeren turističkoj djelatnosti

IU 9 preporučiti optimalne sustave informacijsko komunikacijske tehnologije

IU 10 analizirati socijalne i kulturne elemente turističke ponude i potražnje

IU 11 povezati upravljanje kvalitetom s ekonomikom turizma u ukupnom gospodarstvu

IU 12 predvidjeti kalkulaciju i formirati tarife prijevoza prema korisnicima turističkih i prometnih usluga

IU 13 predložiti inovativne oblike animacijskog programa prema postojećim i budućim projektima

IU 14 osmisliti modele financiranja investicijskih projekata u turizmu

IU 15 razviti poslovne koncepte primjerene aktualnostima posebnih interesa u turizmu

IU 16 povezati informacijske tehnologije s marketinškom komunikacijom turističkog poduzeća

IU 17 ocijeniti razinu zaštite i sigurnosti turističke destinacije i događaja

IU 18 integrirati operativnu aktivnost turističke agencije, destinacijskog menadžmenta i turističkih događaja

Modul B

IU 1 koncizno i argumentirano izložiti stavove, spoznaje, ideje, probleme i rješenja

IU 2 valorizirati makroekonomske pokazatelje i njihove implikacije na gospodarstvo

IU 3 povezati matematičke funkcije i modele u svrhu poslovanja

IU 4 procijeniti pravni položaj i mogućnosti pravne zaštite u poslovanju

IU 5 kritički prosuditi komparativne prednosti geografskog položaja

IU 6 osmisliti i razviti specijalizirani vokabular i jezične funkcije primjerene turističkom poslovanju

IU 7 ocijeniti financijsko izvještavanje, računovodstvo i računovodstvene pokazatelje

IU 8 preporučiti sustav menadžmenta ljudskih potencijala primjeren turističkoj djelatnosti

IU 9 preporučiti optimalne sustave informacijsko komunikacijske tehnologije

IU 10 analizirati socijalne i kulturne elemente turističke ponude i potražnje

IU 11 povezati upravljanje kvalitetom s ekonomikom turizma u ukupnom gospodarstvu

IU 12 predvidjeti kalkulaciju i formirati tarife prijevoza prema korisnicima turističkih i prometnih usluga

IU 13 predložiti inovativne oblike animacijskog programa prema postojećim i budućim projektima

IU 14 osmisliti modele financiranja investicijskih projekata u turizmu

IU 15 razviti poslovne koncepte primjerene aktualnostima posebnih interesa u turizmu

IU 16 vrednovati organizacijske modele hotelskog poduzeća i operativne procedure sustava podrške

IU 17 povezati programsku podršku s zaštitom korisnika hotelskih usluga

IU 18 razviti upravljanje kampovima i standarde kamping usluge kao dijela smještaja

IU 19 povezati hotelski marketing i komunikaciju s društveno odgovornim poslovanjem

Modul C

IU 1 koncizno i argumentirano izložiti stavove, spoznaje, ideje, probleme i rješenja

IU 2 valorizirati makroekonomske pokazatelje i njihove implikacije na gospodarstvo

IU 3 povezati matematičke funkcije i modele u svrhu poslovanja

IU 4 procijeniti pravni položaj i mogućnosti pravne zaštite u poslovanju

IU 5 kritički prosuditi komparativne prednosti geografskog položaja

IU 6 osmisliti i razviti specijalizirani vokabular i jezične funkcije primjerene turističkom poslovanju

IU 7 ocijeniti financijsko izvještavanje, računovodstvo i računovodstvene pokazatelje

IU 8 preporučiti sustav menadžmenta ljudskih potencijala primjeren turističkoj djelatnosti

IU 9 preporučiti optimalne sustave informacijsko komunikacijske tehnologije

IU 10 analizirati socijalne i kulturne elemente turističke ponude i potražnje

IU 11 povezati upravljanje kvalitetom s ekonomikom turizma u ukupnom gospodarstvu

IU 12 predvidjeti kalkulaciju i formirati tarife prijevoza prema korisnicima turističkih i prometnih usluga

IU 13 predložiti inovativne oblike animacijskog programa prema postojećim i budućim projektima

IU 14 osmisliti modele financiranja investicijskih projekata u turizmu

IU 15 razviti poslovne koncepte primjerene aktualnostima posebnih interesa u turizmu

IU 16 ocijeniti adekvatnost dobavljača i sastava namirnica

IU 17 valorizirati specifičnosti upravljanja restoraterstva, cateringa i banket menadžmenta

IU 18 integrirati gastronomske planove s navikama, očekivanjima i kulturnim nasljeđem gostiju

Upisne informacije

Upisne informacije

A) Položena državna matura

Učenici koji u školskoj godini 2023./2024. polože državnu maturu (gimnazija, strukovni ili umjetnički programi) upisuju studij bez obveze pristupanja razredbenom ispitu.

Elementi vrednovanja su*:

 • Ocjene iz srednje škole – 25%
 • Hrvatski jezik – osnovna razina (B) – 25%
 • Matematika – osnovna razina (B) – 25%
 • Strani jezik – osnovna razina (B) – 25%

*Ukupno ostvareni bodovi jednaki su bodovima u sustavu postani student koji su kandidatima vidljivi za prijavljeni studijski program sveučilišta Libertas.

Nakon objave privremenih rang lista, kandidati mogu pristupiti postupku upisa. Prilikom upisa kandidati dolaze s ispisanim bodovima za sveučilište Libertas. (Kalendar državne mature)

Za izračunavanje školarine za stručni studij pritisnite ovdje.

Za izračunavanja školarine za sveučilišni studij pritisnite ovdje.

B) Razredbeni postupak

Elementi vrednovanja na razredbenom ispitu su:

 • provjera općih sposobnosti,
 • motivacijski razgovor.

Na razredbeni ispit potrebno je ponijeti:

 • osobnu iskaznicu ili putovnicu,
 • kemijsku olovku.

SUSTAV OBRAZOVANJA IZVAN RH

Kandidati koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske pristupaju razredbenom postupku i time stječu preduvjet za upis na sveučilište Libertas.

Termini razredbenog ispita nalaze se ovdje.

Razredbeni ispiti će se održati po potrebi.
C) Pravo izravnog upisa studijskog programa temeljem ostvarenog prava na upis na drugim fakultetima ili veleučilištima

Pristupnik koji je na drugom visokom učilištu ostvario pravo na upis te bio upisan na visoko učilište, ili pak ima status aktivnog studenta, oslobođen je polaganja razredbenog ispita.

Takav pristupnik također je dužan prijaviti se putem web stranice www.libertas.hr

O ostvarenom uspjehu na razredbenom ispitu pri drugom visokom učilištu kandidat mora prilikom upisa priložiti odgovarajući pisani dokument – potvrdu o ostvarenom broju bodova ili indeks s drugog visokog učilišta.

D) Kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. godine

Kandidati koji su  prije 2010. godine završili odgovarajući program srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine u Republici Hrvatskoj mogu izravno upisati studij temeljem uspjeha postignutog tijekom srednjoškolskog obrazovanja.

Kandidati su obvezni prijaviti se putem web stranice.

Elementi vrednovanja su:

 • uspjeh postignut u pojedinim predmetima,
 • opći uspjeh postignut tijekom srednje škole.

Za vrednovanje općeg uspjeha uzima se prosjek iz sva četiri razreda.

Za izračunavanje školarine za stručni studij pritisnite ovdje.

Za izračunavanja školarine za sveučilišni studij pritisnite ovdje.

Prilikom upisa u Studentskoj referadi potrebno je priložiti:

 • sve svjedodžbe iz srednje škole i svjedodžbu s mature – izvornik ili ovjerene kopije,
 • domovnicu ili drugi odgovarajući dokaz o državljanstvu – izvornik ili ovjerenu kopiju/e-matica,
 • izvod iz matične knjige rođenih – izvornik ili ovjerenu kopiju/ e-matica,
 • dvije fotografije za matičnu knjigu studenata formata 4×3,
 • potvrdu o uplati nepovratne upisne rate u iznosu od 330,00 EUR  (upisna rata ulazi u cijenu godišnje školarine),
 • preslika osobne iskaznice.

Upisni troškovi u visini od 40,00 EUR dospijevaju nakon predaje Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine. Upisni troškovi uključuju sve administrativne troškove upisa poput studentske iskaznice, obrazaca i ostale dokumentacije.

Primjer uplatnice:

Kontakt

 • Centar za karijere

  Za sve informacije o studijima  i upisima.

  Kontaktirajte Centar za karijere!
 • Referada Zagreb

  Kontakt za studente i predavače.

  Kontaktirajte Referadu Zagreb!
Prijavi se!

97% svih naših diplomiranih studenata je zaposleno!

94% studenata zaposleno

Prema podacima HZZ-a od kraja prosinca 2023. godine od 6.868 osoba s Libertasovom diplomom samo 217 je prijavljeno na zavodu za zapošljavanje.

 • Započni svoju karijeru radeći:

   • poslove menadžera u turizmu i hotelijerstvu
   • poslove izrade programa i planova promocije hrvatskog turističkog proizvoda
   • poslove više razine odgovornosti u privatnom i javnom sektoru te profesionalnim udruženjima povezanim s turizmom i hotelijerstvom
  • poslove vezane za destinacijski marketing-menadžment
  • poslove upravljanja ljudskim resursima i organizacije rada u turističkim destinacijma, organizacijama orijentiranim na zabavu, sport i rekreaciju, kulturu i ostale poslove u turističkoj destinaciji i ugostiteljskim objektima
  • poslove organizacije i upravljanja poslovnim procesima u turizmu za potrebe javne uprave, turističkih zajednica, lokalne uprave, ministarstva i srodnih javnih i privatnih institucija
Upišite se!

Na studij se možete upisati i prijelazom s drugog fakulteta ili visokog učilišta. Više o tome, kao i o dodatnim pogodnostima obiteljskog popusta, te stipendiranja saznajte klikom na određenu temu.