Poslovna ekonomija

Zašto?

 • Pokreni svoj posao

  Stručni studij Poslovne ekonomije omogućuje ti znanja koja jamče ne samo brzo zapošljavanje već nešto puno više, što je naš glavni cilj – da pokreneš vlastiti posao i budeš svoj šef. Znanja iz ekonomije koje ćeš ovdje usvojiti su temeljna, praktična i tražena te pokrivaju gotovo cijeli spektar potreba u gospodarstvu.

 • Uči od najboljih

  Studij nije osmišljen da te „zamara“ velikim brojem praktično nepotrebnih činjenica već inzistira na vježbama i spajanju teoretskih znanja sa stvarnim poslovnim modelima. Sve to realiziraju vrhunski menadžeri koji svoja znanja, iskustvo i strast prenose na studente.

   

 • Razvij svoju karijeru

  Ponekad nismo ni svjesni svih svojih potencijala. Ovdje ćeš ih otkriti i razviti u smjeru koji će ti omogućiti osobno zadovoljstvo u poslu. Budi dio tima i vodi svoj vlastiti tim!

   

 • 100

  Stručni studij

 • 100

  redovni studij: rujan

 • 100

  izvanredni studij: veljača/rujan

 • 100

  gdje? Zagreb, Kutina!

 • 100

  6 semestara / 3 godine

 • 100

  180 ECTS

 • 100

  od 2.550,00 €

 • 100

  bacc. oec.

O studiju

Studij omogućuje visoku razinu stručnog obrazovanja iz svih područja poslovne ekonomije te razvija vještine i sposobnosti putem primjera iz poslovnog života, uz praktične vježbe i rad na projektima. Znanja koja studenti stječu za vrijeme studiranja prilagođena su strukturi i potrebama suvremenog gospodarstva. Studenti usvajaju znanja koja su tržišno atraktivna i konkurentna te se s lakoćom i brzo zapošljavaju.

Poduzetništvo je glavni pokretač gospodarstva svake zemlje i tvrtke te mogući izbor karijere te se stoga tokom trogodišnjeg studija izučavaju svi aspekti i odrednice uspješnog poduzetništva. Polazi se od osnovnih pojmova poduzetništva i poduzetnika i kroz daljnje kolegije detaljnije se uče sva poslovna područja i discipline koje čine moderno poslovanje. Tako će studenti imati priliku naučiti i osposobiti se za rad na području financija, računovodstva, marketinga, prodaje, nabave, logistike kao i savladati bitne menedžerske funkcije nužne da bi se upravljalo bilo malim, srednjim ili velikim poduzećem, bilo profitnom ili neprofitnom organizacijom.

Trogodišnji studij Poslovne ekonomije odlična je baza za daljnje, više obrazovanje na diplomskim studijima a posebice na Menadžmentu međunarodne i unutarnje trgovine te Menadžmentu bankarstva, osiguranju i financija.

Mjesto izvođenja: Zagreb, Kutina

Nastavni plan i program

    
Godina 1.
PREDMETPREDAVANJAS+VECTS
Semestar 1. zimski
Osnove ekonomije I30307
Osnove računovodstva I30307
Poslovna matematika30306
Poslovna informatika30305
Poslovno komuniciranje30305
UKUPNO U 1. SEMESTRU15015030
Semestar 2. ljetni
Osnove ekonomije II30307
Osnove računovodstva II30307
Osnove statistike30306
Osnove poduzetništva30305
Poslovni engleski jezik 130305
UKUPNO U 2. SEMESTRU15015030
UKUPNO U 1. GODINI30030060
Godina 2.
ECTSPREDMETPREDAVANJAS+VECTS
Semestar 3. zimski
Trgovačko i radno pravo30305
Financije poduzeća30307
Menadžment30306
Marketing30305
Poslovni engleski jezik 230305
UKUPNO U 3. SEMESTRU15015030
Semestar 4. ljetni
Porezni sustav i primjena30307
Bankarsko poslovanje30306
Trgovinsko poslovanje30306
Izborni predmet 2-130306
Izborni predmet 2-230305
Seminarski rad 1.--1
UKUPNO U 4. SEMESTRU15015030
UKUPNO U 2. GODINI30030060
NAPOMENA: Od četiri (4) ponuđena izborna predmeta studenti u 4. semestru odabiru i upisuju u indeks u dva (2) predmeta.
Ekonomika i politika EU30305
Menadžment ljudskih potencijala30305
Osnove i tehnika osiguranja30305
Poslovno pregovaranje30305
Godina 3.
PREDMETPREDAVANJAPREDAVANJAECTS
Semestar 5. zimski
Planiranje i analiza poslovanja30306
Poslovanje u međunarodnoj trgovini30306
Poslovanje vrijednosnim papirima30306
Poslovna logistika, transport i otpremništvo30306
Elektroničko poslovanje30306
UKUPNO U 5. SEMESTRU15015030
Semestar 6. ljetni
Izborni predmet 3-130305
Izborni predmet 3-230305
Izborni predmet 3-330305
Stručna praksa--5
Seminarski rad 2.--1
Završni rad--9
UKUPNO U 6. SEMESTRU909030
UKUPNO U 3. GODINI24024060
NAPOMENA: Od sedam (7) ponuđena izborna predmeta studenti u 6. semestru odabiru i upisuju u indeks u tri (3) predmeta.
Menadžment tržišnih komunikacija30305
Menadžment u malom poduzetništvu30305
Održivi razvoj i poduzetništvo30305
Poslovne informacije30305
Strategija konkurentnosti30305
Upravljačko računovodstvo30305
Upravljanje kvalitetom s poznavanjem robe30305
Digitalni marketing30305

Skupni ishodi učenja

IU 1 koncizno i argumentirano izložiti stavove, spoznaje, ideje, probleme i rješenja

IU 2 procijeniti analize ekonomskih  problema

IU 3 konstruirati analize ekonomskih problema putem kvantitativnih metoda

IU 4 valorizirati održivost ekonomskih modela

IU 5 analizirati ukupne ekonomske aktivnosti nacionalnog gospodarstva

IU 6 primijeniti načela pisane i usmene poslovne komunikacije u različitim poslovnim situacijama

IU 7 prezentirati probleme, analize, zaključke i istraživanja poslovnih i financijskih ciklusa

IU 8 procijeniti razine znanja i rizike korisnika financijskih usluga

IU 9 valorizirati izloženost rizicima i izabrati opciju transfera rizika

IU 10 preporučiti ulaganje u financijske instrumente te strukturiranje kapitala i obaveza

IU 11 valorizirati konkurentnost i rangirati cjenovnu strukturu proizvoda i usluga na tržištu

IU 12 predložiti organizacijski i upravljački oblik trgovačkog društva prema očekivanim kompetencijama na tržištu

IU 13 koristiti prognostičke modele na temelju empirijksih podataka iz poslovanja

IU 14 preporučiti standarde i instrumente plaćanja u međunarodnom i domaćem prometu roba

IU 15 kreirati poduzetničke i marketinške planove i strategije

IU 16 kategorizirati osnovne funkcije i procese u području upravljanja gospodarskim subjektom

IU 17 predložiti područje i modele istraživanja tržišta u konkurentskom okruženju

IU 18 izabrati opciju upravljanja odnosima s investitorima i dionicima u poslovnom okruženju

Upisne informacije

Upisne informacije

A) Položena državna matura

Učenici koji u školskoj godini 2023./2024. polože državnu maturu (gimnazija, strukovni ili umjetnički programi) upisuju studij bez obveze pristupanja razredbenom ispitu.

Elementi vrednovanja su*:

 • Ocjene iz srednje škole – 25%
 • Hrvatski jezik – osnovna razina (B) – 25%
 • Matematika – osnovna razina (B) – 25%
 • Strani jezik – osnovna razina (B) – 25%

*Ukupno ostvareni bodovi jednaki su bodovima u sustavu postani student koji su kandidatima vidljivi za prijavljeni studijski program sveučilišta Libertas.

Nakon objave privremenih rang lista, kandidati mogu pristupiti postupku upisa. Prilikom upisa kandidati dolaze s ispisanim bodovima za sveučilište Libertas. (Kalendar državne mature)

Za izračunavanje školarine za stručni studij pritisnite ovdje.

Za izračunavanja školarine za sveučilišni studij pritisnite ovdje.

B) Razredbeni postupak

Elementi vrednovanja na razredbenom ispitu su:

 • provjera općih sposobnosti,
 • motivacijski razgovor.

Na razredbeni ispit potrebno je ponijeti:

 • osobnu iskaznicu ili putovnicu,
 • kemijsku olovku.

SUSTAV OBRAZOVANJA IZVAN RH

Kandidati koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske pristupaju razredbenom postupku i time stječu preduvjet za upis na sveučilište Libertas.

Termini razredbenog ispita nalaze se ovdje.

Razredbeni ispiti će se održati po potrebi.
C) Pravo izravnog upisa studijskog programa temeljem ostvarenog prava na upis na drugim fakultetima ili veleučilištima

Pristupnik koji je na drugom visokom učilištu ostvario pravo na upis te bio upisan na visoko učilište, ili pak ima status aktivnog studenta, oslobođen je polaganja razredbenog ispita.

Takav pristupnik također je dužan prijaviti se putem web stranice www.libertas.hr

O ostvarenom uspjehu na razredbenom ispitu pri drugom visokom učilištu kandidat mora prilikom upisa priložiti odgovarajući pisani dokument – potvrdu o ostvarenom broju bodova ili indeks s drugog visokog učilišta.

D) Kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. godine

Kandidati koji su  prije 2010. godine završili odgovarajući program srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine u Republici Hrvatskoj mogu izravno upisati studij temeljem uspjeha postignutog tijekom srednjoškolskog obrazovanja.

Kandidati su obvezni prijaviti se putem web stranice.

Elementi vrednovanja su:

 • uspjeh postignut u pojedinim predmetima,
 • opći uspjeh postignut tijekom srednje škole.

Za vrednovanje općeg uspjeha uzima se prosjek iz sva četiri razreda.

Za izračunavanje školarine za stručni studij pritisnite ovdje.

Za izračunavanja školarine za sveučilišni studij pritisnite ovdje.

Prilikom upisa u Studentskoj referadi potrebno je priložiti:

 • sve svjedodžbe iz srednje škole i svjedodžbu s mature – izvornik ili ovjerene kopije,
 • domovnicu ili drugi odgovarajući dokaz o državljanstvu – izvornik ili ovjerenu kopiju/e-matica,
 • izvod iz matične knjige rođenih – izvornik ili ovjerenu kopiju/ e-matica,
 • dvije fotografije za matičnu knjigu studenata formata 4×3,
 • potvrdu o uplati nepovratne upisne rate u iznosu od 330,00 EUR  (upisna rata ulazi u cijenu godišnje školarine),
 • preslika osobne iskaznice.

Upisni troškovi u visini od 40,00 EUR dospijevaju nakon predaje Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine. Upisni troškovi uključuju sve administrativne troškove upisa poput studentske iskaznice, obrazaca i ostale dokumentacije.

Primjer uplatnice:

Kontakt

 • Centar za karijere

  Za sve informacije o studijima  i upisima.

  Kontaktirajte Centar za karijere!
 • Referada Zagreb

  Kontakt za studente i predavače.

  Kontaktirajte Referadu Zagreb!

  Referada Kutina

  Kontakt za studente i predavače.

  Kontaktirajte Referadu Kutina!
Prijavi se!

97% svih naših diplomiranih studenata je zaposleno!

94% studenata zaposleno

Prema podacima HZZ-a od kraja prosinca 2023. godine od 6.868 osoba s Libertasovom diplomom samo 217 je prijavljeno na zavodu za zapošljavanje.

 • Započni svoju karijeru radeći:

  • poslove vezane uz osmišljavanje vlastitih poduzetničkih ideja te osnivanje i upravljanje vlastitim poduzećima
  • poslove nabave, prodaje i skladištenja u svim vrstama trgovačkih društava, ustanovama te poduzećima za unutarnju i međunarodnu trgovinu
  • poslove predstavnika u specijaliziranim putničkim i/ili robnim agencijama u domaćem i međunarodnom prometu
  • sve vrste bankarskih poslova u bankama, štedionicama i drugim financijskim ustanovama, poslove brokera i investicijskih savjetnika
  • sve vrste poslova osiguranja u osiguravajućim društvima i poslove osiguranja u drugim trgovačkim društvima i ustanovama,
  • sve vrste poslova u računovodstvu i druge poslove financijske naravi u poduzećima i ustanovama.
Upišite se!

Na studij se možete upisati i prijelazom s drugog fakulteta ili visokog učilišta. Više o tome, kao i o dodatnim pogodnostima obiteljskog popusta, te stipendiranja saznajte klikom na određenu temu.