Održivi razvoj i međunarodni odnosi

Preddiplomski stručni studij Održivog razvoja i međunarodnih odnosa kreiran je od strane Instituta za razvoj i međunarodne odnose, Instituta Ruđer Bošković i Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld

 • 100

  Stručni studij

 • 100

  redovni studij: rujan

 • 100

  izvanredni studij: rujan

 • 100

  gdje? Zagreb!

 • 100

  6 semestara / 3 godine

 • 100

  180 ECTS

 • 100

  od 17.500 KN

 • 100

  bacc. ormo.

O studiju

O STUDIJU

Sadržaj preddiplomskog stručnog studija Održivi razvoj i međunarodni odnosi zamišljen je s ciljem stvaranja i razvijanja kompetencija kojima će studentice/studenti pronaći svoje mjesto na tržištu rada. Ishodi učenja proizlaze iz nastavnih predmeta koji imaju za cilj osigurati uvjete za usvajanje konkretnih znanja i vještina.

Nastavni plan i program

    
Godina 1.
PREDMETPREDAVANJAS+VECTS
Semestar 1. zimski
Engleski jezik605
Osnove ekonomije30305
Kvantitativne metode30305
Međunarodna suradnja30305
Međunarodni odnosi30305
IZBORNI PREDMET
Drugi strani jezik605
Globalna ekologija30305
Ponuda izvan studija5
UKUPNO U 1. SEMESTRU15015030
Semestar 2. ljetni
Engleski jezik605
Međunarodno pravni poredak i globalizacija30305
Održivi razvoj30305
Komunikacijske i prezentacijske vještine30305
Prirodne znanosti i održivi razvoj30305
IZBORNI PREDMET
Etika u međunarodnoj suradnji30305
Drugi strani jezik605
Ponuda izvan studija5
UKUPNO U 2. SEMESTRU15015030
UKUPNO U 1. GODINI30030060
Godina 2.
ECTSPREDMETPREDAVANJAS+VECTS
Semestar 3. zimski
Engleski jezik605
Marketing i e-poslovanje30305
Osnove financija30305
Osnove međunarodnog javnog prava30305
Poduzetništvo30305
Sustavi upravljanja30305
IZBORNI PREDMET
Drugi strani jezik60 5
Međunarodno javno pravo30305
Sociologija održivog razvoja30305
Ponuda izvan studija5
UKUPNO U 3. SEMESTRU15015030
Semestar 4. ljetni
Energetika30305
Engleski jezik605
Ruralni razvoj i održiva poljoprivreda30305
Urbani razvoj30305
Zaštita okoliša30305
IZBORNI PREDMET
Geopolitika30305
Drugi strani jezik605
Uloga organizacija civilnog društva (OCD)30305
Ponuda izvan studija5
UKUPNO U 4. SEMESTRU15015030
UKUPNO U 2. GODINI30030060
Godina 3.
PREDMETPREDAVANJAPREDAVANJAECTS
Semestar 5. zimski
Cirkularna ekonomija30307,5
Energetska politika30305
Međunarodne organizacije30307,5
Politika održivog razvoja Republike Hrvatske30305
Seminar15455
IZBORNI PREDMET
Europski strukturni instrumenti30305
Drugi strani jezici605
Migracije i održivi razvoj30305
Ponuda izvan studija5
UKUPNO U 5. SEMESTRU15015040
Semestar 6. ljetni
Stručna praksa10
Završni rad10
UKUPNO U 6. SEMESTRU20
UKUPNO U 3. GODINI24024060

Upisne informacije

Upisne informacije

A) Položena državna matura

Učenici koji u školskoj godini 2021./2022. polože državnu maturu (gimnazija, strukovni ili umjetnički programi) upisuju studij bez obveze pristupanja razredbenom ispitu.

Elementi vrednovanja su*:

 • Ocjene iz srednje škole – 25%
 • Hrvatski jezik – osnovna razina (B) – 25%
 • Matematika – osnovna razina (B) – 25%
 • Strani jezik – osnovna razina (B) – 25%

*Ukupno ostvareni bodovi jednaki su bodovima u sustavu postani student koji su kandidatima vidljivi za prijavljeni studijski program sveučilišta Libertas.

Nakon objave privremenih rang lista, kandidati mogu pristupiti postupku upisa. Prilikom upisa kandidati dolaze s ispisanim bodovima za sveučilište Libertas. (Kalendar državne mature)

Za izračunavanje školarine za stručni studij pritisnite ovdje.

Za izračunavanja školarine za sveučilišni studij pritisnite ovdje.

B) Razredbeni postupak

Elementi vrednovanja na razredbenom ispitu su:

 • provjera općih sposobnosti,
 • motivacijski razgovor.

Na razredbeni ispit potrebno je ponijeti:

 • osobnu iskaznicu ili putovnicu,
 • kemijsku olovku.

SUSTAV OBRAZOVANJA UNUTAR RH

Razredbenom ispitu mogu pristupiti učenici četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih programa obrazovanja koji su svoje obrazovanje završili izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole.

Termini razredbenog ispita nalaze se ovdje.

SUSTAV OBRAZOVANJA IZVAN RH

Kandidati koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske pristupaju razredbenom postupku i time stječu preduvjet za upis.

Termini razredbenog ispita nalaze se ovdje.

Razredbeni ispiti će se održati po potrebi.

C) Pravo izravnog upisa temeljem postignutih rezultata na razredbenom postupku na fakultetima, veleučilištima i visokim školama

Pristupnik koji je na drugom visokom učilištu s uspjehom položio pisani test na razredbenom ispitu (tj. postigao najmanje razredbeni prag) ili je po drugoj osnovi ostvario pravo na upis te bio upisan na visoko učilište, ili pak ima status aktivnog studenta, oslobođen je polaganja razredbenog ispita.

Takav pristupnik također je dužan prijaviti se putem web stranice www.libertas.hr, i u rubriku Napomena navesti „Položen prijemni na drugom fakultetu“

O ostvarenom uspjehu na razredbenom ispitu pri drugom visokom učilištu kandidat mora prilikom upisa priložiti odgovarajući pisani dokument – potvrdu o ostvarenom broju bodova ili indeks s drugog visokog učilišta.

D) Kandidati koji su završili srednje obrazovanje, a stariji su od 24 godine

Kandidati koji su stariji od 24 godine studij mogu upisati izravno, temeljem uspjeha postignutog tijekom srednjoškolskog obrazovanja.

Kandidati su obvezni prijaviti se putem web stranice

Elementi vrednovanja su:

 • uspjeh postignut u pojedinim predmetima,
 • opći uspjeh postignut tijekom srednje škole.

Za vrednovanje općeg uspjeha uzima se prosjek iz sva četiri razreda.

Za izračunavanje školarine za stručni studij pritisnite ovdje.

Za izračunavanja školarine za sveučilišni studij pritisnite ovdje.

Prilikom upisa u Studentskoj referadi potrebno je priložiti:

 • sve svjedodžbe iz srednje škole i svjedodžbu s mature – izvornik ili ovjerene kopije,
 • domovnicu ili drugi odgovarajući dokaz o državljanstvu – izvornik ili ovjerenu kopiju/e-matica,
 • izvod iz matične knjige rođenih – izvornik ili ovjerenu kopiju/ e-matica,
 • dvije fotografije za matičnu knjigu studenata formata 4×3,
 • potvrdu o uplati nepovratne upisne rate u iznosu od 2.500,00 HRK (upisna rata ulazi u cijenu godišnje školarine),
 • preslika osobne iskaznice.

Nositelj/Izvođač studija je Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld.

Upisni troškovi u visini od 300,00 kn dospijevaju nakon predaje Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine. Upisni troškovi uključuju sve administrativne troškove upisa poput studentske iskaznice, obrazaca i ostale dokumentacije.

Kontakt

 • Centar za karijere

  Za sve informacije o studijima  i upisima.

  Kontaktirajte Centar za karijere!
 • Referada Zagreb

  Kontakt za studente i predavače.

  Kontaktirajte Referadu Zagreb!
Prijavi se!

97% svih naših diplomiranih studenata je zaposleno!

94% studenata zaposleno

Prema podacima HZZ-a od kraja prosinca 2021. godine od 5609 osoba s Libertasovom diplomom samo 181 je prijavljeno na zavodu za zapošljavanje.

 • Započni svoju karijeru radeći:

  • razumjeti smisao ideja i koncepata održivog razvoja te imati dobro poznavanje dosega modernih prirodnih znanosti, tehnologije, ekonomije te uloge inovacija, međunarodne suradnje i društvenih znanosti
  • predstaviti ideje, usmeno i pisano, na jasan i adekvatno strukturiran način; izgraditi argumenate oslanjajući se na empirijske činjenice te ideje i teorije održivog razvoja
  • izvoditi komparativni istraživački rad, uključujući razumijevanje i efikasno korištenje različitih vrsta literature – izvještaja, radova, članaka i knjiga – te uključivanje različitih vrsta podataka, metodologije i disciplinarnih perspektiva
  • raditi u poslovnom sektoru, državnim, javnim i privatnim institucijama te u konzultantskim tvrtkama
  • nastaviti studij na diplomskom/magistarskom/specijalističkom programu studija održivog razvoja i međunarodnih odnosa bilo gdje u svijetu
  • primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno obrazovanje
Upišite se!

Na studij se možete upisati i prijelazom s drugog fakulteta ili visokog učilišta. Više o tome, kao i o dodatnim pogodnostima obiteljskog popusta, te stipendiranja saznajte klikom na određenu temu.