Menadžment športa i športskih djelatnosti

Zašto?

 • Postoji neiskorišteni potencijal

  Sport je u Hrvatskoj specifičan po tome što se s obzirom na broj stanovnika postižu značajni sportski rezultati. To je pokazatelj (ili dokaz) da unatoč relativno malim financijskim izdvajanjima za sport, u sportu postoji veliki neiskorišteni potencijal. Potencijal koji ti možeš iskoristiti!

 • Radi ono što voliš

  Statistike pokazuju da zapravo jako malo ljudi voli posao koji radi. Ti voliš sport? Onda nemoj biti dio njih, nego poslušaj mudrog Konfucija te odaberi posao koji voliš i nikada više u životu nećeš morati raditi niti jedan dan.

   

 • Budi dio sportskog uspjeha

  Želiš biti dio pobjedničkog tima? Kako to ostvariti? Studiraj Menadžment športa i športskih djelatnosti te stekni potrebna znanja i vještine za uspješno upravljanje sportskim sustavom. Postani važna karika sportskog uspjeha!

   

 • 100

  Stručni studij

 • 100

  redovni studij: rujan

 • 100

  izvanredni studij: rujan

 • 100

  gdje? Zagreb!

 • 100

  6 semestara / 3 godine

 • 100

  180 ECTS

 • 100

  od 2.550,00 €

 • 100

  bacc. oec.

O studiju

Studij Menadžment športa i športskih djelatnosti obrazuje stručnjake za upravljanje raznim vrstama športskih djelatnosti, te za poslove pratećih gospodarskih uslužnih djelatnosti vezanima uz šport, rekreaciju i turizam.

Po uzoru na zemlje Europske unije i temeljem aktualnih zakonskih propisa, profesionalni i drugi športski klubovi posluju kao trgovačka društva i otvoreni su tržištu kapitala. Kao takvi trebaju biti vođeni na profesionalan, profitabilan i dugoročno održiv način. Kompetencije potrebne za rukovođenje na opisanim načelima polaznici će steći upravo na ovom studiju.

Zakonom je utvrđeno da je menadžer u športu osoba ovlaštena za obavljanje poslova posredovanja prijelaza športaša iz jednog športskog kluba u drugi. Ovim studijskim programom obuhvaćena su daleko šira znanja i vještine potrebne suvremenim menadžerima za specifične potrebe u najrazličitijim športskim djelatnostima, klubovima, savezima, udrugama i dr. Studij Menadžment športa i športskih djelatnosti zamišljen je prvenstveno za daljnji razvoj športašica i športaša koji se za vrijeme ili nakon športske karijere uključuju u poslovne i upravljačke aktivnosti. K tome, studij je namijenjen i športašima rekreativcima te svim zainteresiranim mladim ljudima koji nakon završene srednje škole žele nastaviti profesionalnu karijeru kao športski menadžeri u raznim granama športa i športskih djelatnosti.

Program ovog stručnog studija odgovara potrebama modernog športa i povezanih djelatnosti (rekreacija, turizam, wellness, športska oprema i dr.). Temelji se na visokom profesionalizmu i drugačijem odnosu prema obrazovanju u novoj ekonomiji. Iz ovoga je proizašao i veliki broj novih kolegija ekonomske struke kao što su na primjer: ekonomika športskih organizacija, menadžment u športu, rekreaciji i športskoj industriji, menadžment športskih organizacija, događanja i objekata, športski marketing i dr.

Pri izradi studijskog programa posebno se vodilo računa da funkcioniranje športskih djelatnosti u Republici Hrvatskoj treba biti prilagođeno pravnoj regulativi zemalja Europske unije. Po završenom studiju visoko stručno osposobljeni kadrovi preuzet će ekonomsku stranu poslovanja i razvoja svih športskih djelatnosti i osigurati kvalitetu koja nas vodi u Europu i svijet.

Mjesto izvođenja: Zagreb

Nastavni plan i program

    
Godina 1.
PREDMETPREDAVANJAS+VECTS
Semestar 1. zimski
Uvod u šport i športske djelatnosti30306
Osnove ekonomije30307
Osnove trgovačkog prava30305
Osnove računanja isplativosti ulaganja30306
Poslovna informatika30306
UKUPNO U 1. SEMESTRU15015030
Semestar 2. ljetni
Osnove menadžmenta30307
Osnove marketinga30306
Osobne financije30306
Ekonomika športa i turizma30306
Poslovni engleski jezik 130305
UKUPNO U 2. SEMESTRU15015030
UKUPNO U 1. GODINI30030060
Godina 2.
ECTSPREDMETPREDAVANJAS+VECTS
Semestar 3. zimski
Poslovne financije30306
Menadžment u športu30307
Menadžment ljudskih potencijala30306
Menadžment odnosa s javnošću30306
Poslovni engleski jezik 230305
UKUPNO U 3. SEMESTRU15015030
Semestar 4. ljetni
Osnove poduzetništva30307
Poslovna logistika30306
Primijenjeni marketing u športu30306
Izborni predmet 2-130305
Izborni predmet 2-230305
Seminarski rad 1.--1
UKUPNO U 4. SEMESTRU15015030
UKUPNO U 2. GODINI30030060
NAPOMENA: Od četiri (4) ponuđena izborna predmeta studenti u 4. semestru odabiru i upisuju u indeks u dva (2) predmeta.
Psihologija športa30305
Sociologija športa30305
Poslovno pregovaranje30305
Poslovna etika30305
Godina 3.
PREDMETPREDAVANJAPREDAVANJAECTS
Semestar 5. zimski
Menadžment športskih organizacija30306
Menadžment športskih događanja30306
Menadžment športskog turizma i wellnessa30306
Projektni menadžment30306
Elektroničko poslovanje30306
UKUPNO U 5. SEMESTRU15015030
Semestar 6. ljetni
Ekonomija za menadžere30306
Izborni predmet 3-130305
Izborni predmet 3-230305
Stručna praksa (izrada športskog projekta)--4
Seminarski rad 2.--1
Završni rad--9
UKUPNO U 6. SEMESTRU909030
UKUPNO U 3. GODINI24024060
NAPOMENA: Od četiri (4) ponuđena izborna predmeta studenti u 6. semestru odabiru i upisuju u indeks dva (2) predmeta.
Tehnika osiguranja u športu i športskim djelatnostima30305
Competitive intelligence30305
Krizni menadžment30305
Upravljanje troškovima30305

Skupni ishodi učenja

IU 1 koncizno i argumentirano izložiti stavove, spoznaje, ideje, probleme i rješenja

IU 2 procijeniti analize ekonomskih  problema

IU 3 analizirati osobna, poslovna i projektna ulaganja

IU 4 razviti vještine korištenja informacijske i komunikacijske tehnologije u sportu

IU 5 povezati postupke izrade financijskog plana i vrednovati ekonomsko-financijske pokazatelje

IU 6 povezati ekonomiku sporta, turizma i marketinških strategija

IU 7 razviti vještine pisanja i komunikacije na stranom jeziku

IU 8 razviti kratkoročno i dugoročno financiranje i održivi razvitak športskih organizacija

IU 9 povezati područja upravljanja ljudskim resursima i potencijalima

IU 10 valorizirati konkurentnost i rangirati cjenovnu strukturu proizvoda i usluga vezanih uz sportske djelatnosti

IU 11 predložiti i razviti tehnike odnosa s javnošću u sportu

IU 12 predložiti rješenja poduzetničkog menadžmenta i strategija

IU 13 vrednovati javne politike i privatne inicijative u području sporta i sportskih djelatnosti

IU 14 povezati psihologiju sporta s kvalitetom vođenja sportskih organizacija i uspješnosti u sportu

IU 15 preporučiti pregovaračke tehnike u poslovnom i sportskom upravljanju

IU 16 ocijeniti značaj projekata i projektnog procesa u sportu

IU 17 razviti primjenu elektroničkog poslovanja u suvremenom upravljanju

Upisne informacije

Upisne informacije

A) Položena državna matura

Učenici koji u školskoj godini 2022./2023. polože državnu maturu (gimnazija, strukovni ili umjetnički programi) upisuju studij bez obveze pristupanja razredbenom ispitu.

Elementi vrednovanja su*:

 • Ocjene iz srednje škole – 25%
 • Hrvatski jezik – osnovna razina (B) – 25%
 • Matematika – osnovna razina (B) – 25%
 • Strani jezik – osnovna razina (B) – 25%

*Ukupno ostvareni bodovi jednaki su bodovima u sustavu postani student koji su kandidatima vidljivi za prijavljeni studijski program sveučilišta Libertas.

Nakon objave privremenih rang lista, kandidati mogu pristupiti postupku upisa. Prilikom upisa kandidati dolaze s ispisanim bodovima za sveučilište Libertas. (Kalendar državne mature)

Za izračunavanje školarine za stručni studij pritisnite ovdje.

Za izračunavanja školarine za sveučilišni studij pritisnite ovdje.

B) Razredbeni postupak

Elementi vrednovanja na razredbenom ispitu su:

 • provjera općih sposobnosti,
 • motivacijski razgovor.

Na razredbeni ispit potrebno je ponijeti:

 • osobnu iskaznicu ili putovnicu,
 • kemijsku olovku.

SUSTAV OBRAZOVANJA IZVAN RH

Kandidati koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske pristupaju razredbenom postupku i time stječu preduvjet za upis na sveučilište Libertas.

Termini razredbenog ispita nalaze se ovdje.

Razredbeni ispiti će se održati po potrebi.
C) Pravo izravnog upisa studijskog programa temeljem ostvarenog prava na upis na drugim fakultetima ili veleučilištima

Pristupnik koji je na drugom visokom učilištu ostvario pravo na upis te bio upisan na visoko učilište, ili pak ima status aktivnog studenta, oslobođen je polaganja razredbenog ispita.

Takav pristupnik također je dužan prijaviti se putem web stranice www.libertas.hr

O ostvarenom uspjehu na razredbenom ispitu pri drugom visokom učilištu kandidat mora prilikom upisa priložiti odgovarajući pisani dokument – potvrdu o ostvarenom broju bodova ili indeks s drugog visokog učilišta.

D) Kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. godine

Kandidati koji su  prije 2010. godine završili odgovarajući program srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine u Republici Hrvatskoj mogu izravno upisati studij temeljem uspjeha postignutog tijekom srednjoškolskog obrazovanja.

Kandidati su obvezni prijaviti se putem web stranice.

Elementi vrednovanja su:

 • uspjeh postignut u pojedinim predmetima,
 • opći uspjeh postignut tijekom srednje škole.

Za vrednovanje općeg uspjeha uzima se prosjek iz sva četiri razreda.

Za izračunavanje školarine za stručni studij pritisnite ovdje.

Za izračunavanja školarine za sveučilišni studij pritisnite ovdje.

Prilikom upisa u Studentskoj referadi potrebno je priložiti:

 • sve svjedodžbe iz srednje škole i svjedodžbu s mature – izvornik ili ovjerene kopije,
 • domovnicu ili drugi odgovarajući dokaz o državljanstvu – izvornik ili ovjerenu kopiju/e-matica,
 • izvod iz matične knjige rođenih – izvornik ili ovjerenu kopiju/ e-matica,
 • dvije fotografije za matičnu knjigu studenata formata 4×3,
 • potvrdu o uplati nepovratne upisne rate u iznosu od 330,00 EUR  (upisna rata ulazi u cijenu godišnje školarine),
 • preslika osobne iskaznice.

Upisni troškovi u visini od 40,00 EUR dospijevaju nakon predaje Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine. Upisni troškovi uključuju sve administrativne troškove upisa poput studentske iskaznice, obrazaca i ostale dokumentacije.

Primjer uplatnice:

Kontakt

 • Centar za karijere

  Za sve informacije o studijima  i upisima.

  Kontaktirajte Centar za karijere!
 • Referada Zagreb

  Kontakt za studente i predavače.

  Kontaktirajte Referadu Zagreb!

Prijavi se!

97% svih naših diplomiranih studenata je zaposleno!

94% studenata zaposleno

Prema podacima HZZ-a od kraja prosinca 2022. godine od 6424  osoba s Libertasovom diplomom samo 198  je prijavljeno na zavodu za zapošljavanje.

 • Započni svoju karijeru:

  • menadžersko posredovanje u športu – športski menadžer (agent)
  • organizacija i provedba športskih takmičenja i manifestacija
  • odnosi s javnošću i glasnogovornik u športskim klubovima i udrugama
  • rukovođenje komercijalnim poslovima u športskim klubovima
  • rukovođenja u klubovima za zdravlje i rekreaciju
  • rukovođenje odjelima i predstavništvima za prodaju športske opreme i rekvizita
  • rukovođenje poslovanjem športskih centara za sve vrste športa i rekreacija
  • vođenje komercijalnih poslova u marinama i nautičkom turizmu
  • vođenje komercijalnih poslova rekreacije na brodovima – kruzerima
  • rukovođenje komercijalnim poslovima u turističkim objektima, kampovima, objektima za wellness i rekreaciju
  • rukovođenje prodajom karata u športskim objektima
  • rukovođenje stadionima i drugim športskim objektima, građevinama i športsko-rekreacijskim centrima
  • rukovođenje marketingom u športskim organizacijama te poduzećima i ustanovama vezanima uz šport i športske djelatnosti itd.
Upišite se!

Na studij se možete upisati i prijelazom s drugog fakulteta ili visokog učilišta. Više o tome, kao i o dodatnim pogodnostima obiteljskog popusta, te stipendiranja saznajte klikom na određenu temu.