Menadžment poslovne sigurnosti

Zašto?

 • Umreženi svijet

  Mreže suvremenih prometnica, zrakoplovnih luka, kanali financijskih transakcija, transport roba, razmjena usluga, migracije ljudi, informacijski sustavi – danas je svijet umrežen više nego ikada s gotovo nebrojenim međusobnim interakcijama.

 • Organiziraj se

  Organizirati i zaštititi poslove, ljude i sustave u uvjetima izloženosti mrežnog poslovanja jedno je od ključnih izazova suvremenog gospodarstva.

   

 • Budite oslonac

  Fokusiranost, staloženost i znanje o upravljanju kriznim situacijama svih vrsta glavni je cilj studija Menadžmenta poslovne sigurnosti. Budite oslonac kompanijama u izazovima mrežnog poslovanja!
 • 100

  Stručni studij

 • 100

  redovni studij: rujan

 • 100

  izvanredni studij: rujan

 • 100

  gdje? Zagreb!

 • 100

  6 semestara / 3 godine

 • 100

  180 ECTS

 • 100

  od 2.550,00 €

 • 100

  bacc. ing.

O studiju

Studij Menadžment poslovne sigurnosti nastao je u suradnji s privatnom obrazovnom institucijom Sigurnost Educa čija je osnovna djelatnost obrazovanje i usavršavanje osoba u području sigurnosti i zaštite.

Studijski program obrazuje stručnjake za poslovnu sigurnost i zaštitu poslovanja ponajprije u gospodarstvu, ali i za druge djelatnosti. Ovo je prvi, i za sada jedini, takav studijski program u Republici Hrvatskoj.

U suvremenom poslovnom svijetu, u uvjetima brzog razvoja i izraženog tržišnog natjecanja borba za rast i razvoj tvrtke postaje neumoljiva. Posljedica toga je da sigurnost i zaštita poslovanja, poslovnih procesa, informacija, ljudi, proizvoda ima vrlo visoku važnost za rukovodstvo svakog poslovnog subjekta i od presudne je važnosti za opstanak na tržištu. Danas na poslovima sigurnosti i zaštite poslovanja u svijetu radi na desetke tisuća stručnjaka, i gotovo i nema ozbiljne tvrtke koja ne zapošljava barem jednog, ako ne i cijeli tim stručnjaka čije je osnovna zadaća korporativna sigurnost.

Pri izradi studijskog programa naglasak je stavljen na stjecanje onih znanja, vještina i kompetencija koje omogućuju profesionalno bavljenje poslovima poslovne sigurnosti ali i lakše zapošljavanje i veću spremnost odgovora na nove i brže zahtjeve suvremenog poslovanja. Ovakav program namijenjen je osobama koje će rukovoditi poslovima sigurnosti i zaštite poslovanja u privrednim subjektima, rukovoditi poslovima privatne zaštite, osobama koje će otvoriti vlastita privatna zaštitarska društva, zatim društvima čija djelatnost će biti projektiranje sustava sigurnosti za naručitelja, savjetodavna društva, te svima koji obavljaju poslove vezane za sigurnost i zaštitu. Važno je napomenuti da ovaj program u potpunosti obuhvaća znanja i vještine koja treba imati savjetnik za informacijsku sigurnost, a kojega propisuje Zakon o informacijskoj sigurnosti iz 2007. godine, kao i poslove osoba odgovornih za sigurnosnu zaštitu u društvu i osoba odgovornih za sigurnosnu zaštitu luke koje propisuje Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka iz 2009. godine.

Studenti koji s uspjehom savladaju stručni program Menadžment poslovne sigurnosti i diplomiraju steći će potrebna znanja ponajprije iz područja tehničkih, a zatim djelomice i iz područja prirodnih i društvenih znanosti te razviti potrebne vještine i kompetencije radi što lakšeg zapošljavanja i šireg izbora zanimanja.

Mjesto izvođenja: Zagreb

Nastavni plan i program

    
Godina 1.
PREDMETPREDAVANJAS+VECTS
Semestar 1. zimski
Uvod u pravo30154
Engleski jezik 130304
Uvod u sustave sigurnosti45305
Osnove ekonomije30153
Uvod u menadžment30154
Primijenjena matematika45305
Tjelesna i zdravstvena kultura0301
Izborni predmet I.
UKUPNO U 1. SEMESTRU225 do 240180 do 19530
NAPOMENA:Od dva (2) ponuđena izborna predmeta studenti u 1. semestru odabiru i upisuju u indeks jedan (1) predmet.
Grafičke komunikacije15304
Odabrana poglavlja iz matematike30154
Semestar 2. ljetni
Privatna istraživanja i forenzični servisi30304
Engleski jezik 230304
Korporativna sigurnost45306
Poslovna informatika60306
Primijenjena psihologija45155
Tjelesna i zdravstvena kultura0301
Izborni predmet II.
UKUPNO U 2. SEMESTRU240180 do 19530
UKUPNO U 1. GODINI465 do 480360 do 39060
NAPOMENA:Od dva (2) ponuđena izborna predmeta studenti u 2. semestru odabiru i upisuju u indeks jedan (1) predmet.
Kazneno i prekršajno pravo30304
Poslovna korespondencija30154
Godina 2.
PREDMETPREDAVANJAS+VECTS
Semestar 3. zimski
Sigurnost u turizmu30154
Menadžment sigurnosti45155
Upravljanje projektima30305
Zaštita i zdravlje osoba i sigurnost radnog okoliša30154
Sigurnost robnih tokova30154
Statističke metode30153
Tjelesna i zdravstvena kultura0301
Izborni predmet III.
UKUPNO U 3. SEMESTRU225150 do 16530
NAPOMENA:Od tri (3) ponuđena izborna predmeta studenti u 3. semestru odabiru i upisuju u indeks jedan (1) predmet.
Engleski jezik 330304
Globalno i nacionalno gospodarstvo30154
Upravljanje zaštitom okoliša30154
Semestar 4. ljetni
Procjena rizika i upravljanje sigurnosnim prijetnjama30154
Sigurnost u pomorstvu30154
Gospodarski kriminalitet30154
Sigurnost prometnica i terminala30304
Privatna zaštita30154
Tehnička sredstva zaštite osoba i objekata45155
Tjelesna i zdravstvena kultura0301
Izborni predmet IV.
UKUPNO U 4. SEMESTRU225 do 24015030
UKUPNO U 2. GODINI450 do 465300 do 31560
NAPOMENA:Od tri (3) ponuđena izborna predmeta studenti u 4. semestru odabiru i upisuju u indeks u jedan (1) predmet.
Engleski jezik 430154
Kriminalistika45154
Računovodstvo i financije30154
Godina 3.
PREDMETPREDAVANJAS+VECTS
Semestar 5. zimski
Projektiranje sigurnosnih sustava45155
Poslovna istraživanja45305
Informacijska sigurnost45306
Organizacija i upravljanje trgovačkim društvima30154
Socijalna inteligencija i komunikologija30304
Praksa u tvrtkama--2
Izborni predmet V.
UKUPNO U 5. SEMESTRU210 do 225135 do 15030
NAPOMENA:Od tri (3) ponuđena izborna predmeta studenti u 5. semestru odabiru i upisuju u indeks u jedan (1) predmet.
Engleski jezik 515304
Prevencija kriminala30154
Upravljanje kvalitetom30154
Semestar 6. ljetni
Upravljanje kontinuitetom poslovanja45307
Upravljanje stresom i konfliktnim stanjima75155
Sigurnost informacijskih sustava i zaštita podataka75305
Praksa u tvrtkama--6
Završni rad--6
Izborni predmet VI.
UKUPNO U 6. SEMESTRU210 do 225210 do 225210 do 225
UKUPNO U 2. GODINI420 do 450270 do 30060
NAPOMENA:Od tri (3) ponuđena izborna predmeta studenti u 6. semestru odabiru i upisuju u indeks jedan (1) predmet.
Engleski jezik 615303
Terorizam i organizirani kriminal30153
Poslovna etika30153

Skupni ishodi učenja

IU 1 koncizno i argumentirano izložiti stavove, spoznaje, ideje, probleme i rješenja

IU 2 povezati modele sigurnosti u javnom i privatnom sektoru

IU 3 predvidjeti sadržaj pravnog akta te prava i obveza u području poslovne sigurnosti

IU 4 razviti pisano i usmeno izražavanje na stranom jeziku

IU 5 vrednovati ekonomske pojmove i kategorije iz područja mikroekonomije i makroekonomije

IU 6 formulirati osnovne pojmove i razviti izračune iz gospodarske matematike

IU 7 preporučiti mjere samozaštite u cilju realizacije samoobrane

IU 8 procijeniti nedozvoljena ponašanja i osigurati uvjete za zakonske procedure

IU 9 preporučiti rješenja sigurnosnih problema unutar tvrtke na operativnoj i taktičkoj razini

IU 10 povezati sigurnosni proces s informacijskom i komunikacijskom tehnologijom

IU 11 vrednovati metode, pojmove i doprinos primijenjene psihologije u poslovnoj sigurnosti

IU 12 ocijeniti stanje sigurnosti u okruženju i konkretnoj destinaciji

IU 13 opravdati evaluaciju projekta u izvršenju strategije postojeće organizacije

IU 14 rangirati sposobnost interdisciplinarnih timova u zaštiti zdravlja i radnog okoliša

IU 15 podržati i predvidjeti primjenu analitičkih tehnika radi sigurnosti robnih tokova, prometnica i terminala

IU 16 preporučiti modele analiza i implementacije sustava tehničke zaštite

IU 17 ocijeniti područje primjene poslovnih istraživanja kao poslovno obavještajne djelatnosti

IU 18 valorizirati mjere i standarde informacijske sigurnosti za zaštitu podataka i distorzije u prenošenju poruka

Upisne informacije

Upisne informacije

A) Položena državna matura

Učenici koji u školskoj godini 2023./2024. polože državnu maturu (gimnazija, strukovni ili umjetnički programi) upisuju studij bez obveze pristupanja razredbenom ispitu.

Elementi vrednovanja su*:

 • Ocjene iz srednje škole – 25%
 • Hrvatski jezik – 25%
 • Matematika – osnovna razina (B) – 25%
 • Strani jezik – osnovna razina (B) – 25%

*Ukupno ostvareni bodovi jednaki su bodovima u sustavu postani student koji su kandidatima vidljivi za prijavljeni studijski program sveučilišta Libertas.

Nakon objave privremenih rang lista, kandidati mogu pristupiti postupku upisa. Prilikom upisa kandidati dolaze s ispisanim bodovima za sveučilište Libertas. (Kalendar državne mature)

Za izračunavanje školarine za stručni studij pritisnite ovdje.

Za izračunavanje školarine za sveučilišni studij pritisnite ovdje.

B) Razredbeni postupak

Elementi vrednovanja na razredbenom ispitu su:

 • provjera općih sposobnosti,
 • motivacijski razgovor.

Na razredbeni ispit potrebno je ponijeti:

 • osobnu iskaznicu ili putovnicu,
 • kemijsku olovku.

SUSTAV OBRAZOVANJA IZVAN RH

Kandidati koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske pristupaju razredbenom postupku i time stječu preduvjet za upis na sveučilište Libertas.

Termini razredbenog ispita nalaze se ovdje.

Razredbeni ispiti će se održati po potrebi.
C) Pravo izravnog upisa studijskog programa temeljem ostvarenog prava na upis na drugim fakultetima ili veleučilištima

Pristupnik koji je na drugom visokom učilištu ostvario pravo na upis te bio upisan na visoko učilište, ili pak ima status aktivnog studenta, oslobođen je polaganja razredbenog ispita.

Takav pristupnik također je dužan prijaviti se putem web stranice www.libertas.hr

O ostvarenom uspjehu na razredbenom ispitu pri drugom visokom učilištu kandidat mora prilikom upisa priložiti odgovarajući pisani dokument – potvrdu o ostvarenom broju bodova ili indeks s drugog visokog učilišta.

D) Kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. godine

Kandidati koji su  prije 2010. godine završili odgovarajući program srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine u Republici Hrvatskoj mogu izravno upisati studij temeljem uspjeha postignutog tijekom srednjoškolskog obrazovanja.

Kandidati su obvezni prijaviti se putem web stranice.

Elementi vrednovanja su:

 • uspjeh postignut u pojedinim predmetima,
 • opći uspjeh postignut tijekom srednje škole.

Za vrednovanje općeg uspjeha uzima se prosjek iz sva četiri razreda.

Za izračunavanje školarine za stručni studij pritisnite ovdje.

Za izračunavanje školarine za sveučilišni studij pritisnite ovdje.

Prilikom upisa u Studentskoj referadi potrebno je priložiti:

 • sve svjedodžbe iz srednje škole i svjedodžbu s mature – izvornik ili ovjerene kopije,
 • domovnicu ili drugi odgovarajući dokaz o državljanstvu – izvornik ili ovjerenu kopiju/e-matica,
 • izvod iz matične knjige rođenih – izvornik ili ovjerenu kopiju/ e-matica,
 • dvije fotografije za matičnu knjigu studenata formata 4×3,
 • potvrdu o uplati nepovratne upisne rate u iznosu od 330,00 EUR  (upisna rata ulazi u cijenu godišnje školarine),
 • preslika osobne iskaznice.

Upisni troškovi u visini od 40,00 EUR dospijevaju nakon predaje Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine. Upisni troškovi uključuju sve administrativne troškove upisa poput studentske iskaznice, obrazaca i ostale dokumentacije.

Primjer uplatnice:

Kontakt

 • Centar za karijere

  Za sve informacije o studijima  i upisima.

  Kontaktirajte Centar za karijere!
 • Referada Zagreb

  Kontakt za studente i predavače.

  Kontaktirajte Referadu Zagreb!

Prijavi se!

97% svih naših diplomiranih studenata je zaposleno!

94% studenata zaposleno

Prema podacima HZZ-a od kraja prosinca 2023. godine od 6.868  osoba s Libertasovom diplomom samo 217 je prijavljeno na zavodu za zapošljavanje.

 • Započni svoju karijeru:

  • višeg stručnog suradnika u državnim institucijama u području sigurnosti i zaštite
  • stručnog suradnika u državnim institucijama u području sigurnosti i zaštite
  • višeg referenta u državnim institucijama u području sigurnosti i zaštite
  • savjetnika za informacijsku sigurnost
  • osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu brodarskog društva
  • osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu luka
  • stručnog suradnika u savjetodavnim trgovačkim društvima iz područja sigurnosti i zaštite
  • voditelja odjela poslovne sigurnosti/korporativne sigurnosti/ integralne sigurnosti trgovačkih društava u državnom i privatnom vlasništvu – Chief Security Officer
  • savjetnika za korporativnu sigurnost u trgovačkim društvima
  • savjetnika za poslove zaštite okoliša
  • voditelja poslova privatne zaštite
  • voditelja poslova tehničke zaštite
  • voditelja poslova projektiranja sustava sigurnosti i zaštite u projektnim uredima
  • voditelja poslova nadzora sigurnosti i zaštite u državnim i privatnim trgovačkim društvima i institucijama
  • voditelja poslovnih istraživanja – Business Intelligence
  • zaštitarske djelatnosti
Upišite se!

Na studij se možete upisati i prijelazom s drugog fakulteta ili visokog učilišta. Više o tome, kao i o dodatnim pogodnostima obiteljskog popusta, te stipendiranja saznajte klikom na određenu temu.