Poslovna ekonomija i održivi razvoj

O studiju

Poslijediplomski doktorski studij Poslovna ekonomija i održivi razvoj zasniva se na Salzburškim načelima prema kojima doktorski studiji dobivaju središnje mjesto u Europskom istraživačkom prostoru i Europskom prostoru visokog obrazovanja. Temeljni je cilj doktorskog studija pružanje konkurentnih i primjenjivih znanja i istraživačkih vještina s fokusom na poslovnu ekonomiju i održivi razvoj koji obuhvaća globalne izazove povezane s okolišem i klimatskim promjenama, upravljanjem prirodnim resursima te na implikacije na efektivne održive poslovne inicijative, upravljanje, ljudska prava i sveopću dobrobit. Cilj je programa također osposobiti stručnjake koji će moći aktivno pridonijeti dizajniranju i provedbi novih gospodarskih strategija i politika koje mogu osigurati održivi razvoj tijekom 21. stoljeća u okviru rastućih rizika koji proizlaze iz klimatskih promjena. Ekonomski rast je neophodan, ali ne i dovoljan za razvoj.

Održivi razvoj ima tri dimenzije: ekonomsku, društvenu i okolišnu, a pitanje očuvanja i održivog korištenja okoliša kao poluge razvoja postupno se integrira u razvojne politike. Takav razvoj ne može se postići samo tehnološkim rješenjima, političkom regulativom ili financijskim instrumentima. Potrebno je promijeniti način razmišljanja, kao i prakse djelovanja. Takva promjena zahtjeva kvalitetno obrazovanje i učenje za održivi razvoj na svim razinama i u svim društvenim kontekstima te promicanje svijesti o „zelenom rastu“, kolaborativnom odnosu prema zajednici i ekosustavu, korporativnoj održivosti, ekonomiji dijeljenja i stvaranja vrijednosti te očuvanju zdravlja.

Ovaj poslijediplomski doktorski program nudi obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka i znanstvenika koji su poželjni na tržištu rada temeljem integriranog i sveobuhvatnog pristupa obrazovanju na doktorskoj razini, a sve u cilju stvaranja međunarodno priznatih i društveno odgovornih istraživača za potrebe razvoja znanosti i društva u cjelini.

Nositelj studija
Sveučilište Libertas

Mjesto održavanja predavanja
Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6b

Trajanje studija
Doktorski studij traje tri godine ili šest semestara s obzirom na nastavne zahtjeve (tijekom 3 godine osigurava se nastava prema semestrima, aktivnostima nastavnika i doktoranada, te mentora i doktoranada).

Akademski naziv
doktor znanosti (dr. sc.) iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija.

Prijava i natječaj

Nastavni plan i program

Preuzmite Opis predmeta studija Poslovna ekonomija i održivi razvoj ovdje.

Preuzmite brošuru poslijediplomskog doktorskog studija Poslovna ekonomija i održivi razvoj ovdje

Prijava i upisne informacije

Uvjeti i kriteriji upisa na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Poslovna ekonomija i održivi razvoj su:

  • završen sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih, prirodoslovnih, tehničkih ili drugih znanosti s prosjekom ocjena u studiju najmanje 3.5 (aritmetički prosjek ili ponderirani prosjek); pristupnici s nižim prosjekom trebaju dostaviti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika;
  • završen magisterij znanosti iz područja društvenih, humanističkih, prirodoslovnih, tehničkih ili drugih znanosti s prosjekom ocjena u studiju najmanje 3.5 (aritmetički prosjek); pristupnici s nižim prosjekom trebaju dostaviti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika;
  • dobro poznavanje engleskog jezika (dokazuje se pri podnošenju prijave ili tijekom razgovora s pristupnikom).

Prijava i natječaj

Za više informacija i upis kontaktirajte
Ured za poslijediplomske studije

Ured za poslijediplomske studije (Trg J. F. Kennedy 6b)
Voditelj| e-mail: | sarapovic@libertas.hr Tel.: +385 1 5633 113