Poslovna ekonomija (doktorski)

O studiju

Pokretanje zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija Poslovna ekonomija utemeljeno je na postojećoj suradnji Libertas međunarodnog
sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Zadru, zajedničkog diplomskog studija Međunarodni odnosi i diplomacija i poslijediplomskog doktorskog studija Međunarodni odnosi.

Poslijediplomski doktorski studij Poslovna ekonomija temelji se na Salzburškim načelima ustanovljenima 2005. godine u okviru bolonjskog procesa,
prema kojima doktorski studiji dobivaju središnje mjesto u Europskom istraživačkom prostoru i Europskom prostoru visokog obrazovanja.
Ovaj studij predstavlja vertikalnu prohodnost na razinu poslijediplomskih studija za studente koji su stekli zvanje na diplomskim sveučilišnim
studijima.

Polaznici poslijediplomskog doktorskog studija pripremaju se za znanstveni i znanstveno-nastavni rad u području društvenih znanosti, polje
ekonomija, s težištem na istraživanju suvremenih ekonomskih kretanja s poslovnog, javnog i organizacijskog aspekta.

Nositelji studija:

Libertas međunarodno sveučilište i Sveučilište u Zadru

Mjesto održavanja predavanja:

Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6b

Trajanje studija:

Studijski program traje 6 semestara (3 godine). S obzirom da se visokoškolski kurikulum odnosi na obrazovne potrebe odraslih polaznika koji su već
stekli visokoobrazovnu kvalifikaciju MA razine (VII. razinu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, HKO), studij će biti realiziran prvenstveno kao
izvanredni studij.

Uvjeti upisa na doktorski studij su:

  1. završen sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij ili znanstveni magisterij iz područja društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih ili drugih znanosti s prosjekom ocjena na studiju najmanje 3.5 (aritmetički prosjek ili ponderirani prosjek); pristupnici s nižim prosjekom trebaju dostaviti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika;
  2. poznavanje engleskog jezika.

Obveza je pristupnika koji nisu završili studij iz područja ekonomije položiti predmete Mikroekonomija i Makroekonomija (na razini VI. i/ili VII. HKO) u prvoj godini studiranja.

Nastavni plan i program studija, struktura studija, ritam studiranja i obveze polaznika: preuzmi.

Planirani početak nastave: 

Studeni 2018.

Upisne informacije

Sveučilište u Zadru i Libertas međunarodno sveučilište raspisuju

NATJEČAJ za upis 30 studenata na zajednički poslijediplomski sveučilišni doktorski studij poslovne ekonomije za stjecanje akademskog stupnja doktor/doktorica znanosti iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije u akademskoj godini 2018./2019.

Natječaj za upis možete preuzeti ovdje.

Prijavu za studij možete napraviti ovdje.

Za više informacija i upis kontaktirajte Centar za karijere

 

Kontaktirajte Centar za karijere!