Menadžment kvalitete u zdravstvu

Upisne informacije

Libertas međunarodno sveučilište, Trg J. F. Kennedy 6b, 10000 Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ ZA UPIS  5. GENERACIJE POLAZNIKA SPECIJALISTIČKOG  POSLIJEDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA  – MENADŽMENT KVALITETE U ZDRAVSTVU

Natječaj je otvoren do 1.  listopada 2019. godine

Prijava na studij

Trajanje studija i uvjeti za upis:

Studij traje jednu godinu (dva semestra).

Nositelj studija je Libertas  međunarodno sveučilište u  Zagrebu u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci.  U izvedbi studija sudjeluju nastavnici Libertas međunarodnog  sveučilišta i nastavnici Sveučilišta u Rijeci s tuzemnim i inozemnim vanjskim suradnicima.
Uvjeti i kriteriji upisa na poslijediplomski sveučilišni poslijediplomski studij su:

 1. a) završen sveučilišni diplomski studij iz područja biomedicinskih, ekonomskih, pravnih, tehničkih, prirodoslovnih i društvenih znanosti (300 ECTS)
 2. b) završen stručni diplomski studij iz područja biomedicinskih, zdravstvenih, ekonomskih, pravnih, tehničkih, prirodoslovnih i društvenih znanosti (300 ECTS) uz uvjet polaganja razlikovnog ispita iz metodologije znanstvenog rada.
 3. c) dobro poznavanje engleskog jezika (dokazuje se pri podnošenju prijave ili tijekom razgovora s pristupnikom).

Školarina:

Za upis na studij do 16. rujna 2019.:

 • 25.000,00 kn za jednokratnu uplatu
 • 26.500,00 za plaćanje u deset rata

Za upis na studij nakon 16. rujna 2019.:

 • 30.000,00 kn za jednokratnu uplatu
 • 32.000,00 kn za plaćanje u deset rata

Završetkom studija polaznici stječu naziv:

Sveučilišni/a magistar/magistrica menadžmenta kvalitete u zdravstvu (univ. mag. admin.sanit.).

Pri upisu je potrebno priložiti:

 • Svjedodžba (uvjerenje) o završenom studiju (original ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika)
 • Ovjereni prijepis ocjena
 • Domovnica (original ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika)
 • Rodni list (original ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika)
 • Kopija putovnice (za strane državljane)
 • Dvije fotografije (6×4)
 • Potvrdu o uplati nepovratne upisne rate – 2.500,00 kn

Upisni troškovi u visini od 750,00 kn ne ulaze u visinu školarine i dospijevaju nakon predaje  Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine. Upisni troškovi uključuju sve administrativne troškove upisa poput studenske iskaznice, indeksa, obrazaca i ostale dokumentacije.

O studiju

Sveučilišni poslijediplomski studij Menadžment kvalitete u zdravstvu integrira sve elemente osiguranja kvalitete i sigurnosti u zdravstvenom sustavu i njegovim sastavnim dijelovima. Kvaliteta zdravstvenih intervencija i sigurnost bolesnika postali su važni čimbenik u zdravstvu zbog iznimnog napretka u razvoju novih tehnologija, te njihove racionalne i sigurne primjene u praksi.

Program poslijediplomskog studija upoznaje polaznike s najvažnijim zdravstvenim problemima u svijetu, organizacijom zdravstvenih sustava, te posebno učinkovitom organizacijom i upravljanjem sustavom kvalitete u svim područjima zdravstva. Polaznici se osposobljavaju za razvoj i uvođenje mjera za poboljšanje kvalitete te procese akreditacije zdravstvenih ustanova. Dodatno sadržaji elektivnih predmeta proširuje znanje polaznika u upravljanju promjenama, ljudskim resursima, strateškom i financijskom upravljanju, te upravljanju kvalitetom u specifičnim novim područjima medicine i zdravstva poput personalizirane medicine, farmakoekonomike ili farmakogenomike.

Studij je namijenjen svim diplomiranim zdravstvenim i nezdravstvenim stručnjacima koji se pripremaju za upravljanje kvalitetom i sigurnošću, za istraživanje i vodeće pozicije u zdravstvenim ustanovama, agencijama ili institucijama koje su odgovorne za stvaranje politika u zdravstvu. Uvjet za upis je završen diplomski studij ( 300 ECTS) iz biomedicine (medicina, farmacija, dentalna medicina, sestrinstvo, primaljstvo), prirodnih znanosti, ekonomije, i društvenih znanosti. Program studija se provodi kroz predavanja, seminare i vježbe. Svaki od polaznika ima svog mentora koji ga usmjerava u svladavanju pojedinih područja studija te pripremi seminara. Polaznici studija su aktivni sudionici u nastavnom procesu kroz pripremu seminara i sudjelovanje u tematskim raspravama.

Studijski program je usklađen sa načelima i smjernicama visokog obrazovanja u zemljama Europske unije i omogućava vertikalnu i horizontalnu pokretljivost studenata na studijima u Hrvatskoj i EU. Program provode renomirani nastavnici i stručnjaci za to područje Libertas međunarodnog sveučilišta, Sveučilišta u Rijeci i eksperata iz EU.

Nakon završenog poslijediplomskog studija polaznici su:

 • upoznali glavne zdravstvene probleme i organizaciju zdravstvenog sustava na globalnoj i lokalnoj razini
 • usvojili teorijsko i praktično znanje i vještine važne za uspostavljanje sustava upravljanja kvalitetom u zdravstvu
 • osposobljeni za provođenje ključnih procesa upravljanja kvalitetom
 • usvojili kompetencije za provođenje unutarnje i vanjske procjene kvalitete te provođenje akreditacije u zdravstvenom sustavu
 • kompetentni za procjenu zdravstvenih tehnologija i provođenje istraživanja u području kvalitete u zdravstvenom sektoru
 • kompetentni za menadžment promjena, upoznali su i usvojili metode važne za planiranje, provedbu i evaluaciju znanstvenih istraživanja
 • osposobljeni za promociju kulture kvalitete i sigurnosti pacijenata
 • osposobljeni za uspostavljanje, upravljanje i razvoj sustava kvalitete u zdravstvenim ustanovama, agencijama i zdravstvenoj administraciji koje su odgovorne za zdravstveni sustav.

Studij traje dva semestra i ocijenjen je s 60 ECTS bodova. Završetkom studija polaznici stječu naziv: Sveučilišni/a magistar/magistrica menadžmenta kvalitete u zdravstvu (univ. mag. admin.sanit.).

Popis obvezatnih i izbornih predmeta i/ili modula s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova preuzmite ovdje.

Za više informacija i upis kontaktirajte Centar za karijere

 

Kontaktirajte Centar za karijere!