Međunarodni odnosi

O studiju

Poslijediplomski doktorski studij Međunarodni odnosi rezultat je nastavka suradnje Sveučilišta u Zadru i Libertas međunarodnog sveučilišta u Zagrebu, na zajedničkom studiju diplomacije. Praćenjem i ispitivanjem obrazovnih i tržišnih potreba sveučilišta su utvrdila da je područje međunarodnih odnosa i diplomacije otvoren obrazovni i znanstveno-istraživački prostor. Interdisciplinarni pristup istraživanja međunarodnih odnosa u promijenjenim i stalno promjenljivim društvenim, gospodarskim, političkim uvjetima te globalnim mijenama također zahtijeva znanstvenu prisutnost u različitim područjima ljudskog rada i stvaralaštva.

Usmjerenost na međunarodne odnose obje ustanove ocijenile su razložnom s obzirom na potrebu promicanja ljudskih prava, gospodarsku i ekološku problematiku, politike, povijesti, status malih i velikih zemalja u globalizacijskim procesima, školovanje i obrazovanje, terorizam, ratove i nasilje, kao i druge prijetnje humanizaciji i ljudskom dostojanstvu. Stoga je doktorski studij Međunarodni odnosi usustavljen u interdisciplinarne dimenzije s očekivanjima znanstvenih rezultata koji će imati teorijske i praktične doprinose nacionalnog i međunarodnog značaja.

U skladu sa suvremenim obrazovnim, nastavnim i studijskim standardima, doktorandi će preuzeti aktivnu ulogu istraživača tijekom doktorskom studija, razvijati kritički teorijski pristup i mišljenje, osposobljavati se za znanstvenu argumentaciju, razumijevanje i efikasnu primjenu metodologije istraživanja, znanstveno izražavanje usmeno i pismeno. Ovladat će profesionalnom istraživačkom etikom, posebice etičkom znanstvenom interpretacijom.

Nositelj studija
Sveučilište u Zadru

Izvoditelj studija
Libertas međunarodno sveučilište

Mjesto održavanja predavanja
Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6b

Trajanje studija
Doktorski studij traje tri godine ili šest semestara s obzirom na nastavne zahtjeve (tijekom 3 godine osigurava se nastava prema semestrima, aktivnostima nastavnika i doktoranada, te mentora i doktoranada).

Uvjeti upisa na studij
Uvjeti i kriteriji upisa na zajednički poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Međunarodni odnosi su:

 • završen sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih ili drugih znanosti s prosjekom ocjena studija najmanje 4,00; pristupnici s prosjekom ocjena koji je veći od 3.50, a manji od 4.00 u obvezi su dostaviti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika; pristupnici čiji je prosjek ocjena manji od 3,50 ne mogu upisati studij
 • završen magisterij znanosti iz područja društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih ili drugih znanosti, s prosjekom ocjena studija najmanje 4,00; pristupnici s prosjekom ocjena koji je veći od 3.50, a manji od 4.00 u obvezi su dostaviti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika; pristupnici čiji je prosjek ocjena manji od 3,50 ne mogu upisati studij
 • dobro poznavanje engleskog jezika (dokazuje se pri podnošenju prijave ili tijekom razgovora s pristupnikom);
 • životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti, odnosno obrazovni, stručni i znanstveni portfolio s dokazima u privitku (naprimjer, potvrde o stečenim kompetencijama, preslike objavljenih radova, priopćenja, tekstova i/ili dr.)
 • motivacijsko pismo s opisom znanstvenog interesa i mogućeg predmeta istraživanja (do 3600 znakova).
 • Natječaj o upisu na doktorski studij raspisuju obje ustanove na mrežnim stranicama svojih ustanova i/ili u tisku prema unaprijed dogovorenim uvjetima i kriterijima i vremenu objavljivanja natječaja.

Akademski naziv
doktor znanosti (dr. sc.) iz područja društvenih znanosti, polje interdisciplinarne društvene znanosti

Vodič kroz studij na hrvatskom jeziku preuzmite ovdje.

Vodič kroz studij na engleskom jeziku preuzmite ovdje.

Silabusi kolegija

Popis mentora doktorskog studija

Popis mentora doktorskog studija:

• izv. prof. Altaras Penda Ivor
• prof.emeritus Andrijanić Ivo
• izv. prof. Bielić Toni
• red. prof. Bilas Vlatka
• izv. prof. Bralić Ante
• doc. Brlečić-Valčić Sonja
• izv. prof. Buntak Krešimir
• red. prof. Butorac Ksenija
• izv. prof. Buzar Stipe
• izv. prof. Cajner Mraović Irena
• doc. Ćesić Zlatko
• red. prof. Dekanić Igor
• izv. prof. Filipović Vladimir
• red. prof. Grdešić Ivan
• red. prof. Jurčić Ljubo
• doc. Jurišić Ksenija
• prof. emeritus Kandžija Vinko
• red. prof. Kasum Josip
• red. prof. Knežević Mladen
• doc. Kopal Robert
• doc. Kraljević Radojka
• izv. prof. Krce Miočić Božena
• red. prof. Kresan Škabić Ines
• red. prof. Lobnikar Branko
• doc. Mladić Damir
• doc. Nakić Mladen
• red. prof. Pavlović Duško
• izv. prof. Pejdo Ana
• red. prof. Penezić Zvjezdan
• doc. Perkov Davor
• doc. Polović Jadranka
• doc. Popović Petar
• izv. prof. Primorac Željka
• red. prof. Pulić Ante
• red. prof. Ravlić Slaven
• izv. prof. Razović Mili
• doc. Rudančić Andreja
• izv. prof. Rusac Silvia
• izv. prof. Samardžija Višnja
• izv. prof. Samodol Ante
• izv. prof. Šokčević Sandra
• doc. Trnski Marko
• red. prof. Uglešić Ante
• red. prof. Vujčić Boris
• red. prof. Vukonić Boris
• izv. prof. Zekanović-Korona Ljiljana
• doc. dr. sc. Maroje Višić
• doc. dr. sc. Andrea Tokić

Prijava i upisne informacije

SVEUČILIŠTE U ZADRU

i

LIBERTAS MEĐUNARODNO SVEUČILIŠTE

raspisuju
NATJEČAJ

za upis 25 studenata na združeni doktorski studij

Međunarodni odnosi

za stjecanje akademskog stupnja doktora/doktorica znanosti
iz područja društvenih znanosti, polja interdisciplinarne društvene znanosti

u akademskoj godini 2023./2024.*

Studij traje tri godine (šest semestara).

Nositelj studija je Sveučilište u Zadru, a suizvoditelj studija Libertas međunarodno sveučilište u
Zagrebu. U izvedbi studija sudjeluju nastavnici Sveučilišta u Zadru i nastavnici Libertas
međunarodnog sveučilišta s tuzemnim i inozemnim vanjskim suradnicima.

Uvjeti i kriteriji upisa na združeni doktorski studij Međunarodni odnosi su:

 1. završen sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz područja društvenih,
  humanističkih, prirodoslovnih, tehničkih ili drugih znanosti s prosjekom ocjena u
  studiju najmanje 4.0 (aritmetički prosjek ili ponderirani prosjek); pristupnici s
  nižim prosjekom, minimalno 3.5, trebaju dostaviti dvije preporuke sveučilišnih
  nastavnika;
 2. završen magisterij znanosti iz područja društvenih, humanističkih,
  prirodoslovnih, tehničkih ili drugih znanosti s prosjekom ocjena u studiju
  najmanje 4.0 (aritmetički prosjek); pristupnici s nižim prosjekom, minimalno 3.5,
  trebaju dostaviti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika;
 3. poznavanje engleskog jezika razina B2 i viša (dokazuje se pri podnošenju prijave ili
  tijekom razgovora s pristupnikom).

Godišnja školarina iznosi 4.000,00 EUR, s mogućnošću plaćanja u dvije rate (pri upisu u svaki
semestar).

Trošak upisa i osiguranja za prvi semestar studija s izradom studentske iskaznice (x-ice)
iznosi 24,97 EUR.

Nastava će se organizirati u prostorijama suizvoditelja studija – Libertas međunarodno
sveučilište u Zagrebu.

*Početak nastave planiran za travanj 2024. godine ovisi o broju prijavljenih kandidata.

Prijave za upis predaju se u roku od 30 dana od objave natječaja na mrežnom mjestu Sveučilišta
u Zadru (www.unizd.hr), mrežnom mjestu Libertas međunarodnog sveučilišta
(www.libertas.hr) i u tisku.

Prijave za upis pristupnik predaje na protokol Ureda pisarnice i pismohrane (arhiva)
Sveučilišta u Zadru (Zadar, M. Pavlinovića 1, III. kat) ili u Referadu Libertas međunarodnog
sveučilišta (Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6B) ili šalje poštom na adresu: SVEUČILIŠTE U ZADRU,
(Prijava za PDS Međunarodni odnosi), M. Pavlinovića 1, 23000 Zadar ili na adresu: Libertas
međunarodno sveučilište, (Prijava za PDS Međunarodni odnosi), Trg J. F. Kennedy 6B 10000
Zagreb.

Prijavi na natječaj prilažu se u presliku sljedeći dokumenti:

 • ispunjen Prijavni obrazac DOK-00 (obrazac dostupan ovdje).
 • diploma o završenom sveučilišnom dodiplomskom ili diplomskom studiju ili
  završenom znanstvenom magistarskom studiju
 • dopunska isprava o studiju ili prijepis položenih predmeta s ocjenama i prosjekom
  ocjena
 • dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (pristupnici koji imaju prosjek ocjena
  manji od 4.0)
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika na odgovarajućoj razini
 • domovnica (za hrvatske državljane)
 • rodni list (hrvatski državljani)
 • putovnica (za strane državljane)
 • ispunjeni obrazac zahtjeva za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije (za
  pristupnike iz inozemstva)
 • životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti, odnosno obrazovni, stručni i
  znanstveni portfolio s dokazima u privitku (naprimjer, potvrde o stečenim
  kompetencijama, preslike objavljenih radova, priopćenja, tekstova i/ili dr.)
 • motivacijsko pismo (do 2000 znakova)
 • prijedlog okvirne teme doktorskog rada, odnosno kratko obrazloženje teme (od
  2000 do 4000 znakova).

Prijave bez navedene dokumentacije neće se razmatrati.

Prijavni obrazac sa popisom potrebne prijavne dokumentacije dostupan je uz tekst Natječaja na
mrežnoj stranici Sveučilišta u Zadru i studija.
Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište u Zadru i Libertas
međunarodno sveučilište mogli prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu
provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Nakon isteka roka za prijave Povjerenstvo za upis Vijeća doktorskog studija provest će razgovor
s pristupnicima prema posebnom pozivu.

Pristupnici koji odgovaraju uvjetima natječaja bit će pozvani na upis na doktorski studij,
prilaganje originalnih dokumenata i potpisivanje ugovora o studiranju.

Na upis treba doći osobno u Referadu Libertas međunarodnog sveučilišta, Referada, Trg J. F.
Kennedya 6B, Zagreb, te donijeti izvorne dokumente:

 1. diplomu o završenom sveučilišnom dodiplomskom ili diplomskom studiju ili
  završenom znanstvenom magistarskom studiju
 2. dopunsku ispravu o studiju ili prijepis položenih predmeta s ocjenama i prosjekom
  ocjena
 3. rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije (pristupnici iz
  inozemstva)
 4. dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (pristupnici koji imaju prosjek ocjena
  manji od 4.0, a minimalno 3.5)
 5. dokaz o poznavanju engleskog jezika
 6. domovnicu (hrvatski državljani)
 7. rodni list (hrvatski državljani)
 8. osobnu iskaznicu
 9. putovnicu (strani državljani). Strani državljani koji nemaju OIB trebaju podnijeti
  Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a Poreznoj upravi – Područni ured
  Zagreb ili Područni ured Zadar
 10. dvije fotografije (4×6 cm)
 11. životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti, odnosno obrazovni, stručni i
  znanstveni portfolio s dokazima u privitku (naprimjer, potvrde o stečenim
  kompetencijama, preslike objavljenih radova, priopćenja, tekstova i/ili dr.)
 12. motivacijsko pismo (do 2000 znakova)
 13. prijedlog okvirne teme doktorskog rada.
 14. dokaz o uplati 24,97 EUR troškova upisa i osiguranja. Uplata se treba izvršiti na
  IBAN (International Bank Account Number, hrv. Međunarodni broj bankovnog
  računa) Libertas međunarodnog sveučilišta: HR9724920081100029602 uz
  navodenje opisa troška plaćanja “troškovi upisa na doktorski studij 2023./2024.”,
  model je HR67, a u poziv na broj primatelja upisati OIB pristupnika.
 15. dokaz o uplati 2.000,00 EUR školarine za prvi semestar studija. Uplata se treba
  izvršiti na IBAN (International Bank Account Number, hrv. Međunarodni broj
  bankovnog računa) Libertas međunarodnog sveučilišta: HR9724920081100029602
  uz navođenje opisa troška plaćanja “Školarina za doktorski studij Međunarodni
  odnosi”, model je HR67, a u poziv na broj primatelja upisati OIB pristupnika.

Ako se na studij ne javi dovoljan broj pristupnika, izvoditelj studija pridržava pravo
neotvaranja studija u tekućoj akademskoj godini.
Informacije o natječaju mogu se dobiti u:

 • Uredu za poslijediplomske studije, Sveučilište u Zadru (telefon: +385 23 200 533; e­mail: tajnistvopds@unizd.hr), ili
 • Uredu za poslijediplomske studije, Libertas međunarodno sveučilište (telefon: +385 1 5633 113; e-mail: sarapovic@libertas.hr).

SVEUČILIŠTE U ZADRU

L IBERTAS MEĐUNARODNO SVEUČILIŠTE

Rektor:

prof. dr. sc. Josip Faričić

v.d. Rektor:

prof. dr. sc. Ivo Andrijanić

Za više informacija i upis kontaktirajte
Ured za poslijediplomske studije

Ured za poslijediplomske studije (Trg J. F. Kennedy 6b)
Voditelj| e-mail: | sarapovic@libertas.hr Tel.: +385 1 5633 113