Međunarodni odnosi

O studiju

Poslijediplomski doktorski studij Međunarodni odnosi rezultat je nastavka suradnje Sveučilišta u Zadru i Libertas međunarodnog sveučilišta u Zagrebu, na zajedničkom studiju diplomacije. Praćenjem i ispitivanjem obrazovnih i tržišnih potreba sveučilišta su utvrdila da je područje međunarodnih odnosa i diplomacije otvoren obrazovni i znanstveno-istraživački prostor. Interdisciplinarni pristup istraživanja međunarodnih odnosa u promijenjenim i stalno promjenljivim društvenim, gospodarskim, političkim uvjetima te globalnim mijenama također zahtijeva znanstvenu prisutnost u različitim područjima ljudskog rada i stvaralaštva.

Usmjerenost na međunarodne odnose obje ustanove ocijenile su razložnom s obzirom na potrebu promicanja ljudskih prava, gospodarsku i ekološku problematiku, politike, povijesti, status malih i velikih zemalja u globalizacijskim procesima, školovanje i obrazovanje, terorizam, ratove i nasilje, kao i druge prijetnje humanizaciji i ljudskom dostojanstvu. Stoga je doktorski studij Međunarodni odnosi usustavljen u interdisciplinarne dimenzije s očekivanjima znanstvenih rezultata koji će imati teorijske i praktične doprinose nacionalnog i međunarodnog značaja.

U skladu sa suvremenim obrazovnim, nastavnim i studijskim standardima, doktorandi će preuzeti aktivnu ulogu istraživača tijekom doktorskom studija, razvijati kritički teorijski pristup i mišljenje, osposobljavati se za znanstvenu argumentaciju, razumijevanje i efikasnu primjenu metodologije istraživanja, znanstveno izražavanje usmeno i pismeno. Ovladat će profesionalnom istraživačkom etikom, posebice etičkom znanstvenom interpretacijom.

Nositelj studija
Sveučilište u Zadru

Izvoditelj studija
Libertas međunarodno sveučilište

Mjesto održavanja predavanja
Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6b

Trajanje studija
Doktorski studij traje tri godine ili šest semestara s obzirom na nastavne zahtjeve (tijekom 3 godine osigurava se nastava prema semestrima, aktivnostima nastavnika i doktoranada, te mentora i doktoranada).

Uvjeti upisa na studij
Uvjeti i kriteriji upisa na zajednički poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Međunarodni odnosi su:

  • završen sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih ili drugih znanosti s prosjekom ocjena studija najmanje 4,00; pristupnici s prosjekom ocjena koji je veći od 3.50, a manji od 4.00 u obvezi su dostaviti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika; pristupnici čiji je prosjek ocjena manji od 3,50 ne mogu upisati studij
  • završen magisterij znanosti iz područja društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih ili drugih znanosti, s prosjekom ocjena studija najmanje 4,00; pristupnici s prosjekom ocjena koji je veći od 3.50, a manji od 4.00 u obvezi su dostaviti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika; pristupnici čiji je prosjek ocjena manji od 3,50 ne mogu upisati studij
  • dobro poznavanje engleskog jezika (dokazuje se pri podnošenju prijave ili tijekom razgovora s pristupnikom);
  • životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti, odnosno obrazovni, stručni i znanstveni portfolio s dokazima u privitku (naprimjer, potvrde o stečenim kompetencijama, preslike objavljenih radova, priopćenja, tekstova i/ili dr.)
  • motivacijsko pismo s opisom znanstvenog interesa i mogućeg predmeta istraživanja (do 3600 znakova).
  • Natječaj o upisu na doktorski studij raspisuju obje ustanove na mrežnim stranicama svojih ustanova i/ili u tisku prema unaprijed dogovorenim uvjetima i kriterijima i vremenu objavljivanja natječaja.

Akademski naziv
doktor znanosti (dr. sc.) iz područja društvenih znanosti, polje interdisciplinarne društvene znanosti

Vodič kroz studij na hrvatskom jeziku preuzmite ovdje.

Vodič kroz studij na engleskom jeziku preuzmite ovdje.

Silabusi kolegija

Popis mentora doktorskog studija

Popis mentora doktorskog studija:

• izv. prof. Altaras Penda Ivor
• prof.emeritus Andrijanić Ivo
• izv. prof. Bielić Toni
• red. prof. Bilas Vlatka
• izv. prof. Bralić Ante
• doc. Brlečić-Valčić Sonja
• izv. prof. Buntak Krešimir
• red. prof. Butorac Ksenija
• doc. Buzar Stipe
• izv. prof. Cajner Mraović Irena
• doc. Ćesić Zlatko
• red. prof. Dekanić Igor
• doc. Filipović Vladimir
• red. prof. Grdešić Ivan
• red. prof. Jurčić Ljubo
• doc. Jurišić Ksenija
• prof. emeritus Kandžija Vinko
• red. prof. Kasum Josip
• red. prof. Knežević Mladen
• doc. Kopal Robert
• doc. Kraljević Radojka
• izv. prof. Krce Miočić Božena
• red. prof. Kresan Škabić Ines
• red. prof. Lobnikar Branko
• doc. Mladić Damir
• doc. Nakić Mladen
• red. prof. Pavlović Duško
• izv. prof. Pejdo Ana
• red. prof. Penezić Zvjezdan
• doc. Perkov Davor
• doc. Polović Jadranka
• doc. Popović Petar
• izv. prof. Primorac Željka
• red. prof. Pulić Ante
• red. prof. Ravlić Slaven
• izv. prof. Razović Mili
• doc. Rudančić Andreja
• izv. prof. Rusac Silvia
• izv. prof. Samardžija Višnja
• doc. Samodol Ante
• prof. emeritus Stavljenić Rukavina Ana
• izv. prof. Šokčević Sandra
• doc. Trnski Marko
• red. prof. Uglešić Ante
• red. prof. Vujčić Boris
• red. prof. Vukonić Boris
• izv. prof. Zekanović-Korona Ljiljana

Prijava i upisne informacije

Za više informacija i upis kontaktirajte
Ured za poslijediplomske studije

Ured za poslijediplomske studije (Trg J. F. Kennedy 6b)
Voditelj| e-mail: | sarapovic@libertas.hr Tel.: +385 1 5633 113