Međunarodni odnosi

O studiju

Poslijediplomski doktorski studij Međunarodni odnosi rezultat je nastavka suradnje Sveučilišta u Zadru i Libertas međunarodnog sveučilišta u Zagrebu, na zajedničkom studiju diplomacije. Praćenjem i ispitivanjem obrazovnih i tržišnih potreba sveučilišta su utvrdila da je područje međunarodnih odnosa i diplomacije otvoren obrazovni i znanstveno-istraživački prostor. Interdisciplinarni pristup istraživanja međunarodnih odnosa u promijenjenim i stalno promjenljivim društvenim, gospodarskim, političkim uvjetima te globalnim mijenama također zahtijeva znanstvenu prisutnost u različitim područjima ljudskog rada i stvaralaštva.

Usmjerenost na međunarodne odnose obje ustanove ocijenile su razložnom s obzirom na potrebu promicanja ljudskih prava, gospodarsku i ekološku problematiku, politike, povijesti, status malih i velikih zemalja u globalizacijskim procesima, školovanje i obrazovanje, terorizam, ratove i nasilje, kao i druge prijetnje humanizaciji i ljudskom dostojanstvu. Stoga je doktorski studij Međunarodni odnosi usustavljen u interdisciplinarne dimenzije s očekivanjima znanstvenih rezultata koji će imati teorijske i praktične doprinose nacionalnog i međunarodnog značaja.

U skladu sa suvremenim obrazovnim, nastavnim i studijskim standardima, doktorandi će preuzeti aktivnu ulogu istraživača tijekom doktorskom studija, razvijati kritički teorijski pristup i mišljenje, osposobljavati se za znanstvenu argumentaciju, razumijevanje i efikasnu primjenu metodologije istraživanja, znanstveno izražavanje usmeno i pismeno. Ovladat će profesionalnom istraživačkom etikom, posebice etičkom znanstvenom interpretacijom.

Nositelj studija
Sveučilište u Zadru

Izvoditelj studija
Libertas međunarodno sveučilište

Mjesto održavanja predavanja
Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6b

Trajanje studija
Doktorski studij traje tri godine ili šest semestara s obzirom na nastavne zahtjeve (tijekom 3 godine osigurava se nastava prema semestrima, aktivnostima nastavnika i doktoranada, te mentora i doktoranada).

Uvjeti upisa na studij
Uvjeti i kriteriji upisa na zajednički poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Međunarodni odnosi su:

  • završen sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih ili drugih znanosti s prosjekom ocjena u studiju najmanje 3.5; pristupnici s nižim prosjekom trebaju dostaviti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika;
  • završen magisterij znanosti iz područja društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih ili drugih znanosti, s prosjekom ocjena u studiju najmanje 3.5; pristupnici s nižim prosjekom trebaju dostaviti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika;
  • dobro poznavanje engleskog jezika (dokazuje se pri podnošenju prijave ili tijekom razgovora s pristupnikom);
  • životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti, odnosno obrazovni, stručni i znanstveni portfolio s dokazima u privitku (naprimjer, potvrde o stečenim kompetencijama, preslike objavljenih radova, priopćenja, tekstova i/ili dr.)
  • motivacijsko pismo s opisom znanstvenog interesa i mogućeg predmeta istraživanja (do 3600 znakova).
  • Natječaj o upisu na doktorski studij raspisuju obje ustanove na mrežnim stranicama svojih ustanova i/ili u tisku prema unaprijed dogovorenim uvjetima i kriterijima i vremenu objavljivanja natječaja.

Akademski naziv
doktor znanosti (dr. sc.) iz područja društvenih znanosti, polje interdisciplinarne društvene znanosti

Vodič kroz studij na hrvatskom jeziku preuzmite ovdje.

Vodič kroz studij na engleskom jeziku preuzmite ovdje.

Upisne informacije

Sveučilište u Zadru i Libertas međunarodno sveučilište raspisuju

NATJEČAJ za upis 25 studenata na zajednički poslijediplomski sveučilišni doktorski studij

Prijave na natječaj potrebno je poslati najkasnije do 28. veljače 2018.

Međunarodni odnosi

za stjecanje akademskog stupnja doktor/doktorica znanosti iz područja društvenih znanosti, polja interdisciplinarne društvene znanosti u akademskoj godini 2017./2018.

Prijavu za studij možete napraviti ovdje.

Natječaj za upis možete preuzeti ovdje.

Obrazac 1 – prilog prijavi na doktorski studij možete preuzeti ovdje.

Za više informacija i upis kontaktirajte Centar za karijere

 

Kontaktirajte Centar za karijere!