Poslovna ekonomija i globalizacija

 • Globalno poslovanje – novi trend

  Trendovi današnjice iziskuju sve veću potrebu za globalnim poslovanjem, što uključuje suradnju s inozmenim poduzećima i izlazak na strana tržišta. Magistarski studij poslovne ekonomije i globalizacije pruža mogućnost stjecanja potrebnih znanja za globalno širenje poslovanja i upravljanje poduzećem koje posluje na inozemnim tržištima.

 • Kreativnost i inovacije

  Razvoj ekonomije temelji se na kreativnosti, inovacijama i suradnji, a trendovi u međunarodnoj ekonomiji zahtjevaju nove inovativne načine rješavanja ekonomskih zadataka i problema.  Specijalizirani kolegiji pripremit će vas na sve izazove međunarodnog globalnog poslovanja.

 • Razvijte svoju karijeru!

  Iskoristite prilike koje vam se pružaju ili stvorite nove koje će vas učiniti uspješnim poslovnim ljudima. S nama otkrijte svoje potencijale i razvijte ih u ispravnom smjeru! Omogućite si osobno zadovoljstvo u poslu.

 • 100

  Sveučilišni studij

 • 100

  redovni studij: rujan/ožujak

 • 100

  izvanredni studij: rujan/ožujak

 • 100

  gdje? Zagreb!

 • 100

  4 semestara / 2 godine

 • 100

  120 ECTS

 • 100

  od 3.450,79 €

 • 100

  magistar/magistra ekonomije (univ.mag.oec.)

O studiju

U zemljama širom svijeta, razvoj ekonomije temelji se na kreativnosti, inovacijama i suradnji. Globalizacija svjetske ekonomije, procesi i trendovi u međunarodnoj ekonomiji zahtjevaju nove inovativne načine rješavanje ekonomskih zadataka i problema. Svjesni ovih činjenica, namjera je ovog studijskog programa stvoriti novu generaciju modernih stručnjaka oboružanih novim znanjima, vještinama i kompetencijama kroz specijalizirane predmete i nastavni proces koji omogućava usavršavanje u međunarodnoj globalnoj ekonomiji, koji će upravo dati naglasak na potrebnim znanjima i vještinama. Studiranje na ovako koncipiranom studiju pruža raznovrstan skup modernih specijalističkih kompetencija i vještina. Diplomski program omogućuje studentima stjecanje znanja od priznatih i uglednih profesora iz Hrvatske i svijeta, kao i kontakt sa priznatim stručnjacima ekonomske struke.

Završetkom studija magistri ekonomije dobivaju napredne alate potrebne za primjenu svog znanja koje im omogućuje sveobuhvatno analiziranje i rješavanje stvarnih problema s kojima će se suočavati u obavljanju svojih svakodnevnih zadataka.

Mjesto izvođenja: Zagreb

Nastavni plan i program

    
Godina 1.
PREDMETPREDAVANJAS+VECTS
Semestar 1. ljetni
Globalno poslovno okruženje30308
Geopolitika30308
Menadžersko računovodstvo i financijsko izvješćivanje30307
Kvantitativne metode odlučivanja u poslovnoj praksi30307
UKUPNO U 1. SEMESTRU12012030
Semestar 2. ljetni
Operacijski menadžment30307
Ekonomika EU i globalno tržište30307
Kontroling30307
Kreativno liderstvo30307
Seminarski rad 1.--2
UKUPNO U 2. SEMESTRU12012030
UKUPNO U 1. GODINI24024060
Godina 2.
PREDMETPREDAVANJAS+VECTS
Semestar 3. ljetni
Projektni menadžment 30307
Menadžment tehnologije i inovativnosti30307
Financijska analiza30307
Seminarski rad 2.--2
Izborni predmet30307
UKUPNO U 3. SEMESTRU12012030
NAPOMENA: Od četiri (4) ponuđena izborna predmeta studenti u 3. semestru odabiru i upisuju u indeks jedan (1) predmet.
Međunarodne financijske i trgovinske institucije30307
Teorija igara u poslovnom odlučivanju30307
Kompetitivna analiza30307
Krizni menadžment30307
Semestar 4. ljetni
Diplomski rad--30
UKUPNO U 4. SEMESTRU--30
UKUPNO U 2. GODINI12012060

Skupni ishodi učenja

IU 1 koncizno i argumentirano izložiti stavove, spoznaje, ideje, probleme i rješenja

IU 2 procijeniti analize globalnog gospodarskog poslovanja

IU 3 razviti mogućnosti realizacije ciljeva održivog rasta u globalnom poslovnom okruženju

IU 4 integrirati geopolitičke i geoekonomske pojmove i teorije

IU 5 integrirati geopolitičko stanje i jačanje konkurentskih sposobnosti poslovnog subjekta

IU 6 predložiti i kreirati financijske pokazatelje

IU 7 integrirati i povezati međunarodne standarde financijskog izvještavanja

IU 8 povezati i vrednovati ekonomski i financijski značaj parametara kvantitativnog modela

IU 9 kreirati konkretna rješenja za implementaciju kontrolinga i izvještavanja u poslovnom subjektu

IU 10 organizirati i izgraditi temeljne koncepte operacijskog menadžmenta

IU 11 formulirati aktivnosti, zadatke i ciljeve međunarodnih financijskih i trgovinskih institucija

IU 12 osmisliti načine razvoja projekata te ulogu upravljanja projektima u projektnom ciklusu

IU 13 povezati poslovne procese sa suvremenim tehnologijama i inovacijskim okruženjem

IU 14 osmisliti analize i prognostičke modele temeljem financijskih podataka

IU 15 integrirati izazove globalne digitalne revolucije i kreativnog vođenja

IU 16 predložiti područja i modele istraživanja u globalnom inovativnom okruženju

Upisne informacije

A) Uvjeti upisa

završen preddiplomski sveučilišni studij u polju ekonomije, ostvarenih 180 ECTS bodova i to s minimalnom prosječnom ocjenom od 3,8*

ili

završen sveučilišni preddiplomski studij koji nije u polju ekonomije, ostvarenih 180 ECTS bodova i to s minimalnom prosječnom ocjenom od 3,8*, polaganje razlikovnih  ispita** iz kolegija :

 • Monetarna ekonomija
 • Ekonomika i politika međunarodne razmjene

ili

završenim stručnim preddiplomskim studijem iz polja ekonomije za upis na ovaj diplomski studij moraju imati minimalno prosječnu ocjenu od 4,0* te položiti razlikovne ispite** iz kolegija:

 • Monetarna ekonomija,
 • Ekonomika i politika međunarodne razmjene
 • Komunikacijske vještine

*ili preporuka dva nastavnika visokog učilišta kod kojih je kandidat ostvario zapažen uspjeh na studiju

**ispiti razlike se ne naplaćuju

Važna napomena: Studenti koji su završili preddiplomski stručni studij koji nije iz polja ekonomije ne mogu se upisati na ovaj sveučilišni diplomski studij.

B) Izborni postupak za upis kandidata:

Izborni postupak sastoji se od vrednovanja uspjeha na prethodno završenom studiju. Uspjeh se vrednuje na osnovi prosječne ocjene svih položenih ispita na studiju uključivo i ocjenu završnog/diplomskog rada.
Upisni postupak provodit će se dok se ne popune sva slobodna mjesta na studiju. Natječaj je otvoren do konačne popunjenosti predviđenog broja mjesta.

C) Prijave za upis i upisni postupak:

Obrazac prijave kandidati ispunjavaju na web stranici Libertas međunarodnog sveučilišta. Nakon evidencije uplate upisne rate na osobnom web portalu studenta pojavit će se tekst Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine s uputama za njegovo ispunjavanje i predaju.

Koraci:
1. Ispuniti prijavu na odabrani diplomski studij
2. Upiši studij – prije upisnog postupka potrebno je uplatiti upisnu ratu u iznosu 330,00 € (upisna rata je uključena u cijenu školarine) te s upisnom dokumentacijom pristupiti upisu u Studentskoj referadi.

Prilikom upisa u Studentskoj referadi potrebno je priložiti:

 • diploma – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • prijepis ocjena s prethodnog fakulteta – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • domovnicu ili drugi odgovarajući dokaz o državljanstvu – izvornik ili ovjerenu kopiju /e-matica,
 • izvod iz matične knjige rođenih – izvornik ili ovjerenu kopiju/e-matica,
 • dvije fotografije za matičnu knjigu studenata formata 4×3,
 • potvrdu o uplati nepovratne upisne rate u iznosu od 330,00 € (upisna rata ulazi u cijenu godišnje školarine).

Upisni troškovi u visini od 100,00 € dospijevaju nakon predaje Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine. Upisni troškovi uključuju sve administrativne troškove upisa poput studentske iskaznice, obrazaca i ostale dokumentacije.

Kontakt


 • Centar za karijere
  Za sve informacije o studijima  i upisima.
  Kontaktirajte Centar za karijere!


 • Referada Zagreb
  Kontakt za studente i predavače.
  Kontaktirajte Referadu Zagreb!

Prijavi se!

97% svih naših diplomiranih studenata je zaposleno!

94% studenata zaposleno

Prema podacima HZZ-a od kraja prosinca 2023. godine od 6.868 osoba s Libertasovom diplomom samo 217 je prijavljeno na zavodu za zapošljavanje.

 • Započni svoju karijeru:

   • u gotovo svim segmentima korporativnih, javnih poslovnih i to administrativno-tehničkih i menadžerskih funkcija, kao što su npr. strategija, financije i računovodstvo, IT, marketing, planiranje, komercijala, organizacija i upravljanje ljudskim resursima.
  • u privatnim, javnim poduzećima i institucijama bez iznimke, unutar širokog raspona ekonomske problematike za koje studijski program pruža niz širokih i svestranih poslovnih kompetencija
Upišite se!

Na studij se možete upisati i prijelazom s drugog fakulteta ili visokog učilišta. Više o tome, kao i o dodatnim pogodnostima obiteljskog popusta, te stipendiranja saznajte klikom na određenu temu.