Međunarodni odnosi i diplomacija

Zašto?

 • Suradnja vs. Sukob

  Iako svi kažu da žele živjeti u svijetu mira i obilja gdje svi imaju priliku razvijanja vlastitih potencijala do maksimuma, svaki dan smo svjedoci sukoba i nerazumijevanja među ljudima. Može li se to promijeniti? To je moguće s pravim vještinama i znanjima. Dođi i saznaj kako!

 • Gospodarsko-socijalni razvoj

  Razumijevanje među ljudima i nacijama izravni je put do stvaranja uspješnih zajednica koji napreduju u gospodarskom i socijalnom smislu. Je li to uopće ostvarivo i kako se postiže pitanja su na koje tražimo odgovore. Ako se prepoznaješ u njima, dođi i budi dio tima!

 • Budite dio uspjeha – danas!

  Na ova i druga pitanja potražite svoje odgovore u društvu ljudi koji teže uspjehu baš kao i vi! Iskoristite prilike koje vam se pružaju ili stvorite potpuno nove koje će vas učiniti sretnim i neovisnim čovjekom. S nama je to lakše!

 • 100

  Sveučilišni studij

 • 100

  redovni studij: rujan/ožujak

 • 100

  izvanredni studij: rujan/ožujak

 • 100

  gdje? Zagreb, Dubrovnik!

 • 100

  4 semestara / 2 godine

 • 100

  120 ECTS

 • 100

  od 3.450,79 €

 • 100

  magistar/magistra međunarodnih odnosa i diplomacije
  (univ.mag.rel.int.)

O studiju

Zahvaljujući međusobnoj suradnji, Libertas i Sveučilište u Zadru su prve institucije koje nude diplomski studij Međunarodnih odnosa i diplomacije te na taj način omogućuju obrazovanje studentima iz Hrvatske i svijeta u nekoliko akademskih disciplina koje se odnose na međunarodne odnose i diplomaciju, a temeljem izvrsnosti i suradnje s vodećim svjetskim sveučilištima.

Program diplomskog studija usklađen je s programima na drugim međunarodnim sveučilištima. Tijekom studija, a što je u skladu s Bolonjskom deklaracijom, student skuplja 120 ECTS bodova. Nakon položenog diplomskog studija na Libertasu osim zapošljavanja u željenim ustanovama studentu je omogućen nastavak studija na poslijediplomskoj doktorskoj razini na bilo kojem međunarodnom sveučilištu. Kao i ostale studije Libertasa, diplomski studij Međunarodnih odnosa i diplomacije moguće je pohađati u Dubrovniku na engleskom jeziku te u Zagrebu na hrvatskom jeziku.

Mjesto izvođenja: Zagreb (na hrvatskom), Dubrovnik (na engleskom)

Nastavni plan i program

    
Godina 1.
PREDMETPREDAVANJAS+VECTS
Semestar 1. ljetni
Teorije međunarodnih odnosa 30308
Kvantitativne i kvalitativne metode istraživanja30308
Umijeće diplomacije30308
Izborni predmet 1.30306
Izborni predmet 2.30306
UKUPNO U 1. SEMESTRU15015036
NAPOMENA: Od četiri (4) ponuđena izborna predmeta studenti u 1. semestru odabiru i upisuju u indeks dva (2) predmeta.
Geopolitika 30306
Filozofija politike30306
Diplomatske tehnike i vještine 30306
Pregovaranje i razrješavanje sukoba 30306
Semestar 2. ljetni
Multilateralna diplomacija30308
Međunarodni odnosi30308
Međunarodna sigurnost30308
UKUPNO U 2. SEMESTRU909024
UKUPNO U 1. GODINI24024060
Godina 2.
PREDMETPREDAVANJAS+VECTS
Semestar 3. ljetni
Politički koncepti i ideologije30306
Komunikacijske vještine30306
Etika u međunarodnim odnosima30306
Izborni predmet 1.30306
Izborni predmet 2. 30306
UKUPNO U 3. SEMESTRU15015030
NAPOMENA: Od četiri (4) ponuđena izborna predmeta studenti u 3. semestru odabiru i upisuju u indeks dva (2) predmeta.
NATO i sigurnosne organizacije30306
Pisano izražavanje30306
Ekonomija Europske unije30306
Međunarodna trgovina30306
Semestar 4. ljetni
Diplomski rad--30
UKUPNO U 4. SEMESTRU--30
UKUPNO U 2. GODINI15015060

Skupni ishodi učenja

IU 1 koncizno i argumentirano izložiti stavove, spoznaje, ideje, probleme i rješenja

IU 2 formulirati strategije pregovaranja i razrješavanja sukoba u diplomaciji

IU 3 planirati i organizirati pisane forme u međunarodnoj trgovini, akademskom radu i diplomaciji

IU 4 razviti komunikacijske strategije za poboljšanje diplomatske i akademske komunikacije

IU 5 preispitati tekuća politička pitanja i integrirati ih u širi geopolitički i teorijski kontekst

IU 6 prezentirati načela pisane i usmene akademske i diplomatske komunikacije u njima respektivnim situacijama

IU 7 rangirati najvažnije aktere i institucije u sustavu međunarodne trgovine i međunarodne sigurnosti

IU 8 povezati tekuće probleme u međunarodnim političkim odnosima s perspektivama i razinama analize u teorijama međunarodnih odnosa

IU 9  kritički prosuđivati aktere u međunarodnim političkim odnosima s obzirom na kontekst međunarodne sigurnosti, geopolitičkih faktora i teorija međunarodnih odnosa

IU 10 integrirati spoznaje polja međunarodnih odnosa  s obzirom na kontekst međunarodne sigurnosti, geopolitičkih faktora i teorija međunarodnih odnosa

IU 11 preporučiti etičke strategije za postupke aktera u međunarodnim odnosa s obzirom na normativne okvire etike u međunarodnim odnosima

IU 12 vrednovati motive, uzroke i posljedice događaja u multilateralnoj diplomaciji

IU 13 ocijeniti najozbiljnije međunarodne sigurnosne prijetnje

IU 14 povezati tekuće probleme u međunarodnim političkim odnosima s primjenom osnovnih političkih koncepta i ideologija u pojedinim državama (akterima) u međunarodnom poretku

IU 15 valorizirati motive, uzroke i posljedice stvaranja velikih međunarodnih političkih, ekonomskih i sigurnosnih organizacija

IU 16 procijeniti utjecaj aktera u postojećim međunarodnim institucijama i režimima

IU 17 zaključivati o uzrocima diplomatskog djelovanja država s obzirom na njihovu pripadnost i sudjelovanje u različitim međunarodnim organizacijama, institucijama i režimima

Upisne informacije

A) Uvjeti upisa

Završen stručni studij ili prijediplomski sveučilišni studij i ostvareno najmanje 180 ECTS bodova, ili dodiplomski studij u trajanju od najmanje 3 godine, postignut odgovarajući prosjek ocjena.

B) Izborni postupak za upis kandidata:

Izborni postupak sastoji se od vrednovanja uspjeha na prethodno završenom studiju. Uspjeh se vrednuje na osnovi prosječne ocjene svih položenih ispita na studiju uključivo i ocjenu završnog/diplomskog rada.
Upisni postupak provodit će se dok se ne popune sva slobodna mjesta na studiju. Natječaj je otvoren do konačne popunjenosti predviđenog broja mjesta.

C) Prijave za upis i upisni postupak:

Obrazac prijave kandidati ispunjavaju na web stranici Libertas međunarodnog sveučilišta. Nakon evidencije uplate upisne rate na osobnom web portalu studenta pojavit će se tekst Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine s uputama za njegovo ispunjavanje i predaju.

Koraci:
1. Ispuniti prijavu na odabrani diplomski studij
2. Upiši studij – prije upisnog postupka potrebno je uplatiti upisnu ratu u iznosu 330,00 € (upisna rata je uključena u cijenu školarine) te s upisnom dokumentacijom pristupiti upisu u Studentskoj referadi.

Prilikom upisa u Studentskoj referadi potrebno je priložiti:

 • diploma – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • prijepis ocjena s prethodnog fakulteta – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • domovnicu ili drugi odgovarajući dokaz o državljanstvu – izvornik ili ovjerenu kopiju /e-matica,
 • izvod iz matične knjige rođenih – izvornik ili ovjerenu kopiju/e-matica,
 • dvije fotografije za matičnu knjigu studenata formata 4×3,
 • potvrdu o uplati nepovratne upisne rate u iznosu od 330,00 € (upisna rata ulazi u cijenu godišnje školarine).

Upisni troškovi u visini od 100,00 € dospijevaju nakon predaje Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine. Upisni troškovi uključuju sve administrativne troškove upisa poput studentske iskaznice, obrazaca i ostale dokumentacije.

Kontakt

 • Centar za karijere

  Za sve informacije o studijima  i upisima.

  Kontaktirajte Centar za karijere!
 • Referada Zagreb

  Kontakt za studente i predavače.

  Kontaktirajte Referadu Zagreb!

  Referada Dubrovnik

  Za sve informacije o studiju i upisima u Dubrovniku.

  Kontaktirajte Referadu Dubrovnik!

Prijavi se!

97% svih naših diplomiranih studenata je zaposleno!

94% studenata zaposleno

Prema podacima HZZ-a od kraja prosinca 2023. godine od 6.868 osoba s Libertasovom diplomom samo 217 je prijavljeno na zavodu za zapošljavanje.

 • Započni svoju karijeru:

   • u međunarodnim odjelima raznih ministarstava i vlada (analitika, komuniciranje, pregovaranje, zastupanje)
   • radeći poslove izrade programa i planova promocije hrvatskog turističkog proizvoda
   • u međunarodnim organizacijama poput UN-ovih organizacija, EU, OSCE…
   • u međunarodnim NGO organizacijama (razvoj, humanitarna pomoć, ekologija…)
  • u multinacionalnim korporacijama
  • u međunarodnim medijima
  • u međunarodnim think tank organizacijama
  • u diplomatskoj službi
  • u organizacijama koje se bave analizom međunarodnih rizika
  • u interdisciplinarnim analitičkim timovima consulting organizacija
  • u akademskim institucijama koje se bave međunarodnim odnosima
Upišite se!

Na studij se možete upisati i prijelazom s drugog fakulteta ili visokog učilišta. Više o tome, kao i o dodatnim pogodnostima obiteljskog popusta, te stipendiranja saznajte klikom na određenu temu.