Turistički i hotelski menadžment

Zašto?

 • Najbrže rastući sektor u RH

  Uslužni sektor je najbrže rastući sektor u Hrvatskoj.  Zadar je najbolja europska destinacija 2016.! Zagreb ima najbolji adventski sajam u Europi! Ti možeš svoje mjesto u kojem živiš učiniti sljedećom top destinacijom! Studiraj turizam i otkrij kako.

 • Voliš putovati?

  Statistike pokazuju da zapravo jako malo ljudi voli posao koji radi. Turizam je ne samo posao nego i strast koja te vodi u nove krajeve ali i nove ljude dovodi u tvoj kraj. Rad u turizmu je putovanje koje ti uvijek otkriva nove pejzaže!

 • To je dobar posao

  Upoznaješ nove ljude, otkrivaš nove zemlje, usvajaš nove običaje, realiziraš planove koji su bili samo projekcija na tvom računalu – sve to u sektorukoji ima stalan trend rasta. Ako to nije dobar posao… (ne znamo što jest).

 • 100

  Stručni studij

 • 100

  redovni studij: ožujak

 • 100

  izvanredni studij: ožujak

 • 100

  gdje? Zagreb!

 • 100

  4 semestara / 2 godine

 • 100

  120 ECTS

 • 100

  od 3.185,35 €

 • 100

  mag.oec.

O studiju

Studij omogućuje nastavak obrazovanja i specijalizacije nakon završetka trogodišnjeg stručnog studija Turističkog i hotelskog menadžmenta na Visokoj poslovnoj školi Libertas, ili nakon završetka srodnih preddiplomskih odnosno stručnih studija na drugim visokim učilištima.

Ovim specijalističkim diplomskim studijem upotpunjava se globalna i lokalna slika okruženja u kojem se odvija turistički promet i razvijaju sektori gospodarstva povezani s turizmom i njegovim razvojem.

Studente se osposobavlja za obavljanje poslova organizacije, pripreme, planiranja i rukovođenja iz područja turizma i hotelijerstva.

Mjesto održavanja: Zagreb

Nastavni plan i program

    
Godina 1.
PREDMETPREDAVANJAS+VECTS
Semestar 1. ljetni
Svjetska povijest turizma30307
Mediji i turizam30307
Sigurnosni aspekti u turizmu30306
Globalizacija u turizmu30306
Jezik turizma kroz medije – engleski jezik30302
Jezik turizma kroz medije – njemački jezik30302
UKUPNO U 1. SEMESTRU18018030
Semestar 2. ljetni
PR u turizmu30307
Poslovno planiranje30307
Poslovanje poduzeća u putničkom prometu30306
Tehnike pregovaranja u turizmu30306
Jezik turizma kroz medije – engleski jezik30302
Jezik turizma kroz medije – njemački jezik30302
UKUPNO U 2. SEMESTRU18018030
UKUPNO U 1. GODINI36036060
Godina 2.
PREDMETPREDAVANJAS+VECTS
Semestar 3. ljetni
Sustavi i politika EU30309
Porezni sustav RH30309
Turističko zdravlje30309
Kulture u jeziku turizma – Engleski jezik30306
Kulture u jeziku turizma – Njemački jezik30306
UKUPNO U 3. SEMESTRU15015039
Semestar 4. ljetni
Uvod u znanstveno istraživački rad30305
Specijalistički diplomski rad303016
UKUPNO U 4. SEMESTRU606021
UKUPNO U 2. GODINI21021060

Skupni ishodi učenja

IU 1 koncizno i argumentirano izložiti stavove, spoznaje, ideje, probleme i rješenja

IU 2 povezati povijest turističkog tržišta s budućim turističkim i ekonomskim razvitkom

IU 3 razviti i održavati aktivnu interakciju medija i turističke djelatnosti

IU 4 procijeniti pozitivne i negativne efekte globalizacije u turizmu

IU 5 izgraditi sigurnosnu organizaciju i sačuvati konkurentsku prednost turističkog tržišta

IU 6 razviti usmeno i pisano izražavanje prikladno medijskoj upotrebi u turizmu na stranom jeziku

IU 7 kreirati i koristiti učinkovite alate za komunikaciju s javnošću

IU 8 predložiti poslovne planove i menadžerska načela u ostvarivanju planova u turizmu

IU 9 razviti i povezati načela političkog i ekonomskog sustava funkcioniranja EU

IU 10 integrirati postojeće porezne sustave i upravljanje poreznim obvezama unutar EU i RH

IU 11 kreirati koncept zdravstvenog turizma i turističke destinacije

IU 12 organizirati i kreirati različite metode samostalnog istraživačkog rada

IU 13 planirati i razviti poslovnu jedinicu u putničkom prometu

IU 14 razviti učinkovite metode pregovaranja i prezentiranja u turizmu

IU 15 povezati povijesna, kulturna i ekonomska obilježja za održivi razvitak turističke destinacije

Upisne informacije

A) Uvjeti upisa

završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij i ostvareno najmanje 180 ECTS bodova, ili dodiplomski studij u trajanju od najmanje 3 godine, postignut prosjek ocjena na prethodno završenom studiju od najmanje 3,50 (ako je prosjek ocjena manji od 3,50 potrebna je preporuka dva nastavnika visokog učilišta kod kojih je kandidat ostvario zapažen uspjeh na studiju).

B) Izborni postupak za upis kandidata:

Izborni postupak sastoji se od vrednovanja uspjeha na prethodno završenom studiju. Uspjeh se vrednuje na osnovi prosječne ocjene svih položenih ispita na studiju uključivo i ocjenu završnog/diplomskog rada.
Upisni postupak provodit će se dok se ne popune sva slobodna mjesta na studiju. Natječaj je otvoren do konačne popunjenosti predviđenog broja mjesta.

C) Prijave za upis i upisni postupak:

Obrazac prijave kandidati ispunjavaju na web stranici Libertas međunarodnog sveučilišta. Nakon evidencije uplate upisne rate na osobnom web portalu studenta pojavit će se tekst Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine s uputama za njegovo ispunjavanje i predaju.

Koraci:
1. Ispuniti prijavu na odabrani diplomski studij
2. Upiši studij – prije upisnog postupka potrebno je uplatiti upisnu ratu u iznosu 2.500,00 HRK (upisna rata je uključena u cijenu školarine) te s upisnom dokumentacijom pristupiti upisu u Studentskoj referadi.

Prilikom upisa u Studentskoj referadi potrebno je priložiti:

 • diploma – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • prijepis ocjena s prethodnog fakulteta – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • domovnicu ili drugi odgovarajući dokaz o državljanstvu – izvornik ili ovjerenu kopiju /e-matica,
 • izvod iz matične knjige rođenih – izvornik ili ovjerenu kopiju/e-matica,
 • dvije fotografije za matičnu knjigu studenata formata 4×3,
 • potvrdu o uplati nepovratne upisne rate u iznosu od 2.500,00 HRK (upisna rata ulazi u cijenu godišnje školarine).

Upisni troškovi u visini od 100,00 € dospijevaju nakon predaje Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine. Upisni troškovi uključuju sve administrativne troškove upisa poput studentske iskaznice, obrazaca i ostale dokumentacije.

Kontakt

 • Centar za karijere

  Za sve informacije o studijima  i upisima.

  Kontaktirajte Centar za karijere!
 • Referada Zagreb

  Kontakt za studente i predavače.

  Kontaktirajte Referadu Zagreb!

  Referada Duborvnik

  Za sve informacije o studiju i upisima u Dubrovniku.

  Kontaktirajte Referadu Dubrovnik!